Latest News

Wednesday, February 7, 2018

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္သက္တမ္းတိုးျခင္းမွ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၁ သန္းေပးသြင္းထားဟု သိရ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္သက္တမ္းတိုးျခင္းမွ ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္  ၄၁ ဒသမ ၁  သန္းေပးသြင္းထားဟု သိရ

ရန္ကုန္    ေဖေဖာ္ဝါရီ    ၇

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံု ေငြသို႔  ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလ)အထိ  ကာရာ       အိုေကလုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္  ထုတ္ ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမွ ဝင္ေငြ အျဖစ္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္  ၄၁ ဒသမ ၁ သန္းေပးသြင္းထားၿပီး  ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးပါက ေငြက်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၈       သန္းခန္႔   ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း       ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။
ယေန႔က်င္းပေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္    မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း   လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းေပါင္း မည္မွ်ရွိပါသနည္း၊   လုပ္ငန္းလိုင္စင္     အား     ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးပါသနည္း၊   လိုင္စင္ခြန္အား မည္မွ်သတ္မွတ္၍ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈  ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ  တုိင္းေဒသႀကီး   ကာရာအိုေက    လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္မည္မွ်ရရွိခဲ့သည္ကို    သိရွိလို ေၾကာင္း   ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးက  ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။
တိုင္းေဒသႀကီးကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးက   ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း   ၁-၂-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ   ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ စုစုေပါင္း ၃၂၆ ခုရွိ ေၾကာင္း၊   တိုးတက္လာသည့္    ေခတ္ႏွင့္ အညီ  ျပည္သူမ်ား လက္ခံလာသည့္ ဗီဒီယို ကာရာအိုေကသီဆိုျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို     တိုင္းေဒသႀကီး၊  ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးတြင္ စည္းကမ္းတက် တစ္ေျပး ညီလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၁-၈-၂ဝဝဝ  ရက္ေန႔တြင္  ျပဳလုပ္ေသာ  ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး  ဗဟိုေကာ္မတီ၏   ၂/ ၂ဝဝဝ  အစည္းအေဝးတြင္ စည္းကမ္း ခ်က္  ၁၇  ခ်က္ကို  အေျခခံ  စိစစ္၍   ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊   ကာရာ အိုေကလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္       ရာတြင္    လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး၊     ျပည္နယ္မ်ားသို႔ တစ္ေျပးညီ       သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္ေသာ ကာရာအိုေကစက္ တစ္လံုးလွ်င္    ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္း၊ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခအျဖစ္   ေငြက်ပ္            ႏွစ္ေသာင္း      ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါ       ေၾကာင္း၊ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းမွရရွိ သည့္  လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကး  အသစ္ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခႏွင့္      ရက္လြန္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔    ေပးသြင္းလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊   ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္  (ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ)       ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး    ဘ႑ာရန္ပံု  ေငြကို   ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းလိုင္စင္ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုး ျခင္းမွ ဝင္ေငြအျဖစ္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္  ၄၁ ဒသမ ၁  သန္း ေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ကုန္ဆံုးပါက   ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၅၄ ဒသမ  ၈ သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း   ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
 သတင္း- ထင္ေပၚဝင္း(ကမာရြတ္)
    ဓာတ္ပံု-တင္စိုး(ျမန္မာ့အလင္း)

No comments:

Post a Comment