Latest News

Friday, April 29, 2016

အဂတိလိုက္စားမွဳေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အမတ္မ်ားအၾကား တင္းမာျခင္းျဖစ္ေပၚ

အဂတိလိုက္စားမွဳေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေတြ ့ဆံုပြဲတြင္ ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အမတ္မ်ားအၾကား တင္းမာျခင္းျဖစ္ေပၚ


No comments:

Post a Comment