Latest News

Saturday, April 30, 2016

ကြ်ဲၿခံေရေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေတာ့မည္


ေမာ္ကြ်န္း-ဘုိကေလး ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္မည့္ကြ်ဲၿခံေရေက်ာ္တံတားကုိ လာမည့္ ေမလ ဒုတိယပတ္အကုန္တြင္ လူ ၊ ကား ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ယာဥ္မ်ဳိးစုံ ျဖတ္သန္းသြားလာႏုိင္မည္ဟု တံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း အထူးအဖြဲ ့၁၁ မွဦးစီးအရာရွိ ဦးစုိးမုိး ထံမွသိရပါသည္။
အဆုိပါတံတားကုိ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၂ ရက္ေန ့တြင္စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တံတားအရွည္ ၁၆၇၉ ေပ အ
က်ယ္ ၂၄ ေပ (ႏွစ္လမ္းသြား) သံမဏိသံေဘာင္ႏွင့္သံကူကြန္ကရစ္တံတားအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး လူသြား
လမ္း တစ္ဖက္လွ်င္ ၃ေပစီပါရွိသည္။
ေမာ္ကြ်န္းၿမိဳ ့မွ ကြ်ဲၿခံေရေက်ာ္တံတားသုိ ့၁၃ မုိင္ ၃ဖာလုံ ကြ်ဲၿခံေရေက်ာ္တံတားမွ ဘုိကေလးၿမိဳ ့သုိ ့ ၅မုိင္
ေမာ္ကြ်န္း-ဘုိကေလး စုစုေပါင္း ၁၈မုိင္ ၃ ဖာလုံအကြာအေဝး ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ကြ်ဲၿခံေရေက်ာ္တံတား ၿပီးစီးပါက ေမာ္ကြ်န္း-ဘုိကေလး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈပုိမုိျမန္ဆန္လာၿပီး ေဒသ
တြင္း စီပြားေရး လူမႈေရး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပုိမုိတုိးတတ္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားက
ဆုိပါသည္ ။

MawGyunCity မွ
သတင္း-ဓါတ္ပံု Showe Minthar

ျမန္ေအာင္ တာမိုင္ ၂၅/၇ မွ၂၆/၁ ငါးဘတ္ေခ်ာင္းတာေဘာင္ ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆး


ျမန္ေအာင္ ဧၿပီ ၃၀

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ျမန္ေအာင္ တာမိုင္ ၂၅/၇ မွ၂၆/၁ အတြင္းရွိ ငါးဘတ္ေခ်ာင္းတာေဘာင္ ျမွင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ဦးျမင့္ေဝက ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးရာ ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန AE ဦးျမတ္သူလြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္ခံတို႔က တာေဘာင္ျမွင့္တင္ျခင္းၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းျပသၾကသည္။

ငါးဘတ္ေခ်ာင္းတာသည္ ယခင္ႏွစ္ဧရာဝတီျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ တာေဘာင္ႏွင့္ တေျပးညီ ျမစ္ေရေရာက္ရွိ ခဲ႔ေသာေၾကာင့္တာ၏ အႏိွိမ့္ဆံုးေနရာကို အျမင့္(၄)ေပ ေျမသားျမွင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး တာအျမင့္ (၁၃) ေပ၊ တာအက်ယ္(၁၄)ေပ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ေရႊက်င္-ငါးဘတ္ေခ်ာင္း ေရကာတာႀကီးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧရာဝတီျမစ္ေရႀကီးစဥ္က ဆည္ေျမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ားမွ တာထိပ္ေပၚေရေက်ာ္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ခဲ႔ၾကရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
MOI

ကမၻာ႔တိရစာၦန္ ေဆးကုသေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေခြးရူးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးေပး

ပုသိမ္ ဧျပီ ၃၀

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႔နယ္ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန မွ ျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ကမၻာ႔တိရစာၦန္ ေဆးကုသေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ေပၚရွိသတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္းေမြး တိရစာၦန္ေခြးမ်ားကို ေခြးရူးေရာဂါကာ ကြယ္ေဆးမ်ား အခမဲ့လိုက္လံ ထိုးေပသည္။

ေခြးသည္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ျဖစ္ျပီး လူႏွင့္နီးစပ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေခြးမ်ား တြင္ ေခြးရူးေရာဂါျဖစ္ပါက လူကို ကူးစပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေခြးရူးေရာဂါလူကို ကူးစပ္ပါက ေသႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အိမ္းေမြးတိရစာၦန္ ေခြးမ်ား ကို ေခြးရူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
MOI Webportal Myanmar


ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစုိက္ပိ်ဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးဗဟိန္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ားသို ့ပန္ၾကားခ်က္(ပုသိမ္)


မနက္ဖန္(၁-၅-၂၀၁၆)ရက္ေန့ နံနက္(၈)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၁)နာရီထိ
ပုသိမ္ျမိ့ဳေပၚရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဓာတ္ၾကိဳးႏွင့္မလြတ္
ေသာ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္မည္ျဖစ္ပါ၍ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ယာယီ
ျဖတ္ေတာက္ထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမိ့ဳနယ္ EPC ရံုးမွသိရပါသည္-
ရပ္ကြက္(၂)(၃)(၄)(၅)(၆)ႏွင့္(၈)
Zaw Voice


မအူပင္ေရနံေျမလမ္းဆံုအနီး ကားတိုက္၊တစ္ဦးေသဆံုး။(Warning : Graphic Content)

ယေန႔ ဧၿပီလ ၃၀ရက္ေန႔ အခုေလးတင္ေရနံေျမလမ္းဆံုမေရာက္ခင္
ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္တိုက္မိ။
ဆိုင္ကယ္သမားကားေအာက္ပိ ၊ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွအမ်ဴိးသမီးဗိုက္ပြင့္
ေနရာတြင္ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုး။

Aungkyaw Tun
Maubin, Myanmar
မအူပင္ျမိဳ ့ေရွာင္လမ္းႏွင့္ဘိုးဘြားရိပ္သာအနီးကားတိုက္မွဳ၊(Warning : Graphic Content)
ယေန႔ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ည ၉း၂၀ အခ်ိန္တြင္မအူပင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေ႐ွာင္လမ္းႏွင္ ဘုိဘြားရိပ္သာေ႐ွတြင္
လမ္းေလွ်ာက္ သြားေသာအမ်ိဳး သာတစ္ ဦးအား ကားတစ္စီး သည္ အေနာက္မွ တိုက္၍ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္းသိရသည္။ ၄င္းကားတုိက္ခံရေသားအမ်ိဳးသားသည္ အခင္ျဖစ္သည့္ ေနတြင္ပင္ေသဆုံးသြားေၾကာင္း ကနဦးသတင္အရသိ႐ွိရသည္။
ေသဆုံးသူ၏အိပ္ေထာင္းအတြင္း၌ ေငြစကၠဴ ၃၀၀က်ပ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္တစ္ခုေတြ႐ွိၿပီးေသဆုံးသူမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ၿပီး ေသဆုံးသူ၏အမည္မွာေမာင္ထြန္းထြန္၀င္းျဖစ္ၿပီး
အသက္ ၃၀ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။
Aungkyaw Tun‎

ဧရာ၀တီ ဂုဏ္ေဆာင္ ကမ/ၻာမွာ ထြန္းေျပာင္

ဦးသန္႔ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္မွာ ယခုအခါ ႏွစ္ (၄၀)ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ဦးသန္႔ အေရးခင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ဦးေန၀င္း အစိုးရ အတြက္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အေရးခင္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမား အေရးခင္းႏွင့္ ဦးသန္႔ အေရးအခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္္ငံ အတြက္ ဂုဏ္ယူရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏ ပုဂိၢဳလ္ေရး အာဃာတႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ အေရးခင္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းရွင္ ျပည္သူမ်ားတို႔သည္လည္း ေက်ာင္းထုတ္ခံရ၊ အေရးယူခံရ အစရွိသည္ျဖင့္ ဘ၀ တ၀က္တပ်က္တြင္ ေလွေလွာ္ရင္း တက္က်ိဳးခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္႔ ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦးသည္ ယင္းအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အတြက္ ပထမဆံုး ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္ျခင္း ခံရေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္း ခံရေသာ (၃၆)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ ကြယ္လြန္သူ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ ဦးေဆာင္၍ တ.က.သ အမႈေဆာင္ေဟာင္း ဦးလွေရႊ၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုေက်ာ္ကိုကို၊ ကိုတင္ေမာင္ဦး၏ ညီ အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဦးသန္႔က္ို ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္ အဖ ဦးဖိုးႏွစ္၊ အမိ ေဒၚနန္းေသာင္တို႔မွ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ေမြးခ်င္း ညီအကို (၄) ဦးရွိသည့္အနက္ ဦးသန္႔မွာ အကိုအႀကီးဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ေအာက္တြင္ ဦးခန္႔၊ ဦးေသာင္းႏွင့္ ဦးတင္ေမာင္ (၃)ဦးတို႔ ရွိၾကပါသည္။ အသက္ (၂၆)ႏွစ္တြင္ ေဒၚသိန္းတင္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ရာ သမီးႀကီး ေအးေအးသန္႔ႏွင့္ သားငယ္ တင္ေမာင္သန္႔တို႔ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ သားငယ္ တင္ေမာင္သန္႔မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဂံုတိုင္မီးပၸိဳင့္ အနီးတြင္ ဘတ္(စ္)ကားေပၚမွ လိမ့္က်ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ဘ၀ကပင္ အလြန္ရင္းႏွီးၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ေနာက္ပိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု လက္ထက္တြင္ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးျခင္းခံရၿပီး ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ ရန္ပံုေငြ တိုးပြားေရး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ စစ္ေအး တိုင္ပြဲ ကာလအတြင္းတြင္ အေမရိကန္ အုပ္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ အုပ္စုတို႔ၾကားတြင္ သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ (၂)ဖက္စလံုး၏ ႐ိုေသေလးစားျခင္းကို ခံရသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ဦးသန္႔သည္ အဂၤလိပ္လို ေရးသား ေျပာဆိုရာတြင္ အလြန္ေကာင္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ သူမ်ား ေျပာသည္မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ နားေထာင္တတ္ၿပီး မိမိေျပာေသာ အခါတြင္ ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ တိုတုိတုတ္တုတ္ ေျပာတတ္ပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီး အားလံုး၏ ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈကိုလည္း ခံယူရသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ဦးသန္႔၏ ဥပဓိ႐ုပ္ရည္မွာလည္း ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းသည့္ အတြက္ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ၄င္းအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးရရွိရန္ အေထာက္အကူ ျပဳထားေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၆၁ ကြန္ဂို အေရးအခင္းတြင္ ေလယာဥ္ပ်က္က်၍ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ဒက္ဟမၼား႐ိႈး၏ ေနရာတြင္ ယာယီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေခတၱ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၁၉၆၁၊ ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ၏ တရား၀င္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ ၄င္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေသာ ကာလတြင္ ကမာၻႀကီးအား တတိယ ကမာၻစစ္ေဘးမွလည္း ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအေရးအခင္းမွာ က်ဴးဘားဒံုးပ်ံ အေရးခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည့္ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲမွ ဦးသန္႔၏ ၾကား၀င္ေျဖျဖန္မႈေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ ႏိုင္ငံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က႐ူးရွက္သည္ ၄င္း၏ ေရလမ္း သေဘာၤမ်ားျဖင့္ က်ဳးဘားမွ ဒံုးပ်ံမ်ားကို ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ သမၼတမွာ ဂၽြန္အက္(ဖ္) ကေနဒီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို (၂) ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဦသန္႔သည္ အနားယူခဲ့ ပါသည္။ ဦးသန္႔သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ျပသာနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ အႀကီးအကဲမ်ား ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားကပင္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူျခင္း ခံရပါသည္။ ကုလသမဂၢ သမိုင္းတြင္လည္း မွတ္တမ္း၊ ကဗၺည္းတင္ ခံရသူျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာစဥ္ ဦးသန္႔အား ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဦးသန္႔၏ ဂူဗိမာန္အားလည္း သြားေရာက္ ဂါရ၀ျပဳခ့ဲပါသည္။

ဦးသန္႔သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ရင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ ကြယ္လြန္သူ၏ ဆႏၵအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၄င္း၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သၿဂႋဳဟ္ရန္ အတြက္ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာရာ ထိုစဥ္က သမၼတ ဦးေန၀င္းမွ ႀကံေတာ သုႆာန္တြင္သာ ေျမေနရာ ေပးသည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ဦးသန္႔ အေရးခင္းႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ အတြင္း သတင္းမ်ားအရ ဦးေန၀င္းသည္ ဦးသန္႔ အေပၚတြင္ အာဃာတတရား ထားရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးသန္႔သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ထိုစဥ္က ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းမွ အလံုလမ္း သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ေကာ္ေဇာနီ ခင္းၿပီး ညစာစားပြဲျဖင့္ တစ္ခမ္းတစ္နား ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ဧည့္ခံခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ဦးႏု၏ ျပည္ေျပး အစိုးရ ေပၚေပါက္လာေသာ အခါတြင္ ဦးသန္႔သည္ ဦးႏုကို ကူညီသည္ဟုဆိုကာ မ်က္မာန္ေတာ္ ရွခဲ့ပါသည္။ ဦးသန္႔ အေလာင္းကို ရန္ကုန္သို႔ သယ္လာေသာ ကာလတြင္ ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ကိုကိုမွ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္-ဦးသန္႔ အတြက္ကို ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးလိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ မဟုတ္ရင္ ဆူပူမႈျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု တင္ျပေသာအခါ ဦးေန၀င္းမွ “ဆူလွ်င္ ခ်လိုက္မွာေပါ့ကြ”ဟု ေျပာခဲ႔ပါသည္။ ဤသည္မွာ အာဏာရွင္တို႔၏ ၀သီအတိုင္း လက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဦးသန္႔၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ ျပည္သူတို႔ အေလးျပဳရန္ ထားရွိၿပီး ၄င္းမွ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္သို႔ သယ္ေဆာင္ကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရ၀ဏ္အတြင္း ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဂူ အနီးတြင္ ဂူသြင္းခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ညသန္းေခါင္းယံ၌ စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ တကၠသိုလ္အတြင္း ၀င္စီးၿပီး ဦးသန္႔၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား ယခုလက္ရွိေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေနရာေပးခဲ႔ပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဦးေန၀င္းသည္ ျပည္သူႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ဆႏၵကို ေနာက္ဆံုးတြင္ လိုက္ေလ်ာခဲ့ရပါသည္။ အမွန္မွာ မူလကပင္ စီစဥ္ေပးလိုက္ပါက မည္သည့္ျပႆနာမွ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ဘဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္တို႔၏ ဗီဇအတိုင္း မည္သည့္ အရာကိုမွ် လူစုလူေ၀းျဖင့္ ေတာင္းဆိုသည္မ်ားကို လက္ခံရလွ်င္ ၄င္းတို႔အတြက္ သိကၡာက်စရာဟု ထင္ျမင္ယူဆပံု ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားဆိုလွ်င္ ဦးေန၀င္းသည္ ပို၍အ ျမင္မၾကည္ပံု ရပါသည္။ ၄င္းအာဏာသိမ္းၿပီး ၁၉၆၂၊ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့အသံမွေန၍ ဓားဓားျခင္း၊ လွံလွံျခင္း ရင္ဆိုင္မည္ဟုဆိုေသာ အာဏာရွင္၏ အသံလႊင့္ခ်က္ကို မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။ ဦးေန၀င္းသည္ ဤအၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈကို ၄င္းအာဏာ စြန္႔သြားသည္အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းတြင္ အမဲစက္ႀကီးျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ေက်ာင္းသား သမဂၢသည္ မရွိမျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္ကုိ ၾကားသိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥႀကီးကိုလည္း အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၫွိၫွိႏႈိင္ႏႈိင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မ.ဆ.လ ပါတီ၏ ေနာက္ဆံုး သမၼတျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္၏ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သမဂၢႀကီးကို အုတ္ျမစ္ခ်၍ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ဟု ဆိုေသာစကားကိုလည္း မေမ့ၾကပါရန္ မွာၾကားအပ္ပါသည္။ ယခု ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ပညာေရး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုင္တြယ္ပံု၊ ကိုင္တြယ္နည္းကို မ်ားစြာ ေလးစားပါသည္။
ကိုရင္ေမာင္

Friday, April 29, 2016

ေမာ္တင္စြန္းအလြမ္းေျပမအူပင္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ဒုတိယပါေမာကၡမ်ားသိရွိနိုင္ပါရန္

မအူပင္တကၠသိုလ္အေဝးသင္ဌာနမွစာေရးမ်ားနွင့္စာေရးမမ်ားသည္ ယေန႕ ၂၅ ၄ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔
တြင္ စတုတၳနွစ္ Assignment ပနွစ္ဝက္နွင့္ဒုနွစ္
ဝက္မ်ားအားေရးျပီး၍ လာေရာက္တင္ေသာအခါ
တြင္ လက္မခဲဘဲ ၂ ၅ ၂၀၁၆ တနလၤာေန႔တြင္မွ
လက္ခံမည္ဟုေျပာပါသည္ Assignment စာအုပ္အဖံုးေပၚတြင္ ပနွစ္ဝက္အတြက္တင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ ၃၀ ၆ ၂၀၁၆ နွင့္ ဒုနွစ္ဝက္အတြက္တင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ ၃၁ ၈ ၂၀၁၆ ဟုသာပါရွိပါသည္ တင္သြင္းရမည္ကို မည္သည့္ရက္တြင္မွတင္သြင္းရမည္ဟုမပါရွိသည့္အတြက္ Assignment ေရးရန္စာအုပ္ထုတ္ျပီးသည္နွင့္ ေရးျပီးလွ်င္ စေန တနဂၤေႏြ နွင့္အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မွအပ လက္ခံရပါမည္ဟုနားလည္ထားပါသည္ ယခုကဲ႔သို႔လက္မခံခ်င္လွ်င္ အစကတည္းက ထင္သာျမင္သာေသာေန႔ရက္တြင္ ( ဥပမာ ပနွစ္ဝက္အတြက္ Assignment မ်ားကို ဘယ္ေန႔တြင္မွလက္ခံပါမည္ စတုတၳနွစ္အတြက္ ဘယ္ေန့မွလက္ခံပါမည္ ) ဟုစာမ်ားကပ္ထားသင့္ပါသည္ ယခုကဲ႔သို႔ျပဳမႈျခင္းသည္အေဝးမွလာေရာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအားေစာ္ကား
ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။

Assignment မ်ားထုတ္ခ်ိန္တြင္ကိုယ္တိုင္ထုတ္မွ Assignment တင္ခ်ိန္တြင္လည္း ကိုယ္တိုင္တင္မွဟုေျပာပါသည္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္တင္ေသာလည္း ယခုကဲ႔သို႔ျပဳမႈပါသည္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူဆိုတာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ Day မတက္ျဖစ္၍အေဝးသင္တက္ေနၾကတာပါ တခ်ိဳ႕ဆိုလည္း အလုပ္လုပ္ရင္းတက္ေနၾကတာပါ ကိုယ့္ရဲ႕ခ်လံကိုစိတ္မခ်ရဘဲ Assignment ထုတ္ခိုင္းပါ့မလား သူငယ္ခ်င္းသြားမွာမို႔လို႔Assignment ထုတ္ဖို႔ခ်လံေပးလိုက္ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းကျပန္ယူလာတယ္ ကိုယ္တိုင္မွဆိုလို႔လာခဲ႔ပါတယ္ Assignment ကုန္ေနလို႔ျပန္ခဲ႔ရျပီး ေနာက္ထပ္၂ ေခါက္ထပ္သြားရပါတယ္ တတိယေျမာက္သြားတဲ႔အေခါက္မွာရခဲ႔ပါတယ္
အထည္ခ်ဴပ္မွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ႔အတြက္ခြင့္ယူဖို႔ေျပာရတာတကယ္ကိုမလြယ္ပါဘူး တင္ျပန္ေတာ့လည္းအမွတ္မရွိသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ညီမေလးပထမနွစ္နဲ႔ထည့္ေပးလိုက္တယ္ ကိုယ္တိုင္တင္ရမယ္ေျပာလို့သမီးေၾကာက္လို႔မတင္ရဲဘူးတဲ႔ (အဲ႔အခ်ိန္ကတင္လို႔ရလွ်င္လည္းလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ ဒီေန႔ထိေတာင္လက္မခံေသးလို႕ပါ ) အဲ႔ဒီအတြက္ကိုယ္တိုင္လာေတာ့လည္းတနလၤာေန႔မွတဲ႔
အေဝးသင္မွတာဝန္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားရွင့္ မိမိခ်လံႏွင့္Assignment ေရးျပီးသားစာအုပ္မ်ားအားစိတ္မခ်ရဘဲမည္သူ႕ကိုမွ Assignment စာအုပ္မထုတ္ခိုင္းမတင္ခိုင္းရဲပါ
စိတ္ခ်လို႔ရ၍သာတင္ခိုင္းထုတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္ မိသာစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွအလုပ္လုပ္၍ေက်ာင္းတက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးထားေပးပါ လူၾကီးမင္း၏ထုတ္ျပန္ထားေသာမူအရဆိုလွ်င္ အေဝးသင္ဌာနမွစာေရးမမ်ား အခေၾကးေငြယူျပီး
ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနသည္မွာတရားဝင္ပါသလားရွင္က်ြန္မတို႔ေက်ာင္းအပ္စဥ္က လူၾကီးမင္းထံမွာလက္မွတ္ထိုးစဥ္အခ်ိန္တုန္းက ကိုယ္တိုင္အပ္တာလားဟုေမးခဲ႔ပါသည္ လူၾကီးမင္းလက္မွတ္ရမွေၾကြးက်နိစစ္ေငြသြင္းရတာပါ။

က်ြန္မသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ညီမကအေဝးသင္မွစာေရးမတစ္ဦးအားေက်ာင္းအပ္ခိုင္းျပီAssignment ပါေရးခိုင္းခဲ႔ပါတာပါ အဲ႔ဒီလိုက်ရင္လည္းလူၾကီးမင္းလက္မွတ္ထိုးျပီမွေၾကြးက်န္စစ္လို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္ ကိုယ္တိုင္အပ္ခိုင္းလို႔လူၾကီးမင္းေျပာခဲ႔ပါေသးလား အဲ႔ဒီစာေရးမေတြကေကာ Assignment ကိုယ္တိုင္ထုတ္ ကိုယ္တိုင္တင္ရတာပဲလား မူတစ္ခုစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကိုျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္တစ္သမက္တည္းလုပ္ပါရွင့္ အခုေတာ့နိွမ္နင္းလို့ရတဲ႔ေက်ာင္းသား/သူေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ မွဆိုတဲ႔စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ေျပာဆိုထားျပီးမိမိလက္ေအာက္မွဝန္ထမ္းမ်ားက်ေတာ့လႊတ္ထားတဲ႔မူေလးကိုျပင္ပါဦး သားသမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးထားပါ စာေရးမေတြကိုေပးထားခဲ႔သည့္သူေတြကလည္းသူတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍သာေပးထားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အဲ႔လိုပါပဲ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းAssignment ထုတ္ခိုင္း တင္ခိုင္းလိုက္သည္မွာလည္းယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍သာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ စိတ္မခ်ရဘဲ က်ြန္မတို႔လဲမခိုင္းရဲပါ ။ကိုယ္တိုင္မွဆိုလွ်င္လည္းေက်ာင္းအပ္ျပီ Assignment တစ္ခါထည္းထုတ္လို႔ရေအာင္ (ကုန္သြားလို႔မေရာက္ေသးလို႔ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္) စီစဥ္ထားေပးေစျခင္းပါတယ္ရွင္။

 ေရးျပီ၍လာတင္သည့္အခါတြင္လည္း တစ္ခါထည္းလက္ခံထားေစခ်င္ပါတယ္ရွင္ မိမိဘက္ကအားနည္း
ခ်က္အားမျပင္ဆင္နိုင္လ်ွင္ေက်ာင္းသာ/သူမ်ားအားစည္းကမ္းထုတ္ထားသည္အခ်က္မ်ားအားျပင္ဆင္ေစခ်င္ပါသည္ အခုအျဖစ္အပ်က္ေတြကေရွးလူၾကီးေတြထားခဲ႔တဲ႔စကားပံုလို "လူကိုခင္လ်ွင္မူကိုျပင္ လူကိုမုန္းလ်ွင္မူကိုသံုး"ျဖစ္ေနပါသည္ရွင္ အေ။
ဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုယ္စားတင္ျပအပ္ပါသည္ ကိုယ္တိုင္ဆိုသည့္မူကိုခ်မွတ္ထားသည့္အေၾကာင္းရင္းေလးကိုရွင္းျပေပးေစျခင္ပါသည္ရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုမိဘေတြကိုယ္တိုင္အိုႀကီးအိုမႏွင့္ေနပူခံၿပီးေက်ာင္းအပ္ Assignmentတင္ေနတာေတြေတြ႔ရလို႔ပါရွင္
အေဝးသင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး

အမုန္း


ႀကံခင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ


ၾကယ္စင္လင္း (ျမစ္မခ)
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဧၿပီလပိုင္း အတြင္း ေစ်းႀကီးအနီးအနားတြင္ ဆိုင္ကယ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ႀကံခင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။
အဆိုပါ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္မႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ပ်မ္းမွ် ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ေစ်းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ား
ခ်ထား၍ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါေပ်ာက္ဆံုးရသည့္ ဆိုင္ကယ္အမ်ားစုသည္ ေစ်းအနီး လူစည္ကားခ်ိန္ နံနက္(၈း၀၀)နာရီႏွင့္ (၁၀း၀၀)နာရီ ၾကားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ သံသယရွိသူ(၁)ဦးဖမ္းမိထား၍ စစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမစ္မခမီဒီယာ

ဧရာဝတီတုိင္းအတြက္ ၂၀၁၆-၁၇ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ၂၇ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးခြင့္ျပဳ


စည္သူေမာင္ေမာင္

ပုသိမ္၊ ဧၿပီ ၂၉ ။                    ။ ဧရာဝတီတိုင္​း​ေဒသႀကီး၊ ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ​ေရးႏွစ္​တြင္​ ​ေငြလုံး​ေငြရင္​းခြင္​့ျပဳရန္​ပုံ​ေငြမွ က်ပ္​​ေငြ ၂၇.၉၂၈၁၉၂ ဘီလ်ံ သုံးစြဲခြင္​့ျပဳထား​ေၾကာင္​း ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရိွရသည္​။

ခြင္​့ျပဳထားသည္​့ လုပ္​ငန္​းမ်ားမွာ ကြန္​ကရစ္​လမ္​း ၂၈မိုင္​​ေက်ာ္​၊ ကတၱရာလမ္​း ၂.၇ဖာလုံ၊​ ေက်ာက္​​ေခ်ာလမ္​း မိုင္​၉၀​ေက်ာ္​၊​ေျမသားလမ္​းႏွင္​့ဂ်င္​း ဂဝံလမ္​း၊ သစ္​သားတံတား ၅၈စင္​း၊ ကြန္​ကရစ္​တံတား ၂၆စင္​း၊ Box Culvert၊​ ေရတြင္​းအမ်ဳိးအစားမ်ားအျဖစ္​ တြင္​းနက္​၊ လက္​တူးတြင္​း၊ ​ေျမသားမိုး​ေရ​ေလွာင္​ကန္​ႏွင္​့ ဆိုလာမီးလင္​း​ေရးလုပ္​ငန္​းတို႔ျဖစ္​သည္​။

"ဒီႏွစ္​က တင္​ဒါကို ပြင္​့လင္​းျမင္​သာ​ေခၚမွာပါ။ လုပ္​ငန္​း​ေတြကို ၿမိဳ႕နယ္​မွဴးေတြကို စိစစ္​ခိုင္​းမွာပါ။ မႏွစ္​က ၿမိဳ႕နယ္​ အုပ္​ခ်ဳပ္​​ေရးမွဴးေတြ ​ေထာက္​ခံ​ေပးတာ​ေတြ​၊ ဒီႏွစ္​က အဲဒီလိုမလုပ္​​ေတာ့ဘူး။ အားလုံးပြင္​့လင္​းျမင္​သာ လုပ္​​ေဆာင္​မွာပါ"ဟု ​ေက်းလက္​​ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးဦးစီးဌာန ၫြန္​ၾကား​ေရးမွဴး ဦးစုိးသန္​းက ေျပာသည္။

ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ဒီလကုန္​မွာ တင္​ဒါ​ေခၚမယ္​။ တလ အခ်ိန္​​ေပးမယ္​။ ေမလကုန္​ရင္​ တင္​ဒါပိတ္​မယ္​။ တင္​ဒါဖြင္​့မယ္​တရက္​ကို ႀကိဳတင္​အသိ​ေပးပါမယ္​။" ဟု ဆက္​လက္​​ေျပာသည္​။

၂၀၁၅-၁၆ဘ႑ႏွစ္​တြင္​ ​ေငြလုံး​ေငြရင္ ခြင္​့ျပဳ​ေငြမွ က်ပ္​ ၃၈.၅သန္​း​ေက်ာ္​အား ဧရာဝတီတိုင္​း​ေဒသႀကီးတြင္​ ကြန္ကရစ္​လမ္​း၊​ေက်ာက္​​ေခ်ာလမ္​း၊​ ေျမသား၊ ကြန္​ကရစ္​တံတား၊ သစ္​သားတံတားႏွင္​့ ​ေရႁပြန္​တံတား၊ တြင္​းတိမ္​၊ တြင္​းနက္​၊ လက္​တူးတြင္​း၊​ေျမသားမိုး​ေရ​ေလွာင္​ကန္​၊ ဆိုလာမီးလင္​း​ေရး၊ လွ်ပ္​စစ္​မီးလင္​း​ေရး၊ ဇီဝမီးလင္​း​ေရး၊ တန္​ဖိုးနည္​းအိမ္​ရာ၊ ယင္​လုံအိမ္​သာႏွင္​့ ႐ုံးအ​ေဆာက္​အဦးမ်ားအတြက္​ ​ေက်းလက္​ဦးစီးမွ လုပ္​​ေဆာင္​ခ့ဲသည္​။

- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/13664#sthash.QPT70G0K.dpuf

လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ၂၀က ေျမာင္းျမ

လြန္ခဲ႔တဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု ကာလတုန္းက
ေျမာင္းျမျမိဳ႕ ျမင္ကြင္းအမွတ္တရ
အခုေတာ႔လဲ ေျပာင္းလဲကုန္ျပီ
photo- Ko Yeအဂတိလိုက္စားမွဳေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အမတ္မ်ားအၾကား တင္းမာျခင္းျဖစ္ေပၚ

အဂတိလိုက္စားမွဳေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အမတ္မ်ားအၾကား တင္းမာျခင္းျဖစ္ေပၚ


ေခ်ာင္းသာရွိ KTV တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွိပ္စက္၊ ၀န္ထမ္း မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့မႈအား စစ္ေဆးေန


မ်ိဳးမင္းထြန္း (ျမစ္မခ)

ပုသိမ္၊ ဧၿပီလ(၂၉)ရက္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိ KTV တစ္ခုတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား အားႏွိပ္စက္ကာ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ အရပ္သားႏွစ္ဦးအား မုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္
ပုဒ္မ (၅) ခုျဖင့္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိ Woody House KTV ၌ တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သားႏွစ္ဦးမွ ေသနတ္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွိပ္စက္ကာ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလး တစ္ဦး ကို အလိုမတူပဲ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈတင္တာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးကိုေတာ့ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာတရားရုံးက စစ္ေဆးတာပါ။ ဒီလို အမႈ ေတြျဖစ္လာရင္ စစ္စည္းကမ္းနဲ႔ အေရးယူမလား တပ္ကိုအရင္ေမးရတယ္။ အခုက စစ္စည္းကမ္းနဲ႔လည္း အေရးယူထားၿပီလို႔ သိရတယ္။”ဟု ပုသိမ္ခရုိင္တရားသူႀကီး ေဒၚမိုးမိုးေအးက ေျပာသည္။

ပုသိမ္ခရုိင္တရားရုံးမွ ရန္ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ အေဖာ္ပါလာသူ ေ၀လင္းတို႔အား ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ စစ္ေဆးရန္ရုံးခ်ိန္း ျပန္လည္ေခၚဆိုထားၿပီး ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအား ပုသိမ္အက်ဥ္း ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္း ပုသိမ္ခရုိင္တရားရုံးမွ သိရသည္။

“ဒီလုပ္ငန္းေတြကလည္း ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခား လုပ္ၿပီးဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆိုေတာ့ ေဒသအတြက္လည္း မေကာင္းဘူး။ ဒီဆိုင္ေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္းျဖစ္ေစခ်င္တယ္။  စည္ကမ္းနဲ႔ မညီရင္လည္း အေရးယူေပးေစခ်င္တယ္။”ဟု ေခ်ာင္းသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုေတဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

မႈခင္းျဖစ္စဥ္ကို စတင္တိုင္ၾကား သူမွာ KTV ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ခံရၿပီး အလိုမတူပဲ သာမယားအျဖစ္ပါျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသူ မိန္းကေလးမွတရားလို အျဖစ္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းမွ (ပ) ၃၄/၂၀၁၆၊ က်င့္ ၁၇၂(၁)အရ ရဲစခန္းတြင္  အမႈေရးဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ ရန္ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ အေဖာ္ပါလာသူ ေ၀လင္းတို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆(မုဒိမ္းမႈ)၊ ၃၇၇(ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမဆက္ဆံမႈ)၊ ၅၀၆ (ရာဇ၀တ္မႈမကင္း ေသာ ေျခာက္လွန္႔မႈ)၊ ၃၂၃(သာမန္နာက်င္ေစမႈ)၊ ၁၁၄(အားေပးကူညီပူးေပါင္း ႀကံစည္မႈ)တို႔ျဖင့္ ပုသိမ္ခရုိင္ တရားရုံးမွ စစ္ေဆးေနၿပီး အမွတ္(၂၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးျမင့္ဦးအား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးမွ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ပုသိမ္ခရုိင္တရားရုံးမွ သိရသည္။
myitmakhamediagroup

ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ ေဂၚရင္ဂ်ီကြ်န္း ဘုရားေတာင္ေပၚတြင္ ေစတီတည္ျခင္းကို ယာယီတားျမစ္ထား


မ်ိဳးမင္းထြန္း – ဧရာ၀တီတိုင္း(ျမစ္မခ)

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ ေဂၚရင္ဂ်ီကြ်န္းဘုရားေတာင္ေပၚတြင္ ေစတီတည္ျခင္းကို  ယာယီတားျမစ္ထားေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔မွ သိရွိရသည္။

ေဂၚရင္ဂ်ီဘုရားေတာင္သည္ သက္ႏုေက်ာက္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး သဘာ၀အတုိင္းတည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ပဲ အ လႊာမ်ားျဖင့္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အတုိင္းေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားသျဖင့္ အင္အားျဖင့္အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေစတီတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ယာယီတားျမစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုမသိလို႔ အလွဴရွင္ေတြ လွဴဒါန္းတဲ့ေစတီေတြကို လက္ခံတည္ေဆာက္ ေနတာပါ။ အခုေတာ့ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ေစတီေတြနဲ႔ဆက္လက္တည္ေဆာက္မယ့္ ေစတီအလွဴရွင္ေတြကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာၿပီး တားျမစ္ထားပါတယ္။”ဟု ေဂၚရင္ဂ်ီ ဘုရားေတာင္ ေဂါပကလူႀကီးေရႊဒုိင္လင္းက
ေျပာသည္။

ေဂၚရင္ဂ်ီဘုရားေတာင္ေပၚတြင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ နဂါးရုံဘုရားကုိးဆူလာေရာက္ တည္မႈကို ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္သျဖင့္ တားျမစ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္တည္ထားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဒီေတာင္က ေက်ာက္အမ်ဳိးအစားကို ဓာတ္ခြဲမၾကည့္ရေသးလို႔ မသိႏုိင္ေသးဘူး၊ ေက်ာက္အေနနဲ႔ခြဲျခား ရင္ေတာ့ အလႊာလုိက္တည္ရွိေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ေက်ာက္ပုံထဲကေန ေက်ာက္တစ္ခုဆြဲထုတ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေက်ာက္ပုံေပၚကုိ ဖိအားေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာက္တစ္ခုကုိ ရုိက္ထည့္လုိက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ တယ္။”ဟု T.O.P Engineering Consultants International မွ တာ၀န္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးသက္ပုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ေဂၚရင္ဂ်ီ ေတာင္ေပၚတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ားအျပင္ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ဆုိပါက ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ခြင္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ တည္ထားသင့္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာအခ်ဳိ႕မွ သုံးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။

ေဂၚရင္ဂ်ီေတာင္၏ ယခုပံုစံသည္ သဘာ၀အတုိင္းေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္အျပင္ အျခားလွပသည့္ ကၽြန္းေက်ာက္ေဆာင္မ်ားရွိေသာ္လည္း လြန္ခဲသည့္ငါးႏွစ္ခန္႔တြင္ မိေက်ာင္းေခါင္းႀကီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္
ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ အလွဴရွင္တစ္ဦးမွ ၾကက္ရုပ္ႀကီးတင္လုိက္သျဖင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးရာမွစတင္၍ အင္အား သံုးတည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးလာမႈကို ေဒသခံမ်ားမွ သတိထားမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
myitmakhamediagroup

Scuffle between reporters, officials blamed on ‘misunderstanding’

Irrawaddy Division Chief Minister Mahn Johnny (Photo: DVB)
By DVB 29 April 2016  Print
The government of Irrawaddy Division has been accused of blocking freedom of information after reporters for private media outlets said they were denied access to one of its recent meetings.

When the reporters arrived at the meeting venue on Wednesday, they were told that they didn’t have permission to enter. The reporters then accused officials of bias after noting that correspondents from state-run news agencies had been allowed in.

“They didn’t restrict everyone in the same manner. They only allowed reporters from agencies like the Ministry of Information and [state-run television station] MRTV to enter,” said Mizzima News’ reporter Sithu Maung Maung.

“This is media oppression and we would like to know if the regional chief minister was aware of this,” he added.


The confrontation between the two sides became heated when an official from the general administration department, which operates under the military-controlled Ministry of Homes Affairs, snatched a mobile phone being used as a recording device from the hand of one of the reporters.

The officials later said they denied the reporters entry because they hadn’t received instructions from the chief minister to allow them in. “If they had approval from the government’s office, we would have let them in,” said one official.

Related Stories
Thiha Saw (standing, right) speaks to DVB staff about a new code of ethics introduced by the interim Press Council in August 2014. (Photo: DVB)
 Four years on, still no consensus on Press Council
 Harsh laws put Mandalay sex workers’ health at risk
 USDP accused of offering gifts at Myaungmya rally
Mahn Johnny, the Irrawaddy Division chief minister, blamed the incident on a misunderstanding and said his government would do its best to ensure that similar problems don’t occur in the future.

“We will try not to have a repeat of this. It happened due to unclear procedures and what’s done is done. But in the future, we will get the officials to explain their actions and stop them from doing it again,” said Mahn Johnny, who was elected last year as a candidate for the National League for Democracy (NLD).

Sources in the Irrawaddy Division government say that senior officials from various government departments have been accused of not cooperating with the new NLD-led administration’s democratisation efforts.
DVB

ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ သတင္းရယူခြင့္ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈမ်ား ရွိေန
By ဒီဗီြဘီ 29 April 2016  Print  
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က သတင္းမီဒီယာေတြ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္တားဆီးတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဧရာေရႊ၀ါခန္းမမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြ ေတြ႔ဆံုရာမွာ သတင္းမီဒီယာေတြကို ၀င္ေရာက္ သတင္းယူခြင့္ မေပးခဲ့ပါဘူး။

ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မဇိၥ်မသတင္းေထာက္ ကိုစည္သူေမာင္ေမာင္က “သတင္းယူခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရတယ္ဆိုတာက အားလံုးကို တန္းတူညီမွ် ကန္႔သတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ဘက္က အမ္အာတီဗြီတို႔၊ ျပန္ဆက္လိုဟာမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးတယ္။ က်န္တဲ့ အျခားမီဒီယာေတြကိုေတာ့ အေၾကာင္းၾကားျခင္းလည္း မရိွဘူး။ ဒီလိုကန္႔သတ္တာမ်ိဳးကေတာ့ ဖိႏွိပ္မႈတခု၊ ဒါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေကာ သိလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း တခုခုကေနၿပီးေတာ့ မီဒီယာကို ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္တဲ့ သေဘာထားလားဆိုတာ ကြဲျပားမႈမရိွဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာေတြကို ၀င္ခြင့္မေပးခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ဆက္နဲ႔ အမ္အာတီဗြီက သတင္းေထာက္ေတြကိုေတာ့ ၀င္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ ျပဳခဲ့တဲ့အေပၚမွာ အျခား သတင္းမီဒီယာသမားေတြက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာက႑အေပၚ  ထားတဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီက “ေနာက္တခါက် အဲ့လိုမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္။ အခုက မသိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီဟာကေတာ့ ဒီမွာပဲ ၿပီးသြားလိမ့္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခါက်ရင္ အဲ့ဒါ ဘာျဖစ္လို႔လုပ္တာလဲ ေမးမယ္။ ေမးၿပီးေတာ့ ေနာက္ဒီလိုမလုပ္ဖို႔ တားေပးမယ္” လို႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာသမားေတြက သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက တာ၀န္ရွိသူကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ရင့္သီးတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြ ေျပာဆိုၿပီး ဖုန္းကင္မရာကို လုယူခဲ့လို႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက အခုလို သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ေပးမ၀င္တာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေပး၀င္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတာ မရွိလို႔ဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတဦးက “႐ုံးကိုတင္ထားတယ္ဆုိ ငါတို႔က ခြင့္ျပဳမွာပဲ။ ငါတို႔က မီဒီယာေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔စရာအေၾကာင္းမရိွဘူး။ ငါတို႔က ၀န္ထမ္း ငါတို႔ကိစၥ ငါတို႔လုပ္ဖို႔။ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေပါင္းဖို႔” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရသစ္ တက္လာခ်ိန္ကစတင္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အရာရွိႀကီးေတြအေနနဲ႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕ တိုုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အင္အားျပည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

သတင္း – စုိးရ

ေခ်ာင္းသာသစ္ေတာျကိဳးဝိုင္းအတြင္းေတာဆင္ရိုင္းတစ္ေကာင္နွာေမာင္းျဖတ္အသတ္ခံ ရ

ေခ်ာင္းသာသစ္ေတာျကိဳးဝိုင္းအတြင္းေတာဆင္ရိုင္းတစ္ေကာင္နွာေမာင္းျဖတ္အသတ္ခံ
ရတယ္လို့ ၂၉ ရက္ေန့ထုတ္ The Voice သတင္းစာကေဖၚျပပါတယ္။
Karlu Soe တိုင္းဧရာ(Time Ayeyar)

တိုင္းဧရာ(Time Ayeyar)ေပ့ခ်္သည္
ဧရာ၀တီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ႏိုင္ငံေရး၊လူမွဳေရး၊စီးပြားေရး အစရွိသည့္
သတင္းမ်ားကို ဧရာသားမ်ားသိေစရန္
လက္လွမ္းမွီသေရြ ့၊တတ္စြမ္းသေရြ ့
စုေဆာင္းတင္ဆက္ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
အျခားသိမွတ္သင့္သည့္ဗဟုသုတ၊
ရီရႊင္ဖြယ္ဟာသ စသည္တို ့ကိုလညး္
ေ၀မွ် တင္ဆက္သြားပါမည္။

ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္းပထမဆံုးေပၚေပါက္လာေသာ
ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ားကို
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ႏွင့္
ျပည္သူတို ့၏လိုအပ္ခ်က္၊နစ္နာခ်က္အစရွိသည္မ်ားကို
အစိုးရမင္းမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္
တုိင္းဧရာမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရွာေဖြေဖာ္ျပရန္လည္းရည္ရြယ္ပါသည္။

တုိင္းဧရာ(Time Ayeyar) ေပ့ခ်္သို ့
ကုိယ့္ထမင္းကိုယ္စား ဧရာ၀တီသတင္းသမားမ်ား
သတင္း၊ဓာတ္ပံု၊ဗီဒီယုိမ်ားေပးပို ့ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း။
တင္ဆက္ေဖာ္ျပေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မွားယြင္းမွဳတစ္စံုတရာရွိပါက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကရန္လညး္
ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း။

ေမတၱာမြန္ျဖင့္
ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား တုိင္းဧရာ အဖြဲ ့သားမ်ား။

Thursday, April 28, 2016

ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ခု ကမ္းပါးၿပိဳမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ


ဧရာ၀တီတုိင္း ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ သာဓုေက်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တုိက္စား မႈေၾကာင့္ ေရတား တာေတြ ၿပိဳက်ေနတဲ့ အတြက္ အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီး အခ်ိန္မီွ မျပဳျပင္ ႏုိင္ပါက မုိးတြင္းမွာ ရြာသားေတြေရထဲမွာ ေနထုိင္ေနရမယ့္ အေနအထား ရွိတယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြ က ေျပာပါတယ္။

ဧၿပီလဆန္းပုိင္းေလာက္ကစၿပီး ျမစ္ေရတုိက္စားမႈေၾကာင့္ ဖုိးထားတဲ့တာေတြ ၿပိဳက်ေနတဲ့ အတြက္ဒႏွစ္မုိးတြင္းမွာ ေရထဲေနရမယ့္အေနအထားျဖစ္တယ္လုိ႔ သာဓုေက်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒ ဦးတင္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

“တာက ဒီေရမ၀င္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြင္းထဲက လူေတြေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနထုိင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ဘက္ဖုိးေတြနဲ႔လာၿပီး တာဖုိးလုိက္တာေပါ့။

အဲဒီတာဖုိးတာေရတုိက္စားေတာ့ ၿပိဳက်သြား တယ္။ ဒီႏွစ္မုိးတြင္းဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထု အိမ္ေျခ ၂ ရာေက်ာ္ မုိးတြင္းျမစ္ျပင္လုိျဖစ္ၿပီး ေရထဲမွာေနရမွာေပါ့။

အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ေႏြပုိင္းကာလဆုိေတာ့ ေရမေရာက္ေသး ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မုိးတြင္းဆုိရင္ေတာ့ ဒီေနရာေတြဆုိရင္ လူမမွီေတာ့ဘူးေပါ့။ ”

ဒါ့အျပင္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက စုိက္ပ်ဳိဖု႔ိျပင္ဆင္မႈေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိ တာက်ဳိးေပါက္တဲ့အတြက္ စပါးစုိက္မယ့္ေတာင္သူေတြ မစုိက္ရဲေတာ့ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“ျမစ္ေရ၀င္ရင္ေတာ့ လက္ခုတ္တေဖာင္ေလာက္ေတာ့ ၀င္တဲ့အခါက်ေတာ့ စပါးဘယ္စုိက္လုိ႔ ရေတာ့မလဲ။ စပါးေတြျမဳပ္ကုန္မယ္။ လူေတြလည္း ေလွေလးေတြ ၀ယ္ရမွာေပါ့။ တာရဲ့ အျပင္ဖက္မွာက်ေတာ့လည္း အင္းႀကီးေတြလုိျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲ မွာဗ်ာ။”

လက္ရွမ္း ကမ္းၿပိဳက်တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ အုန္းလြဲေခ်ာင္း၊ ေညာင္၀အုိင္၊ မအူေခ်ာင္း၊ ျပဴးစင္ကုန္ႀကီး၊ ျပဴးစင္ကုန္ေလး ရြာေတြျဖစ္ၿပီး အေျခ ၅၀ ေလာက္ ေရြ႕ေျပာင္းရတာေတြရွိ တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ဒီသီေနတဲ့ ကမ္းၿပိဳက်တဲ့အားေတြကေတာ့ ကမ္းေျခအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလုံးေလးငါးဆယ္ေပါ့ဗ်ာ။ တာ၀ုိင္းထဲမိတာကေတာ့ အလုံး ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အိမ္ေတြေရႊ႕ လုိက္ရတယ္။ ေနစရာမရွိလုိ႔လည္း တာသိမ္းေျမထဲမွာ ေနဖုိ႔သြားေတာင္းထားတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူမ်ားလယ္ကြင္းထဲမွာ ေခတၱခန တဲေတြေတြထုိးၿပီး ေနေနၾကပါတယ္။ အဒါက အိမ္ေထာင္စုေလးငါးဆယ္ လူဦးေရ ၁၉၀ ေလာက္ရွိတယ္။”

လတ္တေလာ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတာင္ဘုိ႔တရာ ေက်းရြာအုပ္စုနဲ႔ သာဓုေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ၂ခုက ေက်းရြာေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/147302

Read more: ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္: ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္ခု ကမ္းပါးၿပိဳမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ

၂၀၁၆ခုနစ္ဘက္စံုပညာထူးခ်ြန္အပန္းေျဖစခန္း(ေငြေဆာင္)စခန္းဖြင့္ပြဲအခန္းအနား


၂၀၁၆ခုနစ္ဘက္စံုပညာထူးခ်ြန္အပန္းေျဖစခန္း(ေငြေဆာင္)စခန္းဖြင့္ပြဲအခန္းအနား
29-4-2016 9:13am
photo-Kosan Myint

photo-Tun Myint