Latest News

Monday, August 6, 2018

ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္

ဝါဆိုဝါေခါင္  ေရေဖာင္ေဖာင္

ယေန့သည္ ျမန္မာရာသီ ဝါဆိုလျပည့္ ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္။ ေနာက္ရက္မ်ား ဆိုလွ်င္ ဝါဆိုလကြယ္သို႔ေရာက္ၿပီး ဝါေခါင္လသို႔ ဝင္ေတာ့မည္။ ဤကာလမွာ ဝါဆိုႏွင့္ ဝါေခါင္ အကူးအေျပာင္းကာလဟုလည္း ဆိုရမည္။ ဝါဆိုဝါေခါင္လ၏  ရာသီသဘာဝကို  ေရွးစာဆိုတို႔က အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ စာဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္  မိုးႏွင့္ ေရကို   ၫႊန္းဆိုဖြဲ႕ႏြဲ႕ၾကသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဟူမူ ဤရာသီကာလမွာ ေရွးအခါကာလကတည္းက မိုးမ်ား၊ ေရမ်ားသည့္ကာလမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ဝါဆိုလ၏ ေရွ႕ ၁၅ ရက္သည္ ေႏြကာလႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၅ သည္ကား ဝသႏၲကာလျဖစ္ သည့္ မိုးကာလ၏ အစခရီးျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေရွးကာလ ဝါဆိုလ၏ သေဘာသဘာဝျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကာလမွာလည္း   ဤနည္းႏွင္ႏွင္ပင္။  ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္ဟု အဆိုရွိသည္ႏွင့္အညီ မိုးေရ တက္ေရ တို႔ကို  တေဖြးေဖြးျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ရာ  ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌   ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား ေရေဘးသင့္၊ ေရေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဝေရာက္ခဲ့ရသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အနိမ့္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္ေရလွ်ံ၊ ေခ်ာင္းေရ ႀကီးေသာေၾကာင့္  ေက်းရြာမ်ား   ေရဝင္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားဘဝ ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ရက္မ်ားတြင္  တက္ေရမ်ား   ျပန္လည္က်ဆင္းသြား ေသာေၾကာင့္ ပိတ္ေနသည့္လမ္းမ်ား ျပန္လည္ပြင့္သြား ခဲ့ၿပီး  ဆက္သြယ္ကူးသန္းသြားလာမႈ  အဆင္ေျပလာခဲ့ သည္။ ေရက်သြားသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း   ဝါဆိုဝါေခါင္လ၏ သေဘာသြားေၾကာင့္ မိုးေရ တက္ေရ မ်ားရွိေနသျဖင့္  ေရေဘးအႏၲရာယ္ကို  ဆက္လက္သတိမူ ၾကရေပမည္။

ဝါဆိုအကုန္တြင္ ရြာသြန္းၿဖိဳးေသာ မိုးေရမ်ားမွာ အေအးဘက္သို႔  ေရာက္ေနသည္။  ဤအခ်ိန္အခါတြင္ ရြာသြန္းေသာမိုးေရမ်ားမွာ    အေအးဓာတ္စုခဲ့ေသာ မိုးသားတိမ္လိပ္တို႔ၾကားမွ ေလွ်ာသက္၍ ရြာက်သည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္   ေအးကုန္ၾကသည္။   ေျမႀကီးေပၚ  ေရာက္မွ ေအးကုန္ၾကသည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ေပၚဝယ္ သဘာဝအားျဖင့္ ေအးျမေနေသာ တိမ္ခဲႀကီးမ်ား ၿပိဳ၍ ယိုက်လာသည့္ေရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအးကုန္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေရွးစာဆိုတို႔၏ မိုးအလကၤာ၌ ဤအခ်က္ကို အနက္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ''မိေက်ာင္းေဖြးေဖြး၊ မိုးေအး ေအး'' ဟုဆိုၾကသည္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ''ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္''ဟူေသာဆိုစကားအတိုင္း မိုးေရ တက္ေရ တို႔ တေဖြးေဖြးျပန္တက္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤဝါဆိုအကုန္၌ ေရမ်ားျခင္း၊ ေရႀကီး ျခင္း၊ ေရမ်ား လႈိင္လႈိင္ထျခင္းတို႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟု ျမန္မာ စာဆိုတို႔၏ စာဆိုႏွင့္အညီ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတစ္ခြင္တြင္ မိုးေရတက္ေရမ်ား တေဖြးေဖြးလႈပ္၍ ျပန္တက္ေနသည္ကို သတိထားရမည္။ ယေန႔မိုးကာလျမင္ကြင္းကား ေရွးယခင္ကကဲ့သို႔ ေကာက္ စိုက္သမမ်ား ေဖာ္တသင္းႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားလည္း မက်ဴးရင့္ ႏိုင္။ ဝါဆိုမိုး၏ အက်ဳိးအသြယ္သြယ္ကို စာပန္းခ်ီလည္း မျခယ္မႈန္းႏိုင္။  လရာသီသဘာဝသာမက  ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ရျပန္ေသာ  ဥတုသဘာဝရာသီေၾကာင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္မွ ျပည္သူမ်ား    ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ ေစ့ေစ့ငုငု ႐ႈစားရမည့္အရာကား အားမာန္ခဲေနေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုျမစ္ႀကီးတို႔၌ ေရမ်ား ဒလေဟာစီးေနသည္မွာ ဝါဆိုမိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဝါဆိုမိုး၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ျမစ္နဒီ႐ႈခင္းဝယ္ ဝဲေအာ္သံမ်ား တဟဲဟဲႏွင့္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ ဆူညံသံမ်ားလည္း ၾကားေနရသည္။

ေရွးက မဟာအတုလမင္းႀကီးေရးစပ္ေသာ ေရလွ်ံတဲ့  ဝါဆို ရတုပုဒ္စုံတြင္ ဝါဆိုလ၌ မိုးအားႀကီးေၾကာင္း ၫႊန္းဆို ျပခဲ့သည္။ ယခု ဝါေခါင္လသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေတာ့မည္။ ဝါေခါင္လေျပာင္း   ထေနာင္း၊    ေၾကာင္က်စ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဝါေခါင္လမွာ အညာေဒသအလိုအားျဖင့္ မိုးေခါင္သည္ဟု  ေရွးကဆိုခဲ့ေသာ္လည္း  ယခု ထိုသို႔ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေနတစ္ခါ တစ္ခ်က္ပြင့္၍  သဲႀကီးမဲႀကီး  မိုးရြာသြန္းတတ္သည္ကို ယေန႔ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

ဤဝါေခါင္လမိုးကို ''ထေနာင္း ေၾကာင္က်စ္၊ ဆူးရစ္ ပြင့္ကာ၊ မိုးမရြာ၊ ရြာပါေသာ္လည္း မိုးမသည္း''ဟူသည့္ ဆိုစကားကို   ပစ္ပယ္ရေတာ့သည္။  ယေန႔မိုးကား ''ဝါဆိုဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္'' ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေခ်သည္။   ဝါေခါင္လ၌  ရြာသြန္းေသာမိုးေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္တို႔၌ ေရျပည့္လွ်ံကာ ေရေဖာင္ေဖာင္ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုျခင္းမဟုတ္။ ဤဝါေခါင္၌ ေရေဖာင္ေဖာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကား ေႏြရာသီကာလက အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေျမေပၚသို႔  ဝါဆိုမိုးဦးက်မွ ရြာခ်ေပး လိုက္ေသာ ေရထုတို႔သည္ ေျမျပင္တစ္ခြင္လုံး ေဖြေဖြး လႈပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေရတို႔သည္ အဆမတန္မ်ားလြန္းရေခ်ကား ဝါဆို ဝါေခါင္လမ်ားတိုင္ေအာင္ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းမရွိ တည္ ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဝါဆိုအကုန္ ဝါေခါင္လကား မိုးရြာရြာ မရြာရြာ ေရေဖာင္ေဖာင္  ျဖစ္၍ေနေခ်သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ဝါဆို ဝါေခါင္လမ်ားမွာ ေရွးအခါ ကာလကကဲ့သို႔ ရြာတစ္လွည့္ မရြာတစ္လွည့္ မဟုတ္ေတာ့ ေခ်။ ရြာကိုရြာ၍   သည္းကိုသည္းၿပီး  ေရေဖြးေဖြး လႈပ္ေနေခ်သည္။ အထက္ေရဖိ   ေအာက္ေရကန္ကာ   ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေရလွ်ံ၍ ေက်းလက္တစ္ခြင္တြင္ ေရေဖြးေဖြး လႈပ္၍ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

ပထမအခ်ီတြင္ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ၾကရသူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ  ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကရၿပီး ဝါဆိုအကုန္တြင္ တက္ေရ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္က်လာ ၿပီးေနာက္ ေရေဘးမွ ကင္းေဝးၿပီဟု မွတ္ထင္ရႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မတြက္သင့္ေခ်။ ဝါေခါင္လ၏ သေဘာ သဘာဝမွာ မိုးေရတက္ေရ တေဖြးေဖြးႏွင့္ဟု ဆိုထားသည္ ႏွင့္အညီ ယခုအခါ တက္ေရမ်ားျဖင့္ ေဖြးလာျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ မတည္ၿငိမ္ေသာ မိုးတိမ္ထုႏွင့္ လွည့္ပတ္ ေမႊ႕ရမ္းလာေသာ ေလေအးစိုင္ထုတို႔ေၾကာင့္ ရြာမလို ဟန္ျပင္႐ုံသာမက သည္းသည္းထန္ထန္ရြာသြန္းၿဖိဳးမည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား မၾကာမၾကာ ျပသလာေသာေၾကာင့္ တက္ေရကို        ျပန္လည္သတိမူၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားအရ အထက္ေရမ်ားတက္ေနၿပီး   ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ မင္းကင္းၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္တြင္ရွိေနသည္။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္ ဟု ဆိုထားသည္။ ထို႔အတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပါက အဓိကက်ေသာ ငဝန္ျမစ္ေရ သည္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။ ယခုလက္ရွိ တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္၊ သထုံခ႐ိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မိုးမ်ားေနၿပီး အထက္ေရ ႏွင့္  ေအာက္ေရမွာ    လုံေလာက္ေသာအေနအထား ရွိသျဖင့္ ဒုတိယအေက်ာ့  ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို  အထူး သတိထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဝါဆိုဝါေခါင္   ေရေဖာင္ေဖာင္၊  မိုးေရတက္ေရ တေဖြးေဖြး ဟု    ေရွးအစဥ္အလာသဘာဝအတိုင္း မ်က္ေမွာက္ကာလ ေရတေဖြးေဖြးႏွင့္ စိတ္မေအးရေသး ေသာအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားရွိ အထက္ေရ၊ ေအာက္ ေရတို႔မွာလည္း  အားယူေနေသာေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ား ေရေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကင္းေဝးေအာင္ ယခုကတည္း ကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားမွပင္ တန္သင့္ရာ က်မည္ဟု သုံးသပ္မိပါေၾကာင္း။ 

ေမာင္ၿငိမ္းေအး

No comments:

Post a Comment