Latest News

Friday, January 5, 2018

လိပ္ခဲတည္းလဲ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒ ႏွင့္ အိေျႏၵမရေသာ ေရမေဆးမ်ား ....အထပ္ထပ္ေပါလစ္တင္ ၊အေခါက္ေခါက္အခါခါ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒဟာ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ားအတြက္ မေတာ္တဆ ဖိတ္စင္လာေသာ အခြင့္ေရးေလးေတာင္ မရွိခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဟု ေျပာဆိုလွ်င္ မွားအံ့မထင္ပါ ။ေခတ္အဆက္ဆက္ ဥပေဒပညာရွိမ်ား ထုဆစ္ေရးဆြဲေနေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒသည္ ႐ုပ္လုံးေပၚမလာေသးပဲ ျပည္သူဘက္ကို မ်က္ႏွာမူဘို႔ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနသည္ ။
လူနည္းစုေကာင္းစားေရး အတြက္ အာဏာရွင္ မင္းအဆက္ဆက္ ေရးဆြဲခဲ့လို႔ တက္မလာေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒကို မခ်စ္ပဲႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင့္နမ္းခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္သူေကာင္းစားေရး ေရွ႕ရႈေသာ ဒီမိုကေရစီ မင္းႏွစ္ဆက္ကို ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္မွာ ၇ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ ။ အခ်ိန္ကာလကို ခြဲျခားေျပာဆိုရလွ်င္ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ ဦးသိန္းစိန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ငါးႏွစ္ျဖတ္သတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။၎လက္ထက္တြင္ ျပည္သူအတြက္ ျပဳျပင္ေပးတာလိုလို ၊ေနာင္လာေနာင္သားအတြက္ ငဲ့တာလိုလိုႏွင့္ အႀကီးစား တူးေဖာ္မႈစနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး အလက္စား အေသးစား ဆိုၿပီး အသံေကာင္း ဟစ္ခါ ျပဳျပင္ခဲ့ၾကည္ ။ႏြားမႀကီးကို ဖြဲႏုေႂကြးၿပီး ႏြားႏို႕ ၫွစ္ယူသလို ျဖစ္ေနသည္ ။ ျပည္သူမ်ားသည္ သယံဇာတ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို မခံစားရေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ သီးခံၾကသည္ ။

ျပည္သူ႔ဝင္ေငြကို အမ်ားဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ အစိုးရမင္းမ်ား အဆက္ဆက္က လ်စ္လ်ဴရႈေနသည္ကို ပြင့္လင္းျပင္သာမႈရွိလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ တစတစႏွင့္ သိလာရသည္ ။အဓိက လက္သည္တရားခံသည္ သေႏၶမမွန္ခဲ့ေသာ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ျဖစ္သည္ ။ သေႏၶမမွန္ေသာ ထိုဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားကို စံထားမွီခို၍ ေရးဆြဲေနျခင္းသည္ ဂၽြဲဂ်ိဳ ကို ျဖဴမည္ထင္ၿပီး ပုလင္းကြဲျဖင့္ ျခစ္ေနသည္ႏွင့္ တူလွပါသည္ ။မူမွန္ လမ္းမွန္ မဟုတ္ေသာ ဥပေဒအေဟာင္းႀကီးကို လက္ကိုင္က်မ္းသဖြယ္ ကိုးကားေရးဆြဲေနျခင္းသည္ ေရဆန္ကို တက္အက်ိဳးႏွင့္ေလွာ္ေနသလို ျဖစ္ေနပါသည္ ။

ထိုဥပေဒ /နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ေရးဆြဲစဥ္ကာလ ကတည္းကလည္း အာဏာရွင္တစ္စုမွ လူတစ္စုအတြက္ ေရးဆြဲထားသည္ကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အထင္းသားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သလို လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးလွ်င္လည္း ရႏိုင္ပါသည္ ။ဥပေဒကို လူတစုစာအတြက္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္သူကို ဟ ေပးထားသည္ ။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက ျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ လိုသလိုပုံသြင္း၍မရသည့္အခါ၌ျဖစ္ေစ ၊ လူတစ္စုက ၎တို႔၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ဆုံးရႈံးသည့္အခါ၌ျဖစ္ေစ ဥပေဒအတိုင္းဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာေတြ လုပ္ေတာ့သည္ ။ျပည္သူဥပေဒမ်ားျဖင့္ မေၾကာက္ ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ေတာ့သည္ ။

၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒ ၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ၂၀၂၀ မွာ NLD မဲေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး မွ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဖားကန္႔ ၊ခႏၲီး ၊မိုကုတ္ စသည့္ေဒသႀကီးမ်ားအား မွီခိုေနသူရာခိုင္ႏႈံးမ်ားစြာရွိေနသည္ဆိုတာကို ဥပေဒျပဳအမတ္မင္းမ်ား သတိမမူမိပါက .....

ေဇာ္မိုးထက္ ( ဖားကန္႔ )

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ .....

No comments:

Post a Comment