Latest News

Saturday, June 16, 2018

ေရွးေရွးတုန္းက ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔

ေရွးေရွးတုန္းက   ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔

က်န္းမာေရးပညာေပးစာေစာင္မ်ား၊ သတင္း စာ၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိမႈန္႔ (မိုႏိုဆိုဒီယမ္ဂလူတမိတ္-MSG) ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲခံစားရမည့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ပညာေပးေဖာ္ျပၾကၿပီး စားသုံးရန္မသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္ ကို ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္၏။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မွာ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္သည့္အျပင္ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာလည္းရွိပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းကြက္ တြင္ ေနရာယူထားၿပီးျဖစ္သည္သာမက သုံးစြဲရင္းရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အခ်ဳိမႈန္႔ကိုမသုံးလွ်င္ ဘာကို   သုံးၾကရမည္နည္း။  ေၾကာ္ျငာအား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္     ေၾကာ္ျငာေနေသာ ဟင္းခတ္မႈန္႔ ဆိုသည္မ်ားကို သုံးရမည္လား၊ ထိုဟင္းခတ္မႈန္႔ဆိုသည္မ်ားတြင္လည္း အခ်ဳိ မႈန္႔မပါဘူးဟူ၍ ဆိုႏိုင္မည္လား  စသည္ စသည္ျဖင့္ ေမးစရာ ရွိလာပါသည္။

အခ်ဳိမႈန္႔ကိုမစားလွ်င္ ဘာကိုစားရမည္ နည္း   ဆိုသည္ကိုသိဖို႔ရာတြင္    အခ်ဳိမႈန္႔ မေပၚခင္က  ဟင္းလ်ာမ်ားကို မည္သို႔ ခ်က္ ျပဳတ္စားခဲ့ၾကသည္ကိုသိရလွ်င္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု  ယူဆပါသည္။ ထိုစဥ္က မည္သို႔စားခဲ့ၾကသည္ကို    သိေသာသူမ်ား လည္း  ယေန႔ေခတ္တြင္   အလြန္နည္းပါး ေနၿပီျဖစ္၏။

စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က ေက်းလက္မွအိမ္ မ်ားတြင္ေရာ ၿမိဳ႕ျပမွအိမ္မ်ားတြင္ပါ က်ပ္ခိုး စင္ဆိုသည္မ်ားရွိပါသည္။   က်ပ္ခိုးစင္ဆို သည္မွာ ထမင္းအိုးဟင္းအိုးတည္ေသာ မီးဖို ေလးမ်ား၏အေပၚ တည့္တည့္ ရင္စို႔သာသာ လက္လွမ္း၍မီႏိုင္သည့္   အျမင့္ခန္႔တြင္ ေထာင့္ေလးေထာင့္ကို ႀကိဳးျဖင့္ဆိုင္း၍ ဆြဲ ထားေသာ ခပ္က်ဲက်ဲဝါးကတ္ေလးတစ္ခုပင္ ျဖစ္၏။ အက်ယ္အားျဖင့္ ႏွစ္ေတာင္ (သံုးေပ ဝန္းက်င္) ပတ္လည္ ခန္႔ရွိေပမည္။ ထိုက်ပ္ခိုး စင္ကေလးမ်ားသည္ စာေရးသူတို႔ အိမ္ရွင္မ မ်ားအတြက္ ထိုအခ်ိန္က အလြန္ပင္အေရးပါ ၏။ ပိုးထိုးတတ္ေသာ အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေလးမ်ား၊ အေျခာက္ခံရန္လိုအပ္သည့္ ေဆးျမစ္ ေဆးဥေလးမ်ားကို ထိုက်ပ္ခိုးစင္ ေလးေပၚတြင္     တင္ထားၾက၏။    လယ္ထဲ ေခ်ာင္းထဲမွရေသာ ငါးက်ည္းေလးမ်ားကို ဝါးသီတံေလးျဖင့္   စီစီရီရီ   သီထိုးၿပီး တြဲေလာင္းေလး ဆြဲထား၊ ရြာထဲတြင္ေပၚေသာ အသားေကာင္းေလးမ်ား၊ ေတာထဲကရသည့္ ေတာေကာင္သားေလးမ်ားကို ဝါးတံစို႔ေလး ျဖင့္ ထိုးလ်က္ ထိုက်ပ္ခိုးစင္ေလးမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ရွိၾက၏။ ေခ်ာင္း႐ိုးေျမာင္း႐ိုး မ်ားမွရေသာ ပုစြန္ေလးမ်ားထဲမွ ခပ္ရြယ္ရြယ္ ခပ္ႀကီးႀကီးမ်ားကိုေရြး၍ ေခါင္းခ်ဳိး အၿမီးခ်ဳိး ခ်ဳိးကာ ဆန္ခါခုံးေလးတစ္ခုတြင္ထည့္ၿပီး က်ပ္ခိုးစင္ေလးေပၚတင္ထားၾက၏။ ပုစြန္ ဆိတ္ကေလးမ်ားကိုမူ ဆုံထဲတြင္မညက္ တညက္မွ်သာ ေထာင္း၍ ဆားသင့္႐ုံထည့္ ကာ စဥ့္အိုးခပ္ရြယ္ရြယ္ထဲတြင္ ဖိသိပ္သြတ္ ၍ မွ်င္ငါးပိလုပ္ထားလိုက္ၾကသည္။

ေအာက္တြင္ မီးဖိုရွိေသာေၾကာင့္ ထိုထို ေသာ အသားေလးငါးေလးမ်ား၊ ပုစြန္ေလး မ်ားသည္ သုံးေလးရက္မွ်ၾကာလွ်င္ပင္ မာမာ ေျခာက္ေျခာက္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြား ေတာ့၏။ က်ပ္ခိုးစင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲတင္ထားၿပီး အသားငါး စသည္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေစ သည့္အတြက္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ား၌ ဤ နည္းျဖင့္     ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္လုပ္လွ်င္ က်ပ္တင္သည္၊ က်ပ္တိုက္သည္ဟူ၍သုံးႏႈန္း ခဲ့ၾကေလသည္။  ေျခာက္ေသြ႕ၿပီ  ျဖစ္ေသာ ငါးက်ပ္တိုက္ အသားက်ပ္တိုက္ေလးမ်ားကို အိုးငယ္မ်ား၊ ဘူးငယ္မ်ားအတြင္း ေလလုံေစ ရန္ စီမံ၍ သိမ္းဆည္းထားၾကေသး၏။ မီးဖို ေပၚတြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ က်ပ္ခိုးစင္ဆို၍ မည္းမည္းတူးတူး  ဖုန္မႈန္႔အလိမ္းလိမ္းႏွင့္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆဖြယ္ရာရွိ ေသာ္လည္း    ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္က ဝီရိယ ေကာင္းလွေသာ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ နိစၥဓူဝဂ႐ု တစိုက္ သန္႔ရွင္းထားမႈေၾကာင့္ ညိဳညိဳတင္းတင္း ဖုန္မႈန္႔ကင္းသည့္ က်ပ္ခိုးစင္မ်ားသည္ အိမ္ ၏ က်က္သေရေဆာင္မ်ားပင္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ဟင္းရြက္ဟင္းသီးေလးမ်ားကို ဆန္ေကာ ဆန္ခါမ်ားတြင္ထည့္၍ အိမ္ရွင္မမ်ား ဟင္း ခ်က္ခ်ိန္တြင္ ထိုထိုေသာ ငါးက်ည္းက်ပ္တိုက္၊ အသားက်ပ္တိုက္ေလးမ်ားကို လိုအပ္ သေလာက္  ဖဲ့ေျခြယူၿပီး  ဆုံမွာထည့္လ်က္ ညက္ညက္ေက်ေအာင္ ေထာင္းလိုက္ေသာ အခါ၊ ဟင္းခ်ဳိဖို႔အေရး ထည့္ခပ္လို႔ ေပးႏိုင္ သည့္ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ေလးမ်ား ျဖစ္သြားေလေတာ့ ၏။ ဟင္းကိုခ်ိဳေစေသာ အမႈန္႔ေလးမ်ားျဖစ္၍ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ဟူ၍ ႐ိုး႐ိုးလြယ္လြယ္ ဆိုခဲ့ၾက ဟန္ရွိပါသည္။ သဘာဝဟင္းခ်ိဳမႈန္႔ေလးမ်ား ကိုခတ္၊ ဆားေလးသင့္႐ုံမွ်ထည့္ကာ၊ မႏွစ္က စဥ့္အိုးေလးတြင္ ထည့္သိပ္ထားေသာ မွ်င္ ငါးပိေလးမ်ားကို၊ ဟင္းရည္ေလးျဖင့္ ေဖ်ာ္၍ ဟင္းအိုးအတြင္း ထည့္လ်က္ ေရာသမေမႊ လိုက္ေသာအခါတြင္ အသီးအ႐ြက္၏ မူလ အာဟာရမပ်က္ ခ်ဳိျမျမအရသာရွိသည့္ ဟင္း ရည္ခ်ဳိႏွင့္ အသီးအရြက္ေၾကာ္ေလးမ်ားကို ရပါေတာ့သည္။

''အကြၽန္ကြၽႏ္ုပ္ ယုန္တထုပ္ကို၊ ခြာဆုတ္ ေရလွန္ က်ပ္ခိုးခံ၍၊ ပရႏၷဝါရြက္ႏုညႇာကို''ဟူ၍ ဖြဲ႕သီထားေသာ အလယ္တန္း ျမန္မာ ကဗ်ာထဲမွ ''ခ်ဳိေပစြဟင္းခ်ဳိ''ဟူေသာ ကဗ်ာ ေလးကို ေျပး၍သတိရလ်က္ ခံစားမိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ အသားငါး ဟင္းလ်ာမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္မူ အသားငါးမ်ား၌ မူလ အခ်ိဳအရသာ ရွိၿပီးျဖစ္၍ ဆားေလးသင့္႐ုံ မွ်င္ငါးပိေလးမွ်တ႐ုံေဖ်ာ္ထည့္ၿပီး မူလအခ်ိဳ ဓာတ္ကို အားထားစားသုံးခဲ့ၾကပါသည္။

စာေရးသူတို႔အရြယ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္ ေက်ာင္းသားဘဝ၌ မီးဖိုေခ်ာင္မွ က်ပ္ခိုးစင္ ေလးမ်ား ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ မရွိၾက ေတာ့ေခ်။   သို႔ေသာ္လည္း   ေစ်းမ်ားတြင္ ငါးက်ည္းက်ပ္တိုက္ အသား က်ပ္တိုက္ေလး မ်ားႏွင့္ ပုစြန္ေျခာက္ေလးမ်ားကို သူတကာ တတ္ႏိုင္ေသာ လက္လွမ္းမီသည့္ ေစ်းႏႈန္း ျဖင့္ ဝယ္၍ရႏိုင္ပါေသးသည္။ ထိုစဥ္က စာေရးသူတို႔မိသားစု၏ အိုးသူႀကီးျဖစ္သည့္ ႀကီးေတာ္ႀကီးက ေစ်းထဲမွဝယ္၍ မီးေသြး မီးဖိုတြင္     ထပ္မံက်ပ္တင္ေလ့ရွိသည္ကို မွတ္မိပါေသးသည္။ ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႕ေသြ႕ ပုလင္းႀကီးတစ္လုံးထဲတြင္   ထည့္ထားၿပီး ဟင္းခတ္ဖို႔လိုသည့္အခါတြင္မွ     ထပ္မံ၍ မီးေလးနည္းနည္းျပ ဆုံမွာထည့္ေထာင္းလ်က္ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔အျဖစ္ သုံးေလသည္။ အသားမႈန္႔ ငါးမႈန္႔ စစ္စစ္မ်ားကို ဟင္းခတ္မႈန္႔ ဟင္းခ်ဳိ မႈန္႔အျဖစ္ သုံးခဲ့ၾက၏။ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းခဲ့ၾကပါ၏၊ အသက္မ်ားလည္း ရွည္ ၾကပါသည္။ ဆန္းဆန္းျပားျပား ေရာဂါမ်ား ကိုလည္း ၾကားရျမင္ရခဲသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္၏။ လက္လွမ္းမီသူမ်ား ေတြးမိျမင္မိ  မွတ္မိၾကမည္ထင္ပါသည္။

အခ်ဳိမႈန္႔မေပၚခင္က စာေရးသူတို႔သည္ သဘာဝငါးမႈန္႔၊   အသားမႈန္႔စစ္စစ္မ်ားကို ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ ျပဳျပင္ဖန္တီး စားသုံးခဲ့ၾကပါ သည္။ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မို႔ အစစ္ျဖစ္ ေၾကာင္း အာမခံခ်က္လည္း အျပည့္အဝရွိ သည္။ သက္ရွည္က်န္းမာသည့္ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားကိုလည္း ရခဲ့ၾက၏။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (က်ပ္ခိုးစင္ေလးထက္ အဆမ်ားစြာသာေသာ၊ ေခတ္မီမီးဖိုေခ်ာင္သုံး အေျခာက္ခံစက္မ်ား၊ အသားငါးကင္ေသာစက္မ်ား၊ အမႈန္႔ျပဳလုပ္ ေသာ ကိရိယာမ်ား ထြန္းကားေနၿပီျဖစ္၍) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္ေသာ (ေရွးေရွးတုန္းက ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ေလးကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးအာမခံ ခ်က္ အျပည့္အဝရွိေသာ) ငါးမႈန္႔ အသားမႈန္႔ မ်ားကို  စားသုံးၾကပါစို႔ဟု''  တိုက္တြန္းလိုပါ သည္။   ။

ေမာင္ျပည့္ေအာင္

No comments:

Post a Comment