Latest News

Friday, April 29, 2016

မအူပင္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ဒုတိယပါေမာကၡမ်ားသိရွိနိုင္ပါရန္

မအူပင္တကၠသိုလ္အေဝးသင္ဌာနမွစာေရးမ်ားနွင့္စာေရးမမ်ားသည္ ယေန႕ ၂၅ ၄ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔
တြင္ စတုတၳနွစ္ Assignment ပနွစ္ဝက္နွင့္ဒုနွစ္
ဝက္မ်ားအားေရးျပီး၍ လာေရာက္တင္ေသာအခါ
တြင္ လက္မခဲဘဲ ၂ ၅ ၂၀၁၆ တနလၤာေန႔တြင္မွ
လက္ခံမည္ဟုေျပာပါသည္ Assignment စာအုပ္အဖံုးေပၚတြင္ ပနွစ္ဝက္အတြက္တင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ ၃၀ ၆ ၂၀၁၆ နွင့္ ဒုနွစ္ဝက္အတြက္တင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ ၃၁ ၈ ၂၀၁၆ ဟုသာပါရွိပါသည္ တင္သြင္းရမည္ကို မည္သည့္ရက္တြင္မွတင္သြင္းရမည္ဟုမပါရွိသည့္အတြက္ Assignment ေရးရန္စာအုပ္ထုတ္ျပီးသည္နွင့္ ေရးျပီးလွ်င္ စေန တနဂၤေႏြ နွင့္အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မွအပ လက္ခံရပါမည္ဟုနားလည္ထားပါသည္ ယခုကဲ႔သို႔လက္မခံခ်င္လွ်င္ အစကတည္းက ထင္သာျမင္သာေသာေန႔ရက္တြင္ ( ဥပမာ ပနွစ္ဝက္အတြက္ Assignment မ်ားကို ဘယ္ေန႔တြင္မွလက္ခံပါမည္ စတုတၳနွစ္အတြက္ ဘယ္ေန့မွလက္ခံပါမည္ ) ဟုစာမ်ားကပ္ထားသင့္ပါသည္ ယခုကဲ႔သို႔ျပဳမႈျခင္းသည္အေဝးမွလာေရာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအားေစာ္ကား
ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။

Assignment မ်ားထုတ္ခ်ိန္တြင္ကိုယ္တိုင္ထုတ္မွ Assignment တင္ခ်ိန္တြင္လည္း ကိုယ္တိုင္တင္မွဟုေျပာပါသည္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္တင္ေသာလည္း ယခုကဲ႔သို႔ျပဳမႈပါသည္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူဆိုတာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ Day မတက္ျဖစ္၍အေဝးသင္တက္ေနၾကတာပါ တခ်ိဳ႕ဆိုလည္း အလုပ္လုပ္ရင္းတက္ေနၾကတာပါ ကိုယ့္ရဲ႕ခ်လံကိုစိတ္မခ်ရဘဲ Assignment ထုတ္ခိုင္းပါ့မလား သူငယ္ခ်င္းသြားမွာမို႔လို႔Assignment ထုတ္ဖို႔ခ်လံေပးလိုက္ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းကျပန္ယူလာတယ္ ကိုယ္တိုင္မွဆိုလို႔လာခဲ႔ပါတယ္ Assignment ကုန္ေနလို႔ျပန္ခဲ႔ရျပီး ေနာက္ထပ္၂ ေခါက္ထပ္သြားရပါတယ္ တတိယေျမာက္သြားတဲ႔အေခါက္မွာရခဲ႔ပါတယ္
အထည္ခ်ဴပ္မွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ႔အတြက္ခြင့္ယူဖို႔ေျပာရတာတကယ္ကိုမလြယ္ပါဘူး တင္ျပန္ေတာ့လည္းအမွတ္မရွိသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ညီမေလးပထမနွစ္နဲ႔ထည့္ေပးလိုက္တယ္ ကိုယ္တိုင္တင္ရမယ္ေျပာလို့သမီးေၾကာက္လို႔မတင္ရဲဘူးတဲ႔ (အဲ႔အခ်ိန္ကတင္လို႔ရလွ်င္လည္းလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ ဒီေန႔ထိေတာင္လက္မခံေသးလို႕ပါ ) အဲ႔ဒီအတြက္ကိုယ္တိုင္လာေတာ့လည္းတနလၤာေန႔မွတဲ႔
အေဝးသင္မွတာဝန္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားရွင့္ မိမိခ်လံႏွင့္Assignment ေရးျပီးသားစာအုပ္မ်ားအားစိတ္မခ်ရဘဲမည္သူ႕ကိုမွ Assignment စာအုပ္မထုတ္ခိုင္းမတင္ခိုင္းရဲပါ
စိတ္ခ်လို႔ရ၍သာတင္ခိုင္းထုတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္ မိသာစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွအလုပ္လုပ္၍ေက်ာင္းတက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးထားေပးပါ လူၾကီးမင္း၏ထုတ္ျပန္ထားေသာမူအရဆိုလွ်င္ အေဝးသင္ဌာနမွစာေရးမမ်ား အခေၾကးေငြယူျပီး
ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနသည္မွာတရားဝင္ပါသလားရွင္က်ြန္မတို႔ေက်ာင္းအပ္စဥ္က လူၾကီးမင္းထံမွာလက္မွတ္ထိုးစဥ္အခ်ိန္တုန္းက ကိုယ္တိုင္အပ္တာလားဟုေမးခဲ႔ပါသည္ လူၾကီးမင္းလက္မွတ္ရမွေၾကြးက်နိစစ္ေငြသြင္းရတာပါ။

က်ြန္မသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ညီမကအေဝးသင္မွစာေရးမတစ္ဦးအားေက်ာင္းအပ္ခိုင္းျပီAssignment ပါေရးခိုင္းခဲ႔ပါတာပါ အဲ႔ဒီလိုက်ရင္လည္းလူၾကီးမင္းလက္မွတ္ထိုးျပီမွေၾကြးက်န္စစ္လို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္ ကိုယ္တိုင္အပ္ခိုင္းလို႔လူၾကီးမင္းေျပာခဲ႔ပါေသးလား အဲ႔ဒီစာေရးမေတြကေကာ Assignment ကိုယ္တိုင္ထုတ္ ကိုယ္တိုင္တင္ရတာပဲလား မူတစ္ခုစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကိုျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္တစ္သမက္တည္းလုပ္ပါရွင့္ အခုေတာ့နိွမ္နင္းလို့ရတဲ႔ေက်ာင္းသား/သူေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ မွဆိုတဲ႔စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ေျပာဆိုထားျပီးမိမိလက္ေအာက္မွဝန္ထမ္းမ်ားက်ေတာ့လႊတ္ထားတဲ႔မူေလးကိုျပင္ပါဦး သားသမီးခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးထားပါ စာေရးမေတြကိုေပးထားခဲ႔သည့္သူေတြကလည္းသူတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍သာေပးထားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ အဲ႔လိုပါပဲ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းAssignment ထုတ္ခိုင္း တင္ခိုင္းလိုက္သည္မွာလည္းယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ၍သာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ စိတ္မခ်ရဘဲ က်ြန္မတို႔လဲမခိုင္းရဲပါ ။ကိုယ္တိုင္မွဆိုလွ်င္လည္းေက်ာင္းအပ္ျပီ Assignment တစ္ခါထည္းထုတ္လို႔ရေအာင္ (ကုန္သြားလို႔မေရာက္ေသးလို႔ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္) စီစဥ္ထားေပးေစျခင္းပါတယ္ရွင္။

 ေရးျပီ၍လာတင္သည့္အခါတြင္လည္း တစ္ခါထည္းလက္ခံထားေစခ်င္ပါတယ္ရွင္ မိမိဘက္ကအားနည္း
ခ်က္အားမျပင္ဆင္နိုင္လ်ွင္ေက်ာင္းသာ/သူမ်ားအားစည္းကမ္းထုတ္ထားသည္အခ်က္မ်ားအားျပင္ဆင္ေစခ်င္ပါသည္ အခုအျဖစ္အပ်က္ေတြကေရွးလူၾကီးေတြထားခဲ႔တဲ႔စကားပံုလို "လူကိုခင္လ်ွင္မူကိုျပင္ လူကိုမုန္းလ်ွင္မူကိုသံုး"ျဖစ္ေနပါသည္ရွင္ အေ။
ဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုယ္စားတင္ျပအပ္ပါသည္ ကိုယ္တိုင္ဆိုသည့္မူကိုခ်မွတ္ထားသည့္အေၾကာင္းရင္းေလးကိုရွင္းျပေပးေစျခင္ပါသည္ရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုမိဘေတြကိုယ္တိုင္အိုႀကီးအိုမႏွင့္ေနပူခံၿပီးေက်ာင္းအပ္ Assignmentတင္ေနတာေတြေတြ႔ရလို႔ပါရွင္
အေဝးသင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး

အမုန္း


No comments:

Post a Comment