Latest News

Sunday, March 5, 2017

လူဆိုတာ အဘယ္နည္း

လူဆိုတာ အဘယ္နည္းလူဆိုတဲ့ပုဒ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္ကို ခြဲျခားၿပီးသိျခင္း၊ အေၾကာင္းနဲ႔အက်ဳိးကို ခြဲျခားၿပီး သိျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ လူရဲ႕အရည္အေသြးေပၚကာ လူပီသပါ့မယ္။ လူ႔ဘ၀ရျခင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးက အမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ႏိုင္တဲ့ အသိဥာဏ္ရွိျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ အသိဥာဏ္ရွိတဲ့ ဘ၀ရဲ႕တန္ဖိုးကို နားလည္ရမယ္။ မသိမႈေမာဟ၊ မိုက္မဲေတြေ၀မႈ ေမာဟေတြေၾကာင့္ ဘ၀အမ်ိဳးမ်ဳိးနဲ႔ သံသရာမွာ က်င္လည္ကျပ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အသိဥာဏ္ပညာရွိတဲ့ ဘ၀တစ္ခုမွာ နားခိုခြင့္ရခိုက္ တန္ဖိုးမဲ့ ကုန္ခန္းျခင္းေတြနဲ႔ ဘ၀စာမ်က္ႏွာမ်ားကို မစြန္႔ပစ္သင့္ပါ။ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္၊ ေကာင္းမႈနဲ႔ မေကာင္းမႈရဲ႕ သေဘာတရားကို နားလည္ထားၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါကုသိုလ္၊ ဒါအကုသိုလ္ရယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္က သတ္မွတ္ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ စိတ္က ဆန္းစစ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္ဆိုတာ စိတ္ရဲ႕အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အကုသိုလ္ဆိုတာ စိတ္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့ သဘာ၀၊ မေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးလို႔ နားလည္ထားရပါ့မယ္။

ကုသိုလ္စိတ္ရဲ႕ သဘာ၀ ကုသိုလ္စိတ္ရဲ႕ အရည္အေသြးကို စမ္းသပ္ႏိုင္တယ္။ မိမိစိတ္ႏွလံုးသားမွာ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ကိန္း၀ပ္လို႔ အရည္အေသြးေကာင္းေတြ တည္လာတဲ့အခါ သတိ၊ သမာဓိအားမ်ား ေကာင္းေနျခင္း၊ မိမိစိတ္မွာ သန္႔ရွင္းေနျခင္း၊ ေအးခ်မ္းေနျခင္း၊ ႏူးညံ့ေနျခင္းမ်ား ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အကုသိုလ္စိတ္၊ အကုသိုလ္ အရည္အေသြးမ်ား တည္ရွိလာခဲ့ရင္ သတိ၊ သမာဓိလည္းမရွိ၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေတြလည္း သိပ္ျဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ။ ေဒါသေတြ အားေကာင္းေနမယ္၊ ေမာဟေတြ အားသန္ေနမယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အမ်က္ေဒါသ အလိုေလာဘေတြနဲ႔သာ ၾကည့္ေနမိမယ္၊ ဒါကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္တို႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္သင့္ပါတယ္။

မိမိတုိ႔က်င့္သုံးေနတဲ့ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းမွာ အဓိက်တဲ့အရာ မဟုတ္ပါ။ မိမိရဲ႕ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႔သာ ကုသုိလ္နဲ႔ အကုသုိလ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကုိ နားလည္သင့္ပါတယ္။

လူ႔ဘ၀ဟာ အလြန္တရာ ရခဲတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီအဆိုဟာ ဗုဒၶရဲ႕အဆိုအမိန္႔ ျဖစ္တယ္။ ရခဲတဲ့လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အတိုင္းအတာ အမ်ိဳးမ်ဳိးေတြမွာလည္း လူေတာ္လူေကာင္းဆိုတဲ့ ဘ၀ကိုရျခင္းမွာ ပိုလို႔သာ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုျပည့္၀တဲ့ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔က မရွိသေလာက္ ရွားပါးလွပါတယ္။

လူေတြထဲမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေတာ္ၿပီး မေကာင္း၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ေကာင္းၿပီးမေတာ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ ေတာ္လည္းမေတာ္ ေကာင္းလည္းမေကာင္းဆိုၿပီး လူတန္းစားသံုးမ်ဳိးရိွတယ္။ ဒီလူတန္းစား သံုးမ်ဳိးထဲက မေတာ္မေကာင္းတဲ့ လူတန္းစားမွာ လူသားျဖစ္ေပမယ့္လည္း လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

လူတို႔ေလာက၊ လူတို႔အရပ္မွာ ဒီလူကေတာ့ ေတာ္ပါရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က်ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ဒီလူကေတာ့ စိတ္ေကာင္းေတာ့ရွိပါရဲ႕ မေတာ္ဘူးဆိုတဲ့ ေျပာဆိုေ၀ဖန္သံမ်ားကို ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ အမွန္မေတာ့ လူေတာ္နဲ႔ လူေကာင္းတို႔မွာ မတူညီတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိၾကတယ္။ လူေတာ္ကတစ္မ်ဳိး၊ လူေကာင္းကတျခား မတူညီၾကပါ။ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ေကာင္းရင္ေတာ့ လူေကာင္းစာရင္း ၀င္ပါတယ္။ ေတာ္လည္းမေတာ္ဘူး၊ ေကာင္းလည္း မေကာင္းဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလူဟာ လူဖ်င္း၊ လူႏံု၊ လူညံ့၊ လူထံုစာရင္းထဲ ပါ၀င္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

သက္ရွိသတၱေလာကမွာ အသိရအခက္ခဲဆံုးေသာ သတၱ၀ါမွာ လူသတၱ၀ါ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူေတြဟာ လူေတြကို ၾကည့္ေပါင္းၾကလို႔ သတိေပးစကားေတြ ေပၚလာပါတယ္။ အသိရ ခက္ခဲတဲ့လူေတြကုိ အသိရခက္တဲ့ လူတို႔က ေျပာဆိုေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသေဘာရွိတဲ့ လူသတၱ၀ါေတြမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဒိ႒ိ၊ မာန္မာနေတြ လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္ေနၾကေတာ့ လူေတာ္လူေကာင္း စာရင္းထဲ ပါ၀င္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အသက္၀ိညာဥ္ရွိၾကတဲ့ ဒီသတၱေလာကႀကီးမွာ အလြန္က်ယ္ေျပာလွတယ္။ မလိမၼာ မယဥ္ေက်းတဲ့ လူေတြက ပိုၿပီးမ်ားလွပါတယ္။ ဒီသတၱေလာကႀကီးထဲက လူေတာ္လူေကာင္းတို႔ဟာလည္း လြန္စြာရွာမွ ရွားလွပါတယ္။ ဒီမလိမၼာ မယဥ္ေက်းတဲ့ သတၱ၀ါေတြ ခြန္အားဗလ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းႀကီးမႈ၊ အစိုးရမႈ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈစတဲ့ တန္ခိုးအာဏာ ဣဒၶိပါဒ္မ်ား ႀကီးမားလာရင္ ပိုၿပီးေၾကာက္စရာေကာင္းကာ သတၱေလာကႀကီးအတြက္ မ်ားစြာအႏၲရာယ္ ေပးလာႏိုင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လူ၊ နတ္၊ နဂါး၊ ဘီလူး၊ ယကၡဂႏၶပၺတ္စတဲ့ သတၱ၀ါေတြဟာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဒိ႒ိ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာနေတြ မ်ားတာေၾကာင့္၊ သတၱေလာကႀကီးကို ခ်မ္းသာႀကီးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တပည့္သား သာ၀ကမ်ားကိုပါ ဒုကၡေပးတတ္ၾကပါတယ္။ “ငါ့ပိုင္နက္ကို က်ဴးေက်ာ္ရေကာင္းလား၊ ငါ့၀ါဒကို ထိပါးရေကာင္းလား” စသျဖင့္ အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။

လူသားေလာကမွာလည္း မတန္မရာ ေလာဘႀကီးမႈ၊ မနာလို၀န္တို ကုန္းေခ်ာမႈေတြဟာ အလြန္ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ အဂုၤလိမာလကို ၾကည့္ပါက လူေကာင္း ပညာတတ္တစ္ဦးမွ လူဆိုးႀကီးျဖစ္ကာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အႏၲရာယ္အထိ ျဖစ္ရခဲ့ဖူးတယ္။ ဗုဒၶသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အလြန္႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ အက်ည္းတန္မႈႀကီး မ်ားဟာလည္း ဒီေလာဘနဲ႔ မနာလို၀န္တိုမႈေတြကသာ စတင္ေပါက္ဖြားခဲ့ပါတယ္။

ရြဲကုန္သည္ဘ၀က စခဲ့တဲ့ မနာလို၀န္တိုမႈနဲ႔ မတရားေလာဘ အေျခခံတဲ့ ရွင္ေဒ၀ဒတ္ရဲ႕ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕မႈဟာ လက္၀ဲရံ၊ လက္ယာရံ ရာထူးဌာနႏၲရေပးပြဲမွာ အထြတ္အထိတ္ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းမ်ားကို စည္း႐ံုးကာ အာဏာစက္ အကူအညီယူၿပီး အတုမရွိ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘုရားရွင္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေၾကာင္းၾကံခဲ့တယ္။ မလိုအပ္တဲ့ မနာလို ၀န္တိုမႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ ရွိေလဟန္ျပဳကာ ဘုရားေနရာ ယူထားၾကတဲ့ တိတၳိဆရာႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါေတြကလည္း အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသံုးခ်ကာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္က်က္သေရေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။

ပုထုဇဥ္ေတြဟာ မိမိတို႔ျပဳလုပ္တဲ့ အလုပ္ရဲ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ကံကံရဲ႕အက်ိဳးကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ရာထူးဆိုရင္ ဘုရားရာထူးအထိ မတန္မရာ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုၾကတဲ့ ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕ ေလာဘ၊ ဒီေလာဘကို အေျခခံကာ မနာလို၀န္တိုမႈ၊ ကုန္းေခ်ာမႈ၊ ဂုဏ္က်က္သေရဖ်က္မႈစတဲ့ အျပစ္ႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္တဲ့အထိ မိုက္တြင္းနက္ၾကပါတယ္။

အႏႈိင္းမဲ့ အတုမရွိေသာ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္တဲ့ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ ဗုဒၶ၀င္သမိုင္းမ်ားမွာ ပုထုဇဥ္လူေတြရဲ႕ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ၊ ဣႆာ၊ မစၦရိယစတဲ့ အက်ည္းတန္ သ႐ုပ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ေနၾကရတယ္။ ဒါဟာ လူေတာ္လူေကာင္း မဟုတ္တဲ့ သေဘာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

မတရားမႈ မွန္သမွ်ဟာ လူေတာ္လူေကာင္းအတြက္ မဟုတ္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေမတၱာတရား ကင္းမဲ့ျခင္းဟာလည္း လူေတာ္လူေကာင္းတို႔ရဲ႕ ဥစၥာမဟုတ္ပါ။ လူ႔ေလာကမွာ လူေတာ္လူေကာင္းတို႔ရဲ႕ ဥစၥာဆိုတာ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေမတၱာတရားသာျဖစ္တယ္။ ေမတၱာသည္သာ သတၱ၀ါေတြအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ လူသားေတြအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးနဲ႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈစတဲ့ တရားမွ်တမႈသည္ သာပဓာနက်ၿပီး လူေတာ္လူေကာင္းတို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး၊ အမွန္ဆံုး၊ အျမတ္ဆံုးေသာ လက္နက္ေကာင္းေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပင္ဆိုေစ ရခဲတဲ့လူ႔ဘ၀ကို ရလာၿပီး ေရာက္လာၿပီးတဲ့အခါမွာ လူစစ္လူမွန္ လူနဲ႔တူဖို႔နဲ႔ လူ႔အေကာင္းစား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္တုိင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ထားဖို႔မွာ လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သမွ်ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ေနၾကရာမွာ ပရမ္းပတာ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ သေဘာျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္က်င့္ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဒီသေဘာရွိသူဟာ ဘယ္မွာလူေတာ္လူေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ နားလည္ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္းလဲ ဘယ္လိုရွိႏိုင္ပါ့မလဲ။ သူတစ္ပါးကို မထိခိုက္မနစ္နာေစ၊ မဆံုး႐ႈံးေစတဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းသာ လြတ္လပ္ျခင္း အစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာနစတဲ့ ကိေလသာေတြ ကင္းဆိတ္တဲ့ သေဘာသာ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရ အမွန္တရား ျဖစ္ပါတယ္။

သတၱေလာက လူတို႔ေလာကမွာ တခ်ဳိ႕၊ တခ်ဳိ႕ေသာ လူေတြဟာ လူ႔ကန္႔လန္႔၊ လူ႔မင္းတုပ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ေရွ႕ကလည္းမသြား၊ ေနာက္ကလည္း မလိုက္တဲ့ လူ႔ကန္႔လန္႔မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီသေဘာရွိတဲ့ လူမ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႕ရဆံုရ ၾကံဳၾကရပါက ကြၽႏု္ပ္တို႔ေျပာဖို႔စကားမွာ တစ္မ်ဳိတည္းသာ ရိွပါတယ္။

ဒီစကားမွာ.. “မိတ္ေဆြ ေရွ႕ကသြားမွာလား၊ သြားပါ။ ေနာက္က လိုက္မွာလား၊ လိုက္ခဲ့ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းဖယ္ေပးပါဆိုၿပီး ေျပာ႐ံုမွအပ အျခားမရွိေတာ့ပါတကား” ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿပီး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊ ေနရာသစ္မ်ား လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ေပးႏိုင္ပါေစ။

:
ျပည္ေရႊဘို ဆရာေတာ္ (ရန္ကုန္)Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment