Latest News

Tuesday, December 12, 2017

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၄)

ယခင္အပတ္မွ အဆက္
တိရစၧာန္အစည္းအေဝးႀကီး ၿပီး၍ သုံးရက္အၾကာတြင္ ဗိုလ္ႀကီးမွာ ေဝဒ နာခံစားရျခင္းမရွိဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ေနယင္း အနိစၥေရာက္သည္။ သူ၏ ႂကြင္းက်န္ရစ္ ေသာ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေဖ်ာက္ဆိပ္ပင္ ႀကီးေအာက္တြင္ ျမႇဳပ္လိုက္ၾကသည္။
ဗိုလ္ႀကီး ကြယ္လြန္ၿပီး သုံးလ ေလာက္ၾကာေသာအခါ တိရစၧာန္မ်ား အနက္ အကင္းပါးေသာ အစုက တေန႔တျခား ဗိုလ္ႀကီး၏ တရားကို သေဘာေပါက္ လာၾကၿပီးလၽွင္ ဘ၀သစ္သို႔ ေရွး႐ႈေသာ စိတ္ထားသစ္မ်ားျဖင့္ စိတ္အား တက္ႂကြလ်က္ ရွိၾကသည္။ ဗိုလ္ႀကီး၏ ေတာ္လွန္ေရးတရားကိုလည္း တေကာင္ မွတေကာင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဝါဒျဖန္႔ လ်က္ ရွိၾကသည္။ ယခင္က ေမၽွာ္လင့္ ခ်က္ လုံးလုံးမရွိခဲ့ေသာ တိရစၧာန္တို႔မွာ ဗိုလ္ႀကီး၏ တရားကို နာရသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ရၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ လ်က္ ရွိၾကသည္။ အေျခေလးေခ်ာင္း ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္ ဘယ္ႏွစ္ ဘယ္လတြင္ ထေျမာက္ ေအာင္ ျမင္မည္ဟု ဒိ႒မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အေရွ႕က ေနဝန္းထြက္သကဲ့သို႔ တေန႔ တြင္ ေအာင္ျမင္ရမည္ဟု ေသခ်ာသည္ဟု အားလုံးေသာ တိရစၧာန္တို႔ ယုံၾကည္ ၾကသည္။

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အလုပ္ လုပ္ေစျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည့္အတိုင္း အားလုံးေသာ တိရစၧာန္တို႔မွာ စားလည္း ေတာ္လွန္ေရး သြားလည္း ေတာ္လွန္ေရး ေတာ္လွန္ေရး တအာ႐ုံတည္းကိုသာ ေရွး႐ႈ၍ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသည္ သူတို႔တသက္တြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျမႇာ္လင့္ ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔ သားေျမးတို႔ လက္ထက္က်ေသာ အခါ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေျမာက္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း မရွိၾက။ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေရတြင္းတူးယင္း ေရၾကည္ေသာက္ဖို႔မဟုတ္ ေနာင္ လာေနာင္သားတို႔ ေကာင္းစားဖို႔အတြက္ ဆိုလၽွင္ ငါတို႔သည္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔ၾကရမည္ဟုလည္း တိရစၧာန္ တို႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာလ်က္ရွိၾကသည္။ ဝက္တို႔မွာ အျခားေသာ တိရစၧာန္တို႔ထက္ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကသျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ ေရး စည္းလုံးေရး တာဝန္မ်ားကို သူတို႔ ကပင္ ေခါင္းေဆာင္၍ လုပ္ၾကရသည္။ ေဈးေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေရာင္းစားႏိုင္ရန္ ဦးသာေခါင္ အထူးဂ႐ုစိုက္၍ ေမြးထား ေသာ ဝက္ေပါက္ကေလးႏွစ္ေကာင္မွာ ထူး၍ အာစ လၽွာစသြက္သျဖင့္ ဝက္ထဲ တြင္ အထူးထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

သူတို႔အမည္မွာ ဗႏၶဳလႏွင့္ ေဘာ္ျဖဴျဖစ္ သည္။ ဗႏၶဳလသည္ အၿမဲကၠဳေျႏၵႀကီးႏွင့္ ေနသည္။ စကားေျပာ သိပ္မေကာင္း ေသာ္လည္း သူလုပ္ခ်င္တာကို မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္။ ေဘာ္ျဖဴမွာ ဗႏၶဳလထက္ အာဝဇၨန္း ေကာင္း၍ ထိုးထြင္းဥာဏ္လည္း ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗႏၶဳလေလာက္ အလုပ္ ေသသပ္ျခင္း၊ နက္နဲစြာ စဥ္းစားတတ္ ျခင္း မရွိ။ အျခား ဝက္ထီးမ်ားအနက္ သံေၾကာင္မွာ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္သည္။ သံေၾကာင္မွာ ပုပုတုတ္တုတ္ မ်က္စိေမွး ေမွး ျဖစ္သည္။ သြက္သြက္ လက္လက္ ရွိသည္။ သူ႕နာမည္အတိုင္း အသံက ေၾကာင္ ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္သည္။ သံေၾကာင္ သည္ စကားေျပာ အင္မတန္ေကာင္း၍ အျဖဴကို အမဲျဖစ္ေအာင္ ေျပာႏိုင္သည္။ စကား ေျပာေသာအခါတြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ရပ္၍ မေျပာဘဲ ဟိုဖက္ေ႐ႊ႕လိုက္ သည္ဖက္ေ႐ႊ႕ လိုက္ လုပ္တတ္သည္။ တခါတရံ သူ ေျပာေသာ စကားကို ေလးနက္ေစရန္ အ ၿမီးကို ေထာင္၍ ဝင့္တတ္သည္။ သံ ေၾကာင္အၿမီးဝင့္၍ ေျပာလိုက္လၽွင္ ပြဲအင္မတန္က်သည္။

ဗႏၶဳလ ေဘာ္ျဖဴ ႏွင့္ သံေၾကာင္သုံးေကာင္သား တို႔သည္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာခဲ့ေသာ အၿမိဳက္တရားတို႔ကို စံနစ္တက် စီစဥ္ သုံးသပ္ၾကၿပီးလၽွင္ ပိဋကတ္ ဖြဲ႕၍”တိရစၧာန္ဝါဒ” ဟူေသာ ဘြဲ႕ကို ေပးၾကသည္။ အဆိုပါ ဝက္သု ခမိန္ သုံးဦးတို႔သည္ ညတိုင္းလိုပင္ ဦး သာေခါင္ အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္၌ အျခားေသာ တိရစၧာန္တို႔အား တိရစၧာန္ဝါဒ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို လၽွိဳ႕ဝွက္စြာ သင္တန္းေပးၾကသည္။ တိရစၧာန္တို႔ အားတိရစၧာန္ဝါဒသင္တန္းေပးရသည္ မွာ လြယ္ေသာ အလုပ္မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕တိရစၧာန္မ်ားမွာ နားလည္မႈလုံး လုံးမရွိ။ အခ်ိဳ႕တိရစၧာန္မ်ားမ်ား အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့သာ ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ တိရစၧာန္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တာ ကေတာ့ ေကာင္းပါရဲ႕။ ဒို႔သခင္ ဦးသာ ေခါင္အေပၚ ဒို႔သစၥာ ေဖါက္ရာက်ေနမွာ ေပါ့ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ တိရစၧာန္တို႔က ဦးသာေခါင္အား သခင္ ဟု ေခၚတုန္း ရွိေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ ကလည္းဒို႔ကို ဦးသာေခါင္က ေကၽြးထား တာ။ သူ႕ကို ေတာ္လွန္လိုက္မယ္ဆိုယင္ ဒို႔ငတ္သြားမွာေပါ့ဟု ေျပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဒို႔ေသၿပီးမွ ျဖစ္မဲ့ကိစၥကို ဂ႐ုစိုက္လုပ္ေနဖို႔ မလိုပါဘူးကြာဟု ေျပာ၍ အခ်ိဳ႕ကလည္း တေန႔က်ယင္ အလိုလိုျဖစ္ရမဲ့ ကိစၥႀကီးကို အခု ဒို႔ႀကိဳးစား ႀကိဳးစား မႀကိဳးစားမႀကိဳးစား ဘာထူး အုံးမွာလဲဟု ဆိုၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဝက္သုခမိန္တို႔မွာ တိရစၧာန္ဝါဒကို ေဟာေျပာရာတြင္ အစကနဦး၌ အခက္ အခဲႏွင့္မ်ားစြာ ေတြ႕ရၾကသည္။ အားလုံး ေသာ တိရစၧာန္မ်ားက မယ္သီေမးေသာ ေမးခြန္းမွာ အေျဖ ရအခက္ဆုံးျဖစ္သည္။ မယ္သီက “ေနပါအုံး နင္တို႔ေျပာတာ ကေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ နင္တို႔ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ထန္းလ်က္ စားရပါအုံး မလား”ဟု ေမးသည္။

ထို႔အခါ ေဘာ္ျဖဴက”ေအးအခု မယ္သီေမးတာဟာ မွန္တယ္။ ေတာ္လွန္ ေရးေအာင္တဲ့အခါမွ ဒို႔ဟာ ဒို႔ေတာ့ ထန္းလ်က္ လုပ္တတ္မွာ မဟုတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ထန္းလ်က္စားဖို႔လဲ လိုေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေျပာင္း႐ိုးေတြ ႏွမ္းဖတ္ေတြ စပါးေတြ ေျပာင္းဖူးေစ့ေတြ စားမကုန္ ေလာက္ေအာင္ လႈိင္ေနမွာေပါ့”ဟု ေျဖ သည္။ သည္ေတာ့တခါ မယ္သီက “အဲ တာေတာ့ ထားလိုက္ပါေတာ့။ အႏို႔ နင္တို႔ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ၿပီးေတာ့ ငါ့လည္ပင္းမွာ အခုလို ဘဲ ေၾကးခေလာက္ က ေလးဆက္ၿပီး ဆြဲရပါအုံးမလား”ဟု ေစာဒက တက္ၿပီးလၽွင္ ေၾကးခေလာက္ သံကို နားေသာတ ခံရေစျခင္း အက်ိဳးငွါ လည္ ပင္းကို ဆပ္ကာ ဆပ္ကာ လႈပ္၍ျပ သည္။ သည္ေတာ့ေဘာ္ျဖဴက”ေအာ္ မယ္သီႏွယ့္ တယ္လဲခက္တာကိုးဟ၊ နင္က တယ္ကၽြန္စိတ္အားႀကီးတာကိုး။ နင္အခု အင္မတန္ သေဘာက်ေနတဲ့ ခေလာက္ဟာ အေကာင္းမဟုတ္ဘူးဟ၊ နင္ဟာ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ဟ၊ ေလာကမွာ လြတ္လပ္ျခင္းဟာ ေၾကးခေလာက္ထက္ အဖိုးတန္တယ္ ဆိုတာ နင္အခုေတာင္မွ မသိေသးဘဲ ကိုး”ဟု ေျပာသည္။

ထိုအခါ မယ္သီက” တာေတာ့လဲ ဟုတ္တာေပါ့ဟ” ဟု ေျပာ၍ ဆိတ္ဆိ္တ္ ေနသည္။ သို႔ေသာ္ မယ္သီမွာ တကယ္ သေဘာေပါက္ဟန္မတူ။
ေတာက်ီးကန္း ငေအာမွာ အဖ်က္ သမားျဖစ္သည္။ ဝက္မ်ား ေဟာေသာ တရားကို သူကခ်ည္း လိုက္၍ ဖ်က္သည္။ ဝက္တို႔မွာ ငေအာ၏ ေဖါက္ျပန္ေရး တ ရားမ်ားကို မေျဖႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွိသည္။ ငေအာမွာ အေမြးအေတာင္ မစုံခင္က ဦးသာေခါင္ လက္သပ္ေမြး ထားေသာ စပိုင္သူလၽွိဳ ျဖစ္သည္။ မဟုတ္ကပ္ဟုတ္ကပ္လည္း ေျပာတတ္ သည္။ စကားေျပာ ေတာ့ အေတာ္ေကာင္း သည္။ ငေအာအလို အားျဖင့္ တိရစၧာန္ မ်ားမွာ ေသသည့္အခါတြင္ သကာ ေတာင္မည္ေသာ တိရစၧာန္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ သကာ ေတာင္သည္ မ်ားစြာမေဝး။ တိမ္ေတြကို လြန္ေအာင္ တက္သြားလၽွင္ ေရာက္ႏိုင္သည္။ သကာေတာင္သို႔ ေရာက္ၾကလၽွင္ တလ ထြင္ ရက္သုံးဆယ္ အားလပ္ခြင့္ရၾက မည္။ စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္း စသည္တို႔လည္း တဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေပါက္သည္။ ႏွမ္းဖတ္၊ ပဲဖတ္မ်ားလည္း သစ္ပင္ ခ်ဳံႏြယ္တို႔တြင္ တိရစၧာန္တို႔ ႏႈတ္သီးမွီေလာက္ေအာင္ တိုးလိုးတြဲ ေလာင္းသီးလ်က္ ရွိသည္။

မဟုတ္ကပ္ ဟုတ္ကပ္ ေျပာတတ္ျခင္း၊ တို႔မီးလၽွိဳ႕ မီးလုပ္တတ္ျခင္း၊ ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ငေအာကို အမ်ားအားျဖင့္ တိရစၧာန္တို႔က မုန္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ငေအာေျပာ သည့္ အတိုင္း သကာေတာင္ရွိသည္ဟု ယုံေသာ တိရစၧာန္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဝက္တို႔မွာ ငေအာ၏ အဖ်က္ဝါဒကို အေတာ္ပင္ပင္ ပန္းပန္း ႀကိဳးစား၍ တိုက္ဖ်က္ၾကရသည္။ ငေအာ၏ ဝါဒကို ယုံေနေသာ တိရစၧာန္ တို႔အားဝက္တို႔က “ရဲဘာ္တို႔ ေနာင္တမ လြန္ဘ၀ ရွိသည္ဆိုျခင္းမွာ လူသား တို႔၏ဝါဒသာ ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္ တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ လူသားတို႔၏ ဝါဒကို မယုံၾကည္သင့္။ ငေအာသည္ တိရစၧာန္ ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားတို႔၏ လက္ပါးေစမၽွသာ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ငေအာေျပာေသာ စကားကို တိရစၧာန္စိတ္ရွိေသာ တိရစၧာန္ မွန္သမၽွ ဘယ္တိရစၧာန္မၽွ မယုံသင့္ ငေအာေျပာေသာ သကာေတာင္ကို ဘယ္သူျမင္ဘူး သလဲ။ ဘယ္သူ ေရာက္ ဖူးလဲ။

ငေအာကိုယ္တိုင္ေကာေရာက္ ဖူးရဲ႕လား။ ငေအာကို အလိုမရွိ။ လူသားမ်ားရဲ႕ လက္ပါးေစကို အလိုမရွိ။ အေျခ ေလးေခ်ာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပါေစ” တကမၻာလုံးက တိရစၧာန္ ေတြညီၾကဟု ထပ္တလဲလဲ ေဟာသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။


  • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁)
  • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၂)
  • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၃)
  • No comments:

    Post a Comment