Latest News

Friday, November 16, 2018

အက ်ဥ္ေထာင္အတြင္း က ်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။ (၈)


က ်ေတာ္တို ့ေနထိုင္ခ ်ဳပ္ေလွာင္ခံထားရာ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက အက ်ဥ္းခန္းေလးေတြကို အုပ္ခ ်ဳပ္သူ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ငရဲဘံုတခုလို ဖန္တီးအုပ္ခ ်ဳပ္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ္လည္း က ်ေတာ္တို ့အားလံုးဟာ ရွိသမ ွ်စိတ္ဓာတ္ခြန္းအား ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စေတြနဲ ့ပဲ ခုခံကာကြယ္ၾကရင္း အခ ်င္းခ ်င္းလက္တဲြေခၚ အားေပးၾကၿပီး မိမိတို ့ရဲ သတ္မွတ္ၿပစ္ဒဏ္ေတြ ႏွစ္ေစ့သည့္တိုင္ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ ၿဖတ္သန္းၾကရသည္။ အေမအိမ္ေလာက္အဆင္မေၿပတဲ့အရပ္မွာ ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ ့ပဲ ရွင္းသန္ေနထိုင္ၾကေတာ့သည္။ အေမအိမ္တြင္ အခ ်ိန္တန္ လက္ေဆးထမင္းစား၊ သံုးဖို ့ေငြလက္ၿဖန္ ့ေတာင္းရင္းေက ်ာင္းတက္ ဖြန္ေၾကာင္၊ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွား အစိုးရဆန္ ့က ်င္ေရး လုပ္ၾကရင္း ေထာင္ထဲ ေရာက္လာၾကေသာ အေမာင္ေက ်ာင္းသားမ ်ားသည္ ေရာက္ရာအရပ္တြင္လဲ ၿဖစ္သလိုေနထိုင္တက္ၾကပါသည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကပ္တည္းသည့္ကာလၿဖစ္ေနၾကပါေစ စိတ္ဓာတ္က ်သူေတြ နည္းပါးလွသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ တေန ့ကို(၁၅)မိနစ္ပဲ ေရခ ်ဳ ိး၊မိလႅာခ ်ခြင့္ရရ၊ မိနစ္(၆၀)ေလာက္ပဲ ေအာက္ဆင္းရၿပီး တေနကုန္ အခန္းက ်ဥ္းေလး ၈ေပ၊ ၁၁ေပ အခန္းေတြထဲမွာ တခန္း ၃ ေယာက္၊ ၄ေယာက္ေနရေနရ ေနနိုင္ၾကသည္။ ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း ထမင္းစားလဲ ဒီေနရာ၊ အီးပါ၊ေသးေပါက္လဲ ဒီေနရာ၊ ညအိပ္ရင္းလဲ ဒီေနရာ တေနရာထဲမွာပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ၾကက္ၿခင္းထဲက ၾကက္ေတြလို ခ ်ဳပ္ေႏွာင္ ပိတ္ေလွာင္ၿခင္းခံထားရေသာ္လည္း အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ရဲ့ တိုက္ေဆာင္(၂) ၊ ေနာက္ဖက္ၿခမ္းေလးဟာ အေတာ္ကေလးလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနထိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး ဆူဆူညံညံေလး တခန္းနဲ ့တခန္း စကားေအာ္ေၿပာၾက၊ သီခ ်င္းဆိုၾကနဲ ့ ညဖက္ဆိုရင္ အိပ္ခ ်ိန္(၉)နာရီထိုးမွပဲ တိတ္ဆိတ္သြားတက္ပါတယ္။

ဒီအင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ဟာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက နယ္ခ ်ဲေတာ္လွန္ေရးကို လုပ္ၾကတဲ့ မ ်ဳ ိးခ ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ၿဖစ္ၾကတဲ့ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္နု၊ သခင္ဗဟိန္ စတဲ့ သခင္လူငယ္ နိုင္ငံေရးသမားေတြအၿပင္ အဂၤလိပ္ေခတ္ရဲ့ပထမဆံုး နန္ရင္း၀န္း ေဒါက္တာဘေမာ္လို လူမ ်ဳ ိးေတာင္ ကင္းခဲ့တဲ့ေနရာမဟုတ္ခဲ့ပါ။ အခုက ်ေတာ္တို ့ကို ခ ်ဳပ္ေလွာင္ထားတဲ့အခန္းေတြဟာ ၁၉၈၈ မတ္လ ေနာက္ပိုင္းမွ အခန္း။က ်ဥ္းတိုက္ပိတ္ခန္းေတြ ၿဖစ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနွီေခတ္ကတည္းက ေဟာခန္းၾကီးေတြၿဖစ္ၿပီး ထိုေဟာခန္းၾကီးေတြမွာ အဖမ္းအဆီခံထားရတဲ့ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြအတြက္ သင္တန္းေက ်ာင္းေတြလိုေတာင္ၿဖစ္ခဲ့ဖူးေသးသည္။ သခင္စိုးနဲ ့သခင္သန္းထြန္းတို ့က နိုင္ငံေရးသင္တန္းေတြ ပိုခ ်ခဲ့သလို ၊ သခင္နုကလဲ ဗူးသီးနုနု လိင္ပညာေပးသင္တန္းမ ်ားေပးခဲ့ရာ ေနရာလဲၿဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းႏွင္ အၿငိမ့္ကၿခင္း၊ ၿပဇာတ္ကၿခင္းမ ်ားေတာင္ လုပ္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္ဟုပင္ သူတို ့၏ကိုယ္တိုင္ေရး စာအုပ္မ ်ားတြင္ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရသည္။ က ်ေနာ္တို ့ေခတ္မွေတာ့ စစ္အာဏာရွင္က အဂၤလိပ္ထက္ကို ရက္စက္သည္။ လူမေနသင့္ေသာ ေလ၀င္ေလထြက္မရွိေသာ နရသိန္အခန္းက ်ဥ္းထဲ က ်ေနာ္တို ့အား ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ၿပစ္ဒဏ္ခ ်ၿပီး အေသသတ္ခ ်င္ၾကသည္။ က ်ေတာ္တို ့က အသတ္မခံ၊ ေသသည့္တိုင္ၾကံၾကံ့ခိုင္ ေတာင့္ခံၾကရင္း ေပ ်ာ္ေအာင္ေနတက္ၾကသည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ မည္သို ့ပင္ၾကပ္တည္းေသာ္လည္း တိုက္ေဆာင္(၂)၏ ေနာက္ဖက္ၿခမ္းေလးကေတာ့ ညအခါတီး၀ိုင္းသံနဲ ့ဆူညံေနတတ္ပါသည္။

ထိုတီး၀ိုင္းကို ဦးေဆာင္သူက အခန္း(၁၉)မွ ကိုၾကည္မိုးနိုင္ၿဖစ္သည္။ သူက ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားတဦးၿဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုဘယ္ၿငိမ္းခ ်မ္းေရး ရရွိခဲ့သည့္၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၀-၁၁ ေန ့ရက္မ ်ားမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေထာက္ခံဆႏၵၿပပဲြတြင္ စက္မႈတကၠသိုလ္တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူေတြထဲ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္(၁၅)ႏွစ္ခ ်ခံထားရသူတေယာက္ၿဖစ္သည္။ လူပံုက သြတ္သြတ္လပ္လပ္ေပ ်ာ္ေပ ်ာ္ပါးပါးေနထိုင္တက္သူၿဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းၿပဳံးေနတတ္သူၿဖစ္သည္။ သူ၏ဇာတိက ေတာာင္ငူအနီးအနားက သာဂရၿမိဳ ့ကေလးကၿဖစ္သည္။ အဆိုအတီးကို ၀ါသနာထံုသူတဦးၿဖစ္တာေၾကာင္း သူ၏ၿမိဳ ့ေလးမွာပင္ သာဂရေခတ္ေပၚ ေတးဂီတ တီး၀ုိင္းေလးကို ဦးစီးတည္ေထာင္က ၿမိဳ ့၏ ပဲြလမ္းသဘင္ရာသီခ ် ိန္မ ်ားတြင္ ေဖ ်ာ္ေၿဖတီးခတ္ေနၾကၿဖစ္သည္။ သူအပါအ၀င္ ကိုၿမင့္ေဆြ၊ ကိုအံ့ဘြယ္ေက ်ာ္၊ ကိုေက ်ာ္ေက ်ာ္ဦး၊ စိန္ေက ်ာ္ဦး ၊ ၿပည္စိုးတို ့က ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ရွိ ကြ ်န္းတိုက္ထဲတြင္ ေနခဲ့ၾကသူမ ်ားၿဖစ္ၿပီး ၁၉၉၃ ႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာမွ က ်ေတာ္တို ့တိုက္ေဆာင္(၂)သို ့ေရာက္လာၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ သူတို ့ေရာက္ကတည္းက အေနာက္ဖက္ၿခမ္း(၁၉)ခန္းတြင္ သူ၊ ကိုအံ့ဘြယ္ေက ်ာ္၊ ယဥ္မင္းဦး(ဗူးသီး)တို ့အတူေနၾကရသည္။ သူက ကြ ်န္းတိုက္မွာရွိစဥ္ကတည္းက သူ၏တီးခ ်င္၊ခတ္ခ ်င္ေသာ ၀ါသနာကို မေဖ ်ာက္နိုင္ပဲ အၿမဲတမ္း ရဲေဘာ္ရဲဖတ္ေတြကို ညစဥ္ညတိုင္း နီးပါး တီးခတ္ေဖ ်ာ္ေၿဖေနၾကၿဖစ္သည္။ ေထာင္ထဲရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကအနုပညာနဲ ့နီးစပ္သူေတြပါၾကၿမဲမို ့ ကဗ ်ာစပ္၊ သီခ ်င္းေရး၊ ဂီတတူရိယာမ ်ား ေထာင္တြင္းလက္ၿဖစ္မ ်ားကို အေနေခ ်ာင္ေသာကာလေလးမ ်ားတြင္ ဖန္တီးတီထြင္တက္ၾကသည္။ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးထဲရွိတိုက္ခန္းမ ်ားတြင္ရွိၾကေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား ေက ်ာင္းသားမ ်ားက မိုလာပလတ္စတစ္ဗံုးမ ်ားကို ဂီတာအသံအိုးအၿဖစ္ဖန္တီးကာ ဂီတာတီး၊ သီခ ်င္းဆိုၾကသည္ဟု သိရေသာ္လည္း အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွာေတာ့ ထိုကဲသို ့ဂီတာလုပ္သူမရွိခဲ့ေခ ်။

ကိုၾကည္မိုးတေယာက္ကေတာ့ သူ၏သာဂရတီး၀ိုင္းတြင္ ဒရမ္တီးခတ္ခဲ့သူၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းၿဖစ္ ဒရမးတီး၀ိုင္းတခုၿဖစ္ေအာင္သူက ဖန္တီးခဲ့သည္။ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးက ေထာင္တြင္းလက္ၿဖစ္ ဂီတာမ ်ားကို ေထာင္ရွာေဖြေရးတြင္ အသိမ္းခံရသည္ဟု ၾကားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း သူ၏ဒရမ္းမာတီး၀ိုင္းက ေထာင္ရွာေဖြေရးလဲလြတ္သည့္ ပစၥည္းမ ်ားၿဖစ္သည့္ ေထာင္ပံုစံေစာင္၊ ေထာင္ပံုစံပုဂံ၊ အိမ္က တရား၀င္သြင္းခြင့္ရေသာ သစ္သား ၁၀၈လံုး ပုတီးတကံုး၊ မိုလာပလတ္စတစ္ဗံုးတဗံုးၿဖစ္ ဖန္တီးထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဂြမ္းေစာင္တထည္ကို ေအာက္ဖက္တြင္ ထူထူေခါက္ခင္းထားၿပီး ထိုဂြမ္းေစာင္ေပၚတြင္ ေထာင္ပံုစံပုဂံၿပားတခ ်ပ္ကို ေမွာက္ထားလိုက္ၿပီး ထိုပံုစံပုဂံၿပား၏ ခြက္ေနေသာ ဖင္ပိုင္းကို သစ္သားပုတီးကို (၂)ပတ္ေခါက္ကာ စြပ္ၿပီးမွ ေနာက္ထပ္ပံုစံပုဂံတခ ်ပ္ ထပ္အုပ္လိုက္သည္.။ ထိုေနာက္ ပံုစံေစာင္ပါးပါးေလးကို ေခါက္ခ ်ဳ ိးေခါက္ၿပီး အေပၚဆံုးမွာ ထပ္အုပ္ၿပီး လက္ဖေနွာက္နဲ ့ထုတီးလိမ့္၊ ေခါက္လိမ့္၊ မိုလာဗံုးကို ထုလိုက္နဲ ့ စည္းခ ်က္ညီညီတီးပါက ဒရမ္မာတီးခတ္ေနသကဲ့သို ့ တုန္း ခ ်ပ္ခ ်ပ္ --တုန္းခ ်ပ္ခ ်ပ္ အသံထြက္ေနၿပီး တီး၀ိုင္းေလးနဲ ့တူသြားေတာ့သည္။ သူတို ့အခန္းက ကိုအံ့ဘြယ္ေက ်ာ္က အေတြးသမား သီခ ်င္းမဆိုပါ။ ကိုၾကည္မိုးနိုင္က သူကိုယ္တိုင္တီးခတ္ၿပီ စည္းခ ်က္က်က်သီခ ်င္းဆို သလို တခါတေလလဲ ဘိုကေလးသား ယဥ္မင္းဦး(ဗူးသီး)က သီခ ်င္းဆိုပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းဗူးသီးလဲ ကိုၾကည္မိုးနိုင္ဆီက ဒရမ္းတီးနည္းသင္ယူကာ သူကိုယ္တိုင္တီး၊ သူကိုယ္တိုင္ဆိုလာတက္ေတာ့သည္။ တခါတေလသူတို ့အခန္းအနီးရွိ အၿခားအခန္းမွ ရဲေဘာ္မ ်ားက သီခ ်င္းဆိုၿပီး သူတို ့အခန္းက ဒရမ္မာတီးခတ္ကာ ဂီတ၀ိုင္းေလးတ၀ိုင္းၿဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကေသးသည္။ ကိုၾကည္မိုးနိုင္၏ ဒရမ္မာတီး၀ိုင္းနဲ ့အလိုက္ဖက္ဆံုးသီခ ်င္းေတြက ၿမဴၿမဴၾကြၾကြ သီခ ်င္းေတြၿဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးအခမ္းအနားနဲ ့သက္ဆိုင္ေသာေန့ ့ရက္မ ်ားတြင္ အလိုက္ဖက္ဆံုးသီခ ်င္းက ကိုထူးအိမ္သင္ ေရးစပ္ခဲ့ၿပီး ကိုမြန္ေအာင္ သီဆိုခဲ့ေသာ

''''''အေရးၾကီးၿပီး ညီေနာင္အေပါင္းတို ့'''''''

သီခ ်င္းျဖစ္ၿပီ။ ေနာက္တပုဒ္မွာ

'''''''ဘ၀တကၠသိုလ္ ေအာင္ေၿမနန္း''''''

တို ့ၿဖစ္ပါသည္။ ထို ့သာဂရေခတ္ေပၚတီး၀ိုင္းေလးသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ နို၀င္ဘာ (၁၇)ရက္ေန ့အထိ သီးသန္ ့ေထာင္ တိုက္ေဆာင္(၂) ေနာက္ဖက္ၿခမ္းေလးတြင္ ရာသီမေရြးတီးခတ္ေဖ ်ာ္ေၿဖခဲ့ဖူးသည္။ (ယခုအခါ ကိုၾကည္မိုးနိုင္သည္ သာဂရၿမိဳ ့၏ အမ ်ဳ ိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၿဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေရနံနဲ ့သဘာ၀ဓာတ္ေငြ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ တေယာက္ၿဖစ္ေနခဲ့ၿပီ ၿဖစ္သည္။)

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၆-၁၁- ၁၈

No comments:

Post a Comment