Latest News

Sunday, September 2, 2018

ဂ်ာမနီႏ္ိုင္ငံ ခ်န္မနစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ ခိုလႈံသူမ်ားဝင္ေရာက္လာမႈကို ဆႏၵျပမႈႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္

ဂ်ာမနီႏ္ိုင္ငံ ခ်န္မနစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ ခိုလႈံသူမ်ားဝင္ေရာက္လာမႈကို ဆႏၵျပမႈႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္

ဘာလင္  စက္တင္ဘာ  ၂

ဂ်ာမနီႏ္ိုင္ငံ ခ်န္မနစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ စေနေန႔က ၿမိဳ႕အတြင္းဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူ မ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင့္ လက္ယာယိမ္း ေအဒီအက္ဖ္ပါတီကိုေထာက္ခံသူမ်ား ကတစ္ဖက္၊ ၿမိဳ႕အတြင္းခိုလႈံသူမ်ားအား မလိုလားသူမ်ားကို တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ သူမ်ားကတစ္ဖက္ႏွင့္  လမ္းမထက္တြင္ ႏွစ္ဖက္အၿပိဳင္ဆႏၵျပခဲ့ရာ လူေပါင္း ၈ဝဝဝ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာမနီသတင္းဌာနကေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ခ်န္မနစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ာမနီလူမ်ဳိးတစ္ဦး ဓားထိုးခံရရာ မွတစ္ဆင့္ ခိုလႈံေနထိုင္သူမ်ားကိုဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။
ေအဒီအက္ဖ္ပါတီက ဦးေဆာင္ေသာခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ လူေပါင္း ၄၅ဝဝ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထိုလူမ်ားထဲတြင္ ၿမိဳ႕အတြင္းလူစိမ္းမ်ားေနထိုင္ျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာက္ရြံ႕ေသာလူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ခ်န္မနစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ယာယိမ္းလႈပ္ရွားေထာက္ခံ  မႈ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
အျခားေသာလူေပါင္း ၃၅ဝဝ ခန္႔မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူစိမ္းေၾကာက္ရြံ႕မႈ ကို တု႔ံျပန္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားမ်ားစြာကလည္း အဆိုပါဆႏၵျပပြဲတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ခ်န္မနစ္ဇ္ၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္္ တစ္ဦး ဓားထိုးခံရၿပီး အျခားလူႏွစ္ဦးမွာလည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းလူစိမ္းေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

ဆင္ဟြာ

No comments:

Post a Comment