Latest News

Wednesday, December 20, 2017

" ရွစ္ ေလး လံုး ပါ တီ ကို ေလ့ လာ ၾကည့္ ျခင္း "

" ရွစ္ ေလး လံုး ပါ တီ ကို ေလ့ လာ ၾကည့္ ျခင္း "

၁၉၈၈ အ ေရး အ ခင္း နဲ႔ အ တူ နံ မည္ ယွဥ္ တြဲ လာ ခဲ့ တဲ့ သူ ေတြ ျဖစ္ တဲ့ မင္း ကို နိုင္ တို႔ ကို ကို ႀကီး တို႔ ကို ၈၈ အ ေရး အ ခင္း လူ ေတြ လို႔ သိ ထား ၾက တယ္ ။

မင္း ကို နိုင္ က ေတာ့ နိုင္ ငံ ေရး ထက္ နိုင္ ငံ သား ပီ သ ေရး ကို ပို စိတ္ ဝင္ စား တယ္ လို႔ ယူ ဆ တယ္ ။ သူ က နိုင္ ငံ သား တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ က် ရာ ေန ရာ မွာ တာ ဝန္ ေက် ေအာင္ လုပ္ မယ္ လို႔ ခံ ယူ ထား ပံု ရ ၿပီး အာ ဏာ နိုင္ ငံ ေရး ကို ဝင္ မ ပါ ခ်င္ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေတြ႕ ရ တယ္ ။

ကို ကို ႀကီး နဲ႔ က်န္ အ ဖြဲ႕ ဝင္ တစ္ ခ်ိဳ႕ က ေတာ့ နိုင္ ငံ ေရး က အာ ဏာ ရ မွ ပို ၿပီး ထိ ေရာက္ ေအာင္ လုပ္ လို႔ ရ တယ္ ဆို တာ ကို သိ ထား ၿပီး လုပ္ နိုင္ တာ ထက္ ပို လုပ္ ေပး ခ်င္ ၾက သ လို စိတ္ မ်ိဳး ရွိ ပံု ရ တာ ေတြ႕ ရ တယ္ ။

ဒီ ေန ရာ မွာ စဥ္း စား မိ တာ ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ ေတြ ဟာ ရွစ္ ေလး လံုး ပါ တီ လို႔ နံ မည္ ခံ ၿပီး ပါ တီ ေထာင္ မယ့္ ကိ စၥ က ေန ပါ တီ ရဲ႕ အ ယူ အ ဆ အ ေတြး အ ေခၚ အ ထိ အ ေၾကာင္း ကို ေတြး မိ ပါ တယ္ ။

Democracy , Development , Demography ဆို ၿပီး ပါ တီ အ ယူ အ ဆ ကို ပါ တီ ၏ အ ေျခ ခံ အ ေတြး အ ေခၚ အ ျဖစ္ အ ေျခ ခံ ထား ေၾကာင္း ပါ တီ ျဖစ္ ေျမာက္ ေရး ဦး ေဆာင္ အ ဖြဲ႕ တာ ဝန္ ခံ ဦး ကို ကို ႀကီး က ေျပာ တယ္ လို႔ ဖတ္ လိုက္ ရ တယ္ ။

မူ ဝါ ဒ ယံု ၾကည္ ခ်က္ တူ တဲ့ နိုင္ ငံ ေရး ပါ တီ မ်ား အ ထူး သ ျဖင့္ တိုင္း ရင္း သား ပါ တီ မ်ား နဲ႔ မ ဟာ မိတ္ ဆက္ ဆံ ေရး ကို အ ဓိ က ထား ၿပီး ေဆာင္ ႐ြက္ သြား မယ္ လို႔ လည္း ေျပာ သြား ခဲ့ တယ္ ။ တစ္ ျခား ကိ စၥ ေတြ မူ ဝါ ဒ ေတြ လည္း ရွိ ေန တယ္ ဆို ေပ မယ့္ ကိုယ္ ေတြ မ သိ ပါ ဘူး ။ သိ သ ေလာက္ ေဆြး ေႏြး ၾကည့္ ပါ မယ္ ။

ဒီ ေန႔ NLD က ဦး ဝင္း ထိန္ က ေနာက္ ထပ္ ၅ နွစ္ သက္ တန္း ထပ္ ရ ဖို႔ အ ေရး ႀကီး တယ္ လို႔ ေျပာ တာ ေတြ႕ လိုက္ ရ တယ္ ။ နိုင္ ငံ ကို ၿခံဳ ၾကည့္ ရ မယ္ ဆို ရင္ ဒီ စ ကား အ မွန္ ပဲ ။ လက္ ရွိ ၅ နွစ္ နဲ႔ NLD အ ေ႐ြ႕ တစ္ ခု ကို မ ေရာက္ နိုင္ ေတာ့ တာ ၂ နွစ္ သက္ တန္း မွာ အ ေျဖ တစ္ ဝက္ ေပၚ လာ ၿပီ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ တယ္ ။

ဒီ မို က ေရ စီ စ နစ္ ေကာ ၊ တိုင္း ျပည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳး ေရး အုပ္ ျမစ္ ခ် ဖို႔ ေကာ ၊ လက္ နက္ ကိုင္ ကိ စၥ ေတြ တပ္ မ ေတာ္ နဲ႔ ညႇိ နိႈင္း ေဆာင္ ႐ြက္ ရ မယ့္ ကိ စၥ ေတြ အ တြက္ NLD အ စိုး ရ ေနာက္ ထပ္ ၅ နွစ္ ေလာက္ အ မွန္ တ ကယ္ လို အပ္ ေန ေသး တယ္ ။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ မွား မွား မွန္ မွန္ မ ဆန္႔ က်င္ ၾက ပဲ ၿငိမ္ ခံ ေန ေအာင္ ၾသ ဇာ ရွိ တဲ့ သူ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ရွိ ေန ေသး လို႔ ပဲ ။

* ( တစ္ ခု ေတာ့ ေျပာ စ ရာ ရွိ တာ က လက္ ရွိ အ ခင္း အ က်င္း ကို ျပည္ သူ ေကာ ၊ ပါ တီ တြင္း က ေကာ သိပ္ သ ေဘာ မ ေတြ႕ ေတာ့ ဘူး ဆို တာ ေတာ့ NLD တာ ဝန္ ရွိ သူ ေတြ ေခါင္း ထဲ မွာ ထည့္ ထား ရ မယ့္ ကိ စၥ တစ္ ခု လို႔ ျမင္ တယ္ ။ )

ဒီ ေတာ့ ေနာက္ ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲ ကို လည္း ကိုယ္ လို ေတြး မိ တဲ့ သူ ေတြ NLD ကို ပဲ မဲ ေပး ၾက အံုး မွာ ပါ ။

ဒါ ဆို ၈၈ က ဘာ အ တြက္ နိုင္ ငံ ေရး ေလာ က ထဲ ကို ႀကိဳ ဝင္ လာ ရ တာ လဲ လို႔ ေတြး စ ရာ ျဖစ္ လာ တယ္ ။

ကို ကို ႀကီး NLD မွာ ဝင္ ပူး ေပါင္း ေတာ့ အ မတ္ ေ႐ြး ခ်ယ္ ခံ ဖို႔ ကို NLD က ျငင္း ခဲ့ တယ္ ။ ပါ တီ နိုင္ ငံ ေရး ကို စိတ္ ဝင္ စား တဲ့ ကို ကို ႀကီး နဲ႔ အ ဖြဲ႕ တစ္ ခ်ိဳ႕ သီး သန္႔ ပါ တီ ေထာင္ လိမ့္ မယ္ လို႔ အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ က တည္း က ေျပာ ခဲ့ ေရး ခဲ့ ဖူး တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ ပါ တီ ေထာင္ လည္း အ ေျခ အ ေန အ ရ မ ေအာင္ ျမင္ နိုင္ ေသး ဘူး လို႔ အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ က တည္း က ေရး ခဲ့ သ လို ပါ တီ အ တြက္ တစ္ နိုင္ ငံ လံုး အ တိုင္း အ တာ နဲ႔ ရပ္ တည္ နိုင္ ဖို႔ အ တြက္ ေငြ ေၾကး ရံ ပံု ေငြ က အ စ အ ခက္ အ ခဲ ျဖစ္ နိုင္ တာ ကို ေထာက္ ျပ ခဲ့ ၿပီး ပါ တီ ႀကီး တစ္ ခု ခု ဒါ မွ မ ဟုတ္ လုပ္ နိုင္ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ေယာက္ နဲ႔ ပတ္ သက္ သြား နိုင္ တယ္ လို႔ ခန္႔ မွန္း ခဲ့ တယ္ ။

အ ခု ဘယ္ လို ဆက္ လမ္း ေလ်ာက္ မယ္ မ သိ ေပ မယ့္ အ ခ်ိန္ မ တန္ ေသး ဘူး လို႔ ျမင္ မိ တယ္ ။

၈၈ က ေက်ာင္း သား ေတြ က သူ႔ အ ရွိန္ နဲ႔ သူ ရွိ ေန ၿပီး သား ျဖစ္ သ လို NLD ၿပီး ရင္ လက္ ရွိ ျပည္ သူ အ ေထာက္ ခံ ဆံုး အ ဖြဲ႕ လို႔ ေယ ဘူ ယ် သတ္ မွတ္ လို႔ ရ တယ္ ။ ႀကံ့ ခိုင္ ေရး ပါ တီ က ပါ တီ ထဲ မွာ အင္ အား အ ႀကီး ဆံုး ျဖစ္ ေပ မယ့္ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ အ ထိ သ တၱိ ရွိ ရွိ ေျပာင္း လည္း ရဲ တဲ့ အ စြမ္း မ ရွိ ေသး ဘူး လို႔ ျပည္ သူ တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ ျမင္ တယ္ ။

ႀကံ့ ခိုင္ ေရး ပါ တီ ရဲ႕ အ ႀကီး မား ဆံုး ျပဳ ျပင္ ရ မွာ က ဒီ မို က ေရ စီ အ တြက္ အ မွန္ တ ကယ္ အာ မ ခံ ခ်က္ ရွိ ရဲ႕ လား ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ပဲ ။ ႀကံ့ ခိုင္ ေရး ပါ တီ က တပ္ မ ေတာ္ အ ရာ ရွိ အ ၿငိမ္း စား ေတြ အ မ်ား စု နဲ႔ ဖြဲ႕ စည္း ထား ေတာ့ ျပင္ ပ ျပည္ သူ ေတြ အ ျမင္ မွာ အ ကို ႀကီး ညီ ေလး စ နစ္ နဲ႔ ပဲ သြား ေန ၾက ေသး တယ္ ၊ Senior ကို Junior က ျပန္ မ ေဝ ဖန္ နိုင္ ဘူး ဆို တဲ့ အ ျမင္ မ ေပ်ာက္ ေသး ဘူး ။

ႀကံ့ ခိုင္ ေရး ပါ တီ ဟာ မ ထင္ မွတ္ တဲ့ ေျပာင္း လည္း မႈ ကို ရဲ ရဲ တင္း တင္း လုပ္ ရဲ မွ သာ နိုင္ ငံ ေရး မွာ အ သက္ ဆက္ ရွင္ နိုင္ အံုး မွာ ပါ ။ အ ခု လို သ ေဘာ ထား ေတြ ေျပာ ျပ ရံု နဲ႔ ေတာ့ မ ရ ေသး ပါ ဘူး ။

၈၈ ေတြ ရွစ္ ေလး လံုး ပါ တီ လို႔ နံ မည္ ယူ လိုက္ တာ လည္း အား နည္း ခ်က္ ရွိ ေန တာ ကို ေဖာ္ ျပ လိုက္ သ လို ျဖစ္ ေစ တယ္ ။ ၈၈ ဆို တဲ့ နံ မည္ သာ မ ရွိ ရင္ မ ျဖစ္ ေတာ့ ဘူး ၊ မ ေအာင္ ျမင္ နိုင္ ဘူး ဆို တဲ့ သ ေဘာ သက္ ေရာက္ သြား တယ္ ။

ကို ကို ႀကီး တို႔ ေတြ က တစ္ နိုင္ ငံ လံုး သိ ၿပီး သား လူ ေတြ ပါ ။ ဒီ အ တြက္ ထပ္ ေၾက ျငာ စ ရာ မ လို ေတာ့ ပါ ဘူး ။ စြမ္း ေဆာင္ ရည္ ျပ ရ ေတာ့ မယ့္ အ ခ်ိန္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ပါ တီ ရဲ႕ မူ D သံုး လံုး ထဲ က Demography က လည္း ေတြး စ ရာ ျဖစ္ ေန တယ္ ။

Demography ဆို တာ လူ ဦး ေရ စာ ရင္း ေကာက္ ပ ညာ ကို ေခၚ တာ ။ သန္း ေခါင္ စာ ရင္း ေပါ့ ။ ဘယ္ အ တြက္ ပါ တီ အ ယူ အ ဆ အ ေန နဲ႔ ထည့္ သြင္း ထား လည္း မ သိ ေပ မယ့္ အ မ်ိဳး သား ေရး တို႔ တိုင္း ရင္း သား ေရး တို႔ နဲ႔ ပတ္ သက္ မ လား လို႔ ေတြး မိ တယ္ ။

တ ကယ္ လို႔ အဲ့ ဒီ လို ပတ္ သက္ မယ္ ဆို ရင္ အ ျမင့္ ႀကီး မွန္း မ ထား တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ပဲ ။ အ တိုက္ အ ခံ အ နည္း စု ေလာက္ ပဲ ရည္ မွန္း ထား သ လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။ ဒါ ဆို NLD အ တြက္ မဲ ကြဲ ေစ မယ့္ အ ေန အ ထား မ်ိဳး ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။

၈၈ မ်ိဳး ဆက္ ေတြ ေနာင္ တစ္ ခ်ိန္ ပါ တီ ေထာင္ ရင္ ( ဥ ပ မာ ၂၀၂၀ ေနာက္ ပိုင္း ) NLD နဲ႔ အ တိုက္ အ ခံ ေကာင္း ေကာင္း ျဖစ္ နိုင္ ၿပီး ပါ တီ ႀကီး အ ဆင့္ အ ထိ တက္ လာ နိုင္ တယ္ ။ အ ခု အ ခ်ိန္ မွာ ပါ တီ ေထာင္ ၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲ ကို ဝင္ မယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ေဘာ လံုး စ ကား နဲ႔ ေျပာ ရ ရင္ ဖ်က္ ျမင္း အ သင္း အ ေန အ ထား မွာ ပဲ ရွိ လိမ့္ မယ္ ။

နိုင္ ငံ ကို တိုး တက္ ၿပီး နိုင္ ငံ ေတြ လို ႏိုင္ ငံ ေရး တည္ တည္ ၿငိမ္ ၿငိမ္ နဲ႔ စ နစ္ တ က် တိုး တက္ ေစ ခ်င္ တယ္ ။ ဒါ ဆို ရင္ နိုင္ ငံ ထူ ေထာင္ စ အ ခ်ိန္ မွာ နိုင္ ငံ ေရး ပါ တီ ေတြ က အ နည္း ဆံုး သက္ တန္း နွစ္ ခု ေလာက္ မွ ပီ ပီ ျပင္ ျပင္ ျဖစ္ နိုင္ မယ္ ။ အ ခု လည္း NLD ပါ တီ အ တြက္ ေနာက္ ထပ္ ၅ နွစ္ မ ျဖစ္ မ ေန လို အပ္ ေသး တယ္ လို႔ ယူ ဆ တယ္ ။

ေနာက္ တစ္ ခု ေတြး မိ တာ ၈၈ ပါ တီ က ဦး ေရႊ မန္း နဲ႔ ေပါင္း ခဲ့ ရင္ ေကာ ဆို တဲ့ ကိ စၥ ။

ဒါ လည္း ျဖစ္ နိုင္ သ လို ျဖစ္ သြား ရင္ လည္း အ့ံ ၾသ စ ရာ ေတာ့ မ ရွိ ဘူး အ ရင္ က လည္း ေရး ခဲ့ ၿပီး ၿပီ ။ နိုင္ ငံ ေရး မွာ ဘာ မ ဆို ျဖစ္ လို႔ ရ တယ္ ။ အဲ့ လို ေပါင္း သြား ရင္ စြန္႔ စား ရ မွာ ျဖစ္ ေပ မယ့္ ဦး ေရႊ မန္း ေကာ ၈၈ ေကာ နိုင္ ငံ ေရး မွာ အ ျမတ္ ထြက္ သြား လိမ့္ မယ္ ။

ဦး ေရႊ မန္း က နိုင္ ငံ ေရး အ ရ အ ျမတ္ ထြက္ ၿပီး ၈၈ ေတြ က ပါ တီ ႀကီး ျဖစ္ ဖို႔ အ ေထာက္ အ ပ့ံ ေကာင္း ေကာင္း ရ သြား နိုင္ တယ္ ။ တစ္ ခ်ိန္ တစ္ ခါ က ဦး ေရႊ မန္း သ မၼ တ လုပ္ ၿပီး ကို ကို ႀကီး ကို ဒု သ မၼ တ ေပး မယ္ ဆို တဲ့ ေကာ လ ဟာ လ ထြက္ ခဲ့ ဖူး တယ္ ။

အဲ့ ဒီ လို ျဖစ္ လာ မယ္ လို႔ ေျပာ မ ရ ေပ မယ့္ ျဖစ္ လာ ဖို႔ ရည္ ႐ြယ္ ထား တယ္ ဆို ရင္ ရွစ္ ေလး လံုး ပါ တီ လို႔ နံ မည္ ေပး ထား ရင္ မွား လိမ့္ မယ္ လို႔ ယူ ဆ မိ တယ္ ။ ေဝ ဖန္ ခံ ရ လိမ့္ မယ္ ။

လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန နဲ႔ ၂၀၂၀ အ ထိ ကို ေတြး ၾကည့္ ရင္ ရွစ္ ေလး လံုး ပါ တီ မ လို အပ္ ေသး သ လို NLD တ ကယ္ ေနာက္ ၅ နွစ္ လို အံုး မယ္ ။ နိုင္ ငံ ေရး က ခ်ိန္ ကိုက္ လႈပ္ ရွား တတ္ ရ တယ္ ။ လြဲ သြား ရင္ တစ္ ေလွ်ာက္ လံုး လြဲ တာ ပဲ ။

ကို ကို ႀကီး တို႔ နိုင္ ငံ ေရး လုပ္ မယ္ ဆို ရင္ လည္း ၈၈ နံ မည္ ေလာင္း ရိပ္ မ ခို ပဲ လုပ္ မွ ပို ေကာင္း မယ္ လို႔ ထင္ ၿပီး နည္း နည္း ေစာ ေန ေသး တယ္ လို႔ ျမင္ တယ္ ။

( အ ေရး အ ခင္း ႐ြယ္ တူ ေက်ာင္း သား ေတြ ျဖစ္ လို႔ ဦး မ ထည့္ ပဲ ေရး လိုက္ ပါ တယ္ )

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )

No comments:

Post a Comment