Latest News

Thursday, December 21, 2017

စည္းကမ္းရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအျဖစ္၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္စို႔

စည္းကမ္းရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအျဖစ္၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္စို႔

ၿမိဳ႕တြင္ ေျခက်င္ခရီးသြားျပည္သူအမ်ား ယာဥ္အၲရာယ္
ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ လူကူး ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားကို ဆက္တုိက္ဆိုသက့ဲသို႔ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့သည္။
လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာရာေနရာမ်ား၊ ခရီးသြားတို႔မ်ားျပားရာ ေနရာတို႔တြင္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားမ်ားကို ထင္ရွားစြာ ေရးသားေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ခရီးသြားအမ်ားစုမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကို လိုက္နာမႈအားနည္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔အတြက္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကုိ လိုအပ္ေသာဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႀကိဳတင္ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပညာေပးကာလ မ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိကာလမ်ားေက်ာ္မွ ကားႀကီး တစ္စီးျဖင့္ ၿမိဳ႕ကိုပတ္ကာ စည္းကမ္းမဲ့လမ္းကူးသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ကားေပၚတင္ၿပီး သတ္မွတ္တရား႐ံုးတုိ႔တြင္ ေငြဒဏ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။
႐ံုးခ်ိန္၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္းဆိုထားေသာ အခ်ိန္မ်ားထက္ လြန္စြာေနာက္က်မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕သတ္မွတ္ဒဏ္ေငြ မပါ၍ အိမ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားမႈေၾကာင့္ ေနာက္မွလိုက္ကာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ ဘယ္သူ မျပဳ မိမိမႈဆိုေသာ္လည္း ကားေပၚပါသြားသည္ႏွင့္ အရွက္ရခဲ့ၾက ရသည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ႐ံုးတက္ခ်ိန္၊ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေျခက်င္သြားခရီးသြားအမ်ားစုကလည္း အေျခအေနအခ်ိန္ အခါကို ၾကည့္ၾကသည္။ စည္းကမ္းထိိန္းသိမ္းေရးယာဥ္ႀကီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ လွည့္ေနသည္ဟု အသံၾကားလွ်င္ အနည္း ငယ္ အပင္ပန္းခံ၍ လူကူးမ်ဥ္းရွိရာသို႔ အေရာက္သြား၍ လမ္း ကူးၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိေရာက္ရွိေနရာ ပလက္ေဖာင္း မွ တစ္ဖက္ပလက္ေဖာင္းသို႔ ကားမ်ားအၾကားမွ အလ်င္အျမန္ ကူးၿပီးသားျဖစ္ၾကသည္။

ေစာေစာကဆိုသကဲ့သို႔ ေျခက်င္ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားအထိေရာက္ေအာင္သြား၍ လမ္းကူးရာတြင္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ မီးပြိဳင့္အမိ တြင္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားကို မခ်န္လွပ္ လူကူး မ်ဥ္းကူးအေပၚ အထိပင္ ယာဥ္ကိုရပ္တန္႔၍ မီးပြိဳင့္ကို ေစာင့္ၾကသည္။ ခရီး သြားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ဥ္းက်ားေပၚရပ္ထားေသာ ယာဥ္မ်ား အၾကားမွ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္သဖြယ္ ေကြ႕ပတ္လမ္းကူးၾက ရသည္။

မီးပြိဳင့္လြတ္၍ တစ္ေျဖာင့္တည္းသြားေသာ ယာဥ္အမ်ားစု အေနျဖင့္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားမွ ခရီးသြားမ်ားကို ဦးစားမေပး၊ မငဲ့ညႇာ အရွိန္ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ မ်ဥ္းက်ားေပၚမွ လမ္းကူးလင့္ကစား ေျပးေျပးလႊားလႊား ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားမွ လမ္း ကူးသူမ်ားကို ကူညီရန္ သူတို႔တာဝန္မဟုတ္၊ စည္းကမ္းမဲ့လမ္းကူး သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္ကလည္း တစိုက္ မတ္မတ္မဟုတ္၊ ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ အစဥ္ အၿမဲ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး တစ္ခါတစ္ခါ အိပ္မက္အရ ျပန္ေပၚလာ လိုက္ႏွင့္ ေပၚခ်ီတစ္ခါ ျမဳပ္ခ်ီတစ္လွည့္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအေပၚ လိုက္နာမႈ အစဥ္အားနည္း တတ္သူတို႔အဖို႔ အႀကိဳက္ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ မိခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ေျခက်င္ခရီးသြားမ်ား အစဥ္မ်ားျပားရာ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းဆံုေနရာတြင္ ယခင္က လူကူး ခံုးေက်ာ္တံတားတစ္စင္းတည္းသာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ပတ္လည္ တံတားအျဖစ္ ေလးဖက္ေလးတန္ဆက္၍ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ယာဥ္အၲရာယ္ကင္းေဝးေစေရး ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တံတားအေပၚ၌ အစဥ္အၿမဲလိုလို ေစ်းသည္မ်ားက ရွိေနတတ္ ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေန႔စားအျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔ထား ၍ တံတားေအာက္မွ စည္းကမ္းမဲ့ လမ္းျဖတ္ကူးမည့္ သူမ်ားကို တံတားေပၚမွ သြားၾကရန္ ညႊန္းဆိုအသိေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစ ခဲ့သည္။ ဤသည္ကလည္း အစဥ္အၿမဲမရွိ အနတၱပင္ျဖစ္ သည္။ ျမဳပ္ခ်ိန္တစ္ခါ ေပၚခ်ီတစ္လွည့္ျဖင့္ စည္းကမ္းမလိုက္နာ သူတုိ႔အား တားခ်ီတစ္ခါ၊ လႊတ္ခ်ီတစ္လွည့္ဆိုသကဲ့သို႔ ရွိေနသည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕အေန ျဖင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ ရဲေမမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခန္႔ ထားေသာ္လည္း ဝင္လာသူႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္သြားသူတို႔ျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနအရ အင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္သာ မ်ားျပား ေသာယာဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေနရသည္ဟု သိရသည္။

ဤတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါက တံတားေပၚမွ သြားလာသူမ်ားေသာ တံတားႏွင့္ တံတားရွိလ်က္ တံတားေအာက္ႏွင့္ တံတားအနီး လမ္းကူးသူ မ်ားေနေသာ ေနရာမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ ၿပီျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းေရွ႕မွ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အထက(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္းေက်ာင္းအနီးမွ လူကူးခံုးေက်ာ္ တံတား၊ ကမၻာအးဘုရားလမ္း ကမၻာေအးဘုရားပရိဝုဏ္ေရွ႕ မွ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး လွည္းတန္းလမ္း ဆံုအနီးမွ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား၊ ဗဟန္း(၃) လမ္းအနီးမွ လူကူး ခံုးေက်ာ္တံတားတို႔မွာ ေျခက်င္ခရီးသြားမ်ား တက္ေရာက္ ျဖတ္သန္းရာ တံတားမ်ား ျဖစ္သည္။ တံတားတည္ေဆာက္ေပး ရသည္မွာ အက်ဳိးရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္နည္း ... လမ္းကူးခရီးသည္မ်ား လြယ္ကူစြာ စည္းကမ္းမဲ့ မျဖတ္သန္းႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ထားမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းေရွ႕မွ တံတားဆိုပါက ယခင္ တံတားေဟာင္းရွိစဥ္ကတည္းကပင္ ကားလမ္းေပၚမွ အလြယ္ တကူ ျဖတ္သန္းလမ္းမကူူးႏိုင္ရန္အတြက္ ကားလမ္းအလယ္တြင္ ရွည္လ်ားေသာ စတီးဝရန္တာမ်ားကို ခ်ထားခဲ့သည္။ မဂၤလာဒံု အထက(၂) ေက်ာင္းအနီးမွ တံတားဆိုပါက တံတားေအာက္ မွ ျဖတ္သန္း၍ ကားလမ္းေပၚ၌ တံတားႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည္ အထိ စတီးသံပန္းမ်ား ကာရံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အင္းစိန္လမ္းမ လွည္းတန္းလမ္းဆံုမွ တံတားဆိုပါလွ်င္လည္း စတီးသံပန္းမ်ားကို ရွည္လ်ားစြာ ခ်ထားသည္။ ဗဟန္း (၃) လမ္းအနီးမွ တံတားဆိုပါကလည္း လမ္းအလယ္မွ ကြန္ကရစ္ တံုးမ်ားကို ရွည္လ်ားစြာ တစ္တံုးႏွင့္တစ္တံုး အၾကားအလပ္မရွိ ကပ္လ်က္ တန္းစီကာရံထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလြယ္ႀကိဳက္ ေသာ ေျခက်င္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခြင့္မသာေတာ့ဘဲ ျဖစ္ရသည္။

ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚရွိ လူကူး ခံုးေက်ာ္တံတား၊ ကမ္းနားလမ္းေပၚရွိ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းအနီးမွ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား၊ သိမ္ႀကီးေစ်းအနီး အေပၚေအာက္ လမ္းဆံုတို႔မွ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား၊ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းဆံုမွ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေမာ္တင္မွတ္တိုင္အနီးမွ လူကူး ခံုးေက်ာ္ တံတား စသည္တို႔မွာ ခရီးသြားမ်ား တက္လွမ္းသြားလာ သူ အလြန္နည္းေသာ တံတားမ်ား ျဖစ္သည္။ တံတားရွိပါလ်က္ ကားလမ္းေပၚမွပင္ လြယ္ကူစြာ ျဖတ္သန္းေနသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

ဘာေၾကာင့္နည္း ... လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားျဖစ္၍ ကားလမ္း ေပၚတြင္ အကာအရံမ်ား ရွည္လ်ားစြာခ်ထားျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလြယ္တကူ ျဖတ္သန္း၍ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ သတိေပး တားျမစ္ရန္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမဳပ္ခ်ီတစ္ခါ ေပၚခ်ီတစ္လွည့္မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ လိုအပ္ပါသည္။

ေျခက်င္ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္လည္း စင္ကာပူ လို ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ခ်င္ပါသည္ဟု ပါးစပ္ကေျပာေနျခင္းထက္ မိမိကိုယ္၌ကပင္ အေသးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းကအစ လိုက္နာၿပီး စည္းကမ္းရွိေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေစေရးမွာ လိုအပ္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါစို႔ဟု တုိက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

တင္၀င္းေလး(ၾကည့္ျမင္တိုင္)

No comments:

Post a Comment