Latest News

Monday, January 7, 2019

ပင္လံုစာခ်ဳပ္

ၾကားျဖတ္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖင့္္ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္းတို့သည္ လြတ္လပ္ေရးကိုပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာရရွိလိမ့္မည္ဟုအစညး္အေ၀းတက္ေရာက္သူတို့က ယံုၾကည္သည့္အတုိင္း
တညီတညြတ္တည္းေအာက္ပါအတုိင္းသေဘာတူၾကသည္။
No comments:

Post a Comment