Latest News

Tuesday, January 2, 2018

ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၁၀)

(၁၀)
အန္နက္စတီယုိ ေဂြဗာယားေလး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ေတာ့
ျပည္ပတြင္ စစ္ပဲြၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည့္အျပင္အာဂ်င္တီနား၏ ျပည္တြင္းႏူိင္ငံေရး အေျခအေန မွာလည္း အေတာ္ကုိ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာေနခဲ့သည္။ ကေလး၏ ခႏၶာကုိယ္ ဖြံျဖဳိးမႈက
ေႏွးေကြးေနသျဖင့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္အထိ အရပ္အေမာင္းက ပုျပတ္ျပတ္ျဖစ္ေနရ
ျပီး ေနာက္ပုိင္းက်မွသာ တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ စူးစမ္းလုိစိတ္၊ မသိ
တာကုိ ေမးျမန္းလုိစိတ္ မ်ားကမူ ၾကီးထြားလာေနခဲ့ေပသည္။ သူ၏ အၾကဳိက္ဆုံး ၀တၴဳၾကီးမ်ား
က အီမီလီယုိ ဆာလ္ဂါရီ ( Emilio Salgari) ၊ ဂ်ဳးလ္ ဗာန္း (Jules Verne) ႏွင့္ အလက္ဇႏၵါး ဒူး
မား (Alexandre Dumas) တုိ႔ ေရးေသာ စြန္႔စားခန္း မ်ား ပင္ ျဖစ္သည္။

သူ၏ အသက္ ဆယ့္ေလးႏွစ္ ျပည့္ကာနီးျဖစ္ေသာ ၁၉၄၂ မတ္လတြင္ အန္နက္စတီရုိ သည္
အထက္တန္းေက်ာင္းသားၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဲလ္တာ ဂါစီယာျမဳိ႔ ကေလး
တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း မရွိသျဖင့္ ၂၃ မုိင္ကြာေ၀းေသာ ျပည္နယ္ ျမဳိ႕ေတာ္ ေကာ္ဒုိဗာသုိ႔
ေန႔စဥ္ ဘတ္စ္ကား ျဖင့္ ေက်ာင္းသြားတက္ခဲ့ရသည္။ သူတက္ခဲ့ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း
က အေကာင္းဆုံး အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္ Colegio Nacional Dean Funes ျဖစ္သည္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ေဂြဗာယား တုိ႔ မိသားစု ေကာ္ဒုိဗာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ အန္နက္စတုိ ေဂြဗာယား လင့္ခ်္ က ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမဏီ လုပ္ငန္း စပ္တူ လုပ္မည့္ ပါတနာတဦး ေတြ႔လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ညီမ ျဖစ္သူ စီလီယာသည္လည္း ေကာ္ဒုိဗာရွိ
အမ်ဳိးသမီး အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ မၾကာမီတက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္လည္း အခုလုိ
ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကျခင္းသည္ လက္ေတြ႕က်လွေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ တခုပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
---------------------------------------------
အခန္း (၃)
ေကာ္ဒုိဗာ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈႏွင့္ အတူ မိသားစု၏ စီးပြားေရး အေျခအေန တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့
သည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိသားစု တစည္းတလုံးတည္း အတူေနရသည့္ ဘ၀ ေလး
နိဂုံးခ်ဳပ္မႈ၏ အစ ဟူ၍လည္းေျပာ၍ ရေပသည္။ ၁၉၄၃ ေမလတြင္ စီလီယာမွ ငါးေယာက္ေျမာက္ ႏွင့္
 ေနာက္ဆုံးလည္းျဖစ္ေသာ သားေယာက်္ာေလး တဦး ထပ္မံ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ကေလး၏ နာမည္ကုိ စီလီယာ၏ဖခင္ အမည္ကို ယူ၍ မ ဂြမ္ မာတင္ ဟု မွည့္ေခၚခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈမ်ားက နက္ရႈိင္းလာရျပီး ေနာက္ပုိင္းေလးႏွစ္အၾကာ ျဗဴႏူိေအးယီးစ္ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္ေတာ့
အိမ္ေထာင္ေရး ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

ျပဳိကဲြရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းမွာ အန္နက္စတုိ သည္ အျမဲလုိ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေပြေနေသာေၾကာင့္ပင္
 ျဖစ္သည္။ ေငြ ရႊင္လာသည္ႏွင့္အမ် ေငြကုန္ေၾကးက် ခံကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ထည္လဲ တဲြခဲ့သူတေယာက္ လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ မိသားစု အေနျဖင့္ မယ္မယ္ရရ အက်ဳိး မခံစားခဲ့ရေပ။

အန္နက္စတုိ၏ လုပ္ငန္း ပါတနာသည္ မာကာစ္ ဒီ အာရီယား ဆုိသူုျဖစ္ျပီး အရပ္အေမာင္း လြန္စြာ ျမင့္မားလွသူတဦးျဖစ္သည္။လူထူးလူဆန္းတဦးလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ လြန္စြာမွလည္း ဟိတ္ၾကီးဟန္ၾကီး ႏူိင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ၎က ကန္ထရုိက္ အလုပ္မ်ား ရွာေပးျပီး အန္နက္စတုိက ၾကီးၾကပ္လုပ္ကုိင္ေပးရ
သည္။ ၀င္ေငြေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမ် ျမဳိ႔ ျပင္ရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားဘက္တြင္ အပန္းေျဖ စံအိမ္
တလုံးပင္ ၀ယ္ယူလာႏူိင္ခဲ့ျပီး ေကာ္ဒုိဗာ ျမဳိ႔ရွိ လူခ်မ္းသာမ်ား စုေ၀းရာ ျဖစ္ေသာ ျမက္ခင္း
ျပင္ တင္းနစ္ ကလပ္ တြင္ အဖဲြ၀င္ အျဖစ္ ပါ၀င္လာႏူိင္ခဲ့သည္။ အန္နက္စတုိက ထုိကဲ့သုိ႔
အထက္တန္းက်က် ေနရန္ကုိသာ စိတ္၀င္စားျပီး ရလာေသာ ေငြမ်ားကုိ တုိးပြားရန္ ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံရန္ တခါမွပင္ စဥ္းစားခဲ့ဖူးျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။ မိသားစုကေတာ့ ျမဳိ႕ထဲတြင္ပင္ ႏွစ္
ထပ္တုိက္တလုံးကုိ ငွားရမ္းေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၎တုိ႔ ငွားေနသည့္ အိမ္ေရွ႔တြင္ လမ္းမက်ယ္ၾကီးလည္း ရွိသည့္အျပင္ တဖက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔
ေသာ ျမက္ခင္းျပင္ၾကီးမ်ားလည္း ၀ုိင္းရံထားေသာေၾကာင့္ အဲလ္တာ ဂါစီယာမွာကဲ့သုိ႔ပင္
ေလေကာင္းေလသန္႔ မ်ား ရရွိခဲ့ေပသည္။ အိမ္ထဲ ရွိ ပရိေဘာဂမ်ား ကေတာ့ စာအုပ္ပုံမ်ား
အၾကားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရသည္။ စာအုပ္ေပါင္း သုံုးေထာင္ေက်ာ္ခန္ ရွိသည္ဟု ဆုိ
သည္။ အိမ္ကလည္း က်ယ္သျဖင့္ ကေလးမ်ားက အိမ္ေရွ႕ မွေနာက္ေဖးအထိ ဘုိင္စကယ္မ်ားပင္ စီး၍ ကစား ႏူိင္ၾကသည္။

ေကာ္ဒုိဗာ သုိ႔ ေျပာင္းလာၾကသည့္ အခ်ိန္သည္အန္နက္စတီရုိ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ခဲ့ရ
သည္။ သူ႔ ကုိယ္သူ လည္း တကယ့္လူၾကီးတေယာက္လုိ ျပဳမူ ေနထုိင္လာသည့္အျပင္ အျမဲလုိ စကား
မ်ားေနေသာ မိဘမ်ားအေပၚလည္း ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့သည္။ ယင္းသည္က ေလာကၾကီးအေၾကာင္း စတင္ ျမည္းစမ္းသိရွိလာခဲ့ျပီဆုိေသာ လကၡဏမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။အထက္တန္းေက်ာင္း ေရာက္သည့္ႏွစ္မွာပင္
အန္နက္စတီရုိသည္ သူငယ္ခ်င္း အသစ္မ်ားရရွိလာခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ အရင္းႏွီးဆုံးျဖစ္လာရသူမွာ
တုိမတ္စ္ ဂရန္နာဒုိ ဆုိသူပင္ျဖစ္သည္။ ဖခင္သည္ စပိန္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူျဖစ္ျပီး မီးရထား လက္မွတ္စစ္ တဦး အျဖစ္လုပ္ကုိင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ဆယ္ေလးႏွစ္ ရွိေသာ အန္နက္စတီရုိ၏ အရပ္အေမာင္းသည္ ပုျပတ္ျပတ္ႏွင့္ ရွိေနဆဲပင္။ သုိ႔
ေသာ္လည္း ငယ္ငယ္ကလုိ ၀ဖုိင့္ဖုိင့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ပိန္ပိန္ပါးပါး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႔ထက္ထြားက်ဳိင္းသူ
 ျဖစ္ေသာ တုိမတ္စ္က ဆံပင္ကုိစတုိင္က်က် ေနာက္ျပန္လွန္ ဖီးထားေသာ္လည္းအန္နက္စတီရုိကမူ ပုံမက် ပန္းမက် ဆံပင္တုိတုိ ႏွင့္ ျဖစ္သျဖင့္ သူအား အယ္လ္ ပီလာအုိ(ထိပ္ေျပာင္) ဟု အမည္ရလာခဲ့သည္။ ယင္း
သည္က သူ၏ လူငယ္ဘ၀တြင္ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိလာခဲ့သည့္ အထဲမွ ပထမဆုံးေသာ
နာမည္လည္း ျဖစ္ေတာ့သည္။

သိတ္မၾကာခင္မွာ တုိမတ္စ္၏ အကုိၾကီး ျဖစ္သူအယ္လ္ဘတ္တုိ မွ သူတုိ႔ႏွင့္ အဖဲြ႔က်လာခဲ့သည္။ ေကာ္ဒုိဗာ တကၠသုိလ္တြင္ ဇီ၀ဓါတု.ႏွင့္ေဆး၀ါး ပညာ အဓိက ျဖင့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္သည္။ ႏွာေယာင္ေကာက္ေကာက္ ေဘာ္လုံးသမားတေယာက္၏ သန္မာၾကံခုိင္ေသာ
ေျခအစုံကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူ ျဖစ္ေသာ္လည္းအရပ္က ငါးေပသာသာ ရွိသျဖင့္ ေရွာ္တီ ဟုေခၚၾကသည္။ ၎က အာ၀ဇြန္းရႊင္သူလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ အရက္၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ စာေပ ႏွင့္ ရပ္ဘီ အားကစားကုိ ႏွစ္သက္သူတဦးျဖစ္သျဖင့္ အန္နက္စတီရုိႏွင့္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ကြာျခားေသာ္လည္း တုိမတ္စ္ထက္
ပင္ ပုိ၍ အတဲြမ်ား လာခဲ့သည္။

အဲလ္ဘတ္တုိက ရပ္ကြက္ ရပ္ဘီအသင္း၏နည္းျပလည္း ျဖစ္သျဖင့္ အန္နက္စတီရုိကသူ၏ အသင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ကစားခြင့္ျပဳရန္နားပူနားဆာ လုပ္လာေတာ့သည္။ အဲလ္ဘတ္တုိက လက္ေမာင္းသြယ္သြယ္ ႏွင့္ ပင္ ရွိေသးေသာ အန္နက္စတီရုိအား ပထမတြင္ ျဖစ္ပါ့မလားဟု ဆုိကာ အင္တင္တင္ လုပ္ေနေသး
ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ မရမက ပူဆာလာသျဖင့္ ၀င္ကစားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ အတြက္ပန္းနာရင္ၾကပ္သမား ျဖစ္ေသာ အန္နက္စတီရုိအဖုိ႔ တပါတ္လ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ခန္႔ ေလ႔က်င့္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အေၾကာက္အလန္႔မရွိ ကစားႏူိင္သူဟု ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

ထုိ႕အတြက္္ furious ကုိ စပိန္ဘာသာျဖင့္ furibundo ဟု ေခၚသျဖင့္ အန္နက္စတီရုိသည္ အတုိေကာက္ fuser ဟုေသာ အမည္ကုိရလာခဲ့ျပန္သည္။အဲလ္ဘတ္တုိလည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ အန္နက္စတုိ၏ ထူးျခား
ခ်က္မ်ားကုိ သတိျပဳမိလာခဲ့ရသည္။ အျခားေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ကြင္းထဲတြင္မိမိတုိ႔ အသင္း ကစားရမည့္
အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေနၾကရသည့္ အခါတုိင္း အန္နက္စတီရုိက ေျမၾကီးေပၚတြင္ ထုိင္ခ်ျပီး မီးတုိင္ကုိ မွီကာ
စာအုပ္တအုပ္ကုိ အျမဲလုိ ဖတ္ရႈ႕ေနသည္ကုိေတြ႔လာရျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ဖတ္သည့္ စာအုပ္မ်ားကလည္း စာၾကီးေပၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဖရြိဳက္ (Freud)၊ ဘတ္လဲယား (Baudelaire) ၏ကဗ်ာမ်ား၊ ျပင္သစ္ စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ေသာဒူးမား၊ ဗာလိန္း (Verlaine) ႏွင့္ မဲလ္လာမီးလ္ (Mallarme) တုိ႔၏ ၀တၳဳ
ၾကီးမ်ား၊ အီမီလ္ ဇုိယာ (Emile Zola) ၏ စာအုပ္မ်ား၊ အာဂ်င္တီနား ၏ ဂႏၱ၀င္ စာေပစာရင္း
၀င္ ဆာမီယင္တုိ (Sarmiento) ၏ ေမာ္ကြန္းမ်ား၊ ၀ီလ်ံ ေဖာ့ကနား (Willam Faulkner) ႏွင့္ ဂၩန္ စတိန္း
ဘတ္ (John Steinbeck) တုိ႔၏ အသစ္ခ်ပ္ခၩတ္ ၀တၴဳ မ်ားကုိ ပါ အျမဲလုိ ဖတ္ဖူးသူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိလာခဲ့ရျပန္သည္။ အန္နက္စတီရုိ လုိ စာဖတ္၀ါသနာပါသူ တဦးျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဘတ္တုိက သူထက္ မ်ားစြာ ငယ္ေသာ အန္နက္စတီရုိသည္သူ ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကုိ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ ႏွင့္ ဘယ္လုိမ်ား
ဖတ္ႏူိင္ခဲ့သလဲ ဆုိသည္သာမက ရုယတ္ ကစ္ပလင္း၏ "if" ကဗ်ာ ၊ အာဂ်င္တီနုား ဂႏၲ၀င္ကဗ်ာဆရာၾကီး ဂ်ဳိေဆး ဟာမန္းဒက္စ္ (Jose Hermandez) ေရးသားခဲ့ေသာ Martin Ferro ေမာ္ကြန္း ကဗ်ာရွည္ၾကီး
ကုိပင္ ေၾကာင္ပုဇြန္းစား ကၩတ္ကၩတ္၀ါးသလုိ အလြတ္ ရြတ္ျပႏူိင္ခဲ့ေသာ ခ်ာတိတ္ကေလး ျဖစ္သူ အန္နက္စတီရုိ အား နားမလည္ႏူိင္ေအာင္ျဖစ္လာေနသည္မွာလည္း အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔အတြက္ အန္နက္စတီရုိက မိမိသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေရာဂါရွိေနေသာေၾကာင့္ အျပင္
မထြက္ႏူိင္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရႈ႔ရင္း အခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ရသည္။ ျပင္သစ္လုိ ဖတ္တတ္ေနျခင္းမွာလည္း ေက်ာင္းမေနႏူိင္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိခင္ျဖစ္သူ စီလီယာ မွ ျပင္သစ္စာ
ကုိ အိမ္မွာပင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
လွစိုးေ၀

 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၁)
 •  ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၂)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၃)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၄)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၅)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၆)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၇)

 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၈)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၉)
 • No comments:

  Post a Comment