Latest News

Saturday, February 10, 2018

ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာ လုိဏ္ဂူဘုရားသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ဘုရားဖူးဧည့္သည္ လာေရာက္မႈမ်ားျပား

ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာ လုိဏ္ဂူဘုရားသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ဘုရားဖူးဧည့္သည္ လာေရာက္မႈမ်ားျပား

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ဒုံသမိျမစ္ၾကား ဘားအံၿမိဳ႕အနီး၌ ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာလုိဏ္ဂူ ဘုရားတည္ရွိသည္။ အဆုိပါ  ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာလုိဏ္ဂူ ဘုရား၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌  ပုိးကရင္၊ စေကာကရင္၊  မြန္ႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတို႔ အေျခစုိက္ ေနထုိင္ၾကသည္။

အျမင့္ေပ ၄ဝဝ ခန္႔ရွိေသာ ဘုရင့္ညီေနာင္ ေတာင္တြင္ ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာလုိဏ္ဂူ ဘုရားတည္ရွိ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၄၁၉ ႏွစ္  (ေအဒီ-၁ဝ၅၇) အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္ သထုံျပည္ကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ သထုံမႏူဟာမင္းႀကီး၏ သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ သီဟကုမၼာရႏွင့္ စိတၱကုမၼာရတုိ႔ ေရွာင္တိမ္း ထြက္ေျပးခုိလႈံရာမွ အစြဲျပဳ၍ ဘုရင့္ညီေနာင္ လုိဏ္ဂူဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

ဘုရင့္ညီေနာင္ လုိဏ္ဂူေတာ္သည္ ေရွးက်ေသာ လုိဏ္ဂူေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိၿပီး ႏႈတ္စကား၊ ပုံျပင္ ဒ႑ာရီမ်ားႏွင့္ လုိဏ္ဂူေတာ္ အတြင္းႏွင့္ အျပင္တုိ႔တြင္ ေစတီေတာ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊    ေရွးေဟာင္းဂဝံ အုတ္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား၊ လက္ေရးစင္ အမွတ္အသားပါေသာ အုတ္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္အုတ္ခြက္ ဘုရားမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ကာ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ကိန္းဝပ္စံပယ္ေသာ ရတနာလုိဏ္ဂူေတာ္အျဖစ္  သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂူဘုရား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း အဆက္မျပတ္ စီးဆင္းေနေသာ သဘာဝ ေရပူစမ္းေပါက္ႀကီးႏွင့္ ေရေအးစမ္းေပါက္တုိ႔ ထြက္ရွိၿပီး  ေရပူစမ္းႏွင့္ ေရေအးစမ္းတုိ႔မွ ေရမ်ားသည္ ေရာေႏွာျခင္းမရွိ တစ္ျခမ္းစီ ထြက္ရွိစီးဆင္းေနကာ ကြန္ကရစ္ ေရကန္မ်ားျဖင့္ ကာရံထား၍ ေရခ်ဳိး၊ ေရကူးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အေရျပားေရာဂါမ်ား၊ ယားနာေဝဒနာမ်ား၊ အက္ကြဲေပါက္ၿပဲနာ၊ အနာႀကီးေရာဂါ၊ ေညာင္းညာကုိက္ခဲ၊  စိတ္ဖိစီးသည့္ ေရာဂါေဝဒနာ မ်ားကိုလည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာ လုိဏ္ဂူဘုရား၏ အဝင္မုခ္ဦးသည္ ဘားအံ-သထုံကားလမ္း ေဘးတြင္တည္ရွိ၍ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္တုိ႔ျဖင့္ အထဲသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး အနည္းငယ္ ဝင္လုိက္ပါက ျပည္လုံးကြၽတ္ ေအးခ်မ္းဓမၼာ႐ုံသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ရာ က်ယ္ဝန္းသည့္ ကားရပ္နားစခန္းႏွင့္အတူ ဘုရားဖူး ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား စားေသာက္ အနားယူႏုိင္ရန္ ေစ်းဆုိင္တန္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္သည့္ ေဒသထြက္ အစားအေသာက္မ်ား၊ မုန္႔မ်ား၊ ယုိစုံမ်ားကို ဝယ္ယူစားေသာက္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ ေျခက်င္ျဖင့္ ဂူဘုရားသုိ႔ အသြားလမ္းတြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသား ႐ုိးရာအဝတ္အထည္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိမွတစ္ဖန္ ကိုက္ ၅ဝဝ ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ သြားပါက ဂူဘုရား၏အေျခ သဘာဝေရပူစမ္းႏွင့္ ေရေအးစမ္းေပါက္တုိ႔မွ ထြက္ရွိသည့္ ေရပူႏွင့္ေရေအး တုိ႔အား သိုေလွာင္ထားသည့္ ေရခ်ဳိးကန္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားဘုရားဖူး ဧည့္သည္မ်ား ေရခ်ဳိးေရကူးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ လုိဏ္ဂူေတာ္တည္ရွိရာ ဘုရင့္ညီေနာင္ေတာင္သုိ႔ ေလွကားထစ္မ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေလွကားထစ္မ်ားအတုိင္း တက္ေရာက္ သြားပါက  သာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ေစတီေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ေစတီေတာ္မ်ားအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၍ လုိဏ္ဂူေတာ္အဝင္ဝသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လုိဏ္ဂူေတာ္အတြင္း၌ ထူးျခားေသာ ပုံသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေက်ာက္ခက္ပန္းဆြဲမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္မ်ားအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳရမည္ ျဖစ္ကာ အတြင္းသုိ႔ ကြန္ကရစ္ လူသြားလမ္းအတုိင္း ေပ ၆ဝဝ ခန္႔ဝင္သြားပါက လုိဏ္ဂူ အဆုံးတြင္ အျမင့္ ၃ ေပခန္႔ရွိ ပလႅင္အုတ္ခုံေတာ္ ေပၚတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ႏွစ္ဆူၿခံရံလ်က္ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာလုိဏ္ဂူ ဘုရားသုိ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘုရားဖူးခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ေန႔စဥ္ဝင္ထြက္ သြားလာလ်က္ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္ ၃ဝဝ ဦးမွ ၄ဝဝ ဦးခန္႔ လာေရာက္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၊ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး၊ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ လာေရာက္ၾကေၾကာင္း အဆုိပါ ဂူဘုရားတြင္ သီတင္းသုံးသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး တစ္ပါးက မိန္႔ၾကားသည္။

ယင္းဘုရင့္ညီေနာင္ ရတနာလုိဏ္ဂူ ဘုရားသည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အထင္ကရေနရာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ သထုံၿမိဳ႕တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ သမုိင္းဝင္ အေမြအႏွစ္မ်ားအား အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်း ေဖာ္ေရြျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သြားလာလည္ပတ္ ဘုရားဖူး အပန္းေျဖရန္ အေကာင္းဆုံးေရွးေဟာင္း သမုိင္းဝင္ ရတနာလုိဏ္ဂူ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(MWD)

No comments:

Post a Comment