Latest News

Wednesday, May 9, 2018

အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ မႏုတ္ထြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ထရမ့္ကို ေတာင္းဆို

အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ မႏုတ္ထြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ထရမ့္ကို ေတာင္းဆို

ဝါရွင္တန္ ေမ ၈

အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ မႏုတ္ထြက္ရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အီရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ေျခာက္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်မွတ္ထားသည့္ အဆုိပါ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ မႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ စာတစ္ေ စာင္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္ တရား စီရင္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဒိုင္းယန္ဖိန္းစတိန္းက လက္မွတ္ထိုး၍ သမၼတထံသုိ႔ ေမ ၇ ရက္တြင္ ေပးပို႔ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသူမ်ားတြင္ အျခားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၁ ဦးလည္းပါဝင္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္လွ်င္ အီရန္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား အထီးက်န္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အီရန္အေနျဖင့္ ရပ္ ဆိုင္းထားသည့္ ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စာတြင္ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အီရန္က ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ သံုးႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူထားၿပီး ကမၻာ့အင္အား ႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အီရန္အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ သေဘာတူထားသည္။

MWD

No comments:

Post a Comment