Latest News

Friday, February 9, 2018

ရခိုင္႐ုိးရာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲဓေလ့ - ​ေဆာင္​းပါး

ရခိုင္႐ုိးရာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲဓေလ့ - ​ေဆာင္​းပါး

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႐ုိးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို    ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိၾကရာ     ရခိုင္႐ုိးရာ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားကိုလည္း ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကေပ သည္။ သမက္က ေယာကၡမအိမ္သို႔ လိုက္ပါ ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္႐ုိးရာမဂၤလာေဆာင္ အၿပီးတြင္ ရခိုင္တို႔က  ''သမက္တက္ပြဲ''ဟု ေခၚၾကသည္။

မဂၤလာေဆာင္က်င္းပရန္   သတို႔သား၊ သတို႔သမီး   ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊  အခ်ိန္ကာလ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း အစဥ္အလာ အတိုင္း ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။ ရခိုင္လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိ တို႔  အရြယ္ေရာက္လွ်င္  အိမ္ေထာင္ဖက္ကို အမ်ားအားျဖင့္ မိဘတို႔က ေရြးခ်ယ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ သားရွင္မိဘမ်ားက ေခြၽးမေလာင္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမီးရွင္မိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ကာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၾကသည္။ ေစ့စပ္ ေၾကာင္းလမ္းရာတြင္ အသြင္းဖိုးကို ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေရႊ၊ ေငြ၊ လယ္ယာ စသည္တို႔ကို သားရွင္ မိဘမ်ားက ေပးရသည္။ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ပြဲကို သမီးရွင္ မိဘမ်ားအိမ္၌  က်င္းပၿပီး ေယာက္်ားေလးဘက္မွ ေခၚထားေသာ ေဗဒင္ ဆရာ ႏွစ္ဦးတို႔က ဇာတာခ်င္းယွဥ္၍ ေန႔သင့္ နံသင့္ပါက ေယာက္်ားေလးဘက္မွ အသြင္းဖိုး ေပးကာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းၾကသည္။

မဂၤလာမေဆာင္မီ   တစ္ရက္အလိုတြင္ လက္ဖက္ထုပ္၊  ကြမ္းယာမ်ားႏွင့္  မဂၤလာ ေဆာင္ ဖိတ္ၾကားၾကသည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ငယ္လင္ငယ္မယား အၫြန္႔ရွိေသာ အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးက သတို႔သားအိမ္မွဆန္ကို သတို႔ သမီးအိမ္သို႔ ပို႔ေပးရသည္။ ဆန္မွာလည္း ႏို႔ဆီဘူး ႏွစ္ဘူး၊ ေလးဘူး စသည္ျဖင့္ စံုဂဏန္း ျဖစ္ရသည္။ မဂၤလာေဆာင္မည့္ နံနက္အ႐ုဏ္ တက္အခ်ိန္  သတို႔သမီးအိမ္၌ပင္  မဂၤလာ ေျမႇာက္သည္ဆိုရာ၌ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္ၿပီး မဂၤလာတရားနာျခင္း၊ ဘိုးဘြား၊ လူႀကီးမိဘ မ်ားအား ကန္ေတာ့ျခင္း၊ မဂၤလာအခမ္းအနား ကြၽမ္းက်င္သူက နံ႔သာရည္ျဖင့္ သတို႔သားက သတို႔သမီးအား ပက္ဖ်န္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သတို႔သမီး၏အိမ္တြင္ မဂၤလာလက္ဆံု ထမင္းပြဲအတြက္ အၫြန္႔ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးက သတို႔သားအိမ္က လာပို႔ေသာဆန္ႏွင့္ သတို႔ သမီးအိမ္မွ ဆန္မ်ားကိုေရာ၍ ခ်က္ရသည္။ ထိုထမင္းႏွင့္ ေကာက္ညႇင္းထမင္းကိုေရာ၍ မဂၤလာထမင္းျပင္ရသည္။   ေကာက္ညႇင္း ကဲ့သို႔  မကြဲမကြာေစးကပ္၍ တစ္သက္လံုး မခြဲမခြာေပါင္းသင္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မဂၤလာလက္ဆံု ထမင္းပြဲတြင္ ငကံသား(အေၾကးရွိေသာငါး)ကို ကံေကာင္း ေစရန္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ၾကက္သား၊ ဘဲဥ၊ ပုစြန္၊ ေမ်ာက္ဥ၊ ေရႊဖ႐ုံသီးဟင္းတို႔ကို ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစရန္၊  သားသမီးရတနာ ထြန္းကားေစရန္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းရသည္။ ၾကက္တြင္ အူစံု၊ အသည္း စံု ပါရေပသည္။ ပုစြန္တုပ္တြင္ ႏႈတ္ခမ္းေမြး မ်ားပင္   မျပတ္ေစရ   အဂၤါစံုရေပသည္။ အက်ဳိးအပဲ့ အနာအဆာမ်ား မပါရေအာင္ ဂ႐ုစိုက္၍ ျပင္ဆင္ရသည္။ ငါးတြင္လည္း အေၾကးမကြာရ၊ ဆူးေတာင္မ်ား မက်ဳိးေစရ ေအာင္(အဂၤါစံုေအာင္)   ျပင္ဆင္ရသည္။ မဂၤလာပန္းကန္ေပၚတြင္ ေကာက္ညႇင္းထမင္း၊ ပုစြန္တုပ္အႀကီး ႏွစ္ေကာင္၊ ငွက္ေပ်ာသီး ႏွစ္လံုး၊ ဘဲဥႏွစ္လံုး တင္ထားရသည္။ မဂၤလာ လင္ပန္းတစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ ပရိတ္ခ်ည္ပတ္ထား ေသာ ေျမ (သို႔မဟုတ္)ေၾကးေရစင္အိုး ႏွစ္လံုး တြင္ သေျပၫြန္႔ကိုတည္၍ ေန႔နံသင့္ေသာ ပန္းၫြန္႔ႏွင့္  ေပဖူးလႊာေခၚ  အခါစာကို ထိုးစိုက္ထားရသည္။ အခါစာဆိုသည္မွာ သတို႔သားဘက္မွ ေဗဒင္ဆရာက ေန႔နံသင့္ တြက္ခ်က္၍ သတို႔သမီးႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ ေသာ မည္သည့္ပန္းကို ပန္ဆင္ရမည္၊ ေရစင္ အိုးတြင္ မည္သည့္ပန္းစိုက္ရမည္ဟု ေရးထိုး ထားေသာ စာပင္ျဖစ္သည္။

လက္ထပ္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ သတို႔သမီးအိမ္သို႔ သတို႔သမီး၏အေဖာ္ အပ်ဳိ မ်ားသည္   ဝတ္ေကာင္းစားလွဝတ္ဆင္၍ လက္ဖြဲ႕မ်ား   သြားေရာက္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔သြားေရာက္၍ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးကမ္း ျခင္းႏွင့္   သတို႔သမီးအား ၄င္း၏အေဖာ္အျဖစ္ ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းကို သမီးေစာင့္သည္ဟု ေခၚဆို ၾကသည္။  သမီးေစာင့္ပြဲသည္  သတို႔သမီး ဘက္မွ ျပဳလုပ္ရေသာ သတို႔သမီး၏ ဧည့္ခံပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ အပ်ဳိမ်ားျပန္သြားၿပီးေနာက္ ညေန ခင္းတြင္ မဂၤလာပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပသည္။ ဖိတ္ၾကားထားေသာ   ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ဘက္သို႔ သြားၾကသည္။ မဂၤလာအခ်ိန္ က်ေရာက္ေသာအခါ သတို႔သား ႏွင့္ ¤င္း၏ပရိသတ္မ်ားက  သတို႔သမီး၏အိမ္သို႔ စီတန္း၍သြားၾကသည္။ သမက္ရွင္ (သတို႔သား)သည္ သမီးရွင္(သတို႔သမီး)အိမ္သို႔ တက္ရသျဖင့္  မဂၤလာပြဲကို  သမက္တက္ပြဲဟု ေခၚသည္။

သတို႔သမီးအိမ္သို႔သြားရာတြင္ သတို႔သား ႏွင့္ ¤င္း၏ပရိသတ္သည္ နဂါးေခါင္းလွည့္ ႏွင့္ ရင္မဆိုင္ရေအာင္ ေဗဒင္တြက္ထားသည့္ အတိုင္း လွည့္လည္၍ သြားရသည္။ ေသွ်ာင္ ထမ္းသူ၊  ေသတၱာထမ္းသူ (သတို႔သား၏ ဖခင္ႏွင့္ အရပ္လူႀကီးမ်ား)၊ ေရစင္အိုးထမ္းသူ၊ အၫြန္႔အုပ္ကိုင္သူ (သတို႔သား မိခင္ႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးႀကီးမ်ား၊ သတို႔သား၏ မိတ္ေဆြမ်ား)က တန္းစီ၍ လိုက္ပါၾကသည္။ လူပ်ဳိရံက ဓားကို ထမ္း၍  သတို႔သား၏ေဘးမွ  လိုက္ပါလာ သည္။     ရခိုင္႐ုိးရာစည္ေတာ္သမားမ်ား ကလည္း စည္ေတာ္တီး၍ လိုက္ပါၾကသည္။

သတို႔သမီးအိမ္သို႔  ေရာက္ေသာအခါ သတို႔သားသည္    ခ်က္ခ်င္းအိမ္ေပၚသို႔ တက္ခြင့္မရဘဲ မ႑ပ္တြင္း၌ ရပ္တန္႔ေနသည္။ ပထမဦးစြာ သတို႔သမီးဘက္မွ အၫြန္႔ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးက အိမ္ေရွ႕ေလွကားရင္းသို႔ ဆင္း လာၿပီး သတို႔သားဘက္မွ ယူေဆာင္လာေသာ အၫြန္႔အုပ္ကို လွမ္းယူရသည္။ ထိုအၫြန္႔အုပ္ ကို   မဂၤလာေျမႇာက္ရန္   သတို႔သမီးေရွ႕ရွိ မဂၤလာစားပြဲေပၚတြင္   တင္ထားရသည္။ ထိုစားပြဲေပၚတြင္ မဂၤလာထမင္းပန္းကန္ႏွင့္ ေရႊဖ႐ုံသီးဟင္း၊   ငကံသားဟင္း  စသည့္ ဟင္းခြက္ ငါးခြက္တင္သည္။ စပါးေစ့မ်ားႀကဲ၍ ေငြဒဂၤါးႏွစ္ျပား တင္ထားသည္။

အၫြန္႔အုပ္မွာ ငါးအုပ္၊ ကိုးအုပ္ စသည္ ျဖင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအလိုက္ ပါရွိတတ္သည္။ အၫြန္႔အုပ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ မဂဏန္း သာ ျဖစ္ရသည္။ ပထမအၫြန္႔အုပ္ထိန္းသူ အမ်ဳိးသမီးက ပေဒးၫြန္႔ႏွစ္ၫြန္႔၊ ေမ်ာက္ၫြန္႔ ႏွစ္ၫြန္႔၊ စံပယ္ကံုးႏွစ္ကံုး၊ ေဒါင့္တလိပ္ပန္း ႏွစ္ကံုးတို႔ကို  သတို႔သမီးအား ပန္ဆင္ၿပီးမွ အျခားပန္းမ်ားကို တစ္စံုက်စီ ပန္ဆင္ေပး သည္။  ထိုသို႔   မပန္ဆင္မီ   သတို႔သမီး ေဆာင္းထားေသာ ေသွ်ာင္မ်က္ႏွာဖံုးကိုဖြင့္ရန္ အတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးဖြင့္ေၾကးေပးရသည္။

သတို႔သမီးအား   ပန္းဆင္ၿပီးေနာက္ အၫြန္႔အုပ္ထိန္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စံုညီစြာ ဆင္းလာၿပီးမွ သတို႔သားသည္ မဂၤလာေဆာင္ ရန္ အိမ္ေပၚသို႔ တက္ခြင့္ရသည္။ ေလွကား ရင္းတြင္ သတို႔သမီး၏ညီမက သတို႔သားေျခ ကို ေရႏွင့္ေလာင္း၍ ေျခေဆးခေတာင္းလွ်င္ ေငြေပးၿပီးမွ သတို႔သားသည္ ကိုယ္ရံေတာ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ သတို႔သမီး၏ လက္ယာဘက္ တြင္ ထိုင္ရသည္။ မဂၤလာ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ပြဲကို စတင္ေသာအခါ အၫြန္႔ရွိသူ အမ်ဳိးသမီး က ခ်ည္ခင္ကိုကိုင္ၿပီး သတို႔သားႏွင့္ သတို႔ သမီး လက္ကို သံုးပတ္၊ ငါးပတ္၊ ခုနစ္ပတ္ စသည္ျဖင့္ ပတ္ရသည္။ ေရစင္အိုးႏွစ္လံုး၊ သတို႔သား၏ အိပ္ရာလိပ္ႏွင့္ ေသတၱာတို႔အျပင္ မဂၤလာထမင္းပြဲကို ခ်ည္ခင္ျဖင့္ ရစ္ပတ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည္ကို ျမားသည္ဟုေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ မဂၤလာထမင္းကို လက္ဆံုစားၾက ရသည္။

မဂၤလာလက္ဆံုစားရာတြင္ သတို႔သား၏ဖခင္က  သတို႔သမီးႏွင့္  မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္၍လည္းေကာင္း၊ သတို႔သမီး၏ ဖခင္က သတို႔သားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္၍လည္း ေကာင္း ထမင္းထုပ္ခံရန္ ပဝါျဖဴမ်ား ျဖန္႔ထား ရသည္။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔သည္ မဂၤလာထမင္းပြဲတြင္ရွိေသာ     ထမင္းကို တစ္ဆုပ္ခ်င္းဆုပ္ၿပီး ဖခင္မ်ား၏ ပဝါျဖဴထဲ သို႔ ထည့္ရသည္။ ထမင္းခုနစ္ဆုပ္ထည့္ၿပီး လွ်င္ ဖခင္မ်ားက လက္ဖြဲ႕ေငြ ေပးကမ္းၾက သည္။ တစ္ဖန္ မိခင္မ်ားကိုလည္း ထိုနည္း အတူ ထမင္းဆုပ္ခုနစ္ဆုပ္ ထည့္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ထမင္းခုနစ္ဆုပ္စီေပး၍ စားေသာက္ ကာ ေရဖလားတြင္ အတူလက္ေဆးၾကရ သည္။ ထို႔ေနာက္ အၫြန္႔ရွိၿပီး ဂုဏ္သေရရွိ ေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔က သတို႔သားႏွင့္ သတို႔ သမီးတို႔၏ ညာလက္မ်ားကိုယူၿပီး လက္ထပ္ ေပးသည္။ ေရစင္မ်ားသြန္းေလာင္းၿပီး မဂၤလာ ရွိေသာ စကားမ်ား၊ မဂၤလာရတုမ်ားကို ရြတ္ဆို ၍ ထိမ္းျမားေပးလိုက္သည္။

ထိုသို႔ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဧည့္သည္ မ်ားသည္  သတို႔သားႏွင့္  သတို႔သမီးတို႔၏ ေရွ႕တြင္ရွိေသာ ေငြဖလားႏွစ္လံုးထဲသို႔ လက္ဖြဲ႕ မ်ား ထည့္ၾကသည္။ လက္ဖြဲ႕ကို သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔သမီးက လက္အုပ္ခ်ီ၍ ခံယူရသည္။ လက္ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ သတို႔သားသည္ သတို႔သမီး ေဆာင္းထားေသာ ေသွ်ာင္ကိုယူ၍ မဂၤလာ စားပြဲေပၚတြင္ ခ်ထားရၿပီး မိမိ၏ေသွ်ာင္ကို သတို႔သမီး၏ ေခါင္းေပၚတြင္ ေဆာင္းေပးရ သည္။ ေသွ်ာင္တင္ေသွ်ာင္ခ်သည့္အခါ သတို႔ သမီးက သတို႔သားကိုရွိခိုးရၿပီး ေသွ်ာင္တင္ ေသွ်ာင္ခ်ခအျဖစ္ သတို႔သားက ေငြေပးရ သည္။ လက္ဖြဲ႕ေငြမ်ားကို သတို႔သား၊ သတို႔ သမီးအား ေပးအပ္ေသာအခါ သတို႔သမီးက ရွိခိုး၍ယူရသည္။

မဂၤလာအခမ္းအနား ၿပီးေသာအခါ သတို႔ သားသည္ မဂၤလာအခမ္းအနားမွ ထြက္ခြာ သြားခြင့္ရရန္အတြက္   သတို႔သမီးဘက္မွ သတို႔သား၏လူပ်ဳိရံမ်ားအား ေငြေပးရသည္။ ထို႔ေနာက္ သတို႔သားသည္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ ခ်င္းမ်ားအား ေကြၽးေမြးဧည့္ခံရန္ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အိမ္ေပၚမတက္ရဘဲ မ႑ပ္ထဲတြင္သာ ေနရသည္။ မိဘအိမ္သို႔ မဝင္ရဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မွာ မလိုက္နာ လွ်င္ မျဖစ္ေသာ စည္းကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဧည့္ခံပြဲၿပီး၍ ညပိုင္းတြင္ သတို႔သားအား မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက သတို႔သမီးအိမ္ သို႔  လိုက္ပို႔ၾကသည္။ သတို႔သားမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက  သတို႔သမီး  မိဘမ်ားထံ သတို႔သားကိုအပ္၍    ျပန္သြားၾကသည္။ မဂၤလာေဆာင္ၿပီး သံုးရက္(သို႔မဟုတ္) ငါးရက္ (သို႔မဟုတ္) ခုနစ္ရက္အၾကာတြင္  အိမ္ ျပန္လည္သြားေလ့ရွိေပသည္။ လူႀကီးမိဘ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအား ကန္ေတာ့သည့္ ေန႔ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

 ယခုအခါတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုိးရာမဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္မႈ နည္းပါး သြားၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႔၏   ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈအား တိမ္ေကာပေပ်ာက္မသြားေစဘဲ ေနာင္လာ ေနာက္သားတို႔၏ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအႏွစ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္စိမ့္ေသာငွာ  ဤေဆာင္းပါးအား ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မာန္သစ္ၿငိမ္း(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)​ေၾကးမႈံ

ကိုးကားခ်က္

ယဥ္ေက်းမႈအထူးထုတ္မဂၢဇင္း

No comments:

Post a Comment