Latest News

Wednesday, February 7, 2018

ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္ မျဖစ္ေစလိုပါ - ​ေဆာင္​းပါး

ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္ မျဖစ္ေစလိုပါ - ​ေဆာင္​းပါး

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွစ၍  တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ
အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပုိင္ သတင္း
စာမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိသည္။ တကၠသိုလ္
ဝင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ
မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဆံုး အျဖတ္ေပးမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္  စာေမးပြဲႀကီးသည္ မတ္လ ၁၈ ရက္တြင္        ေျဖဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အစိုးရစစ္စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ အ႒မတန္းႏွင့္ စတုတၴတန္းစာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၉
ရက္တြင္  က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစစ္
စာေမးပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၇ ရက္တြင္   အေျခခံ
ပညာေက်ာင္းအသီးသီး၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္သက္သာ

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ
အ႒မတန္းႏွင့္ စတုတၴတန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ
မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တိုက္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္း
မ်ားသို႔သြားေရာက္ေျဖဆိုရန္မလိုေတာ့ေပ။ ေက်ာင္း
သားမိဘမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာသက္သာ
ေစမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က အ႒မတန္း
စာေမးပြဲကို တိုက္နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြား
ေရာက္ေျဖဆိုရသည္။ စားစရိတ္မတတ္ႏိုင္သျဖင့္
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္သာတည္းခိုကာ ကိုယ္တိုင္ခ်က္
ျပဳတ္စားေသာက္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့ရသည္။ မ်က္
ေမွာက္ေခတ္ကေလးမ်ားသည္ မ်ားစြာကံေကာင္းလွပါ သည္။

ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ဳိးတကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာပညာေရး
စနစ္အရ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္  ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ဳိးစာေမးပြဲႀကီး ျဖစ္သည္။ ထိုစာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိဝါသနာပါသည့္
ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္
နည္းေနမည္ဆိုလွ်င္ ဆႏၵႏွင့္ဘဝ တစ္ထပ္တည္းက်ႏိုင္ မည္မဟုတ္ေခ်။ ပညာသင္ႏွစ္အစကတည္းက စနစ္
တက် ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား  ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ၿပီးေနေလာက္ၿပီ
ဟုထင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စာေမးပြဲႀကီးေျဖဆိုရန္ အတြက္လည္း အသင့္ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီထင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တစ္လေက်ာ္လိုေသးသျဖင့္ အားနည္းေနသည့္ဘာသာရပ္ကို ပို၍အခ်ိန္ေပးလိုက္ မည္ဆိုလွ်င္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေအာင္ႏိုင္ပါ
သည္။

က်န္းမာေရးသည္သာအခရာ

သင္ခန္းစာအားလံုး ေက်ညက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးကိုသာ အထူး ဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါသည္။ စာေမးပြဲႀကီးေျဖဆိုခါနီးအခိ်န္တြင္
က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာေနမည္ဆိုလွ်င္ ထင္ထားသေလာက္
အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ စာေမးပြဲ
နီးမွ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ စာက်က္ေနမည္ဆိုလွ်င္
အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ၿပီး က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာလာမည္ျဖစ္ သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေမးပြဲကာလတြင္ မိုးလင္းစာၾကည့္ၾကၿပီး ေက်ာင္း
မသြားမီ ေရခ်ဳိးလိုက္သည့္အခါ တစ္ညလံုး က်က္မွတ္
ထားေသာစာအားလံုး ေမ့ေပ်ာက္သြားၾကသည္။ မ်ား
စြာနစ္နာလွပါသည္။ အထူးသျဖင့္စာေမးပြဲကာလတြင္ အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္သင့္သည္။ သို႔မွသာလွ်င္ စာေမးပြဲ
ခန္းထဲ၌ စိတ္ရႊင္လန္းေနၿပီး က်က္မွတ္ထားသည့္ စာ မ်ားအားလံုးကို မွတ္မိေနမည္ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ား၏တာဝန္

တခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို တစ္ႏွစ္လံုးလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၿပီး စာေမးပြဲနီးမွသာ ဖုတ္ပူ မီးတိုက္ ဖိအားေပးၾကသည္။ လက္ဖက္သုပ္ေကြၽး၊
ေကာ္ဖီတိုက္လုပ္ၿပီး တစ္ညလံုးစာက်က္ခိုင္းေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္သင့္ေခ်။ စာေမးပြဲနီးလွ်င္ ကေလး
မ်ားကိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားရန္သာ လိုအပ္သည္။
အခ်ိန္မွန္အိပ္၊ အခ်ိန္မွန္စားခိုင္းသင့္သည္။ အာဟာရ
ျဖစ္ေသာအစားအေသာက္မ်ားကိုသာ ေကြၽးေမြးသင့္
သည္။ လိုအပ္ပါက အားေဆးတိုက္ေကြၽးသင့္ပါသည္။ စိတ္အပန္းေျဖေစရန္အတြက္ တီဗီြၾကည့္ျခင္း၊ ဂိမ္းေဆာ့
ျခင္းတို႔ကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ ခြင့္ျပဳေပးသြားသင့္ပါသည္။
စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ တရားထိုင္ခိုင္း သင့္ေပသည္။

လမ္းလြဲေနေသာမိဘမ်ား

တခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီး
နီးလာၿပီဆိုလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ အခါေတာ္ေပး ဆရာ
မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားထံသို႔သြားေရာက္ၾကသည္။ ေဗဒင္
ဆရာမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားက အေဆာင္ယၾတာမ်ား၊
ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊အင္းမ်ားေပးၾကသည္။ ကေလးမ်ား ကိုသက္သတ္လြတ္၊ မီးလြတ္မ်ားစားခိုင္းၾကသည္။ ထိုအေဆာင္ယၾတာမ်ားစြမ္း၊ မစြမ္းေတာ့ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း စာကိုစနစ္တက်က်က္မွတ္ထားျခင္း
မရွိေသာကေလးမ်ားသည္ ေအာင္စာရင္းတြင္ပါလာ ျခင္းမရွိၾကေပ။ ေဗဒင္ေမးလွ်င္ဆန္ကုန္႐ံုသာရွိမည္။ ပညာသင္ႏွစ္ အစကတည္းက ဘာသာရပ္အားလံုးကို ေၾကညက္စြာက်က္မွတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္၊ က်န္းမာေရး
ေကာင္းမြန္ေနမည္ဆိုလွ်င္ အတန္းတင္စာေမးပြဲႀကီး တြင္ အခက္အခဲမရွိေျဖဆိုႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

မုခ်ေအာင္ျမင္မည္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း
သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာသင္ႏွစ္ အစကတည္း
က ေက်ာင္းစာကိုပံုမွန္က်က္မွတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး လိုက္စားျခင္း၊ ရတနာသံုးပါးကိုၾကည္ညိဳကိုင္း႐ႈိင္းျခင္း၊
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ၊ မိဘမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး
ကို ေအာက္ေမ့ၿပီး ျပဳမူက်င့္ၾကံေနထိုင္ႀကိဳးစားသြား
မည္ဆိုလွ်င္ အတန္းတင္စာေမးပြဲႀကီး၌ ထူးခြၽန္စြာ
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာဆိုဝံ့ပါသည္။ စာေမးပြဲ
က်႐ႈံးသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုသည္
စာေမးပြဲေျဖဆိုနည္းမတတ္ျခင္း၊ ေမးခြန္းအေပၚ နား
လည္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
ကိုယ္စီ ဝီရိယစုိက္ထုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေလ်ာ့
နည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အပိုင္းကလည္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘဲ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ေပသည္။

ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္မျဖစ္ေစလိုပါ

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႀကိဳးစားထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းတင္စာေမးပြဲအတြက္
အသင့္ျဖစ္ေနမည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။ စာေမးပြဲႀကီး တြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ဂုဏ္ထူးထြက္ေစရန္ႏွင့္ အမွတ္
ေကာင္းေကာင္းရရွိေစရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို
နားလည္စြာဖတ္မွတ္ၿပီးမွသာ ေျဖဆိုသြားသင့္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ အေျဖလႊာတြင္ မိမိေျဖဆိုေသာ ေမးခြန္း
နံပါတ္ကိုစနစ္တက်ေရးသားျခင္း၊ ေျဖဆိုျခင္း၊ မ်ဥ္းသား
ျခင္း၊ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ
မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးႀကိဳးပမ္းထားေသာ္လည္း
စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္   ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ျဖစ္ရာမွ
''ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္'' ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္း
ထားသေလာက္ ဂုဏ္ထူးမရၾကေတာ့ေပ။ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ရမွတ္လည္းနည္းသြားတတ္ၾကသည္။

ျခံဳ၍တင္ျပင္ရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒသမတန္း၌ ပညာသင္ယူေနေသာ
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအားလံုးသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီးေျဖဆို ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုရန္ ရက္ ၃ဝ ခန္႔သာ
လိုပါေတာ့သည္။     က်န္ကာလတြင္  ဘာသာရပ္
အလိုက္ စနစ္တက်အခ်ိန္ဇယားေရးစြဲကာ ဖတ္မွတ္
ေလ့က်င့္သြားရန္လိုအပ္သည္။ ထိုစာေမးပြဲႀကီးသည္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္
ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ စာေမးပြဲႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

ထိုစာေမးပြဲတြင္သာ ထူးခြၽန္စြာေျဖဆိုႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိဆက္လက္ပညာဆည္းပူးလိုေသာ တကၠသိုလ္ကို
တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္သည္။    ပညာသင္ႏွစ္ အစကတည္းက ပံုမွန္ေလ့လာသင္ယူ က်က္မွတ္ခဲ့
ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဆႏၵႏွင့္ ဘဝ
တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲႀကီး နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ က်န္းမာေရးကိုအထူးဂ႐ုစိုက္
ရန္လိုအပ္သည္။ မိဘမ်ားကလည္းကေလးမ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားသင့္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား
အေနျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲ
ႀကီး၌ ''ျမင္းေကာင္းခြာလိပ္'' အျဖစ္မ်ဳိးမၾကံဳရေလ
ေအာင္ ေမးခြန္းမ်ားကိုနားလည္သည္အထိ အျပန္ျပန္
အလွန္လွန္ဖတ္ၿပီးေအာင္မွတ္ရရွိေအာင္၊ တတ္ႏိုင္ပါ
က ဂုဏ္ထူးအမွတ္မ်ားရရွိသည္အထိ ေျဖဆိုသြားႏိုင္ ၾကပါေစ။
ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment