Latest News

Saturday, December 30, 2017

ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး (၉)


(၉)
၁၉၃၂ ႏွင့္ ၁၉၃၅ အၾကား ကာလမ်ားတြင္ ပါရာေဂြး ႏွင့္ ဘုိလစ္ဗီယား တုိ႔ အၾကား မၾကာခဏ
ဆုိသလုိ ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဓိက အားျဖင့္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ နယ္ျခားရွိ
ခ်ာကုိး ဟူေသာ ေျခာက္ေသြ႔ေဒသရွိ ေတာရုိင္းေျမကုိ သူပုိင္ကုိယ္ပုိင္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အန္နက္စတုိ ေဂြဗာယားလင့္ခ်္ က ခ်ာကုိးစစ္ပဲြ အေၾကာင္းကုိ သတင္းစာ
မ်ားမွတဆင့္ အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနခဲ့သည္။ အေၾကာင္းကလည္း ရွိေပသည္။

မီဆြန္နက္စ္ တြင္ ပါရာေဂြး လူမ်ိးမ်ားႏွင့္ အတူေနထုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါရာေဂြးဖက္က
ေထာက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ တေန႔တြင္ ေလ့လာေနယုံမ်ျဖင့္ အားမရေတာ့ပဲ လက္နက္ကုိင္၍
ပါရာေဂြး ဖက္မွ ၀င္တုိက္လုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိလာခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ဤမ်အထိ
စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာဆုိေနမႈေၾကာင့္သားၾကီးျဖစ္သူ လည္း စစ္ပဲြအေၾကာင္းကို
စိတ္၀င္တစား ေလ့လာခဲ့ေပေတာ့သည္။ သိတ္မၾကာမီမွာပင္ အဆုိပါ ပဋိပကၡသည္ ကေလး
မ်ား ကစားကြင္းသုိ႔ ကူးစက္လာရေပေတာ့သည္။တဖက္ႏွင့္တဖက္ ပါရာေဂြး ႏွင့္ ဘုိလစ္ဗီယား
သတ္မွတ္ကာ စစ္တုိက္တမ္း ေဆာ့ကစားလာခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သားျဖစ္သူ၏ ႏူိင္ငံေရး အသိတရားမ်ား ႏူိးၾကားလာခဲ့ရျခင္းသည္ အဆုိပါ စစ္ပဲြကုိ စိတ္၀င္တစား ေလ့လာမႈ မွ စတင္ခဲ့ရသည္ဟု အန္နက္စတုိ ေဂြဗာယား လင့္ခ်္ က ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျပာ
ဆုိလာခဲ့သည္။ ၎၏ ေျပာဆုိခ်က္သည္ ျဖစ္ႏူိင္ဖြယ္ မရွိလွေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
စစ္ပဲြျပီးဆုံးခဲ့ခ်ိန္တြင္ အန္နက္စတီယုိ သည္၇ ႏွစ္ အရြယ္ပင္ ရွိေပေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္
လည္း ခ်ီ က သူ႔အေဖ၏ စစ္ပဲြႏွင့္ ပါတ္သက္၍စိတ္အားထက္သန္ခဲ့မႈမ်ား ကုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာ
ျပခဲ့သည္။ ၎၏ ေျပာဆုိမႈမ်ားက အေဖကုိ ခ်စ္သည့္စိတ္ေရာ ခပ္ေငါ့ေငါ့ သေဘာ ေလသံမ်ား
ပါ လာခဲ့သျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အေျပာသာ ရိွျပီး
လက္ေတြ႔ က်က် တကယ္လုပ္ခဲလွသည္ဟုဖခင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ေ၀
ဖန္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

တကယ္တမ္း အန္နက္စတီရုိ ေခ်ေဂြဗာယား၏ႏူိင္ငံေရး အသိစိတ္ကုိ ႏူိးထလာေစခဲ့သည္က
စပိန္ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြၾကီးပင္ ျဇစ္သည္။ အဆုိပါျပည္တြင္းစစ္ၾကီးက ၁၉၃၈ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစ၍
ဖက္ဆစ္၀ါဒီ ျဖစ္ေသာ ဖရန္ကုိ သူပုန္အဖဲြ႔အေရးသာလာခဲ့ရေပသည္။ ထုိစစ္ပဲြၾကီးမွ
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ စပိန္ သမၼတႏူိင္ငံဘက္သားမ်ား ၎ေနထုိင္ရာ ျမဳိ႕ေလးျဖစ္
ေသာ အဲလ္တာ ဂါစီယာ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ (စကားခ်ပ္ - အဆုိပါ စပိန္ျပည္တြင္း
စစ္ပဲြၾကီး အေသးစိတ္ကုိ မၾကာမီ ထုတ္ေ၀မည့္ "မဟာတုိ႔၏ က်ဆုံးခန္း' ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ "ေအး
စက္သြားေသာ ကမၻာေျမ" စာအုပ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားပါတယ္)။ ထုိသုိ႔ ေရာက္လာ
ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ မိခင္ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ ဂြန္ဇာေလး-အက္ဂြီလာ ကေလး
ေလးဦး ပါရွိလာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ဖခင္ျဖစ္သူဂြမ္ ဂြန္ဇာေလး-အက္ဂြီလာသည္ စပိန္ေရတပ္
၏ က်န္းမာေရး ဘက္ဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲ ျဖစ္သည္။ သူတာ၀န္ကုိ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဂ်န္န၀ါရီလ
ဘာစီလုိနား ျမဳိ႕ သူပုန္လက္တြင္းသုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ျပီးေနာက္မွသာ မိသားစုေနာက္ လုိက္
လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ မိသားစု ႏွစ္စုတြင္ကေလးမ်ားကလည္း သက္တူရြယ္တူ ျဖစ္ေန
ၾကျပီး တေက်ာင္းတည္းလည္း အတူတက္ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဂြဗာယား မိသား
စုက စီလီယာ ၏ အမအၾကီးဆုံးျဖစ္သူ ကာမင္းႏွင့္ သူမ၏ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကုိ အိမ္တြငိ
လက္ခံထားခဲ့သည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကြန္ျမဴနစ္ ကဗ်ာဆရာႏွင့္ သတင္းစာဆရာ
လည္းျဖစ္သူ ကာယက္တီႏူိ "ပုိလီခ်ဳိ" ေကာ္ဒုိဗာအီတာဘူရူသည္ ျဗဴႏူိေအရီ ရွိ သတင္းစာ
တေစာင္ျဖစ္ေသာ Critica အတြက္ စပိန္ႏူိင္ငံတြင္ သတင္းယူေနခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ
ပုိလီခ်ဳိ ၏ စာမ်ား ေရာက္ရွိလာတုိင္း ကာမင္းက ကေလးမ်ားကုိ အျမဲဖတ္ျပေလ့ရွိသျဖင့္
မည္သည့္ သတင္းစာတြင္မွ မေဖၚျပရေသးေသာ စစ္ပဲြ၏ အေသးစိတ္ သတင္းမ်ားကုိ
သိရွိခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္အာဂ်င္တီနား၏ ျပည္တြင္းႏူိင္ငံေရး အေျခ
အေနမ်ားက ျငိမ္သက္ေနသျဖင့္ လစ္ဘရယ္အယူရွိေသာ ေဂြဗာယားတုိ႔ မိသားစု အဖုိ့ စိတ္
၀င္တစား မရွိခဲ့ၾကေပ။ ထုိအခ်ိန္က အာဂ်င္တီနားအား ေရွရုိးအစဥ္အလာ အယူအဆ စဲြကုိင္
ထားေသာ စစ္အစုိးရ သည္ ျပည္တြင္းရွိ အစဥ္အလာ "လစ္ဘရယ္" ပါတီ အုပ္စုတစုႏွင့္ ညြန္
ေပါင္းအစုိးရ ပုံစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၀ တြင္ သမၼတ ဟီပုိလီတုိ ယီဂုိရင္း အား ျဖဳတ္
ခ်ခဲ့ျပီးခ်ိန္မွစ၍ အတုိက္အခံ ျဖစ္ေသာ Union Civica Radical ပါတီလည္း အကဲြကဲြ အျပား
ျပား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းႏူိင္ငံေရး က စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းသျဖင့္
စပိန္သမၼတႏူိင္ငံမွႏူိင္ငံတကာတြင္ ေခါင္းေထာင္ထလာေနေသာဖက္ဆစ္၀ါဒကုိ ရြတ္ရြတ္ခၩံခၩံ ရပ္တည္ခုခံ
ေနမႈသည့္ အျဖစ္ကုိ မည္သူမဆုိ စိတ္အားတက္ၾကြစြာေထာက္ခံမႈ ေပးရန္ ၀န္မေလးခဲ့ၾကေပ။

အန္နက္စတုိ ေဂြဗာယား လင့္ခ်္ကလည္း စပိန္သမၼတႏူိင္ငံအားေထာက္ခံရန္ ဖဲြ႔စည္းလာ
ေသာ ႏူိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကြန္ယက္၏ အဖဲြ႔ခဲြတခုကုိ ျမဳိ႔ တြင္ တည္
ေထာင္ႏူိင္ရန္ စိတ္အားတက္ၾကြစြာ ကူညီေပးခဲ့သည္။ စပိန္မွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအားလည္း
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ၾကဳိဆုိခဲ့ျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအထဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ဂ်ဳယာဒုိအား အထူးတေလးတစား ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဂ်ဳယာဒုိသည္ ဂြာဒါလာဂ်ာ
ယာ တုိက္ပဲြၾကီးတြင္ ဖရန္ကုိ တပ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မဟာမိတ္ အီတလီ ဖက္ဆစ္မ်ားအား
ေခ်မူန္းႏူိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဂ်င္တီနားတြင္ မိသားစု ၀မ္းေရးအတြက္ အသက္
အာမခံ လုိက္လံေရာင္းခ်သူအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနရသူ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ဂ်ဳယာဒုိက ေဂြဗာယား မိသားစုႏွင့္ ညစာလာေရာက္စားသည့္အခါတုိင္း စစ္ပဲြအေတြ႕အၾကဳံ
မ်ားကုိ တေမ့တေမာ ေျပာတတ္သူ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေျပာသည့္အခါတုိင္း အန္နက္စတီရုိ ေလးက ေျမပုံေပၚတြင္ သမၼတ ႏူိင္ငံေတာ္တပ္ဖဲြ႕
မ်ားႏွင့္ ဖက္ဆစ္တပ္မ်ား၏ စခန္းတည္ေနရာကုိ လုိက္လံ၍ အမွတ္အသား ျပဳ ခဲ့သည္။ အိမ္
ရွိ ေခြးေလးကုိပင္ သမၼတႏူိင္ငံ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဂြမ္ နီဂရင္ ကုိ အစဲြျပဳျပီး နီဂရီနားဟု
အမည္ေပးခဲ့ျပန္သည္။

၁၉၃၉ စက္တင္ဘာလတြင္ ဟစ္တလာမွ ပုိလန္ကုိ က်ဳးေက်ာ္လာသည့္အခါ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး စတင္
 ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေတာ့သည္။ယင္းႏွင့္အတူ အဲလ္တာ ဂါစီယာရွိ ျမဳိ႕ေနလူထုကလည္း ဟုိဘက္ဒီဘက္ အျပဳိင္ေထာက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။ အန္နက္စတုိ ေဂြဗာယား လင့္ခ်္သည္လည္း မဟာမိတ္လုိလားေသာ Accion Argentina အုပ္စုအား စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေထာက္ခံမႈ ေပးခဲ့သည္။ ရုံးခန္းဖြင့္ရန္ အခန္း
ငယ္တခုအား ငွားေပးခဲ့ျပန္ျပီး ျပည္နယ္အႏွံ႕သြား၍ လူထု အစည္းအေ၀းပဲြမ်ား တြင္ တက္
ေရာက္ စကားေျပာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ "နာဇီမ်ားစိမ့္၀င္လာႏူိင္မႈ' မ်ားကုိလည္း မ်က္ေျခမျပတ္
ေထာက္လွမ္းခဲ့ျပန္သည္။ နာဇီမ်ား တေျဖးေျဖးႏွင့္ အာဂ်င္တီနားကုိ က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္
လာမည့္အေရးကုိ သူ ႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္မ်ား စုိးရိမ္လာခဲ့ၾကသျဖင့္ ေကာ္ဒုိဗာရွိ
ဂ်ာမန္ အသုိက္အ၀န္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့ၾကသည္။ အန္နက္စတီရုိလည္း Accion Argentina ၏ လူငယ္ အသင္းတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူ သည္ ကစားခ်ိန္၊စာၾကည့္
ခ်ိန္မွ လဲြ၍ က်န္ရွိသည့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္သူတုိ႔ႏွင့္ အတူ တဲြလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဖခင္ ျဖစ္သူ
က ေျပာျပခဲ့သည္။

ေကာ္ဒုိဗာ ျပည္နယ္ထဲရွိ ဂ်ာမန္မ်ား ေနထုိင္ရာျဖစိသည့္ ကာလူမူခ်ီတာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းအရပ္သည္
အဓိက ထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ျပစ္မွတ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ထုိအရပ္သည္ အဲလ္တာ ဂါစီယာ
ႏွင့္ သိတ္မေ၀းကြာလွျပန္ေပ။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းေလာက္တြင္ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာထဲ၌ ျဗိတိသ် စစ္သေဘၤာမ်ား အားအၾကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေအာင္အေႏွာက္အယွက္ ေပးႏူိင္ခဲ့ေသာ ဂ်ာမန္သေဘၤာ Admiral Graf Spee စစ္သေဘၤာလည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့သျဖင့္ ရီယုိ ဒီ လာ ပလာတာ အရပ္သုိ႔ ခုတ္ေမာင္းလာခဲ့ျပီးေနာက္သေဘၤာ ကပၸိတိန္ မွ ၎၏သေဘၤာအား မြန္တီဗီဒီယုိး အရပ္တြင္ ေဖါက္ခဲြနစ္ျမဳပ္ျပစ္ခဲ့သည္။ (ပုံတြင္ရႈ႕)သေဘၤာတြင္ ပါလာသူ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားအား ေကာ္ဒုိဗာတြင္ ထိမ္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ ထားရွိရာ ၀န္းအတြင္းတြင္ပင္
သစ္သားမ်ားႏွင့္ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ပုံစံ ျပဳလုပ္ျပီးစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေနျၾကသည္ကုိ၎ ဘုိလစ္ဗီယားမွ လက္နက္မ်ား သယ္ေဆာင္လာေသာထရပ္ကားတစီးလည္း ၎တုိ႔ရွိရာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းအ
ရပ္သုိ႔ ဦးတည္သြားသည္ကုိ ၎ အန္နက္စတုိေဂြဗာယား လင့္ခ်္ တုိ႔ အဖဲြ႔ က ေတြ႕ရွိလာခဲ့
ၾကသည္။ အျခားျမဳိ႕တျမဳိ႕ရွိ ဂ်ာမန္ပုိိင္ ဟုိတယ္တခုတြင္လည္း နာဇီ သူလ်ဳိ အဖဲြ႕တခု လ်ဳိ၀ွက္
လႈပ္ရွားေနၾကျပီး ဘာလင္ ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ႏူိင္ရန္ ေရဒီယုိ အသံလႊင့္စက္တလုံးထား
ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရျပန္သည္။

ုထုိသုိ႔ေလ့လာ သိရွိလာခဲ့ၾကသျဖင့္ ေကာ္ဒုိဗာျပည္နယ္ထဲတြင္ ဂ်ာမန္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ
မ်ား ရွိလာေနျပီဆုိကာ ထိတ္လန္႔တုန္လူပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ ၎တုိ႔သိရွိသမ် ကုိ
ျဗဴႏူိေအယီးစ္ရွိ Accion Argentina ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာ ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔အတြက္ မဟာမိတ္ လုိလားေသာ သမၼတေရာ္ဘတ္တုိ ေအာ္တစ္ မွ ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္
အေရးယူလာမည္ကုိ ေစာင့္ေမ်ာ္ေနခဲ့ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ ေအာ္တစ္ က က်န္းမာေရး မေကာင္းလွ ေတာ့သျဖင့္ သူ႕ေနရာတြင္ ဒုသမၼတ ရာမြန္းကက္စ္စတီလုိက တာ၀န္ယူလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

၎က ၀န္ရုိးတန္ုးႏူိင္ငံမ်ား အဖဲြ႔ကုိ လုံး၀ဥသုံ ေထာက္ခံသူတဦး လည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔
အတြက္လည္း ၎တုိ႔ေပးပုိ႔သည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မယ္မယ္ရရ အေရးယူေဆာင္
ရြက္သည္ကုိ မေတြ႔႔ခဲ့ၾကရေပ။

စစ္ပဲြတေလ်ာက္လုံး အာဂ်င္တီနားက ဟုိဖက္ယိမ္းလုိက္ ဒီဖက္ယိမ္းလုိက္ႏွင့္ လုပ္ေနခဲ့
ေသာ္လည္း တရား၀င္အားျဖင့္ မူ ၾကားေနႏူိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္မွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္
ဂ်ာမန္တုိ႔ စစ္ရႈံးလုဆဲဆဲ အေျခအေနေရာက္လာသည္အထိ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအရ
တဖက္တြင္ မဟာမိတ္မ်ားကုိ မျပစ္ပါယ္ႏူိင္သလုိ ႏူိင္ငံေရး ႏွင့္ စစ္ဖက္ အသုိက္အ၀န္ုးမ်ား
မ်ားက ၀င္ရုိးတန္းႏူိင္ငံမ်ားကုိ လုိလားေနျပန္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏူိင္ငံထြက္ အမဲ
သား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္ အျခား လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ႏူိင္ရန္ ဥေရာပ ေစ်းကြက္
ကုိ မွီခုိေနရေသာေၾကာင့္ စစ္ပဲြအတြင္း ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆုိမႈမ်ား ရွိေနျပန္သျဖင့္ စီးပြား
ေရးကုိ အၾကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစလာခဲ့သည္။ မဟာမိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံမႈေပးသည့္
အတြက္ အျပန္အလွန္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္မွ၎တုိ႔၏ ပုိလ်ံေနေသာ သီးႏွံမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ
တင္သြင္းေပးမည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္ကုိေအာ္တစ္ အစုိးရ က အရယူႏူိင္ခဲ့သည္။ တဖန္
အေမရိကန္ မွလည္း စက္မႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာတစ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ အေမရိကန္တုိ႔မွ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ မ်မ်တတ ျပဳလုပ္မည္ဟူေသာကတိကုိကား မရရွိခဲ့သျဖင့္ ကက္စတီလုိ အစုိးရ တက္လာခ်ိန္တြင္ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမ်ားက အာဂ်င္တီနား ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္
ေစ်းကြက္သစ္ ရရွိရန္ ဂ်ာမဏီကုိ မ်က္စိက်လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ အျပင္ စစ္ေရး အေထာက္အပံ့
မ်ားလည္း ရရွိရန္ ေမၽာ္လင့္ခဲ့ၾကျပန္သည္။
လွစိုးေ၀

 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၁)
 •  ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၂)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၃)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၄)


 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၅)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၆)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၇)
 • ခ်ီေဂြဗာယား သူ႔ဘ၀ သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(၈)
 • No comments:

  Post a Comment