Latest News

Wednesday, February 7, 2018

ေနျပည္ေတာ္၌ Comprehensive Universityတစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၌ Comprehensive  Universityတစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္    ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၇

ေနျပည္ေတာ္၌  Comprehensive  Uni-versity တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္   စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမေနရာရရွိရန္    ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္             ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း  ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ယေန႔က်င္းပသည့္  ျပည္သႉလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္း အေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ
ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္   ေနျပည္ေတာ္ ပတ္ဝန္း က်င္ေဒသရွိ  ေက်ာင္းသား  ေက်ာင္းသူမ်ား          ႏွင့္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို  သင္ယူ လိုၾကေသာ  ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာသင္ယူေရးကို   အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ရန္အတြက္  အတတ္ပညာေပါင္းစုံ၊  ပညာရပ္ ေပါင္းစုံ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေပါင္းစုံ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတတ္ပညာေပါင္းစုံ အစရွိသည့္ ေဒသ၏   လိုအပ္ခ်က္ကို   ကိုက္ညီျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည့္  Comprehensive  University တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္     စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။
ရွင္းလင္းတင္ျပ
ဓႏုျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္လွ၏ ေနျပည္ေတာ္ တြင္  အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္တစ္ခုကို   ႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါ၏  လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္အားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားရာတြင္ ဒုုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက    ထိုသို႔ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
ထို႔ျပင္   ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက Comprehensive  University        ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ေျမေနရာ အက်ယ္ အဝန္း၊    လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူ ေကာင္းမြန္မႈ၊  ေျမေနရာ အေျခအေနေပးမႈ အစရွိသည့္  အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာေနရာ ရရွိရန္   ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္  ညႇိႏႈိင္း   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊    ေျမေနရာ သတ္မွတ္ၿပီးပါက    တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္      လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ      ခြင့္ျပဳခ်က္       ရရွိေရး   ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္       ေသာ ဘ႑ာေငြကို တြက္ခ်က္တင္ျပသြားမည္    ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဘ႑ာေငြခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍   တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ေရး             လုပ္ငန္းမ်ား  စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ မိုင္းရယ္မဲဆႏၵ နယ္မွ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္၏  မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ႏွစ္ ႏွစ္ဝက္ခန္႔ေျခာက္လတာ ေက်ာင္းအုပ္ မ်ားလစ္လပ္ေနျခင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိ လိုေၾကာင္း  ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   ဒုတိယ      ဝန္ႀကီး  ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက  ပညာေရးဝန္ႀကီး      ဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ၁၁ ဦး၊ အထက္တန္းျပ ေလးဦး၊ အလယ္တန္းျပ ၂၃ ဦး၊ မူလတန္းျပ ၇၄ ဦး စုစုေပါင္း  ၁၁၂ ဦး     ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး  ေနရာမ်ားကို လည္း   တစ္ျပည္လုံး     အတိုင္းအတာျဖင့္      ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္   စီစဥ္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ေနရာ မ်ားတြင္  ျဖည့္ဆည္း ခန္႔ထားႏိုင္ရန္အတြက္   ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္  ေရးေျဖ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္  လူေတြ႕စစ္ေဆး      ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားကို လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ  ဦးÓဏ္ဟိန္း၏ ေက်ာင္းသားဦးေရ  ၆၅ ဦးေအာက္ နည္းပါးေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ  ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ဝန္ထမ္းမ်ားကို  ခြင့္ယူ၍ လစ္လပ္ေနေသာ မူလ တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔    ဝန္ထမ္းအင္အား      ယာယီ ျဖည့္တင္းမႈျပဳလုပ္ရန္   လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို  ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ပညာေရးမွဴးမ်ားသို႔   လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ  ေမးခြန္းႏွင့္   စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေက်ာင္းသား အင္အားအရ ဆရာပိုေနေသာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားရွိပါက  ¤င္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဆရာလိုအပ္ေနေသာ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔   ယာယီ   သြားေရာက္ ကူညီသင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္စု အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္  ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားအားလုံးသို႔ ညႊန္ၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ေမးခြန္းမ်ားျပန္လည္ေျဖၾကား
ထို႔ျပင္ နန္းယြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝမ္းလွ၏ နန္းယြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မရွိသျဖင့္ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လုံေလာက္စြာခန္႔ထား၍ ပညာသင္ ၾကားေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း၊ လႈိင္းဘြဲမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ဳိ       ၏  ''လက္ေရးတိုပညာမွာ''   လက္ရွိ  တိုးတက္     လာေသာ  ကြန္ပ်ဴတာေခတ္၊  မီဒီယာေခတ္တြင္            ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း      ေတြ႕ရ၍ လက္ေရးတိုပညာ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေစေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သင္ၾကား ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း၊ ထားဝယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္စိန္၏  ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ရပ္ရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္  အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္    တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ  ေမးခြန္းတို႔ကိုလည္း ဒုတိယဝန္ႀကီး  ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္         ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္    ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက “   ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္  နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံဌာေန  တိုင္းရင္းသားတို႔ ၏  အသက္အိုးအိမ္၊ ထာဝရလုံၿခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘဝကိုထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရတိုေရရွည္ စီမံ ကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း''” အဆိုကို တင္သြင္းသည္။
အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ေရႊက  တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏  အသက္၊ အိုးအိမ္လုံၿခံဳေရး၊ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး      ႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  လုပ္ငန္းမ်ားကို      ေရတို၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ကာ ထိေရာက္ စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္   ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို   လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ေဆြးေႏြးတင္ျပ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ    ပုဒ္မ (၃၈၅)တြင္ ''ႏိုင္ငံေတာ္၏  လြတ္လပ္ေရး၊  အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္   နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ(၂၁)  (ဂ)တြင္ ျပည္သူတို႔၏ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔သည္   ႏိုင္ငံသားတို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထား သည့္အတြက္     ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္      ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္  နယ္ေျမကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအတြက္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္  အထူး လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ယခု  ဒီမို ကေရစီေခတ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အဆိုပါ ေဒသ    ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္ရာတြင္    အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာ ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လက္ရွိအေျခ အေနႏွင့္   အနာဂတ္အတြက္ေရွး႐ႈၿပီး  ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ ေအာင္  အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြး ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြး     လိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမည္ စာရင္းတင္သြင္းၾကရန္    အသိေပးေၾကညာ ထားသည္။          
  ေက်ာ္သူထက္(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment