Latest News

Wednesday, February 7, 2018

ပင္နီလႊမ္းေသာ (၂)ႏွစ္ျပည့္လႊတ္ေတာ္ကို အကဲျဖတ္ျခင္း - ​ေဆာင္​းပါး

ပင္နီလႊမ္းေသာ (၂)ႏွစ္ျပည့္လႊတ္ေတာ္ကို အကဲျဖတ္ျခင္း - ​ေဆာင္​းပါး

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ပင္နီ အမတ္မ်ားလႊမ္းမိုးေသာ လႊတ္ေတာ္စတင္က်င္းပေနသည့္ ျမင္ကြင္း သည္ သမိုင္းဝင္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈ၏အသီး အပြင့္ကို စတင္ခံစားရေသာ အ ခိုက္အတန္႔ျဖစ္သည္။

အျဖဴေရာင္တိုက္ပံုမ်ားႀကီး စိုးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အခင္းအ က်င္းတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအတိုက္ အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ ပင္နီဝတ္ စံုကို အစားထိုးေနရာယူခဲ့ခ်ိန္မွာ ယခုေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ၂ ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္လည္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ မ်ား စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကို ‘ဒီမုိကေရ စီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာေန႔’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က မွတ္ တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ‘‘သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရၾကသူ မ်ား’’ ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္အခင္း အက်င္းအသစ္တြင္ ပါဝင္ေနသူ မ်ားကို ၎က ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္လြန္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းႏွစ္ရပ္အ ၾကား အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လူထု၏ႀကီးမား ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထမ္းပိုးထားရမႈတြင္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ က ယခင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ ထက္ ပိုသည္။ လူထု၏ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း ဒီခ်ဳပ္က ေနရာအမ်ား စုလႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္း ပါတီမန္လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္း၏မ်က္ႏွာစာသစ္ လည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ထက္ ပိုမိုပီျပင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပင္နီလႊမ္း ေသာ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမင္ ေတြ႕လိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ယခင္လႊတ္ ေတာ္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသထားႏုိင္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားမ်ားစားစား မရွိေပ။

ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ယခင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အလားတူေသာ စြမ္းေဆာင္ထားႏိုင္သည္ဟုဆို သည္။ ယခင္လႊတ္ေတာ္ထက္ပင္ ပို၍ အားနည္းေနေၾကာင္း ေဝဖန္ သူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိသည္။

ထုိသို႔ ေဝဖန္သူမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္သည္။ ‘‘ဘယ္ လႊတ္ေတာ္က ပို္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ တယ္ဆုိတာထက္ အရင္လႊႊတ္ ေတာ္က လမ္းၾကမ္းေလးေဖာက္ ေပးခဲ့တယ္ဆုိရင္ အခုလႊတ္ေတာ္ က အနည္းဆုံး ၾကမ္းေခ်ာအဆင့္ ေလာက္ေတာ့လုပ္ေပးႏိုင္ရမွာ ေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိး ေရွ႕တိုးၿပီး မလုပ္ ႏိုင္ေသးဘူး’’ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ မတ္ ဦးေဖသန္းက လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္အေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည္။

စစ္အစိုးရ ေခတ္အလြန္ တြင္ ပထမဆုံးစတင္ေပၚေပါက္ လာသည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္ လင့္သည္ထက္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ရာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု မ်ားလႊမ္းမိုးေသာ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပိုမုိတြန္းအားေပးသင့့္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖကမူ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ၾကား အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေရးအရကေတာ့ သူ တို႔က ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ပိုျပင္း တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့ေလ။ အဲဒါကေတာ့ ခရက္ဒစ္(အမွတ္) ေပးရမွာပါ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပင္နီအမတ္တို႔ ဦးေဆာင္ပံု ေဖာ္ေနေသာ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ အသစ္သည္ ၂ ႏွစ္တာကာလအ တြင္း မည္မွ်ခရီးေပါက္ခဲ့ပါသ နည္း။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏အဓိကတာဝန္မ်ားမွာ ဥပ ေဒျပဳေရး၊ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းေရးႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

၂ ႏွစ္သား ပင္နီလႊတ္ေတာ္ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဆန္းစစ္ မည္ဆိုပါက အထက္ပါအခ်က္ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေလ့လာရ မည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရး

ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ အဓိ ကက်ၿပီး ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္မႈမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္းရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက လည္း တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံ မွ ေအာင္ျမင္မည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္း ျခင္းသည္ လက္ရွိအေျခအေနအ ရ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ၂ ႏွစ္သား ပင္နီ လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးစာေမးပြဲတြင္ ေအာင္မွတ္ရသည္ဟု မဆိုႏိုင္ ေပ။ အျခားဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္ မ်ားတြင္မူ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီး အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ဥပေဒ အခ်ိဳ႕ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ သက္ တမ္း ၂  ႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထား သည့္ ဥပေဒစုစုေပါင္း ၅၀ ရွိရာ အသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ ၂၀ ခု၊ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၂၄ ခု၊ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒေျခာက္ခုတို႔ျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟူေသာ ဝိေသသကို ရရွိလာေစ မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အတည္ ျပဳခဲ့ျခင္းက ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆံုးေသာ ဥပေဒျပဳေရးေျခ လွမ္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္က အ သစ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ား တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ၊ ျမန္မာ ႏို္င္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ သက္ ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္အစိုးရေခတ္ တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလို သူမ်ား၏ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ၊ နာမည္ေက်ာ္ ပုဒ္မ ၅(ည) ပါဝင္ ေသာအေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပ ေဒ၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တို႔ကို ျပင္ဆင္႐ုတ္သိမ္း ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးမႈ ျမင့္တက္လာေသာ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ဖ်က္ သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိ သည့္တိုင္ လႊတ္ေတာ္က ေျဖ ေလွ်ာ့မႈအခ်ိဳ႕သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ပင္နီအမတ္အခ်င္းခ်င္း ၾကား၌ပင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ဥပေဒအ ခ်ိဳ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏လက္ေတြ႕အေျခ အေနအေပၚ သက္ေရာက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုး သပ္သည္။

‘‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကေရာ လက္ခံထား တဲ့ ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ အလွမ္းကြာေဝး ေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မုိင္းရယ္အမတ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ေဝဖန္သည္။

လူထု၏ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မႈ ကို ယခင္လႊတ္ေတာ္ထက္ ပိုမို ရရွိထားေသာ္လည္း သက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ စသည့္ က႑အ သီးသီးအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမည့္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မလုပ္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

‘‘၂ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တာက သာမန္ေလာက္ပဲရွိ တယ္။ အားမရဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းျဖင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားရွင္သန္အသက္ဝင္ေန ရန္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ဒီ ခ်ဳပ္ဝါရင့္အမတ္ ဦးေအာင္ၾကည္ ၫြန္႔က ေထာက္ျပသည္။

‘‘ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းထား ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ ဝန္ရွိတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား က ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းမႈအတိုင္း တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္မႈမရွိတဲ့ အခါမွာ မရွင္သန္ႏုိင္တဲ့ သေဘာ မ်ိဳးေတြရွိတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ဥပေဒျပဳေရးတြင္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္၏ထူးျခားခ်က္မွာ သူရဦးေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အ ထူးေကာ္မရွင္၏အခန္းက႑ျဖစ္ သည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ ျပင္ေရးအ တြက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ထိပ္ တန္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္အႀကီးအ ကဲေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းဦး ေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏အႀကံ ဉာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိ ေနသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေကာ္ မရွင္၏အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ကို လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္က အေရးတယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ ဆိုေသာ ႐ႈျမင္မႈမ်ားကလည္း ရွိ ေနျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ အထူး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ ကမူ ေကာ္မရွင္၏တာဝန္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္ မတီမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ ေပးရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။

ေကာ္မရွင္တြင္ သက္ဆိုင္ ရာက႑အသီးသီး၌ အေတြ႕အ ႀကံဳရွိသူမ်ား ပါဝင္ေန၍ ေကာ္မ ရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္က အေလးအနက္ ထားစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တင္ျပခ်က္တိုင္းကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ေကာ္မရွင္က လႊမ္းမိုး တယ္၊ မလႊမ္းမိုးဘူးလို႔ ဘယ္လိုပဲ ေျပာေနေန အျဖစ္မွန္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္သည္ လႊတ္ေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ပဲ။ လႊတ္ ေတာ္က တာဝန္ေပးထားတာပဲ။ ဒီေန႔ မလိုခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဒီေန႔ျဖဳတ္ လိုက္လို႔ရတယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ က ဆိုသည္။

အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏အဓိကတာဝန္သံုးရပ္အ နက္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ေရးက႑သည္ ယခုသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း အားအနည္းဆံုးအ ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း 7Day Daily က ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ ေတာ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား စြာ မထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ဦးေဆာင္စီမံမႈ ျဖင့္ အားေကာင္းသည့္ အျပန္အ လွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သီေပါအမတ္ ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကမူ အ စိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ထက္ ကာကြယ္ရန္ ပိုမိုအသားေပးေန သည္ဟု သူက ေဝဖန္သည္။ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္းတစ္ဦးကေတာ့ ယခင္ သက္တမ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားျဖစ္၍ အစိုးရအေပၚ ထိန္း ေက်ာင္းမႈအားေကာင္းခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

‘‘ပထမအႀကိမ္က ပုဂၢိဳလ္ ေတြကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ အေတြ႕အႀကံဳပုိမ်ား တယ္။ ဆိုေတာ့ အစိုးရဌာနေတြ ရဲ႕အေၾကာင္းကို ဘယ္အကြက္ ကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္တယ္ဆို တာ သူတို႔က သိေနတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္၏ ကနဦးကာလမ်ားတြင္လည္း အစိုးရတင္လာသမွ် ကန္႔ကြက္မႈ မရွိ အတည္ျပဳေပးေနရေသာ ေရာ္ဘာတံဆိပ္တံုးလႊတ္ေတာ္ဟူ ၍ ေဝဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ က အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ေရးကို အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္လာ ခ်ိန္တြင္ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္မူ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအ ေပၚ ထိန္းေက်ာင္းေရးအသြင္ ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ပြတ္တိုက္မႈဟုဆို ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚ ေပါက္မလာေသးေပ။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အေခ်အ တင္ အျငင္းပြားမႈသည္ ယခင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာခဏ ျမင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ျမင္ကြင္းျဖစ္ သည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ယင္းအစား တပ္မေတာ္သားအ မတ္မ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီအ မတ္တို႔အၾကား အေခ်အတင္အ ျငင္းပြားမႈျမင္ကြင္းကုိသာ မၾကာ ခဏျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဝါရင့္ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္၏အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းေရးအေျခအေနအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်သည္။ ‘‘မတည့္လို႔ ရန္ျဖစ္ေနတာနဲ႔ အ ျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းတာကို ေရာၿပီး ေတြးေနတာ’’ဟု ၎က တံု႔ျပန္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား ေနာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းျခင္းဟု မသတ္မွတ္သင့္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ရန္ျဖစ္ေနတာကို အျပန္အ လွန္ထိန္းေက်ာင္းတယ္လို႔ တြက္ ရင္ေတာ့ ဒါမွန္ကန္တဲ့သံုးသပ္ ခ်က္မဟုတ္ဘူး။ ဒီအစိုးရသက္ တမ္းမွာေတာ့ အဲဒီလိုရန္ျဖစ္တယ္ လို႔ေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈလုပ္တဲ့ေန ရာမွာေတာ့ ေလ်ာ့မသြားဘူး’’ဟု ဆိုသည္။

ထင္ရွားသည့္ သာဓကအ ျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တင္ျပေတာင္း ခံလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အားမနာတမ္း ျဖတ္ေတာက္ေနျခင္းသည္ အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲရဲ႕လမ္း စဥ္အရ အားလံုးကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္း ခ်မ္းညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းနဲ႔ သြားခ်င္တဲ့ ပံုစံျဖစ္တဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ကိစၥ ေတြကို ဖိအားမေပးဘဲနဲ႔ ညႇိႏိႈင္း ၿပီး သြားေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလို႔ ယူဆ တယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ေထာက္ခံသူအစိုး ရဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အေပၚ ၎၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈ

လႊတ္ေတာ္တြင္း အဆိုတင္ သြင္းမႈႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈဆိုင္ ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵရွင္မ်ား အား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း မႈတြင္ အားေကာင္းသည္ကို ေတြ႕ ရေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာေရွ႕ ေဆာင္အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘အခုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအမ်ားစုကေတာ့ ျပည္ သူထဲက လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူနဲ႔ပိုၿပီးေတာ့ နီးစပ္တယ္လို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေျပာလို႔ ရတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ျပ႒ာန္္းသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၏ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ထင္ဟပ္ မႈအားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးေက်ာ္က သံုးသပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္ သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕(PACE)က တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၂၅၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ ၂,၈၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၏လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ‘ေကာင္း ပါသည္’ ဟု ေျဖသူ ေလးပံုတစ္ပံု ပင္မျပည့္ေပ။ ထုိ႔အတူ ‘ညံ့ပါ သည္’ ဟု ေျဖသူလည္း ေလးပံု တစ္ပံုေအာက္သာရွိသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုက လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လုပ္ ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မည္သို႔ အကဲျဖတ္ရမည္ကို မသိဟု ေျဖၾကားေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ ပိုမိုထိ ေတြ႕၍ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ ငန္းမ်ားကို ရွင္းျပေပးရန္ လိုအပ္ ေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ဒီခ်ဳပ္ဝါရင့္ပါတီဝင္အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ အဆို၊ ေမခြန္းတင္သြင္းေမးျမန္းမႈ အားနည္းေန ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

‘‘မိမိတို႔ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳမႈေပးသလိုပဲ တစ္ႏိုင္ ငံလံုးရဲ႕အတိုင္းအတာကို ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ဖို႔လည္း ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ ျပန္႔တဲ့ အေတြးအျမင္နဲ႔ ေဆာင္ ရြက္မႈေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္’’ဟု ၎ က အႀကံျပဳသည္။   ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရွိ ပါတီအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းခ်ဳပ္

စဥ္    ပါတီ                                                          ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္     အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
၁။    ဒီခ်ဳပ္                                                           ၂၅၃                        ၁၃၄
၂။    ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး                                                   ၃၂                          ၁၁
၃။    ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ                                        ၁၃                          ၁၀
၄။    ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)   ၁၃                          ၃
၅။    တအာင္းပေလာင္အမ်ိဳးသားပါတီ                        ၃                           ၂
၆။    ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္                                   ၂                           ၂
၇။    ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ                 ၃                           ၁
၈။    လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ              ၂
၉။    ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ                        ၁
၁၀။    ‘ဝ’ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ                               ၁
၁၁။    မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ                                     ၁
၁၂။    ကိုးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ          ၁
၁၃။    တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ          ၁
၁၄။    တစ္သီးပုဂၢလ                                         ၁                        ၂

        စုစုေပါင္း                                               ၃၂၃                    ၁၆၇

မွတ္ခ်က္။      ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၃၂၅ ဦး (ႏွစ္ဦးကြယ္လြန္- NLD, SNLD တစ္ဦးစီ)။
                အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး (တစ္ဦးကြယ္လြန္-NLD တစ္ဦး)။

7Day News

No comments:

Post a Comment