Latest News

Saturday, February 10, 2018

"ျမတ္ေမာ္တင္စြန္း ဘုရားပဲြေတာ္ သမိုင္းအက်ဥ္း"

"ျမတ္ေမာ္တင္စြန္း ဘုရားပဲြေတာ္ သမိုင္းအက်ဥ္း"

ဧရာ၀တီတိုင္း
ပုသိမ္ခရိုင္ငပုေတာျမိဳ႕နယ္
ပင္လယ္ကမ္းေျခဦးရွိ
သရနေတာင္ေခၚ
ျမတ္ေမာ္တင္ ေတာင္ေပၚမွာ
မဟာကုဋရံသီ
ဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး
တည္ရွိ ပါတယ္
ျမတ္ေမာ္တင္ေတာင္ကုိ
အစြဲျပဳျပိး ျမတ္ေမာ္တင္ေစတီ
ဆုိျပီးထင္ရွားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပုသိမ္က ဆိုရင္ ၈၉ မိုင္
ကြာေ၀းပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရား
သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္
အခါမွစ၍
ပထမေရွးအက်ဆံုး
သမိုင္းစတင္ခဲ့ေသာ
ေစတီႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

ထို႕ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
ဦးေခါင္းေတာ္ကို သံုးသပ္၍
ဆံေတာ္ရွစ္ဆူေပး
သနား ေတာ္မူ၏။
ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႕သည္လည္း
ဆံေတာ္ရွစ္ဆူကို
ပတၱျမားၾကဳတ္တြင္းထည္႕၍
၀မ္းေျမာက္ရြင္ျမဴးစြာ
ပင္႕ေဆာင္ခဲ႔ၾက သည္။
မဟာနာဂရ တိုင္းသို႕
ျဖတ္သန္း၍
ျပန္ၾကေသာအခါ
မဟာနာဂရအဇၥဳတၱ(ရခိုင္)မင္းက
ဆံေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူ ကို
အေကာက္ခြန္အျဖစ္
ပင္႕ေဆာင္ထားေလသည္။

ထိုမွတဆင္႕
ကုန္သည္ညီေနာင္တို႕သည္
ခရီးဆက္ၾက ျပန္ ရာတြင္
ေဇယ်ေသနနဂါးမင္းပိုင္စိုးေသာ
နဂရစ္၀ဲအေမာ္(ေမာ္တင္)
အရပ္သို႕ေရာက္သို႕
ေရာက္ရွိၾက သည္။
ထုိအရပ္သည္ကား
ဘဒၵကမၻာတြင္
ပြင္႕ေတာ္မူျပီးေသာ
ကကုသန္၊ ေကာဏဂံု။
ကႆပ ဘုရားရွင္ တို႕၏
ဓာတ္ေတာ္ ၊ ေမြေတာ္မ်ား
ကိန္း၀ပ္တည္ရွိရာ
သရဏေတာင္အနီး၌
တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင္႕
ဆံေတာ္မ်ားမွ
ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား
ကြန္႔ျမဴးေလသည္။

ထုိအခါေဇယ်ေသန
နဂါးမင္းသည္ ေနာင္အရွည္
ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္လိုေသာ
စိတ္ထားျဖင္႕ေစတီ
တည္ ထားရန္ အတြက္
ဆံေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူကို
ခိုးယူပင္႕ေဆာင္ထား
လိုက္ေလသည္။

နဂါးရစ္အေမာ္(ေမာ္တင္)
အရပ္တြင္ ေဇယ်ေသန
နဂါးမင္းပင္႕ေဆာင္ထားေသာ
ဆံေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူကို
ေနာင္အရွည္လူနတ္ျဗဟၼာ
သတၱ၀ါတို႕ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ၾကေစရန္
သရဏေတာင္ေခၚ
ျမတ္ေမာ္တင္ေတာင္ေပၚ၌
ပင္လယ္ျမသားျဖင္႕
ျပီးအပ္ေသာ
စိုင္တေမာ့အရြယ္ရွိ
ေစတီေတာ္ကို
တည္ထားကိုးကြယ္သည္။

ေဇယ်ေသန နဂါးမင္း၏
ၾကံစည္မႈကို နတ္၊နဂါး
ဆင္ျဖဴေတာ္၊ ၀ိဇၹာဓိုရ္
ပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္
ညွိႏွိုင္းတိုင္ပင္မႈမရွိပဲ
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ
တစုတေ၀းတည္း
ေရာက္ရွိၾက၍
တခ်ိန္တည္း
စုေပါင္းပါ၀င္
ကူညီၾကသည္မွာ
ထူးျခားသည္ ဟု
အဆုိရွိၾကသည္။

သကၠရာဇ္ ၄၅၄-၅၂၉ တြင္
နန္းတက္ေသာ က်န္စစ္မင္းႀကီး
ေျမးျဖစ္သူ
အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္
မူလစိုင္တေမာ႕အရြယ္ရွ္ိ
ေစတီေတာ္ကို
သာသနာ၅၀၀၀၀ပတ္လံုး
အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့စိမ္႕ေသာငွာ
အ၀န္းသံေတာင္ ၄၀၊
အျမင္႕သံေတာင္ ၂၅ ရွိ
ေစတီႀကီးအျဖစ္
လူတစ္ရပ္ပါရမီျဖည့္ဆည္း၍
တည္ထားေတာ္ မူေလသည္။

မဟာမကုဋရံသီ ေခၚ
ျမတ္ေမာ္တင္ဆံေတာ္ရွင္
ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား
အဓၶိ႒ာန္ျပဳ၍ ခုႏွစ္ပတ္ရစ္
ပူေဇာ္ပါက
ေရႊသံ၊ ေငြသံၾကားရျခင္း၊
အေမြးနံ႕သာ ေပါင္းစံု
ပ်ံ႕လႈိုင္ လာျခင္း
လျပည္႕ေန႕ညမ်ားတြင္
ေရာင္ျခည္ေတာ္
ကြန္႕ ျမဴးလာျခင္း၊
ယခုတိုင္ ဆြမ္းဦး
လႈဒါန္းႏိုင္မႈမရွိ
နတ္နဂါးတို႕က
ဆြမ္းဦးကပ္လႈမႈရွိေနျခင္း၊
သစ္ပင္ပန္းမန္တုိ႕သည္
ရာသီမဟုတ္ ဖူးပြင္႔သီးၾကျခင္း၊
ပြဲေတာ္ျဖစ္ခါနီးတြင္
က်ီးငွက္တို႔ အုပ္စုဖြဲ႔၍
ေစတီေတာ္ႀကီး အား
၀ဲပ်ံပူေဇာ္္ၾကျခင္း ၊
ႏွစ္စဥ္ ပြဲေတာ္က်င္းပမႈမရွိပါက
ေတာင္ေတာ္ျမည္ဟည္းျခင္း၊
ျမတ္ေမာ္တင္ေတာင္ေပၚရွိ
နတ္ေရကန္သည္
ဘုရားဖူးမ်ား သိန္းသန္းခ်ီ၍
သံုးစြဲပါေသာ္လည္း
ကုန္ခန္းမႈ မရွိျခင္း
ပြဲေတာ္ျပီးဆံုးေသာအခါ
လႈိုင္းလံုးႀကီးမ်ားသည္
ျမတ္ေမာ္တင္ေတာင္သို႕
တ၀ုန္း၀ုန္း ေျပးရိုက္ပူေဇာ္ျခင္း၊
နတ္၊နဂါး၊က်ား၊
၀ိဇၹာဓိုရ္မ်ားသည္လည္း
မည္သူ႕ကိုမွ်ရန္မျပဳပဲ
ပြဲေတာ္ျပီးဆံုးေသာ အခါ
လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကျခင္း၊
ဘုရားဖူးမ်ား အတြက္
အႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိ
က်န္းမာသက္ရွည္
လာဘ္လာဘေပါၾကြယ္၀ေစျခင္း
စသည္႕ ထူးျခားခ်က္မ်ား
ရွိေနပါတယ္၊

တန္ခိုးၾကြယ္သည္႕
ျမတ္ေမာ္တင္
ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ကို
ႏွစ္စဥ္တေပါင္းလျပည္႕ေန႕တိုင္း
အစဥ္အလာမပ်က္
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
ခမ္းနားစြာပူေဇာ္ခဲ႕ၾကသည္။
ယခုႏွစ္တြင္လည္း
တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္မွ
တေပါင္းလျပည္႕ေန႔ အထိ
ပြဲေတာ္ရက္မ်ား ကို
စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ
ဘုရားဖူး လြယ္ကူစြာ
သြားလာႏိုင္ေစရန္အတြက္
ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းမွ ၈၂ မိုင္
ကြာေ၀းေသာ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္
ခေမာက္ေမာ္ဆိပ္ကမ္းသို႕
ရွပ္ေျပးေရယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊
ရန္ကုန္မွတိုက္ရိုက္သြားလို
သူမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္
အျမန္သေဘာၤမ်ား ေျပးဆြဲ
ပို႕ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
ခေမာက္ေမာ္ မွ တဆင္႕
ေမာ္တင္ေတာင္ေျခအေရာက္
ခရီးသည္တင္ကား
မ်ားျဖင္႔ေျပးဆြဲေပးသည္။
ထိုမွေလးမိုင္ ေ၀းကြာေသာ
ေျမြေတာင္ဘုရားသို႕
သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ရင္း
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစားႏိုင္သည္။

ျမတ္ေမာ္တင္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္တြင္ ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိ ေဇယ်ေသန နဂါးမင္းေစာင္႕ ေရွာက္ထားေသာ ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ထိုေၾကာင္႕ ပြဲေတာ္ရက္ မ်ားတြင္ လူတိုင္း ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Kay Thi Paing

စာဖတ္သူမိတ္ေဆြအေပါင္း ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

No comments:

Post a Comment