Latest News

Monday, July 30, 2018

ပုဂံႏွင့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္

ပုဂံႏွင့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကၻာ့အလယ္တြင္ပါ ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ပုဂံကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ (World Heritage) စာရင္းဝင္ႏိုင္ရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကဦးစီး၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္။

စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ေနရာအျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ ပုဂံေဒသ၏ သမိုင္းသည္ ႏႈတ္ေျပာဒ႑ာရီမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂံေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာကို ယေန႔တိုင္ ျမင္ေနေတြ႕ေနၾကရေပသည္။ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ား
ပုဂံဧရိယာသည္ အလ်ား ၁၃ ကီလိုမီတာႏွင့္ အနံ ေျခာက္ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္း၍ ဧရာဝတီ ျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ပုဂံနယ္ေျမ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထိုးမ်ား အေရအတြက္ကို လွည္းဝင္႐ိုးသံ၊ တညံညံ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္းဟူသည့္ အဆိုအရ ၄၄၄၆ ဆူ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ပုဂံေဒသရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားသည္ အင္းဝေခတ္ မိုးညႇင္းမင္းတရားလက္ထက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၂၇-၁၄၈ဝ)တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းအရ ၄၄၇၄ ဆူ (ဝင္းဝင္းထိန္လွ်ံ၊ ပုဂံဘုရားေပါင္း)ရွိ ၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္ျဖစ္ဟန္ရွိသည့္ (ျမတ္ ဘုရားဆူေရ၊ ျဖဴေရႊလိုဝင္း၊ ပုဂံျပည္ဘယ္တိုင္း ဌာနီမွ စံမမီလြန္ထင္ရွား၊ ေစာမုနိမ်ား) မွတ္သား ခ်က္အရ ၄၄၄၅ ဆူ ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္း မ်ားအရ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီပုထိုးမ်ား အေရ အတြက္သည္ ၂၂၁၇ ဆူရွိၿပီး ေက်ာင္းႀကီးအုတ္ နီ ကိန္းႏွင့္ညီ ေစတီဂူဘုရားဟု မွတ္သားခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အတြင္း ယူနက္စ္ကို အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးဗိသုကာ ပညာရွင္ Pierre Pichard ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စာရင္းအရ ၂၈၃၄ ဆူရွိသည္။၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ပုဂံေဒသ၌ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ ပုဂံရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အအုံမ်ားစာရင္းကို ျပန္လည္ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ခဲ့သည့္ကုန္းမ်ားႏွင့္ မတူးေဖာ္ရေသးသည့္ ကုန္းမ်ားအပါအဝင္ ၃၈၂၂ ဆူရွိေၾကာင္း သိရွိ ရေပသည္။

ပုဂံရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီမ်ား၊ တစ္ထပ္လိုဏ္ ဂူမ်ား၊ ႏွစ္ထပ္ သုံးထပ္ ေလးထပ္ အေဆာက္ အအုံမ်ား၊ ဥမင္မ်ား၊ တစ္ထပ္ကုလားေက်ာင္း မ်ား၊ ပိဋကတ္တိုက္မ်ားႏွင့္ သိမ္မ်ားအနက္ ေစတီမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လိုဏ္ပါသည့္ အေဆာက္အအုံ (ႊနာစူန) ႏွင့္ လိုဏ္မပါသည့္ အေဆာက္အအုံ(ွအကစေ) ဟု ခြဲျခားႏိုင္သည္။ လိုဏ္ပါသည့္ ႀကီးမားေသာဘုရားမ်ားကို ဘုရင္ မ်ားကတည္ခဲ့ၾကရာ ကန္ေတာ့ပလႅင္သည္ တစ္ဆူအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။

ကန္ေတာ့ပလႅင္
ဆန္းျပားသည့္ ေနာက္ခံရာဇဝင္မ်ားရွိေန သည့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရားသည္ ပုဂံၿမိဳ႕ ေဟာင္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္၊ ပုဂံေရွး ေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ပုဂံရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ မ်ားအနက္ ဓမၼရံသည္ ထုထည္အႀကီးမားဆုံး၊ သဗၺညဳသည္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အာနႏၵာ သည္ အႏုလက္ရာအေကာင္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔အတူ ဗိသုကာလက္ရာ အေကာင္း ဆုံး အေဆာက္အအုံအျဖစ္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရားကို အေလာင္း စည္သူမင္းႀကီး၏ ေျမးျဖစ္သူ နရပတိစည္သူမင္း က ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၇၅ ခုႏွစ္ တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးက မိမိ၏ေဘးေတာ္၊ ဘိုးေတာ္တို႔သည္ မိမိေလာက္ ဘုန္းတန္ခိုး အာဏာမရွိခဲ့ဟု ျပစ္မွားမိသျဖင့္ မ်က္စိကြယ္ သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းႀကီး သည္ ေဘးေတာ္ ဘိုးေတာ္မ်ား၏ ႐ုပ္တုမ်ားကို ထုလုပ္၍ ပလႅင္ေပၚတင္ကာ ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ ခဲ့ၿပီးေနာက္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း ျပန္လင္းခဲ့သည္။ဘိုးေတာ္ အေလာင္းစည္သူမင္း ကန္ေတာ့ခဲ့ သည့္ ပလႅင္ေနရာတြင္ ေျမးေတာ္နရပတိစည္သူ က ေစတီတစ္ဆူ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ရာ ကန္ေတာ့ပလႅင္ဟု ဘြဲ႕ မည္တြင္ခဲ့ေၾကာင္း အစဥ္ အဆက္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဘုရား၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ ရွင္ပြင့္လင္း (ေစတီ အမွတ္ ၁၆၃၅)သည္ အေလာင္းစည္သူမင္း မ်က္စိ အလင္းရခဲ့သည့္ေနရာတြင္ တည္ထားခဲ့သည့္ ေစတီဟု ဆိုခဲ့ဲ့ၾကေပသည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဂူဘုရားသည္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ အတြင္းရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး၏ ေရွ႕ဘက္ဝဲယာ တြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ ေဂါဓႏွင့္ ေဂါေဓာ အမည္ ရွိ ဘီလူးႏွစ္ေကာင္၏ အမည္မ်ားကို အစြဲျပဳ၍ ေဂါဓပလႅင္၊ ေဂါေဓာပလႅင္ဟုလည္း အမည္တြင္ ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ နရပတိစည္သူမင္းသည္ ကန္ေတာ့ ပလႅင္ဘုရားကို တည္ထားရန္ လူအမ်ားအား ခိုင္းေစခဲ့ရာ ပံ့သကူ မေထရ္က တားျမစ္ခဲ့သျဖင့္ နရပတိစည္သူက ပံ့သကူမေထရ္ကို ပုဂံမွ ႏွင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပံ့သကူမေထရ္သည္ ပုဂံ မွသီဟိုဠ္သို႔ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္တြင္ နရပတိ စည္သူမင္းသည္ မေထရ္ျမတ္ကို ေတာင္းပန္ ကန္ေတာ့ခဲ့ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဘုရားကို တည္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။
နရပတိစည္သူမင္းသည္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဘုရားမၿပီးစီးမီ နတ္ရြာစံခဲ့သျဖင့္ သားေတာ္ နားေတာင္းမ်ားမင္းက ဆက္လက္တည္ထားခဲ့ ရာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၈၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူး လဆန္း ၈ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၂၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္)ေသာၾကာေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္ဟု ပုဂံ ေစတီပုထိုးမ်ား သမိုင္းစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္သည္ စူဠာမဏိေစတီႏွင့္ ထီးလိုမင္းလိုေစတီတို႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံဆင္တူသည့္ ႀကီးမားေသာ ဂူဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ ယခင္က ကန္ေတာ့ပလႅင္ကို လိုဏ္သုံးဆင့္ဘုရားဟု သတ္ မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ အေပၚဆုံးကြမ္းေတာင္၏ ေအာက္ဘက္တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လိုဏ္ပတ္လမ္းတစ္ခု ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္သည္ လိုဏ္ ေလးဆင့္ ဂူဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကသည္။

ဂူႏွစ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ပုံ
ပုဂံေခတ္ ေအဒီ ၁၂ ရာစုလက္ရာ ကန္ေတာ့ ပလႅင္ဘုရား၏ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို ေအာက္ခံတိုက္မ၊ ဂႏၶကုဋိ၊ လိုဏ္ပတ္လမ္းမ်ား၊ အေပၚထပ္လိုဏ္ႏွင့္ မုခ္တံကဲမ်ား၊ ပစၥယာ အဆင့္ ဆင့္ႏွင့္ကြမ္းေတာင္အထြတ္ေစတီ၊ ေထာင့္ ေစတီမ်ား၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ အဂၤေတ လက္ရာမ်ားႏွင့္ တံတိုင္းမုခ္ဦးေစတီမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾကသည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္၏ ေအာက္ခံတိုက္မသည္ ၂၈ မီတာ ပတ္လည္ရွိကာ အာ႐ုံခံမုခ္ဦးကို အေရွ႕ ဘက္သို႔ ထုတ္ထားၿပီး က်န္မုခ္သုံးေပါက္တြင္ အဝင္မုခ္ဦးတစ္ခုစီကို ျပဳလုပ္၍ အေပၚတြင္ စိန္ တန္းပတ္လည္ ပစၥယာသုံးဆင့္စီခံထားသည္။ တိုက္မႀကီး၏ ပစၥယာသုံးဆင့္တြင္ ပတ္လမ္း မ်ားျပဳလုပ္ထားကာ ပစၥယာေထာင့္ေနရာမ်ား တြင္ ေစတီမ်ားစိုက္ထူထားသည္။
တိုက္မႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္အာ႐ုံခံမုခ္ အထက္ ပစၥယာႏွစ္ဆင့္ ေထာင့္မ်ားတြင္ ေစတီမ်ားရွိၿပီး က်န္မုခ္တစ္ခုစီေပၚတြင္လည္း ေစတီတစ္ဆူစီ ရွိသည္။ အာ႐ုံခံအမိုးမွ တတိယပစၥယာသို႔ တက္ ရန္ ေလွကားႏွစ္ခုကို အၿပိဳင္ျပဳလုပ္ထားကာ ေအာက္ခံတိုက္မေပၚတြင္ ေစတီ ၂၂ ဆူ တည္ထား ခဲ့သည္။

ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရား ေအာက္ခံတိုက္မ သည္ အေရွ႕ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူထားကာ မုခ္ေပါက္ ႀကီး ေလးခုအပါအဝင္ မုခ္ေပါက္ အႀကီးအငယ္ ၂ဝ ရွိသည္။ ဘုရားႀကီး၏ ေအာက္ထပ္ အလယ္ ဗဟိုရွိ စတုရန္းပုံ မ႑ိဳင္ေလးဘက္၌ ပတ္လမ္း ျပဳလုပ္ထားကာ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးတစ္ဆူစီကို တံကဲေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း၌ ထည့္သြင္း ပူေဇာ္ထားသည္။ ဆင္းတုေတာ္မ်ားေရွ႕တြင္ သင္ပုတ္ပလႅင္တစ္ခုစီထားရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္မုခ္ ေပါက္ရွိ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ႀကီး၏ ေရွ႕တြင္ ေဂါေဓာႏွင့္ ေဂါဓ အမည္ရွိ ဘီလူး႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေပသည္။
တိုက္မႀကီး၏ လိုဏ္အတြင္း အေရွ႕ဘက္ လက္ဝဲလက္ယာႏွစ္ဖက္၌ အေပၚထပ္သို႔ တက္ ႏိုင္ရန္ နံရံကိုေဖာက္၍ ေၾကာင္လိမ္ေလွကား တစ္စင္းစီ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရားႀကီး၏ အထက္တြင္ ရွိသည့္ ေလးမ်က္ႏွာဂူကို ေအာက္ခံတိုက္မ၏ တတိယပစၥယာေပၚတြင္ တည္ထားကာ စၾကၤ ံ လမ္းျဖင့္ပတ္ထားသည္။ အေပၚဂူႀကီးသည္လည္း အေရွ႕ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားၿပီး အဝင္မုခ္ေပါက္ ႀကီးေလးခု၊ မုခ္ေပါက္ငယ္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျပတင္းမုခ္ ေပါက္ ေျခာက္ေပါက္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္။ အေပၚတိုက္မႀကီးတြင္ ပစၥယာသုံးဆင့္ခံလ်က္ ပစၥယာေထာင့္မ်ားတြင္ ေစတီမ်ားတည္ထား သည္။ ပစၥယာသုံးဆင့္၏ အလယ္တြင္ ေလွကား မုခ္ သုံးခုစီရွိၿပီး ဂူႀကီး၏ အထက္တြင္ကြမ္းေတာင္ ေပါက္ေစတီေတာ္ကို တည္ထားခဲ့သျဖင့္ အေဝး မွပင္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ဖူးေတြ႕ၾကရေပသည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရားသည္ လိုဏ္ႏွစ္ထပ္ ေစတီေတာ္ႀကီးျဖစ္ကာ အေပၚႏွင့္ေအာက္တြင္ ေစတီ ၃၇ ဆူႏွင့္ မုခ္ေပါက္ ၃၂ ေပါက္ရွိ သည္။
အေပၚလိုဏ္ဂူတြင္လည္း အလယ္မ႑ိဳင္ႏွင့္ ပတ္လမ္းျပဳလုပ္ထားၿပီး မ႑ိဳင္ကို ေက်ာမွီလ်က္ မုခ္ေလးဖက္တြင္ အဂၤေတ႐ုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူ စီရွိရာ အေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ဆင္းတုေတာ္သည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ အထက္တိုက္မအတြင္း၌ ေအာက္ခံတိုက္မကဲ့သို႕ပင္ ဝဲယာႏွစ္ဖက္၌ ေၾကာင္လိမ္ေလွကားတစ္စင္းစီ ျပဳလုပ္ထား သျဖင့္ ေျမညီထပ္မွ ကြမ္းေတာင္အထိ တက္ ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဂူဘုရားႀကီးတြင္ ေၾကာင္လိမ္ေလွကား ေလးစင္း၊ အေပၚထပ္တြင္ အာ႐ုံခံအမိုးေပၚမွ လိုဏ္ဂူစၾကႍ အထိတက္ေရာက္ရန္ ေလွကားႏွစ္စင္း၊ နတ္လမ္း ေလွကား သုံးစင္းရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းေလွကား ကိုးစင္းရွိသည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရားသည္ ဖိနပ္ေတာ္မွ ခ်ရားသီးအထိ ဉာဏ္ေတာ္ ေပ ၁၈ဝ ျမင့္ကာ လိုဏ္ပတ္လမ္းမ်ားကို ေျမညီေအာက္ခံတိုက္မ၊ ဒုတိယပစၥယာ၊ အထက္ဆင့္ လိုဏ္ဂူတို႔တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုတိယပစၥယာကို ျပင္ဆင္ခဲ့စဥ္ ငါးေပေျခာက္ လက္မက်ယ္၍ ေပါင္းကူးအျမင့္ ရွစ္ေပ သုံး လက္မ ျမင့္ေသာ စတုတၴလိုဏ္ပတ္လမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဂူဘုရားႀကီးကို လိုဏ္ေလးဆင့္ဟု ဆိုႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ဗိသုကာလက္ရာႏွင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား
ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရားႀကီးကို ဘုရင္ႏွစ္ဆက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာပညာရွင္ မ်ား၏ အႏုလက္ရာမ်ားကို အမ်ားဆုံး ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ၾကသည္။ေအဒီ ၁၂ ရာစုတြင္ တည္ထားခဲ့ သည့္ ဘုရားႀကီး၏ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားသည္ အလြန္ေျပျပစ္လွပခဲ့သည္။ဘုရားႀကီးတစ္ခုလုံး တြင္ မုခ္ေပါက္ ၃၂ ေပါက္ေဖာက္လုပ္ထားသျဖင့္ ေနေရာင္ႏွင့္ ေလဝင္ ေလထြက္ေကာင္းမြန္ခဲ့ကာ မုခ္ေပါက္မ်ားကို ႏွစ္ထပ္တံကဲ၊ ေစတီပုံတံကဲ၊ မီးလွ်ံျဖာေနပုံ တံကဲမ်ားျဖင့္ အႏုစိတ္ ပုံေဖာ္ခဲ့ သည္။ ဘုရားႀကီးကို အလ်ား ၄၃ စင္တီမီတာ၊ အနံ ၂၂ စင္တီမီတာႏွင့္ ထု ၆ စင္တီမီတာ အရြယ္ ရွိသည့္ အုတ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရား၏ အလွပဆုံး လက္ရာသည္ ကြမ္းေတာင္ျဖစ္ကာ ပုဂံရွိကြမ္း ေတာင္ေပါက္ေစတီေတာ္မ်ားတြင္ အလွပဆုံး လက္ရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ငလ်င္မလႈပ္မီက ေစတီေတာ္၏ ကြမ္းေတာင္ သည္ မူလလက္ရာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။
ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရား၏ အုတ္စီအုတ္နင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ပုံ ဗိသုကာလက္ရာသည္ အဆင့္ အတန္းျမင့္မားကာ စိန္တန္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ စဥ့္ကြင္းမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး ၾ<ြကင္းက်န္ ေနသည့္ စဥ့္ခ်ပ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ဂူဘုရားႀကီး၏ အေပၚထပ္ႏွင့္ေအာက္ထပ္ ခ်င္ မိတ္တိုးတန္းမ်ားႏွင့္ ဘီလူးပန္းဆြဲမ်ားအၾကား တြင္ သဲေက်ာက္ေဖာင္းလုံးတန္းမ်ား ထည့္သြင္း ထားၿပီး အေဆာက္အအုံႀကီး၏ ေထာင့္ေနရာ မ်ားကို သုံးေပရွည္၍ ၁ဝ လက္မထူေသာ က်င္ တြယ္ပုံ ေက်ာက္ေထာင့္ခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ထား ခဲ့သည္။ လိုဏ္ေပါင္းကူးမ်ားကို ခိုင္ခံ့မႈအား ေကာင္းေစရန္ အုတ္ေပါင္းကူးမ်ားအၾကားတြင္ ေက်ာက္ေပါင္းကူးမ်ားကို ထည့္သြင္းတည္ ေဆာက္ထားသည္။

ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဘုရားတြင္ စံပယ္ေနၾက သည့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား၏ လက္ေတာ္ဟန္မ်ား သည္ ဘူမိဖႆမုျဒာ (လက္ေတာ္ေျမထိဟန္) ျဖစ္ကာ ဆင္းတုေတာ္မ်ား၏ ေနာက္ခံတြင္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ပုံ ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ကို ေအာင္ေတာ္မူခန္းကို ရည္òန္းခဲ့ဟန္ရွိေပသည္။ ဘုရားႀကီး၏ ေအာက္ထပ္လိုဏ္အတြင္း အလယ္မ႑ိဳင္ကို ေက်ာမွီထားေသာ ဆင္းတုေတာ္မ်ားသည္ ပလႅင္ေပၚတြင္ထိုင္ကာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ မ်က္ႏွာမူေနၾကသည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေလးဆူ၏ အေပၚတြင္ နံရံတံကဲမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး နံရံေဆး ေရးပန္းခ်ီမ်ားမွာ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေပသည္။

႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားေရွ႕၌ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္းတို႔ကို ကပ္လွဴသည့္ သင္ပုတ္ပလႅင္မ်ားရွိကာ အေရွ႕ဘက္ရွိ သင္ပုတ္ပလႅင္တြင္ ဆြမ္း၊ အေနာက္ ဘက္ သင္ပုတ္ပလႅင္တြင္ ပန္း၊ ေတာင္ဘက္ သင္ပုတ္ပလႅင္တြင္ က်မ္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ သင္ပုတ္ပလႅင္တြင္ ပန္းတို႔ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ေတာင္ဘက္သင္ပုတ္ ပလႅင္ေပၚတြင္ က်ိန္စာက်မ္းမ်ားထားရွိခဲ့ၿပီး အမႈအခင္းျဖစ္ပြားၾကသူမ်ားသည္ ယင္းက်မ္းစာ မ်ားကို ကုိင္တြယ္၍ က်မ္းက်ိန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆိုစမွတ္ရွိခဲ့သည္။
ပုဂံရွိ လိုဏ္ႏွစ္ဆင့္ ဘုရားမ်ားတြင္ သဗၺညဳ ဘုရားမွလြဲ၍ အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ထပ္တြင္ ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္ေလးဆူစီထားရွိေလ့ရွိခဲ့ရာ ကန္ေတာ့ ပလႅင္ဂူဘုရားတြင္လည္း အေပၚထပ္ႏွင့္ ေအာက္ ထပ္တြင္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ေလးဆူစီ ပူေဇာ္ထားရွိ ခဲ့သည္။(သဗၺညဳဘုရား၏ အေပၚထပ္လိုဏ္တြင္ ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူသာ ရွိသည္။)

ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရားကို စတုရန္းပုံ အုတ္ မဟာရံတံတိုင္းႏွစ္ထပ္ကာရံခဲ့ရာ အျပင္တံတိုင္း ၏ မ်က္ႏွာတစ္ဖက္စီ၏ အလယ္တြင္ အဝင္မုခ္ တစ္ခုစီရွိခဲ့သည္။ ယင္းအဝင္မုခ္မ်ားေပၚတြင္ ေစတီမ်ားတည္ထားခဲ့ၿပီး ဝင္ေပါက္မ်ား၏ တစ္ ဖက္စီတြင္ တံခါးလည္ႏိုင္ရန္ ေက်ာက္ဆုံတစ္ခု စီ ျမႇဳပ္ထားၿပီး အေပၚပိုင္းတြင္ တံခါးတိုင္စြပ္ရန္ သံကြင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ မူလတံခါး မ်ားမရွိေတာ့သျဖင့္ သံတံခါးမ်ားျဖင့္ အစားထိုး တပ္ဆင္ထားသည္။
အတြင္းမီးတားတံတိုင္းအျဖစ္ ကန္ေတာ့ ပလႅင္ဂူဘုရား၏ ေအာက္ခံႏွင့္ ဆက္စပ္ျပဳလုပ္ ထားကာ သုံးေပ ငါးလက္မျမင့္သည့္ အုတ္တိုင္ မ်ားျဖင့္ ကာရံထားသည္။ ဘုရားဝင္းတံတိုင္း အတြင္း အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္တြင္ ပုဂံေခတ္ ေနာက္ပိုင္းလက္ရာ ရွစ္မ်က္ႏွာဘုရားႏွင့္ ေခါင္း ေလာင္းတိုင္ႏွစ္တိုင္၊ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ေႏွာင္းေခတ္လက္ရာ ေစတီ႐ိုးတစ္ဆူတို႔တည္ ရွိေနၾကသည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပုဂံရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားၿပိဳက် ပ်က္စီးခဲ့ရာတြင္ ကန္ေတာ့ပလႅင္သည္ ေဖာင္း ရစ္မွစ၍ ျပတ္က်ၿပီး အေပၚပိုင္းတစ္ခုလုံးေၾကမြ သြားခဲ့သည္။ အထြတ္ေစတီအပါအဝင္ ကြမ္း ေတာင္ႏွင့္ အရံေစတီမ်ားအားလုံးေျမခခဲ့ သျဖင့္ မူလလက္ရာအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ရေပသည္။
ဂူႀကီးအားျပဳျပင္စဥ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဓာတ္ေတာ္ ၾကဳတ္မ်ား၊ေရႊဆင္းတုႏွစ္ဆူ၊ ေရႊေစတီႏွစ္ဆူ၊ အုတ္ခြက္ဘုရားမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္ေရႊႀကိဳးဆိုင္းေငြၾကဳတ္တို႔ကို ဘုရားႀကီးတြင္ ျပန္လည္ ဌာပနာခဲ့သည္။

နရပတိစည္သူမင္းႀကီးသည္ ေစတီရွစ္ဆူ တည္ခဲ့သည့္အနက္ ပုဂံရွိ စူဠာမဏိ၊ဓမၼရာဇကႏွင့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္တို႔သည္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ အထင္ ရွားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ နရပတိစည္သူ၏ သားေတာ္ နားေတာင္းမ်ားမင္းႀကီး၏ ေကာင္းမႈေတာ္ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္လည္း ထီးလိုမင္းလို၊ မဟာ ေဗာဓိ၊ ေစတနာႀကီးႏွင့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္တို႕သည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ ၈ဝဝ နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္ သည့္ ကန္ေတာ့ပလႅင္ဂူဘုရားႀကီးသည္ ပုဂံ ေခတ္၏ ဗိသုကာလက္ရာ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အအုံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနၿပီး ပုဂံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသူတိုင္း မေရာက္မျဖစ္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ရွိၾကသည့္ ေရွးေဟာင္း ေစတီႀကီးတစ္ဆူလည္းျဖစ္ေပသည္။ ကန္ေတာ့ ပလႅင္ဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔တိုင္း စည္ကားသိုက္ ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျမဲျဖစ္သည္။

သမိုင္းဝင္ေရွးေဟာင္းျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်း မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ ၏ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ ရာ ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရားအပါအဝင္ ပုဂံေဒသရွိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေစတီပုထိုးမ်ား ကို ျပည္သူတိုင္းက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္လ်က္ ျမန္မာတို႔၏ ပုဂံဂုဏ္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post