Latest News

Saturday, June 23, 2018

ကုလ သံတမန္၏ ခရီးစဥ္ အာဏာသိမ္းမည့္ အေရး ေလ်ာင္လႊဲႏူိင္ခဲ့ဟု ဆုိ

ကုလ သံတမန္၏ ခရီးစဥ္ အာဏာသိမ္းမည့္
အေရး ေလ်ာင္လႊဲႏူိင္ခဲ့ဟု ဆုိ


ကုလသမဂၢ သံတမန္သည္ ႏူိင္ငံေတာ္၏
အတုိင္ပင္ခံ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အၾကား
သင့္ျမတ္ေအာင္ မရည္ရြယ္ပဲႏွင့္ ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့
သလုိ ျဖစ္သြား ခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာအေရး
သတင္းစုံ သိသူ လာရီ ေဂ်ဂင္က ဘန္ေကာက္
ပုိ႔စ္ မွာ အခုလုိ ေရးသားထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပါတ္ေက်ာ္က ရခုိုင္ျပည္နယ္
အေရး နဲ့ ပါတ္သက္ျပီး ထိတ္တန္းအဆင့္ လုံ
ျခဳံေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျပီးခ်ိန္ကစ၍ ေခါင္း
ေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား တင္းမာမႈေတြ ဆူပြက္လာ
ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ကုလ အထူးသံတမန္
ခရစ္စတင္း ဘာဂ်င္နာ က သူမ၏ ပထမဦးဆုံး
ပဲြဦးထြက္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေရာက္
ရိွလာခဲ့ပါတယ္။ ထုိခရီးစဥ္အတြင္းမွာပဲ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္ုးစုၾကည္နဲ့ေကာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး
ခ်ဳပ္နဲ့ပါ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပြင့္
ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ျပီး ေခါင္းေဆာင္
ႏွစ္ဦးအၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တင္းမာမႈေတြ ေျပ
ေလ်ာ့လာေစခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ကုလ နဲ့ ျမန္
မာအၾကား ပုိမုိျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္မယ့္
ဆက္ဆံေရး အတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကုိ
လည္း ခ်မွတ္ေပးႏူိင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြက အစိုးရမွ
ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရး ကာလအတြင္း
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္
မ်ား အေပၚ စုံစမ္းႏူိင္ဖုိ႔ ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖဲြ႔စည္း
မယ္လုိ႔ ေၾကျငာအျပီးမွာ က်င္းပခဲ့တာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းမတုိင္မီ ႏွစ္ရက္က ကုလ
ေအဂ်င္စီမ်ားနဲ့လည္း ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္
လာေရး အတြက္ နားလည္မႈ စာခၩန္လႊာ ကုိ
လက္မွတ္ေရးထုိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စာခၩန္လႊာပါ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိ ယခုထိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း မရွိေသး
ေသာ္လည္း ေဒသခံ ရခုိင္လူမ်ဳိး မ်ားနဲ့ တပ္
မေတာ္ဖက္မွာ သံသယေတြ ၾကီးထြားလာေနျပီ
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္လည္း ကုလ
သံတမန္က အခုလုိ လ်ဳ်ိ႔ ၀ွက္ထားျခင္းျဖင့္ ကုိယ္
ျဖစ္ေစခ်င္သလုိ မျဖစ္ပဲ အက်ဳိးယုတ္ဖုိ႔သာရွိ
တယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ နားခ်ႏူိင္ခဲ့
တဲ့ အတြက္ လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္း
မွာ ထုတ္ျပန္သြားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

အရပ္သား အစုိးရ နဲ့ စစ္တပ္အၾကား အဓိက
မေက်မလည္ ျဖစိခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့
စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွာ ႏူိင္ငံျခားသား ကၩမ္းက်င္
သူ တဦး ထည့္သြင္းထားတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကုိ စစ္တပ္အေနနဲ့ အရပ္သား အစုိးရ ေက်ာ္
လုိ႔ မရတဲ့ မ်ဥ္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔
အတြက္ အစည္းအေ၀းမွာ ဗုိလိခ်ဳပ္ မင္းေအာင္
လႈိင္က ေဒါသတၾကီး တုန္႔ျပန္ခဲ့ျပီး အာဏာ
သိမ္းဖုိ႔အထိ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိလာခဲ့ပါတယ္။
ခင္ဗ်ား အေနနဲ့ အစုိးရ ကုိ ႏူိင္ေအာင္ မကုိင္
တြယ္ႏူိင္ရင္ ဖဲြ႔စည္းပုံမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့
အတုိင္း တပ္မေတာ္က အာဏာျပန္ယူရလိမ့္
မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း.၎နဲ့ နီးစပ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ၾကီးမ်ား သတင္းရပ္ကြက္က ထြက္ေပၚလာခဲ့
ပါတယ္။ ၎ေျပာသည့္ အာဏာသည္ ရခုိင္
ျပည္နယ္ကုိလား ႏူိင္ငံတခုလုံးကုိလား ဆုိတာ
ေတာ့ ကဲြကဲြျပားျပား ေျပာဆုိျခင္း မရွိခဲ့ပါဖူး။.
၂၀၁၂ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ သေဘာတူ
ညီခ်က္နဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ အေရးေပၚ အေျခ
အေန ေၾကျငာခဲ့ဖူးပါတယ္။

အစည္းအေ၀းက ျဗဳန္းဆုိ ရပ္ဆုိင္းသြားျပီးတဲ့
ေနာက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ဖုိ႔
ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရွ႔တန္းက တပ္ေတြ
ျပန္ေခၚလာတာေတြ ျပဳလုပ္လာတာ ေတြ႕ရပ့ါ
တယ္။

ေကအုိင္ေအ နဲ့ တုိက္ခုိက္ေနမူမ်ားကုိလည္း
မုိးက်လာတာေၾကာင့္ပဲလား မသိ ရပ္ဆုိင္းသြား
ခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကုလ သံတမန္ရဲ့ ၾကား၀င္ခဲ့မႈ
က အဆုိပါ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မဲ့ အေရး အေန
အထားေတြ ေျပေလ်ာ့သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ နဲ့ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေဆြး
ေႏြး ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ၎မွ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္ပက ပါ၀င္
မႈကုိ သေဘာတူညီ သြားခဲ့ပါတယ္။ ယင္းသည္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ဖက္က အၾကီး
အက်ယ္ လုိက္ေလ်ာေပးခဲ့မႈ ျဖစ္ျပီး ပါးနပ္ခ်က္
ျခာတဲ့ လုပ္ရပ္လုိ႔လည္း ေျပာႏူိင္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္ကုိ ထုိင္းဒုတိယ ၀န္ၾကီး
ခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္သူ ဆူကရီယတ္ အၾကံေပးခဲ့
သလုိ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္ခြင့္ျပဳတဲ့ သေဘာေတာျ
မဟုတ္ပါဖူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖက္ကလည္း အဇဲြ႔ကုိ
ဦးေဆာင္မယ့္လူ ယခုထိ ေရြးခ်ယ္လုိ႔ မရေသးပဲ
ျဖစ္ေနပါတယ္။ တီေမာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နဲ႔
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏူိဘဲလ္ဆုရွင္ ဂ်ဳိေဆး ေဟာ္တာ
အပါအ၀င္ အလားအလာ ရွိတဲ့လူေတြကုိ တီး
ေခါက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်ဳိ
ေဆး ေဟာ္တာက ဒီအလုပ္ကုိ လက္ခံဖုိ႔ ျငင္း
ပါယ္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ မွာ ရွိတဲ့ ေလ့လာသူမ်ားနဲ့ ႏူိင္ငံျခား
သံတမန္ေတြကေတာ့ "ရူးတဲ့လူသာ ဒီအလုပ္
ကုိ လက္ခံလိမ့္မယ္" လုိ႔ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။
အစုိးရ ဖက္ကေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တီး
ေခါက္ျပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အေကာင္းျမင္လ်က္
ရွိေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပး ဘုတ္အဖဲြ႔ကေတာ့ အာဆီယံ ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္
ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိထားတဲ့ အတြက္ မူဆ
လင္ နဲ့ အေနာက္ႏူိင္ငံသား မဟုတ္ရင္ ျဖစ္
တယ္လုိ႔ ေျပာေနတဲ့ စစ္တပ္အဖုိ႔ ေက်နပ္မွာ
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္မယ့္ လူေတြ မေသျခာေသးေပမယ့္ စစ္
တပ္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္ကုိ လက္ခံလုိက္ျပီ ျဖစ္
ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူေရြးမယ့္ အထဲမွာ
သူတုိ႔ ပါ၀င္ဖုိ႔ ေျပာလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါ၀င္မယ့္
လူေတြကုိ အစုိးရ၊.စစ္တပ္နဲ့ ရခုိင္ေဒသခံေတြ
သုံးဦးသုံးဖလွယ္ သေဘာတူရမယ့္လူ ျဖစ္ရ
မယ္လုိ႔လည္း အၾကံေပးေနပါတယ္။

မည္သုိ႔ ပင္ ျဖစ္ေစ စစ္တပ္က ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏူိင္မွာ ျဖစ္လုိ႔ ဒီအတား
အဆီးကုိ ေရွ႔ေလ်ာက္ ေက်ာ္ျဖတ္ရဖုိ႔ ရွိေနပါ
တယ္။

ေလာေလာဆယ္ ကုလ သံတမန္ အေနနဲ့
ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးအၾကား ျဖစ္ေပၚလာမယ့္
တုိက္ပဲြၾကီးကုိ ေလ်ာင္လႊဲေပးႏူိင္ခဲ့ေပမယ့္
ေရွ႔ ေလ်ာက္ အာဏာသိမ္းမယ္ဆုိတဲ့ ျခိမ္း
ေျခာက္မႈ အဆုံးသတ္သြားျပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရ
ေသးပါဖူး။

ထုိ႔အတြက္ စစ္တပ္ နဲ႔ အစ့ိးရ အၾကား ယုံ
ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔
တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းတဦးက
ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္

ဤ အေရး ေျပလည္ေအာင္လည္း ကုလ
သံတမန္ကုိ ေျဖရွင္း ေပးႏူိင္ဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။
သူမအေနနဲ့လည္း အေတာ္ကုိ ခရီးေရာက္
ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏူိင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္လုိ႔ ေရွ႔ ဆက္ ဒီ
အတုိင္းပဲ သြားႏူိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ေနပါ
တယ္။ ထုိ႔ အတြက္ သူမ၏ အခန္းက႑သည္
အျခားအရာမ်ားသာမက "ကုလသမဂၢ နဲ့ ျမန္မာ
အၾကား ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္
သြားမယ္" လုိ႔ ခရီးစဥ္အျပီး ေၾကျငာခ်က္မွာ
ေဖၚျပထားခဲ့ပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀

(လာရီ ေဂ်ဂင္ ေရးသားေသာ "UN envoy averts possible military coup in Myanmar" ေဆာင္းပါးအား.ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post