Latest News

Friday, February 9, 2018

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၅) သခင္ဘေသာင္းယခင္အပတ္မွ အဆက္
တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားဆက္ ဆံျခင္းကို တိရစၧာန္တို႔က မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾက ေသာ္လည္း ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေသာ ဦးသာရာမွာ ေျခေလးေခ်ာင္းျဖစ္ေသာ ဗႏၶဳလထံ၌ အမိန္႔မ်ားလာ၍ ခံယူေနရ သည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ တိရစၧာန္မ်ားမွာ စိတ္ႀကီးဝင္ကာသည္လို ဆက္ဆံရပုံမ်ိဳး ဆိုလၽွင္ ေက်နပ္ထိုက္ပါသည္ဟုလည္း ေအာက္ေမ့ၾကသည္။ လူသားမ်ားက တိရစၧာန္တို႔အေပၚတြင္ ဆက္ဆံပုံမွာ အ ေျခအေနေျပာင္း၍ လာေသာ္လည္း လူ သားတို႔က ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္းအေပၚ၌ အမုန္းေလ်ာ့ပါးသြားသည္ မဟုတ္။

ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္းသည္ ဘယ္လိုပင္ သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည္ျဖစ္ေစ လူသားတို႔ က အမုန္းမေလ်ာ့။ စင္စစ္အားျဖင့္ သာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရွိျခင္းအတြက္ ပို၍ပင္ မုန္းလာၾကေသးသည္။ လူသားတိုင္း လူသားတိုင္း စိတ္၌ မိမိတို႔သည္ ဘုရားတရားကို ယုံၾကည္ၾကသကဲ့သို႔ တေန႔က်လၽွင္ ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္းသည္ ဧကန္ပ်က္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဓါတ္မီးစက္လည္း ဘယ္နည္းႏွင့္မၽွ ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ လူသားမ်ားသည္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္လမ္းမွာ ေတြ႕ေတြ႕ ေဈးမွာေတြ႕ေတြ႕ ဓါတ္မီး စက္ဟာ ဘယ္နည္းႏွင့္မဆို ပ်က္ရ မွာဘဲဟု တြက္ကာ ခ်က္ကာ ေျပာ ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား တိရစၧာန္ တို႔လုပ္ပုံကိုင္ပုံ ေသခ်ာေစ့စပ္ျခင္းကို ျမင္ၾကရေသာအခါ တိရစၧာန္မ်ားကို မ ေလးစားခ်င္ဘဲႏွင့္ ေလးစား၍ လာၾကရ သည္။

ဤနည္းျဖင့္ ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္း ကို ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္းဟု မေခၚခ်င္ၾက သျဖင့္ ဦးသာေခါင္ကြင္းဟု ဆက္၍ ေခၚေနၾကရာမွ အမည္မွန္အတိုင္း ေျခ ေလးေခ်ာင္းကြင္းဟု ေခၚစျပဳ၍ လာၾက သည္။ ထိုအခိုက္ ဦးသာေခါင္မွာ သူ႕ ကြင္းကို သူျပန္၍ရဖို႔ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္မရွိ ေတာ့သျဖင့္ တရပ္တေက်းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ကာေနသည္။ လူသားတို႔ကလည္း ဦးသာေခါင္ဖက္က ကူညီဝိုင္းဝန္းျခင္း မရွိၾကေတာ့။ ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္းမွာ ထိုအခ်ိန္အထိ လူသားဆို၍ ဦးသာရာ တဦးတည္းႏွင့္သာ ဆက္ဆံျခင္း ရွိ သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗႏၶဳလသည္ ဦးေပါက္ ေက်ာ္ ဦးေအာင္ပန္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံဖို႔ လုပ္ေနသည္ဟုလည္း သတင္းေျပးလ်က္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ဦးေပါက္ေက်ာ္ ဦးေအာင္ပန္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံခဲ့ပါလၽွင္ ဗႏၶဳလသည္ ႏွစ္ေယာက္ စလုံးႏွင့္ တ ၿပိဳင္တည္း ဆက္ဆံလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္ခ်င္းတေယာက္ ခ်င္းခြဲ၍ ဆက္ဆံလိမ့္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထိုအခိုက္တြင္ ဝက္မ်ားသည္ ႐ုတ္ တရက္ ဦးသာေခါင္၏ အိမ္ေပၚသို႔ ေျပာင္း၍ ေနၾကသည္။ ထိုအခါ တိရစၧာန္ မ်ားက “ဟ ဘယ့္ႏွယ္လဲဟ တိရစၧာန္ မ်ားဟာ လူလိုအိမ္နဲ႔ မေနရဘူးဆိုၿပီး အခုေတာ့ တမ်ိဳးျဖစ္ကုန္ပါပလား”ဟု ေမးေငါ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သံေၾကာင္ က အေျဖေကာင္းသျဖင့္ သူ႕အေျဖႏွင့္ပင္ တိရစၧာန္မ်ားမွာ ေက်နပ္ၾကရသည္။”သည္မွာ ရဲေဘာ္တို႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္တို႔က ဒို႔ဝက္ေတြဟာ အခုအိမ္နဲ႔ ေနတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒို႔ဝက္ေတြဟာ ဦးေႏွာက္ နဲ႔ရင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရတယ္ဆိုတာ ရဲေဘာ္တို႔ သိတယ္မဟုတ္လား၊ ဦးေႏွာက္ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့သူမွန္ယင္ေနဖို႔ တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနရာရွိရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအဖို႔က ဆိုယင္လဲ သူ႕ ဂုဏ္နဲ႔လိုက္ေအာင္ အိမ္နဲ႔ ဘဲေနမယ္ မဟုတ္လား။ ဝက္ၿခံနဲ႔ေနလို႔ ဘယ္ေတာ္မလဲ”ဟု သံေၾကာင္က ေျပာ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုသည္မွာ ဗႏၶဳလကို ေျပာျခင္းျဖစ္၍ သံေၾကာင္ သည္ ဗႏၶဳလကို ရဲေဘာ္ဗႏၶဳလဟု မခၚေတာ့ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ဟု သိဒၶိ တင္စျပဳၿပီ ဝက္မ်ားမွာ ဦးသာေခါင္ အိမ္ေပၚသို႔ ေ႐ႊ႕ေနၾကၿပီး ေနာက္ ထမင္းစားခန္း၌ အစာစားၾက႐ုံဧည့္ခန္း ၌ စည္းစိမ္ခံၾက႐ုံမက အိပ္ရာမ်ားႏွင့္ အိပ္၍ ေနၾကသည္ကို သိေသာအခါ အခ်ိဳ႕တိရစၧာန္မ်ားက မေက်နပ္ၾက။ ဂ်ိဳကားကမူ “ဗႏၶဳလသည္ အၿမဲမွန္သည္ “ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ပင္ ေျဖသည္။ သို႔ရာတြင္ ခြါျဖဴက တိရစၧာန္မ်ားအိပ္ရာ ႏွင့္ မအိပ္ရဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဘူး သည္ဟု မွတ္မိသလိုလိုရွိသျဖင့္ က်ီထရံ ၌ ေရးထားေသာ တရားခုနစ္ပါးကို တ လုံးခ်င္း စာလုံးေပါင္း၍ ဖတ္ၾကည့္သည္။

ခြါျဖဴသည္ ဘယ္လိုပင္ ႀကိဳးစား၍ ဖတ္ ေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္မေပါက္သျဖင့္ “ငါ့ကို ဖတ္ေျပာစမ္းပါဟယ္”ဟု မုတ္ ဆိတ္ကို အကူအညီေတာင္းသည္။ မုတ္ ဆိတ္လည္း စာမသြားသျဖင့္ ခဲခဲယဥ္း ယဥ္းႏွင့္ပင္ ဖတ္ရသည္။ “ခြါျဖဴေရ နား ေထာင္ေနာ္ ငါဖတ္ျပမယ္”ဟု ေျပာၿပီး လၽွင္ မုတ္ဆိတ္က ဖတ္ျပသည္။ ထိုအခါ စာလုံးေလးလုံး တိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ယခင္က” ဘယ္တိရစၧာန္မၽွ အိပ္ရာႏွင့္ မအိပ္ရ”ဆိုေသာ ေနရာ တြင္ “ဘယ္တိရစၧာန္မၽွ အခင္းပါေသာ အိပ္ရာႏွင့္ မအိပ္ရဟု ေရးထားသည္။ ယခင္က “အခင္းပါေသာ” ဆိုေသာ စကားပါသည္ကို ခြါျဖဴသတိမရ။ သို႔ရာ တြင္ က်ီထရံ၌ အစက ထိုကဲ့သို႔ ေရးမထားဘဲႏွင့္ ထိုစကားေရာက္၍ ေနမည္ မဟုတ္ႏိုင္ဟု ခြါ ျဖဴေျဖရသည္။ ထိုအခိုက္တြင္ သံေၾကာင္သည္ ေနာက္က ေခြးႏွစ္ေကာင္ သုံးေကာင္ႏွင့္ ခြါျဖဴ တို႔အနီး ျဖတ္လာသည္။ သံေၾကာင္က ခြါျဖဴတို႔ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ရွင္းျပ သည္။

“အခု တခ်ိဳ႕ေျပာေနၾကတယ္မ ဟုတ္လား ရဲေဘာ္တို႔ရဲ႕ ငါတို႔ဝက္ေတြ ဟာ ဦးသာေခါင္ အိမ္ေပၚမွာ အိပ္ရာနဲ႔ အိပ္ေနၾကတယ္လို႔။ အိပ္ရာနဲ႔ မအိပ္ရ ေအာင္ ငါတို႔က ဘာမို႔လို႔လဲ ဆိုတာကို လဲ ေျပာၾကပါအုံး။ အိပ္ရာနဲ႔ မအိပ္ရဘူး လို႔လဲ ငါတို႔တခါမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခဲ့ ၾကပါဘူး။ အိပ္ရာဆိုတာ ကိုယ္အိပ္တဲ့ ေနရာဟာ အိပ္ရာခ်ည္းေပါ့။ တကယ္ တန္းေျပာၾကစို႔ဆိုေတာ့ ဝက္ၿခံထဲမွာ ေကာက္႐ိုးခင္းထားတာလဲ အိပ္ရာေပါ့။ ဒို႔အယင္တုန္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတာ က အခင္းပါေသာ အိပ္ရာနဲ႔ မအိပ္ရဘူး ဆိုၿပီး အခင္းကိုသာ ဆိုတာပါ။ အခင္းဆို တာ လူသားေတြက ထြင္ထားတာ ဒီေတာ့ ဒို႔အခု အိပ္ေနၾကတဲ့ အိပ္ရာေတြမွာ သြား ၾကည့္ပါလား အခင္းတခုမွ မရွိပါဘူး။ ဖယ္ထားၿပီးပါၿပီ။ ေအးေစာင္ေတာ့ ၿခဳံမိ ပါတယ္။ အိပ္ရာေတြကေတာ့ အိပ္လို႔ဇိမ္ ဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီဇိမ္ဟာက ဒို႔လို ဦး ေႏွာက္အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ထိုက္တန္႐ုံ ေလာက္ဇိမ္ပါ။ ဇိမ္ပို ဇိမ္လၽွံ မဟုတ္ပါ ဘူး။

ဒို႔ေကာင္းေကာင္း အိပ္ရတာ ရဲ ေဘာ္တို႔က ဝန္တိုၾကမည္ မထင္ပါဘူး။ ဒို႔ေကာင္းေကာင္း မအိပ္ရလို႔ အလုပ္မ လုပ္ႏိုင္ၾကဘူးဆိုယင္ ဘာျဖစ္ကုန္မယ္ ဆိုတာလဲ ရဲေဘာ္တို႔စဥ္းစားၾကပါ။ တ ကယ္လို႔ ဦးသာေခါင္ ျပန္လာယင္ ရဲ ေဘာ္တို႔ ဝမ္းသာႏိုင္ၾကပါမလား”ဟု သံ ေၾကာင္က ႁမြက္သည္။

ထိုအခါ တိရစၧာန္တို႔က သူတို႔ေတာ့ ဦးသာေခါင္ ျပန္လာမွာကို ဘယ္နည္းႏွင့္ မၽွ သေဘာမက်ႏိုင္ေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသာေခါင္ အိမ္ထဲ၌ ဝက္မ်ား အိပ္ရာ မ်ားႏွင့္ အိပ္ၾကသည္ကို ေက်နပ္ၾက ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကသည္။ ထိုေနာက္ ေလးငါးေျခာက္ရက္အၾကာတြင္ ဝက္ မ်ားက ေနာင္အဖို႔တြင္ သူတို႔ဝက္မ်ား သည္ အျခားတိရစၧာန္မ်ားထက္ တနာရီ ေနာက္က်၍ အိပ္ရာကထၾကမည္ဟု ေက် ညာျပန္ေသာအခါ ကန္႔ကြက္မည့္သူ မရွိ။

ထို႔ေနာက္ တိရစၧာန္မ်ားမွာ အလုပ္ ပင္ပန္းၾကေသာ္လည္း စိတ္ညစ္ျခင္းမရွိ ၾက။ တႏွစ္လုံး အလုပ္အားၾကရသည္မရွိ။ စပါးေရာင္းၿပီးေနာက္လည္း အစာမေပါ။သို႔ရာတြင္ ဓါတ္မီးစက္ တည္ရျခင္းမွာ အလုပ္ပင္ပန္းျခင္း အစာမေပါျခင္းတို႔ ထက္ ျမတ္သည္။ ဓါတ္မီးစက္မွာ တဝက္ေလာက္ၿပီး၍ေနၿပီ။ လယ္မ်ား ယာမ်ား သိမ္းၿပီး ေနာက္မိုးေလ၀သ ကင္းစင္သျဖင့္ ဓါတ္မီးစက္အလုပ္ကို ေန႔မအားညမ အားဝိုင္း၍ လုပ္ၾကသည္။ ဂ်ိဳကားမွာ သူ႕ေစတနာအေလ်ာက္ ညလသာသာ၌ တနာရီႏွစ္နာရီ စသည္ျဖင့္ အလုပ္ထြက္၍ လုပ္ေသး သည္။ အလုပ္အားလပ္ေသာ အခ်ိန္မ်ား ၌ တိရစၧာန္တို႔သည္ ဓါတ္မီး စက္ကို ဟိုဖက္ကၾကည့္သည္ဖက္က ၾကည့္လွည့္ ၍ ၾကည့္ၿပီးလၽွင္ ဘယ္ဖက္မွ ယိမ္းယိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေခါင္းတိုင္ႀကီး ႏွင့္ ခံ့ညားေသာ အေဆာက္အဦးႀကီးကို ၾကည့္၍ ထိုကဲ့သို႔ ႀကီးက်ယ္ေသာ အ လုပ္ႀကီးကို သူတို႔ဟာ သူတို႔လုပ္ႏိုင္ျခင္း အတြက္အံ့၍ မဆုံးႏိုင္ရွိၾကသည္။ မေဟာ္တေကာင္မွာ သူမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ဓါတ္မီးစက္အတြက္ ထူး၍ ဝမ္းသာျခင္း အားရျခင္း မရွိ။ ေမးလၽွင္လည္းလားမ်ား ဟာ အသက္ရွည္သည္ဟုသာ အဓိပၸါယ္ မရွင္းေသာ စကားျဖင့္ ေျဖသည္။

မိုးဦးက်ေသာအခါ ေလျပင္းစြာ တိုက္သည္။ မိုးလည္း ေကာင္းသျဖင့္ အဂၤေတမ်ား စပ္၍ မျဖစ္။ တညတြင္ ေလႀကီးမိုးႀကီး က်ၿပီးလၽွင္ အေဆာက္အဦ ေတြ အကုန္သြက္သြက္ခါေအာင္ တုန္ သြားၿပီးလၽွင္ အမိုးမ်ားလည္း ပ်က္ကုန္ သည္။ ၾကက္မအားလုံးလည္း အိပ္မက္ ထဲ၌ ေသနတ္သံလိုဒိန္းခနဲ တၿပိဳက္နက္ ၾကားၿပီး လန္႔ႏိုးၾကသည္။ မနက္လင္း ေသာအခါ အလံတိုင္က်ိဳးက်၍ သဖန္း ပင္ႀကီး တပင္လည္း အျမစ္မွ ေထာင္၍ လဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဓါတ္မီးစက္လည္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနသည္ ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ တိရစၧာန္အားလုံး ရင္ထု မနာျဖစ္ၾကသည္။

တိရစၧာန္အားလုံးသည္ ဓါတ္မီးစက္ ရွိရာသို႔ တၿပိဳင္တည္းေျပး၍ ၾကည့္ၾက သည္။ ခါတိုင္း ဘယ္အခါမၽွ ေျပးေလ့ သြားေလ့မရွိေသာဗႏၶဳလမွာ အားလုံး ေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေရွ႕ဆုံးမွာ ေျပး၍ သြားသည္။ သူတို႔ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေက်ာက္တုံးႀကီးေတြခြဲ ေက်ာက္တုံးေၾက ေတြကိုသယ္၍ အရက္ရက္အလလ ေခၽြး ႏွင့္ရင္း ႏွီးထားေသာ ဓါတ္မီးစက္ႀကီးမွာ ၿပိဳက်သြားၿပီ။ တိရစၧာန္မ်ားသည္ ပထ မတြင္ ဘာမၽွမေျပာႏိုင္ၾကဘဲ ကစဥ့္ကရဲ လြင့္စင္ေနေသာ ေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ခဲ မ်ားကိုသာေတြ၍ ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဗႏၶဳလသည္ စကားမေျပာဘဲ ဟိုမွသည္မွ ေလၽွာက္၍ ၾကည့္ၿပီးလၽွင္ တခါတခါ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အနံ႔ခံ၍ ၾကည့္သည္။ ဗႏၶဳလ၏ အၿမီးသည္ မာေတာင့္လာၿပီး လၽွင္ ဟိုဖက္သည္ဖက္ သြက္လက္စြာ ခတ္သည္။ ဤကား ဗႏၶဳလသည္ ျပင္းစြာ အႀကံထုတ္ေနျခင္း၏ လကၡဏာ တည္း။ ထိုေနာက္ ျဖဳန္းကနဲ ၿငိမ္သြား သည္။ သူ႕စိတ္တြင္ တခုခုဆုံးျဖတ္ၿပီး ပုံရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗႏၶဳလက “ရဲေဘာ္တို႔ ဒီအႀကံဟာ ဘယ္သူ႕အႀကံလဲ သိၾကရဲ႕ လား။ ညက ဒို႔ဓါတ္မီးစက္လာဖ်က္ သြားတဲ့ အေကာင္ဟာ သူမ်ား မဟုတ္ဘူး” ေဘာ္ျဖဴေပါ့”ဟု ေျပာၿပီး ေနာက္ တဖန္ သံကုန္ဟစ္၍ ” ေဘာ္ျဖဴ ဖ်က္တာ ။ ေဘာ္ျဖဴဖ်က္တာ။ ဒီ အေကာင္ဟာ သူ႕ကို ဒို႔က အရွက္တကြဲ ႏွင္ထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဒို႔တႏွစ္ ေလာက္ ႀကိဳးပမ္းထားရတဲ့ အလုပ္ ႀကီးကို မပ်က္ပ်က္ေအာင္ဆိုၿပီး သက္ သက္ယုတ္မာတဲ့ စိတ္နဲ႔လာဖ်က္တာ။ ရဲေဘာ္တို႔ ဒီအေကာင္ကို ေတြ႕ရာ မွာ သတ္ရမယ္။ ဒီအေကာင္ကို ေသေအာင္ မသတ္ရလၽွင္ ငါ့နာမယ္ကို တခါထဲ ေျပာင္းပစ္လိုက္မယ္။ ဒီအေကာင္ကို အေသရေအာင္ ဖမ္းႏိုင္လၽွင္ ဘယ္သူ႕ ကိုမဆို တိရစၧာန္ဇာနည္ ဒုတိယတန္းဘြဲ႕ နဲ႔ အရွင္မိေအာင္ ဖမ္းႏိုင္သူကို စပါးတတင္းဆုခ်မယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေဘာ္ျဖဴလို တိရစၧာန္မ်ားကေတာင္ ဒီလိုယုတ္ယုတ္မာမာ လုပ္တတ္ပါလား ဟု ေအာက္ေမ့ကာ တိရစၧာန္မ်ားမွာ စုတ္ တသပ္သပ္ ျဖစ္၍ေနၾကသည္။ တိရစၧာန္ မ်ားသည္ ေဒါသျဖစ္ၿပီးလၽွင္ ေဘာ္ျဖဴကို ဘယ္လိုမိေအာင္ဖမ္းရ မလဲဟု ကိုယ္စီကိုယ္ငွ အႀကံထုတ္ ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကုန္းေဘးျမက္ စပ္တြင္ ဝက္ေျခရာမ်ားကို ႐ုတ္တရက္ သြား၍ ေတြ႕သည္။ ဆက္၍ ေျခရာခံ ၾကည့္ၾကရာ အနားရွိ စည္း႐ိုး ေပါက္၀ တြင္ ေျခရာ ဆုံးလ်က္ရွိသည္။ ဗႏၶဳလက ေျခရာမ်ားကို အနံ႔ခံၾကည့္ၿပီးလၽွင္ “တာဟာ ေဘာ္ျဖဴရဲ႕ ေျခရာအစစ္ဘဲ”ဟု ေျပာသည္။ ဗႏၶဳလက အထင္အား ျဖင့္ ေဘာ္ျဖဴသည္ ဦးေပါက္ေက်ာ္ကြင္း ဖက္မွ လာသည္။ ေျခရာကို အနံ႔ခံၿပီး ေနာက္ ဗႏၶဳလက”ရဲေဘာ္တို႔ ဓါတ္မီး စက္ကို ငါတို႔အခုပင္ ျပန္၍တည္မယ္။ ဒီတခါဆိုယင္ ေႏြေရာ မိုးေရာ ေဆာင္း ေရာ မနားဘဲနဲ႔တည္ၾကမယ္။ ဒို႔အလုပ္ ကို လာဖ်က္ယင္ ဘယ္လိုဒုကၡနဲ႔ ေတြ႕ တတ္တယ္ဆိုတာ ေဘာ္ျဖဴကို သိေအာင္ ျပၾကရမယ္။ ဒို႔မူလအစီအစဥ္ကို ဘာမၽွမေျပာင္းဘူး မူလသတ္မွတ္ ထားတဲ့ ေန႔ကို မၿပီးၿပီးေအာင္ ျပန္ တည္ၾကမယ္။ ဓါတ္ မီးစက္အရွည္ၿမဲ ပါေစ ေျခေလးေခ်ာင္းကြင္းအရွည္ တည္ၿမဲေစေသာ”ဟု ဗႏၶဳလ နိဂုံးခ်ဳပ္သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၂)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၃)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၄)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၅)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၆)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၇)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၈)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၉)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၀)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၁)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၂)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၃)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁၄)
 • No comments:

  Post a Comment

  Blog Archive

  Tags

  Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

  Labels

  Recent Post