Latest News

Sunday, July 29, 2018

မိတ္ေဆြေကာင္း၊ မိတ္ေဆြစစ္၊ မိတ္ေဆြမွန္ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴပါမိတ္ေဆြေကာင္း၊ မိတ္ေဆြစစ္၊ မိတ္ေဆြမွန္ စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴပါ

၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍  ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္ေရာက္တိုင္း  မိတ္ေဆြမ်ား အထိမ္းအမွတ္   ရက္တစ္ရက္သတ္မွတ္ၿပီး  ခင္မင္မႈအထိမ္းအမွတ္ကတ္ကေလးေတြ  ျပဳလုပ္ ေရာင္းခ်ရာမွ စတင္ခဲ့တဲ့ ခင္မင္မႈ  အထိမ္းအမွတ္ျပဳရက္တစ္ရက္၊ ဒီအထိမ္း အမွတ္ ကတ္ကေလးေတြကို  ေရာင္းၾကဝယ္ၾကဖလွယ္ၾကရာ  စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္ၾက တဲ့  လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္  အမ်ားျပည္သူက ျမင္လာၾကရာမွ  အေမရိကမွာ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွစ၍ တျဖည္းျဖည္း  ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး   ျဖစ္ခဲ့ ဖူးပါတယ္။ အာရွမွာေတာ့ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား လက္ေဆာင္မ်ား  ဖလွယ္ၾကျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားေလးေတြက်င္းပတဲ့  ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ရက္တစ္ရက္ ရက္ကိုFriendship day   အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ရာဇဝင္လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးျပယုဂ္
ကမၻာႀကီးအေနနဲ႔    မိတ္ေဆြမရွိရင္   ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းတဲ့   ကမၻာႀကီးမျဖစ္ေစဖို႔    ကမၻာ့မိတ္ေဆြမ်ားေကာင္းက်ိဳးျပဳ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ၁၉၅၈  ခုႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္စဥ္  ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တိုင္းကို ကၻာ့မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး  အဆိုျပဳတင္ျပရာမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္  ဇူလိုင္လ ၃ဝရက္ေန႔မွာေတာ့  ကုလ သမဂၢအေထြေထြညီလာခံကေန အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ကို    ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားမႈ ျပယုဂ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔  သတ္မွတ္ခဲ့တာလည္း  ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ Online  Social  Media  မ်ားတြင္  လည္းေကာင္း၊  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊     အသြင္မတူကြဲျပား ျခားနားတဲ့    ေနာက္ခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကတာကို  လုံးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး  မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ကို အမွတ္တရက်င္းပေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ၊   လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳးအၾကား၊   အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြနဲ႔     ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပါင္းကူးတံတားေတြ  တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကဖို႔ကိုလည္း ရည္ရြယ္က်င္းပၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေနနဲ႔က  တရားမွ်တမႈေတြကင္းမဲ့ေနတဲ့၊  စစ္မက္ေတြထူ ေျပာေနတဲ့၊ ဆင္းရဲမႈေတြျပည့္လွ်ံေနတဲ့ ဒီကမၻာႀကီးက  လူသားအားလုံး၊ ႏိုင္ငံ အားလုံးကို  မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္  ခင္ခင္မင္မင္ရင္းရင္းႏွီးႏွီး  ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈေတြ မပ်က္ၾကရေလေအာင္  ႏိုးႏိုးၾကားၾကား စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ သတိခ်ပ္ ေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။   မိတ္ေဆြျဖစ္မႈကတစ္ဆင့္  တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးလာၿပီး  ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္နဲ႔   ခိုင္မာတဲ့  ယုံၾကည္မႈႀကိဳးစေတြနဲ႔     ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ၿပီး     ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို   ရယူတည္ေဆာက္ေစလိုတာပါ။ ကုလသမဂၢရဲ႕    ခိုင္မာေသာယုံၾကည္ မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကေန ယေန႔ ကမၻာမွာအေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေရြ႕တစ္ခုကို မျဖစ္မေနႀကိဳးပမ္းေရြ႕လ်ား ၾကဖို႔ ကမၻာ့မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ကေနတစ္ဆင့္ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိပါတယ္။
ျမန္မာ Friendship
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္နယ္တိုင္းၿမိဳ႕ရြာေတြမွာ My Friend Campaign  မိတ္ဆက္ပြဲေတြ၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံပြဲေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြကို ဆြမ္း ေကြၽးလွဴဒါန္း ကုသိုလ္ျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့အစဥ္အလာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါနသီလဘာဝနာအားထုတ္က်င့္ၾကံဖို႔    ႏႈိးေဆာ္တာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ အထိမ္းအမွတ္ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပၿပီး လူငယ္ေတြ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကကာ ဆုေတြေပးၾကပါတယ္။ အျပန္အလွန္ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သၾကပါတယ္။ Online  ကေန မိတ္ေဆြေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ငယ္ဘဝပုံရိပ္ေတြမွ်ေဝ ၾကပါတယ္။
ဦးတည္ခ်က္တူေပမယ့္ က်င္းပရက္ေတြမတူညီၾက
ကုလသမဂၢက မတူကြဲျပားျခားနားေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား၊  လူမ်ိဳးဘာသာမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို  အားေပးျမႇင့္တင္ရန္  ရည္ရြယ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအလိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ တိုက္ တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားပါတယ္။  ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြသည္  စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ အျပန္ အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႔ကိုလည္း ဦးတည္ေစလိုတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကမၻာ့မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ဟာUNရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ၾကတဲ့ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သလို အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ေတာ့ သတ္မွတ္မထား ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ က်င္းပတဲ့ပိတ္ရက္ေတြ မတူညီၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အိႏၵိယအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လရဲ႕ပထမဆုံး တနဂၤေႏြေန႔ကို မိတ္ေဆြမ်ားေန႔အျဖစ္ က်င္းပၿပီး လက္ ေဆာင္ကတ္ေတြ ပန္းေတြလဲလွယ္တာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာအခမ္းအနားေတြ က်င္းပ ၾကတာလည္း ေလ့လာမိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ၊ အခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာေတာ့ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ကၻာ့ မိတ္ေဆြမ်ားလကို ေဖေဖာ္ဝါရီလို႔ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေမလတတိယပတ္ကို မိတ္ေဆြသစ္ မိတ္ေဆြ ေဟာင္းမ်ားအပတ္စဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိတ္ေဆြမ်ား ေန႔တစ္ေန႔ အျဖစ္လည္း ႏွစ္စဥ္ၾသဂုတ္လ တတိယတနဂၤေႏြေန႔ကို သတ္မွတ္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားကို   အထူးဂ႐ုျပဳ   အေလးအနက္ထား   က်င္းပၾကတာလည္း   ရွိပါ တယ္။
မတူကြဲျပားမႈကို အေလးအျမတ္ျပဳတဲ့ ဒီကၻာ့မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ဟာ အျပန္အလွန္ နားလည္ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕အေရးပါမႈကို အသိ အမွတ္ျပဳၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ကို ေခါင္းေဆာင္မယ့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျဖစ္ လည္း အသိအမွတ္ျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြတု၊ မိတ္ေဆြေယာင္ဆိုတာ
ကမၻာေပၚမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးဟာ မိတ္ေဆြတု၊ မိတ္ေဆြေယာင္မ်ား သာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဒုကၡေရာက္ေနစဥ္ ဖယ္ခြာေရွာင္ေျပးသူဟာ မိတ္ေဆြတုပါ၊ အားကိုးအားထားရာ မျဖစ္ဘဲ ေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ႔ထိုးသူဟာ မိတ္ေဆြေယာင္ပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ဟာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားစြာနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနၿပီဆိုလွ်င္ က်န္အဖြဲ႕အားလုံးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေနတာမို႔  တစ္ဖြဲ႕ပ်က္စီးလွ်င္ က်န္ အဖြဲ႕ေတြလည္း ပ်က္သုဥ္းႏိုင္တာမို႔ အားလုံးက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းထက္ အားေပး ကူညီေဖးမတဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ သစၥာရွိရွိ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟာ မိတ္ေဆြ ေကာင္း ပီသျခင္းပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အျမင္မတူမႈေတြရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာ ဆိုလွ်င္ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားရတဲ့ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ၿပီး မိတ္ ေဆြေတြျဖစ္ေနၾကၿပီးမွ နားလည္မႈလြဲတာရယ္၊ သံသယစိတ္ ဝင္တာရယ္ အဲဒီ ႏွစ္ခုဝင္လာၿပီဆိုရင္ ရင္းႏွီးမႈရၿပီးသား မိတ္ေဆြေတြအျဖစ္ကေန ရန္သူေတာင္ ျပန္ျဖစ္သြားတတ္ၾကပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ နားလည္မႈေပးဖို႔နဲ႔ သံသယစိတ္မထား ၾကဖို႔ဆိုတာ မိတ္ေဆြစစ္၊ မိတ္ေဆြေကာင္း ရရွိျခင္းရဲ႕ အေရးပါတဲ့အခ်က္ေတြ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။
ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကၻာေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိတ္ေဆြစစ္၊ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ မိတ္ေဆြမွန္ဆိုတာ တကယ့္ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္သြား ပါၿပီ။ ေမြးသည္မွ ေသသည္အထိ ခ်မ္းသာမႈေနာက္လိုက္၊ လိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေလးထားမႈေတြနဲ႔ အထီးက်န္ဆန္ၿပီး မိတ္ေဆြမွန္ေတြရွားပါး လာကာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာေကာ၊ ကၻာေပၚမွာပါ ေတြ႕ျမင္လာေနရပါၿပီ။ မိတ္ေဆြ အစစ္အမွန္ရွားပါးလာေပမယ့္ ကိုယ့္အေပၚ ခုတုံးလုပ္ ေကာက္က်စ္ ျဖတ္ခုတ္မယ့္ မိတ္ေဆြေယာင္ေတြေတာ့ ပိုမ်ားလာသလို ခံစားမိၾကမွာပါ။
မိတ္ေဆြဖြဲ႕ၾကပါ
မိတ္ေဆြမ်ားေန႔မွာ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ႏႈတ္ဆက္ေစခ်င္ပါတယ္။ လိပ္စာကတ္ ကေလးေတြ အျပန္အလွန္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ ေယာက္ သတင္းစကားပါးႏိုင္ၾကပါတယ္။  လိပ္စာကတ္ေပးျခင္းဟာ စီးပြားေရး ႏွင့္လူမႈေရးက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ကင္းကြာလို႔ မရႏိုင္တဲ့ေလာကအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ကိုယ့္လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝဖို႔အတြက္ေတာ့ အမ်ား နဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ေဒသတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္ခုဟာလည္း လုံျခံဳမႈ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရဖို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလိုမႈအတြက္ အျခားေသာသူေတြ၊ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ပဲနားလည္မႈေတြ၊ ယုံၾကည္မႈေတြ ေဝးကြားေနပါေစ အဆင္ေျပေျပ ဆက္ဆံေျပာ ဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာနာကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္အျပည့္နဲ႔ အတၱကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ မိတ္ ေဆြဖြဲ႕တတ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
အမုန္းစိတ္မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခ်င္
မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ကို အမွတ္တရ အမွီျပဳလ်က္ လူအခ်င္းခ်င္းအၾကား အမုန္းစိတ္ ေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်ဖယ္ရွားဖို႔ ကိုယ္ကအစျပဳၿပီး ေဖာ္ေရြျပံဳးရႊင္တတ္သူ၊ ကူညီေဖး မတတ္သူ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္သူ၊ ေပးကမ္းရက္ေရာသူ၊ အလိုက္သိ အေလွ်ာ႔ ေပးတတ္သူ၊ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းၿပီး ႐ိုေသေလးစား တတ္သူ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီး စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ သေဘာထားႀကီးသူ၊ ေမတၱာတရား ႀကီးမားၿပီး မွ်ေဝခံစား တတ္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရေအာင္ပါ။ ဒီလိုစိတ္ထားေကာင္းေလး ေတြနဲ႔ ရန္လိုႏိုင္ထက္စီးနင္း အႏိုင္က်င့္မႈေတြကို ျမန္မာ့လူ႕ ေဘာင္က ဖယ္ရွားၾကရ ေအာင္ပါ။ အၿငိဳးထားအာဃာတ တရားေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္ပါ။ ယဥ္ေက်းေသာ၊ အတၱ မမ်ားေသာ၊ အေလွ်ာ႔အတင္းလုပ္တတ္ေသာ၊ သည္းခံႏိုင္စြမ္းမ်ားေသာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ေပးၾက ရေအာင္ပါ။ တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦး ႐ိုးသားစြာျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ အမုန္းတရားေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါေစ။
မိမိစိတ္ထားနဲ႔တန္တဲ့လက္ေဆာင္
စစ္မွန္တဲ့မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အတၱကို ေရွ႕တန္းမတင္ပါႏွင့္၊ ေဒါသအစား ေမတၱာသာေပးပါ။ မိမိက စိတ္ထား ျပည့္ဝမႈကို ျပသေပးပါ။ စိတ္ေကာင္းထားမွသာ စိတ္ထားလည္းေကာင္းမွာပါ။ တကယ့္ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ထဲက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့႐ိုးသားယဥ္ေက်းတဲ့ စိတ္ထား ေကာင္းရွိမွလည္း  စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့မိတ္ေဆြေတြနဲ႔  ေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။  ကိုယ္အမူအရာ ယဥ္ေက်းမႈထက္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့စိတ္ႏွလုံးသားခံစားမႈကို ျပသင့္ပါတယ္။ အက်ိဳး စီးပြားခ်င္းမတူရင္ ရန္သူမည္တတ္တာမို႔ သူ႕အက်ိဳး ကိုယ့္အက်ိဳး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈျပၿပီး အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း နီးစပ္ေအာင္ ညိႇႏႈိင္းျပဳျပင္လွ်က္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ သူ႕အက်ိဳးစီးပြား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမွာကို မလိုလားတဲ့ ေက်းဇူးျပဳတတ္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ႏွလုံးေကာင္းမ်ိဳး ေမြးေစခ်င္ ပါတယ္။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ ကိုယ္လို ခ်င္တာ၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္ယူလို႔ ခက္ခဲတတ္တဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္တည္းခြဲထြက္လို႔မရတဲ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း မွာ လူေတြအားလုံးကို ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ ခရီးေဖာ္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လူတိုင္းကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳဘဲ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံေစခ်င္ပါတယ္။ အမုန္းတရားမဖြဲ႕ဘဲ အျပံဳးနဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီး မိတ္ေဆြေကာင္းဆိုတဲ့ စိတ္ႏွလုံးကို ေမြးျမဴၾကရပါမယ္။
တကယ္ေတာ့မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ဆိုတာ ေန႔တိုင္းသတ္မွတ္ထားရမယ့္ အေျခ အေနပါ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ ဒီအခါသမယမွာ မိမိရဲ႕မိတ္ေဆြ အနည္းအက်ဥ္း ေလးနဲ႔ မိမိအခန္းက်ဥ္းေလးထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ရပ္ရြာ ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္အဖြဲ႕ေလး မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆုံး ဘားဆိုင္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိတ္ေဆြမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပၿပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ဘဝကို တည္ေဆာက္ၾကပါ။ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္ရတဲ့သူငယ္ ခ်င္းမ်ိဳး၊ အခ်င္းခ်င္း မွီခိုအားထားရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးနဲ႔ ခင္မင္ခြင့္ ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ ရႏိုင္ၾကပါေစ။ အျခားသူေတြအတြက္ စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ၾက ပါေစ။ မိတ္မပ်က္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္လ်က္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာ ေရးအတြက္ ခရီးဆက္ ၾကပါစို႔ဟု ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းလ်က္။        ။

ေဒါက္တာ-ျမတ္မိုး

No comments:

Post a Comment