Latest News

World News
Interview

News

Crime

Education

Gov

Recent Posts

Monday, July 15, 2019

ျပည္သူမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လုိလားေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံအား တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ မလုိေတာ့


မေန႕က ျပန္လည္ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၅ ဦး ပါ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီက ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ပါ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၃ ရွိ အဆုိ မူၾကမ္းကုိ တင္သြင္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ျပီး ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေနရသည္က အဆုိပါ ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တြင္ အင္အယ္ဒီ က အဆုိျပဳ ခ်က္ ၁၁၄ ခ်က္သာ ပါ၀င္ျပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသာ ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၁,၁၁၂ ခ်က္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပါတီ (ANP) က ၈၅၈ ခ်က္၊ မြန္အမ်ဳိးသား ပါတီက ၆၄၁ ခ်က္၊ ပေလာင္ အမ်ဳိးသား ပါတီက ၁၇၈ ခ်က္၊ ပအုိ႕ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံးက ၁၄၀၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီက ၁၁၁ ခ်က္၊ ဇုိမီ ပါတီ က ၅၃ ခ်က္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ပုိျပီး အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတာက က်င္းပခဲ့သည့္ ေကာ္မီတီ ၏ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း ၂၅ ၾကိမ္ အတြင္း မိမိတုိ႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ လုံး၀ မေပးပါဟု ေျပာခဲ့သည့္ ၾကံခုိင္ေရး ပါတီက ၁၁ ခ်က္ ျပင္ဆင္ဖုိ႕ ထည့္သြင္းလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ ၎တုိ႕အား ႏူိင္ငံေရး အရ ဦးေဆာင္မႈ ရေအာင္ ဦးတည္ ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ မူလ သေဘာထား မပ်က္ရေအာင္ တခ်က္တေလမွ် ျပင္ဆင္ဖုိ႕ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာ ကုိ လာမည့္ ရက္သတၱပါတ္မ်ား အတြင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

ယခု ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး သည္ အင္အယ္ဒီမွာ အာဏာရျပီးေနာက္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ ၾကဳိးပမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတည္မျပဳ ႏူိင္တဲ့ သတင္းမ်ား အရ ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပဲြ အျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း မ်ား ေဆြးေႏြးရာမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ႏွစ္ ႏွစ္ အတြင္း မၾကဳိးပမ္းပါ၊ ၾကဳိးပမ္း မည္ဆုိက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ၾကဳိတင္ အသိေပးပါမယ္ ဆုိတဲ့ ကတိေပးခဲ့ရတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ကတိ အတုိင္းလည္း ၾကဳိတင္ အသိေပးထားခဲ့တယ္ လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းပုံကား ၂၀၀၈ အတြင္း အတည္ျပဳ ျပဠာန္း ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ျပီး ထုိအခ်ိန္က စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡ ပင္လယ္ ေ၀ေနရျပီး တပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ ဆုိသလုိ ျပင္းထန္လွတဲ့ နာဂစ္ မုန္တုိင္းၾကီး တုိက္ခုိက္ခံရျပီး လူေပါင္း တသိန္းေလးေသာင္းခန္႕ ေသဆုံးသြားတဲ့ အျဖစ္ဆုိးၾကီး ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလာဒ္ကုိ န၀တ က ၁၉၉၀ ဇူလုိင္၂၇ ရက္တြင္ ၁/၉၀ ေၾကျငာခ်က္ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ေရြးဆဲြရန္ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေခၽြးသိပ္ခဲ့ျပီး အာဏာလႊဲေပးရန္ ေျဗာင္က်က် ျငင္းဆုိ သြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဖဲြ႕စည္းပုံ ေရးဆဲြေရး ညီလာခံ စတင္ က်င္းပခ်ိန္ မွာေတာ့ ၁၉၉၀ အတြင္း ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၅.၂၄ ရာႏႈန္းသာ တက္ေရာက္ဖုိ႕ ခဲြတမ္းခ်ေပးခဲ့ျပီး က်န္တဲ့ ၈၅% ကုိေတာ့ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီး မွ စစ္အစုိရ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူမ်ား က ေတာ့ ဘာမွ မတတ္ႏူိင္ခဲ့ၾက၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးျပီး ျပည္သူမ်ားအား အာဏာ လႊဲေပးမည္လုိ႕ ကတိေပးထားတဲ့ အခ်က္တခုတည္းႏွင့္ပင္ အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ ေနာင္လာေနာင္ခါေစ်း ဆုိျပီး မ်က္စိမွိတ္ မဲေပးခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ မည္သုိ႔မွ် လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမႈ မရွိခဲ့သည္ အျဖစ္ေၾကာင့္ လူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကုိ မည္သုိ႕မွ် ထင္ဟပ္ႏူိင္ျခင္း မရွိသည့္ အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပြဲ အျဖစ္ ႏူိင္ငံတကာ က ကင္ပြန္းတပ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဆႏၵ ခံယူပဲြ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရပါတယ္။

ယခုအခါ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာျပီး စီးပြားေရး တုိးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပည္သူမ်ားက လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မ်ား ကုိ ျပင္းထန္စြာ ေတာင့္တလာေနၾကျပီး ၎တုိ႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကုိ ျဖည့္စည္းေပးႏူိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဟုေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ကုိ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾကဳိဆုိေထာက္ခံလာခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္တြင္ မျငိမ္သက္မႈ မ်ား၊ႏွင့္ အထိတ္ထိတ္ အလန္႕လန္႕ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကတဲ့ အုပ္စုမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႕ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ကုိ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ဖက္ကုိ မရည္ရြယ္ပဲ တြန္းပုိ႕ လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားရပါတယ္။

အဆုိပါ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္း လူေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းမွ ဦးမင္းကုိႏူိင္၊ ဦးဂ်င္မီ ႏွင့္ ေဒၚနီလာသိန္း တုိ႕က ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ား အျဖစ္ တက္ေရာက္လာတာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္ဟူေသာ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ား မလိုလားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ေဟာင္းၾကီးကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံသည္လည္း မည္သုိ႕မွ် အဓိပၸါယ္ မရွိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ တပ္မေတာ္က ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အခန္း (၁၂) လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ မညီ၊ NLD ၏ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အခန္း (၁၂) ႏွင့္အညီ လုပ္ပါသည္ဟု ေျပာဆုိေနပါတယ္။

ဒီေနရာ မွာ ဘာေတြ ကဲြလဲြေနသလဲ သိရေအာင္ အခန္း (၁၂) ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ကူးယူ တင္ျပလုိက္ပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ႏွင့္ ၄၃၆ (က) ၾကီး သာ ပါ၀င္ျပီး တမ်က္ႏွာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးပဲ ရွိပါတယ္။

========================
အခန္း (၁၂)
ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း

၄၃၃။ ။ ဤ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဠာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ကို ေအာက္ေဖၚျပပါ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(က) ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းေသာ အဆုိကုိ ဥပေဒ မူၾကမ္း အျဖစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္။
(ခ) ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိတင္သြင္းေသာ ဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ အျခား အဆုိမ်ား မပါရွိေစရ။

၄၃၄။ ၊ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရမည္။

၄၃၅။ ။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက တင္ျပလာလ်င္ အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရမည္။

၄၃၆။ ။ (က) ဤ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒရွိ ပုဒ္မ (၁) မွ (၄၈) အထိ၊ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ အထိ၊ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ အထိ၊ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တုိ႕ရွိ ျပဠာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လိုလ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅% ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံျပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲ ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

(ခ) ပုဒ္မခဲြ (က) တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ ျပဠာန္းခ်က္မ်ား မွ အပ အျခား ျပဠာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅% ေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲ ျဖင့္ သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

==================================

ထုိ႕အတြက္ မည္သုိ႕မ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကဲြလဲြေနလား မကဲြလဲြ ဘူးလား ဆုိတာ ေလ့လာသိရွိ ႏူိင္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္က မိမိတုိ႕ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး ဟု မယူဆက ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္နွင့္ အညီ ျပည္သူ႕ဆႏၵ အတုိင္း လုိက္ေလ်ာ ဖုိ႕သာ ရွိပါေတာ့တယ္။

ျပည္သူမ်ားကေတာ့ တပ္မေတာ္ သေဘာပါသည္ မပါသည္ ျဖစ္ေစ ၎တုိ႕ အေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ လႊမ္းမုိးေနသည့္ အဆုိပါ ဖဲြ႕စည္းပုံၾကီးပါ အပုိဒ္မ်ားကုိ မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ား အတြက္ မရမေန ျပင္ဆင္ၾကေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ယခု က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ၾကီးသည္ သမုိင္းတြင္မည့္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ အစည္းအေ၀းၾကီးလည္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

Image Credit – Original creator and up loader

ေတာင္ကိုးရီးယား သမိုင္းတေလ်ာက္ အရက္စက္ဆံုး မုဒိမ္းမႈ...(2000-2005)


အဲဒီ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကေတာ့ က်မ(စာေရးသူ) အခုေနတဲ့ ဂြမ္ဂ်ဴးဆိုတဲ့ၿမိဳ႕ေလးမွာေပါ့။
အင္ဟြလို႔အမည္ရွိတဲ့ ဆံြ႕နားမၾကား ပုဂၢလိက ေက်ာင္းကို သူတို႔ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာစတည္ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။
အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ပိုင္ရွင္ ( ဥကၠ႒) ကေတာ့ ဒီေက်ာင္းႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္သူရဲ႕ သားမက္ျဖစ္ပါတယ္။

***************
"ဆရာမ က်မေျပာစရာရွိလို႔ပါ "

သူမ ခ်ဳံးပြဲခ်ၿပီးငိုတယ္။ ဆရာမက အားေပးလိုက္တယ္။ ဆြံ ့အနားမၾကား ဘာသာျဖစ္တဲ့ လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ သူမ စ ေျပာပါေတာ့တယ္။

"ဆရာက က်မကို ထမင္းစားဖိတ္တယ္။ ဆရာ့မိသားစုနဲ႔ က်မ ညစာအတူစားပါတယ္။ က်မကို အေဆာင္မျပန္ဘဲ ဆရာ့အိမ္မွာဘဲ အိပ္ဖို႔ဆရာကေျပာတယ္....။က်မ ဆရာ့အိမ္ထဲက အခန္းလြတ္တခုမွာ အိပ္ပါတယ္။ မနက္မိုးလင္းေတာ့ ဆရာ့မိသားစုဝင္ေတြ တာဝန္ကိုယ္စီနဲ႔ အျပင္ထြက္သြားၾကပါတယ္။ ဆရာက က်မကို
.... ဟို....
....မုဒိမ္းက်င့္ပါေတာ့တယ္။"

ဆရာမဟာ ေခါင္းနပန္းႀကီးသြားတယ္။ ဒီေက်ာင္းကိုေျပာင္းလာတာ မၾကာေသး ျပႆနာကစၿပီလား....!

"သမီး တခါေလာက္ ဆရာမကိုထပ္ေျပာျပႏိုင္မလား?" ... ထပ္ခါထပ္ခါေမးမိတယ္။

***********
ဆရာမ ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိျဖစ္သြားတယ္...အထိတ္တလန္႔နဲ႔ သူ႔လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ဆရာမကို သြားေျပာလိုက္တယ္။

"အေရးႀကီးတယ္ရွင့္။ '---- 'ဆိုတဲ့ေက်ာင္းသူေလး မုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္။ အျဖစ္က ဒီလိုတဲ့......။ က်မတို႔ဘယ္လိုလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲ?။"

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆရာမဟာ မၾကားသလိုနဲ႔ အျခားဖက္လွည့္ထြက္သြားတယ္။

ဟင္... ဘာလဲဟ....!

ဆရာမဟာ ေနာက္တေယာက္ဆီထပ္သြားၿပီး ဒီအေၾကာင္းကိုထပ္ေျပာလိုက္တယ္။

"ဪ... ဒါလား။ ဆရာမက မသိေသးလို႔ ....ကေလးေတြက စိတ္သိပ္မႏွံ ့ဘူးဗ်"
ေက်ာင္းဆရာက ေကာ္ဖီ အေသာက္ေတာင္ မပ်က္...။

***********
တခ်ိဳ႕ ဆြံ ့အနားမၾကားတဲ့ကေလးဟာ အထက္တန္း ေအာင္သြားေပမဲ့ မိဘမဲ့ေတြဆိုေတာ့ ေက်ာင္းဝန္းထဲက အေဆာင္မွာ ဆက္ေနၾကၿပီး အစိုးရက ေပးတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကရတယ္....သူတို႔ တပတ္တခါေတြ႕ၾက... ထမင္းအတူစားၾကနဲ႔ ...သူတို႔ ကမ႓ာေလးကိုဖန္တီးထားၾကတယ္။

ဒီအုပ္စုထဲကေက်ာင္းသားေဟာင္းႀကီး တေယာက္က က်န္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ ေျပာလိုက္တယ္။

"ညေန ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္ အေဆာင္ဘက္ကိုသြားရင္း ဆရာက အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူမေလးကို မုန္႔တထုပ္ေပးလိုက္တာကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသူေလးကို ေက်ာင္း အေပၚထပ္ ၂ထပ္ကိုေခၚသြားတယ္။ က်ေနာ္က မသကၤာလိုလိုက္ၾကည့္ေတာ့ဗ်ာ ...........မဖြယ္မရာ...............
ရက္စက္လိုက္တာ......"

ေက်ာင္းသားႀကီးဟာ ေယာက္်ားတန္မဲ့ငိုတယ္...။

***********
ဆြံ ့အေနတဲ့ ဒုကၡိတ သမီးေလးဟာ အေမ့ကို လက္ဟန္ ေျခဟန္နဲ႔ အေမကိုေတာင္းပန္ေနတယ္...။

"အေမ ... သမီးေက်ာင္းမသြားပါရေစနဲ႔..."

အေမက လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ ျပန္ေျပာတယ္...။

"သမီးရယ္ အေမ အလုပ္သြားရေတာ့မယ္။ အေမ အလုပ္လုပ္မွ သမီးကို ထမင္းေကြ်းႏိုင္မယ္....။ သမီးေရ..ေက်ာင္းမွာ သိုးေမႊးထိုးတာ ေသခ်ာသင္ေနာ္...."

အေမရယ္.... သမီးအတြက္ ဒီေက်ာင္းဟာ ငရဲျပည္ပါဘဲ...သူမေတြးရင္းနဲ႔ မ်က္ရည္ကို တိတ္တဆိတ္သုတ္လိုက္တယ္။ သမီးဟာ အေမစိတ္ဆင္းရဲမွာစိုးလို႔ မေျပာရက္ေတာ့ပဲ ေက်ာင္းသြားလိုက္တယ္။

***********
နင္မ်က္ႏွာလဲ မေကာင္းပါလား။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ...လို႔ေမးလိ္ုက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက

"သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ေန႔တိုင္း ဆရာႀကီးက......အဓမၼက်င့္တယ္.....
ငါေၾကာက္လိုက္တာ ...ငါ ဘဝပ်က္ေနၿပီ..."

***********
"အန္တီရယ္...က်မက စာညံ့တယ္။ စာေမးပြဲမွာ အမွတ္နည္းရင္ ဆရာကက်မကို........အဓမၼ.....
ဒါအျပစ္ေပးတာလို႔ ေျပာတယ္..။ က်မ ဒီအေၾကာင္း အေမ့ကို ေျပာရင္ သတ္ပစ္မယ္တဲ့... အန္တီတို႔ လူမႈေရးအဖြဲ႕က က်မကိုကယ္ပါ "

***********
"ဆရာမ....က်မ ေမာင္ေလးကို......မဖြယ္မရာ.....
ကယ္ပါ..."

***********
"ဦးဦး...တေန႔က ဆရာက ေခၚလို႔ က်မဆရာ့႐ုံးခန္းထဲသြားေတာ့....ဆရာက ေသာ့ပိတ္လိုက္တယ္....ၿပီးေတာ့ ...က်မကို မုဒိမ္းက်င့္ပါတယ္....... "

***********
"ဆရာမ ...အလုပ္သမားမိန္းမေတြ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲေရထည့္ၿပီးက်မကိုထည့္လွည့္တယ္။ က်မမူးၿပီး ႏွာေခါင္းကေသြးေတြထြက္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရယ္ေမာၾကတယ္။ ဆရာနဲ႔ကိစၥကို အေမကိုျပန္ေျပာရင္ ပိုလုပ္မယ္တဲ့"

ဒီအသံေတြဟာ...မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့ကေလးေတြကို အင္တာဗ်ဴးထားတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္....။

*****************
ဟိုဆရာက ဒီကေလးေတြ အားလံုး ဘဲ စိတ္မႏွံ့ေနသလိုလို.....။ ဘုရား ဘုရား ဒီေက်ာင္းထဲမွာ ကမ႓ာပ်က္ေနပါေရာ့လား....။ ဆရာမဟာ ပူေလာင္စြာနဲ႔ ငိုရတယ္။

ေၾကာက္လဲေၾကာက္တယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့ ဆရာေတြ အားလံုးက သူမထက္ အရင္ေစာေရာက္သူေတြ...လုပ္သက္ရင့္သူေတြကိုး...အထက္အရာရွိေတြကိုး။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနတဲ့ ဆရာမဟာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ုံးခန္းထဲဝင္သြားေတာ့တယ္။

အင္း.. ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကေတာ့ အမွန္တရားျမတ္ႏိုးၿပီး တည္ၾကည္တဲ့ပံုေပါက္တယ္...။
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါေသးတယ္။

"ဆရာႀကီး... က်မ တပည့္ေတြကိုကယ္ပါ။ ေက်ာင္းထဲမွာ မုဒိမ္းက်င့္မႈေတြျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ က်မသိရသေလာက္ ၁၂ ေယာက္ရွိပါၿပီ။ ကယ္ပါ.."

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ဆရာမကို စကားမေျပာဘဲ တခဏတာစိုက္ၾကည့္ ေနလိုက္တယ္။ ဆရာမ က အားကိုးတႀကီး ျပန္ၾကည့္လိုက္တယ္။ ဆရာႀကီးကတလံုးခ်င္းေျပာလိုက္တယ္။

"ေခြးမ...။ ငါ့ကို လာေျပာရဲတဲ့ သတၱိက နည္းတာမွမဟုတ္ဘဲ။ အဲဒါမ်ားငါ့လာေျပာေနရလား? ရဲသြားတိုင္ေလ ..."

"ဟင္..?"

"ရဲသြားတိုင္ေလ။ ဒါမွ နင့္ကို ငါက အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ ေထာင္ထဲထည့္လို႔ရမွာ..။ က်က္သေရတံုးလိုက္တာ...အခန္းထဲကထြက္သြားစမ္း..." ။

ဆရာမဟာ ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတယ္။

သူမဟာ အိမ္မက္ဆိုးႀကီးထဲေရာက္ေနသလိုတုန္လႈပ္ေနခဲ့တယ္။ ဒီကေလးေတြကို မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ ဘယ္လိုထားခဲ့ရပါ့မလဲ...?

***************
ဒီဆြံ ့အနားမၾကား ေက်ာင္းက အဲဒီအခ်ိန္က ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ေက်ာင္းပိုင္ရွင္ဥကၠ႒ရဲ႕ သားအႀကီးဆံုး။

ဒီေက်ာင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက ဒုတိယေျမာက္သား။

ဒီေက်ာင္းက ဆရာ/ဆရာမ ခန္႔ခြဲေရးလုပ္တဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ်ားေခါင္းေဆာင္ကလဲ သူတို႔အမ်ိဳး။

အလုပ္သမားေတြကလဲ သူတို႔နဲ႔ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတြ...။

**************
ဆံြ႕နားမၾကားေက်ာင္းက ကေလးေတြဟာ စက္႐ုပ္ေတြလို မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳေနၾကတဲ့ ဆရာ ဆရာမ အေဟာင္းေတြကိုအကူအညီေတာင္းမိရင္ ေနာက္တေန႔ ထိုထက္ဆိုးေသာ အျဖစ္မ်ားၾကံဳေတြ႕ရတာေၾကာင့္... ဆရာမ အသစ္နဲ႔ လူမႈေရးအသင္းေတြကိုလာေျပာေနၾကတာဘဲျဖစ္တယ္။

ဆြံ ့အနားမၾကားကေလးတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲၾကတယ္။ မိဘေတြကပါ ဒုကၡိတေတြမို႔ စီးပြားေရး မေျပလည္ၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။ သားသမီးမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ပါ။ ကေလးမ်ားကလဲ ေၾကာက္လန္႔၍ မိဘမ်ားကို မေျပာၾကပါ...။

***************
ဆရာမဟာ ရဲစခန္းကိုလဲ သြားေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

"ဪ... ဟုတ္ကဲ့... သက္ေသခံအေထာက္အထားမရွိဘဲ ဒီလို ဂုဏ္သေရရွိတဲ့ လူႀကီးမင္းေတြကို ေမးျမန္းဖို႔ဆိုတာ ဥပေဒအရ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။"

က်န္တဲ့ ဆရာဆရာမေတြေရာ ပါးစပ္ပိတ္ အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပံုဘဲ။ ဆရာမနဲ႔ ပရဟိတလူမႈေရး အသင္းေတြ.. ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းေတြဟာကူညီဖို႔ႀကိဳးစားေပမဲ့ အခ်ည္းနွီးပါ။

********************
ဒီဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ေလးမွာ သူတို႔ကိုလွန္ရဲသူမရွိ။ ေထာက္လွမ္းေရးအထိ တက္ေျပာလဲမထူးျခား....။

တာဝန္ရွိသူေတြဟာ သူတို႔နာမည္ၾကားလိုက္တာနဲ႔ နားပင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

အမွန္ေတာ့ သူတို႔ဟာ အရမ္းခ်မ္းသာတာတာမို႔ သူ႔တို႔ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ အားလံုးကိုလႊမ္းမိုးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေသြးေအးရက္စက္သူေတြအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသူမ်ားလဲျဖစ္လို႔ တၿမိဳ႕လံုးကေၾကာက္ၾကပါတယ္။
သူတို႔ကိုထိရင္ တမ်ိဳးလံုးတေဆြလံုးကို ဒုကၡေရာက္သြားမယ္ဆိုတာ ဒီၿမိဳ႕ကလူေတြ အားလံုး သိေနၾကတယ္။
သူတို႔ဟာ ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး လူမိုက္ေတြေပါ့.....။

ဒီလိုနဲ႔....သူတို႔ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့သတင္းဟာ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ပ်ံ႕နံွ႕လာခဲ့တယ္။ MBC ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနအထိေရာက္သြားတယ္။ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕နဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအဖြဲ႕က တိတ္တဆိတ္ေထာက္လွမ္းခဲ့ေနၾကတယ္။

သူတို႔ေတြ ရဲတင္းလာၾကတယ္။ဒုကၡရင္ဆိုင္ရရင္ အသံထြက္ၿပီး မေအာ္ႏိုင္တဲ့ ဒုကၡိတေလးေတြမို႔ ဆရာေတြသာမက အလုပ္သမားေတြကပါ မုဒိန္းက်င့္လာၾကတယ္။

ဒီအဓမၼမႈ စၿပီးေပါက္ၾကားခဲ့တာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ပါ..ဘယ္သူမွ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ခဲ့တာ ၂၀၀၅ ႏွစ္အထိေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဪ....၅ ႏွစ္....။

ဆရာ ဆိုတဲ့ အေရျခဳံၿပီး ဆြံ ့အ နားမၾကားတဲ့ ဒုကၡိတေလးေတြကို လိုရာသံုးၿပီ...။
အမ်ိဳးမ်ိဳးနွိပ္စက္ၾကၿပီ ....။
လူယုတ္မာတို႔ ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္ၾကေလျပီ။

********************
ဆြံ ့အ နားမၾကား ကေလးမေလး
တေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္ရွိလာတယ္။သူတို႔ဟာ ကေလးမေလးကို ေဆး႐ုံေခၚသြားၿပီး ကေလးဖ်က္ခ်လိုက္တယ္...။

"ဟုတ္ၿပီ...ဒါဟာ သက္ေသဘဲ။ ေဆးမွတ္တမ္းရွိေနတယ္" ...။

႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MBC) မွစံုစမ္းေရး အဖြဲ႕နဲ႔ ကူညီသူတခ်ိဳ႕ဟာ ေက်ာင္းသူေလး ေသာက္ရတဲ့ေဆးစာရြက္ကို သက္ေသခံအျဖစ္ ေသခ်ာသိမ္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။

*******************
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ကိုးရီးယား MBC အသံလြင့္႐ုံမွ သတင္းေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။

"ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ အင္ဟြ ဆြ႕ံအနားမၾကားေက်ာင္းမွာ မုဒိန္းမႈေတြျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။"

တိုင္းျပည္က သိသြားေတာ့တယ္။ လူထုက ဆႏၵျပၾကတယ္။ သမၼတက အထူးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဖြဲေစၿပီး စံုစမ္းမႈကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆင္းရဲလို႔ ေရွ႕ေနမငွားႏိုင္တဲ့ ဆြံ ့အ နားမၾကားမိသားစုေတြကို အစိုးရေရွ႕ေနေတြကကူညီၾကတယ္။

မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့ မိန္းကေလး ၉ ေယာက္က တရားလိုအျဖစ္ တရားဆိုင္ပါတယ္။ ဒီ ၉ ေယာက္ကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက်ာ္းေလးေတြကေတာ့ အေၾကာက္လြန္ၿပီးမလိုက္ရဲပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ကလဲ မိသားစုလိုက္ ပိုက္ဆံေပး ၿခိမ္းေျခာက္ထားျခင္းခံရလို႔ ဘယ္လို ေခၚေခၚမလိုက္ရဲၾကဘူး။

တဖက္က အင္ဟြေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၆ ေယာက္ကို တရားခံအျဖစ္နဲ႔ တရား ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။

************
တရားလို မိန္းကေလးတေယာက္က အဆိုတခုတင္သြင္းလိုက္တယ္။

"က်မကို ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရတယ္။"

"သမီးကို မုဒိမ္းက်င့္တာ ဘယ္သူလဲ"

စကားမေျပာႏိုင္တာေၾကာင့္ သူမဟာ တရားခံကို လက္ၫႈိးထိုးၿပီး ျပလိုက္တယ္။

အင္ဟြဖက္က ေရွ႕ေနက ေက်ာင္းမွတ္တမ္းကို လွန္ၾကည့္လိုက္တယ္။

"ဒီကေလးမဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါနဲ႔ ထမင္းစားေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ လိမ္တာပါ...။"

ဒီလို .....
ဒီလို .....
ဒီလို.......နဲ႔ အစစ အရာရာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေၾကာင္သူေတာ္အုပ္ စုဟာ ဆြံ ့အ နားမၾကားတဲ့ကေလးေတြကိုတရား ခြင္မွာ အႏိုင္ယူခဲ့ျပန္တယ္။ ဒုကၡိတ ကေလးေတြ တရားရႈံးပါတယ္။

**************
ဒီသတင္းၾကားတဲ့ အသက္ ၇၁ႏွစ္အရြယ္ အင္ဟြေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတေယာက္က မခံစားႏိုင္ေတာ့ၿပီေလ...။ သူဟာအစိုးရေရွ႕ေနကို ဆက္သြယ္လာပါတယ္။

"၁၉၆၄ ခုႏွစ္ကပါခင္ဗ်ာ။ သူတို႔လႈိ ့ဝွက္ခ်က္ကိုသိေနတဲ့ က်ေနာ့္ကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးနဲ႔ သူ႔ညီက က်ေနာ့္ကို ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ေက်ာင္းကထုတ္ပစ္တယ္... ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကိုလဲ ဆက္တိုက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။"

"လႈိ ့ဝွက္ခ်က္က ဘာလဲခင္ဗ်ာ?" ေရွ႕ေနကေမးလိုက္တယ္။

" ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔ ညီအကိုဟာ ဒီဓာတ္ပံုထဲမွာပါတဲ့ ဆြံ ့အ နားမၾကား ေက်ာင္းသားေလး (အသက္ ၇ ႏွစ္) ကို ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး အစာလံုးဝမေကြ်းဘဲ ေသတဲ့အထိ အခန္းထဲ ထည့္ထားခဲ့တယ္။ အစာငတ္ၿပီးေသသြားေတာ့ေျမျမဳပ္လိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၆ လအၾကာ က်ာင္းသူမေလးကို အစားငတ္ထားၿပီး အခန္းထဲ ေသတဲ့အထိ ထည့္ေလွာင္ခဲ့ပါတယ္ ..။အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးဟာ ဗိိုုက္ဆာလြန္းလို႔ နံရံမွာကပ္ထားတဲ့ စကၠဴေတြကို ခြာစားခဲ့တာ က်ေနာ္ ေတြ႕ပါတယ္။ သူတို႔ကို လူသတ္မႈနဲ႔တရားစြဲေပးပါခင္ဗ်ား"

ဒီဟာလဲ သက္ေသမခိုင္လံုလို႔ အပယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္။

*****************
ေနာက္ဆံုးေတာ့ တရားလိုရဲ႕ ေရွ႕ေနဟာ ေနာက္ဆံုး ဝွက္ဖဲကိုခ်ျပလိုက္တယ္။

"ကေလမဟာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အဲဒိေန႔က သူေသာက္ခဲ့တဲ့ေဆး စာရြက္ပါ။"

ေနာက္တပတ္က်ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန္ အစစ္ခံရပါတယ္။

ဆရာဝန္က ေဆးမွတ္တမ္းႏွင့္တကြ သက္ေသျပၿပီးထြက္ဆိုလိုက္ပါတယ္။

"ဘယ္ ကိုယ္ဝန္မွ က်ေနာ္ဖ်က္မခ်ခဲ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ေနမေကာင္းလို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေပးခဲ့တာပါ။"

**************
မုဒိမ္းမႈဆိုတဲ့ ႀကီးေလးတဲ့အမႈႀကီးကို တရားခံဘက္က ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကေလးမ်ားကို နွိပ္စက္မႈ.. စိတ္နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ စသည္ စသည္ျဖင့္...တရားခံ ၆ ေယာက္ထဲက ၂ ေယာက္ကေတာ့ ဂြမ္ဂ်ဴးၿမိဳ႕ထဲက အျပင္မထြက္ခြင့္ (အက်ယ္ခ်ဳပ္)နဲ႔ ေထာင္ ရွစ္လသာက်ခဲ့ပါတယ္။အမႈက ၈ လေက်ာ္ၾကာခဲ့တာေၾကာင့္ ေခ်လိုက္ၿပီးအက်ယ္ခ်ဳပ္ေတာင္ တရက္ေတာင္မွမက်ခဲ့ပါဘူး။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ( သားအႀကီးဆံုးက ) အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ေထာင္ဒါဏ္ ၅ ႏွစ္ (သို႔)ဒါဏ္ ေငြ သံုးသန္း ...။ သူဟာ ဒါဏ္ေငြေပးေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ ေထာင္ထဲမွာမေနခဲ့ရပါ။

က်န္သူေတြ ကေတာ့ ၁ႏွစ္ေတာင္မျပည့္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ဘဲရခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြထပ္ၿပီးဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

အယူ ခံလံုးဝ ထပ္မရေတာ့ပါ။

*******************
ဒီအဓမၼအမႈဟာ မ်ားစြာေသာ ကိုးရီးယားျပည္သူေတြကို မ်က္ရည္က် နာက်င္ေစပါတယ္။အမွန္တရားကိုလိုလားတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဆြံ ့အနားမၾကား ဒုကၡိတ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးေတြ ဒီလို စိတ္ဓာတ္ အ႐ိုက္ခ်ိဳးခံလိုက္ရတာကို ဝမ္းနည္းၾကပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ဘယ္လိုမွ အယူခံမရ ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီအျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို ႐ုပ္ရွင္ကတဆင့္ ကမ႓ာသိေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ကဲ...
ဒီႏိုင္ငံ မရွက္တတ္ရင္...
ဒီႏိုင္ငံ တရားမစီရင္တတ္ရင္...
ကမ႓ာက တရားစီရင္လိမ့္မယ္.....။

******************
၂၀၁၁ ခုႏွစ္

ဆြံ ့အ နားမၾကားကေလးေတြရဲ႕ နာက်င္မႈကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး "도가니" လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့႐ုပ္ရွင္ကိုဖန္တီးခဲ့တယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ကို "Silenced" လို႔လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒီ႐ုပ္ရွင္ထြက္လာတဲ့အခါ ...၆ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီမို႔ ေမ့ေပ်ာက္သေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕နာက်ည္းခ်က္ဟာ ျပန္လည္ရွင္သန္ခဲ့တယ္။ လူထုအံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။

ဒီ႐ုပ္ရွင္ထြက္ၿပီး၂ လအၾကာ....
အျပစ္မရွိသလို ဟန္မပ်က္ဆက္ဖြင့္ထားတဲ့ အင္ဟြ ေက်ာင္းႀကီးကို သူတို႔ေတြ ပိတ္ခဲ့ရပါတယ္။

တရား႐ုံးမွာ အမႈျပန္လည္ဖြင့္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရမႈး( ဥကၠ႒ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္သား ) ဟာ ၁၈ ႏွစ္မိန္းကေလးကို မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတာ ထပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒါဏ္ ၁၂ႏွစ္က်ခဲ့ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ေတာင္ကိုးရီးယားတို႔ရဲ႕ ငံု႔မခံတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔စည္းလံုးမႈဟာ ကမ႓ာက ခ်ီးက်ဴး အသိအမွတ္ျပဳရပါတယ္။

*******************
🌟အဓမၼမႈဆိုတာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိေနတယ္။🌟

ကံဆိုးလို႔ ေမြးရာပါ စကားမျပာႏိုင္တဲ့....
အသံထြက္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ အကူအညီမေတာင္းႏိုင္တဲ့ ......
ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးတို႔ရဲ႕ နာက်င္မႈေတြ...
မ်က္ရည္ေတြဟာ ကာလၾကာရွည္စြာ လစ္လ်ဴရႈျခင္းကို ခံခဲ့ရတယ္...။

ဘဝ နိမ့္က်တဲ႔သူတို႔ေလးေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိင္ကၽြန္အျဖစ္ဆက္ဆံခဲ့သူေတြဟာ ဂုဏ္သေရရွိ...လူခ်မ္းသာ...ေက်ာင္းဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြနဲ႔ အမွန္တရားရဲ႕ပါးစပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပိတ္ထားႏိုင္ခဲ့တယ္...။

စကားမေျပာတတ္တဲ့ ကေလးမ်ားဟာ ဘဝေပးအေျခအေနအရ စကားမေျပာတတ္ျခင္းျဖစ္ေပမဲ့ စကားေျပာတတ္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးကလည္း ဂုဏ္ရွိန္ဝါ ေငြေၾကးတို႔ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ အ, ေနခဲ့ၾကတယ္....။

ေငြေၾကးေၾကာင့္ ပါးစပ္ပိတ္ အ, ေနျခင္းဟာ သူရဲေဘာေၾကာင္ၿပီး ရွက္စရာေကာင္းလြန္းတယ္ဆိုတာကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြရွိသလို .....ဂုဏ္ရွိန္ဝါမ်က္ႏွာဖံုးေအာက္မွာ ယုတ္ညံ့တာေတြလုပ္ေနတဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းအမည္ခံေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ယုတ္မာမႈကို တန္ခိုးၾသဇာျပည့္စံုျခင္းလို႔ထင္ၿပီး မာန္တက္ေနၾကေလရဲ႕...။

ဒီလူေတြအတြက္ ဆင္းရဲသား လူတန္းစားေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္အထိ စေတးေနရမွာပါလဲ..!?

က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အႏွစ္ ၅၀လံုးလံုး ...အခုထက္ထိ...အဓမၼမႈႈေတြ အလြန္မ်ားလြန္းလို႔ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးသလိုေတာင္ျဖစ္ေနပါၿပီ...။ဒါအတြက္ က်မတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ...?

က်မတို႔လဲေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းေသာအခ်က္ေတြကို အတုယူရပါမယ္...။ဒါေတြကေတာ့....

🌟စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ...။

🌟မတရားမႈကို ငံု႔မခံပဲ ရဲရင့္မႈ..။

🌟တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ႐ိုင္းပင္းကူညီၿပီးျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အကာအကြယ္ေပးမႈ..။

ေငြေၾကးေၾကာင့္ ပါးစပ္ပိတ္ၿပီး အ, ေနျခင္းမွ အျမန္ဆံုးႏိုးထၿပီး အမွန္တရားပါးစပ္မ်ား ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ပြင့္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္...။

မတရားမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားျခင္းဟာ ကိုယ္နဲ႔တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ရင္ေတာင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔သာ ခံယူလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓမၼဝါဒီမ်ား သက္ဆိုးမရွည္ႏိုင္ၾကလိမ့္ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္းပါ...။

မေရႊမိုး(ကိုရီးယား)
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၇
@ZeyaDetta@ခြန္​း​ေက်ာ္​မ်ိဳးမင္​း
References

광주 인화학교 사건
ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ကား မၾကည့္ဖူးၾကေသာ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား


အေမရိကန္၏ တရုတ္ မူ၀ါဒသည္ convergence ဟု ေခၚသည့္ ေပါင္းဆုံစည္း
လာႏူိင္မူ အေပၚ အေျခခံ က်င့္သုံးလာခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကား တရုတ္တုိ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာသည္ႏွင့္အမ် လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ
လူ႔ ေဘာင္ၾကီး မလဲြမေသြ ေပၚထြန္းလာလိမ့္
မည္ဟုေသာ အယူအဆ ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအယူအဆ က ကြယ္ေပ်ာက္ခ် ဳပ္ျငိမ္းသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တရုတ္တုိ႔အား
ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္မႉ မ် ဳိးစုံ သုံး၍ မိမိတုိ႔အား ယွဥ္ျပဳိင္လာၾကျပီဟု တညီတညြတ္
တည္း ရူ႔ျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔ အစုိးရတဖဲြ႔လုံးက တရုတ္သည္ ႏူိင္ငံေရးတြင္သာ
မက အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမူ ကုိပါ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ ၾကဳိးစားလာျခင္း၊ နည္းပညာမ်ား
ခုိးယူျခင္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကုိလည္းတဖက္ ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ခဲ့
ၾကသည္ဟု စဲြခ်က္ အမ် ဳိး မိ်ဳး တင္လာခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ အျပင္ အာရွတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားယုံတင္မက ကမၻာတ၀ွမ္း
တြင္ပါ လႊမ္းမုိးေအာင္ လုပ္လာေနသည့္အေရး ကုိက လက္ပုိက္ၾကည့္ေန၍ မျဖစ္
ေတာ့ဟု အေမရိကန္တုိ႔ ယူဆလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ အေရး ကုိ တရုတ္ အစုိးရ တဖဲြ႕
လုံးမွ အင္တုိက္အားတုိက္ ၾကံေဆာင္ေနၾကျပီ ဟု ဒုသမၼတ မုိက္ ပင့္္စ္ က ယမန္ႏွစ္
ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္ေအးတုိက္ပဲြ
အသစ္ၾကီး စတင္ျပီဟုခရာမႈတ္ အခ်က္ေပးလုိက္သည္။

ထုိ ခရာ မူတ္သံၾကီး ေၾကာင့္ ဒါးဆဲြ တုတ္ဆဲြ ထြက္လာသူမ်ားက ရီပါတ္ဘလီကင္မ်ား
သာမဟုတ္ေတာ့ပဲ ဒီမုိကရက္မ်ားပါ ပါလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၄၀ ေနာက္ပုိင္း တ ခါ
မ် မၾကဳံ ဖူးေလာက္ေအာင္ပင္ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ား ႏွင့္ စစ္ဖက္ ကပါ တေလသံ ထဲ
ထြက္လာခဲ့ၾကေပသည္။

ထုိ႔ အတြက္လည္း တရုတ္တုိ႔ဖက္က မၾကဳံစဖူးေအာင္ ထိတ္လန္႔
တုန္လႈပ္ခဲ့ၾကသည္။ မဟာဗ်ဳ ဟာ ေရးဆဲြသူမ်ားက မိမိတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဂ်ိမ္းစ္
ဘြန္း ကားမ်ား ၾကည့္မွ ၾကည့္ဖူးပါေလစဟုကြယ္ရာတြင္ ျငည္းတြားလာခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ကား ဇာတ္သိမ္းခန္းမ်ားတြင္၎အား ၾကဳိး ႏွင့္ တုပ္ျပီး သတ္ျပစ္ေတာ့
မည့္ ကမၻာဖ်က္ လူဆုိး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးကသူ၏ အၾကံအစည္မ်ားကုိ ေသလူ ဟု ထင္
ထားေသာ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း အား အကုန္အစင္ထုတ္ေဖၚၾကြား၀ါခဲ့ျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ "Chinese Dream" ႏွင့္ "Made in 2025" ၾကြား၀ါလာမူမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျပီး
သုိသုိသိပ္သိပ္ေနမွ ျဖစ္ေတာ့မည္ကုိ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာ
ေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ေနာက္က်သြားခဲ့ျပီ ုျဖစ္သည္။

ထုိမ်သာ မကေသး။ ၂၀၁၆ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ တရုတ္ တုိ႔ မွားယြင္းစြာ ယူဆ
ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ လူ႔ အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ကန္႔ကြက္
ေျပာဆုိမည့္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ သမၼတုျဖစ္လာမည့္ အေရးထက္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔
ကုိသာ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ နယူးေယာက္ စီးပြားေရး သမား သက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ဘာမွခံ
ယူခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ဟူ၍ မရွိသူဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ ဆင္ႏြဲမွ ျဖစ္မည္ဟုသူ၏ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္နီးပါး ယုံၾကည္လာခဲ့သည့္
အျဖစ္ကုိ အေလးထားရေကာင္းမွန္းမသိခဲ့ၾက။ ကလိန္ကက်စ္ ႏွင့္ ၾကြား၀ါဖုိ႔သာ
သိသူ အျဖစ္ ယူဆခဲ့ျပီး အေမရိကန္ထံမွမ်ားမ်ား ၀ယ္ေပးလုိက္ယုံုျဖင့္ ေက်နပ္သြား
မည္သူဟုလည္း သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေမ်ာ္မွန္းထားသလုိ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ထုိ႔ အတြက္ အလုပ္ၾကဳိးစားျပီး စည္းကမ္းတက် တုိးတက္လာေသာ တရုတ္ျပည္အားမနာလုိ မရႈ႕စိမ့္ ျဖစ္လာျခင္းဟု ဆုိကာ
ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ၏ sore-loser theory ဟုအမည္ေပးထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၇၀ ရွိ္
စကၠဴ ျဖဴ စာတမ္းကုိ တရုတ္ ႏူိင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိစကၠျဖဴ
စာတမ္းတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ က ၎တုိ႔ ျပည္တြင္း မူ၀ါဒ မ်ား ဖရုိဖရဲ ုုျဖစ္လာေနျခင္းအား
မိမိတုိ႔ကုိ တရားခံရွာျခင္းဟု ေဖၚျပထားသည္

သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းရွိ အမ်ဳ ဳိးသားေရး ေရဘုံဘုိင္ ပုိက္ေခါင္းကုိ ဖြင့္ခ်ဖုိ႔ အထိ မရည္ရြယ္
ေသး၊ ျပည္တြင္း ရွိ သတင္း မီဒီယာ မ်ားႏွင့္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး သမားမ်ားက ေဒၚနယ္ ထရန္႔
ကုိ လူဆုိးတေယာက္ အျဖစ္ ပုံေဖၚေရးသားျခင္းမ် ဳိး မရွိေသး။ ဤသည္ကုိ ၾကည့္ က
တရုတ္တုိ႔ မည္မ် အထိ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြအား အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေနသည္ကုိ
သိသာလွေပသည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူတရုတ္ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းၾကီး ေနာက္ပုိင္း
အေမရိကန္ထက္ႏွစ္ဆႏႈန္းမ် ၾကီးထြားလာေနျခင္း၊ အသိလိမၼာ အတုအေယာင္ ျဖစ္ေသာ
AI, Quantum, biotech တုိ႔ တြင္ အစုိးရမွ ေငြအလုံးအရင္း ျမဳပ္ႏွံလာေနျခင္း၊ အဆုိပါ
နည္းပညာ မ်ား အား ဆုိက္ဘာ မွ ခုိးယူေနျခင္း၊ တရုတ္ ပုဂၢလိက ပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဗန္းျပကာ ဥေရာပ
 ႏွင့္ အာဖရိက ႏူိင္ငံမ်ား ၏ ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ကုိ ၾကဳိးကိုင္ရန္ လုံးပမ္းလာျခင္းမ်ား ကုိ အေမရိကန္တုိ႔
ထိတ္လန္႔လာေနခဲ့သည္။ ထုိအေရးကုိ အခ်ိန္မီ မဟန္႔တားႏူိင္က ေနာင္တြင္
တရုတ္တုိ႔ အား မိမိတုိ႔ ႏွင့္ တန္းတူ အျဖစ္မလဲြမေသြ အသိအမွတ္ ျပဳရမည့္ အေရးကုိ
ေတြးလန္႔ လာခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာတြင္ အျမဲလုိ ဗုိလ္က် စုိးမုိးေနက်အေမရိကန္ ႏွင့္ ယခုအခါ ေခါင္းေထာင္ထ
လာေနယုံမက ၀ါဒေရးရာတြင္လည္းေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ျဖစ္ေနေသာ တရုတ္
တုိ႔ ယွဥ္ျပဳိင္လာေနၾကသည့္ အေရးကုိသမုိင္း အစဥ္အဆက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေနာ
ေၾကေအာင္ ေလ့လာျပီး ျဖစ္ေသာ သမုို္င္းပညာရွင္တုိ႔ အၾကား စုိးရိမ္တၾကီး ေျပာဆုိမူ
မ်ား ရွိလာေနၾကျပီလည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္သည္ ၎တုိ႔ အႏူိင္ရေရး အသာရေရးသာ အာရုံစုိက္လုိသူမ်ား ျဖစ္ျပီး ရုရွားကဲ့
သုိ႔ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား အားလုံးအစိ္တ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျပဳိကဲြေအာင္ စနစ္တက်
ၾကံစည္ေနျခင္းမရွိသည္ကုိလည္း သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္သည္ အေမရိကန္
တုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေနမူမ်ားကုိ ကေနဒါ၊မကၠဆီကုိ ႏူိင္ငံမ်ားေလာက္ မွီခုိေနရျခင္း
မရွိ၍ အလြယ္တကူ အႏူိင္က်င့္၍ ရမည္မဟုတ္သျဖင့္လည္း တရုတ္ ေခါင္းေထာင္
လာေနသည္ကုိ မလြဲမေရွာင္ သာ ခြင့္ျပဳရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း....

တရုတ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ကုိမေလးစားျခင္ ၍ ရေသာ္လည္း ၎အား
ထုိေနရာေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏူိင္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့လာခဲ့ေသာ
ဒီမုိကေရစီ၏ အင္အားကုိေတာ့ ေလးစားရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ norm-busting diplomacy
ကု္လည္း ျပဳ ျပင္သင့္ေၾကာင္း ပညာရွုင္တုိ႔ကေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
လွစိုးေ၀
Videos