Latest News

Friday, December 22, 2017

" အ စၥ ေရး ေဂ် ရူ စ လင္ အ ေရး နဲ႔ ျမန္ မာ " ေဆာင္းပါး

" အ စၥ ေရး ေဂ် ရူ စ လင္ အ ေရး နဲ႔ ျမန္ မာ " ေဆာင္းပါး

အ စၥ ေရး နိုင္ ငံ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ကို ေဂ် ရု စ လင္ အ ျဖစ္ ထ ရမ့္ က သတ္ မွတ္ လိုက္ တာ ေတာ္ ေတာ္ ေလး ဂ ယက္ ရိုက္ ေန တယ္ ။

ဒီ ျပ ႆ နာ က အ ခု ထိ မ ၿပီး ေသး ဘူး ။ လံု ၿခံဳ ေရး ေကာင္ စီ ၁၅ နိုင္ ငံ အ စည္း အ ေဝး မွာ လည္း ၁၄ နိုင္ ငံ က န္႔ ကြက္ တာ ကို အ ေမ ရိ ကန္ တစ္ နိုင္ ငံ တည္း က ဗီ တို အာ ဏာ သံုး ၿပီး ပယ္ ခ် ခဲ့ တယ္ ။ အ ခု ကု လ သ မ ဂၢ နိုင္ ငံ ၁၉၃ နိုင္ ငံ စ လံုး ေခၚ ၿပီး မဲ ေပး ခိုင္း ေတာ့ လည္း အ ေျခ အ ေန မ ေကာင္း ဘူး ။

လံု ၿခံဳ ေရး ေကာင္ စီ ၁၄ နိုင္ ငံ အ စည္း အ ေဝး မွာ ကန္႔ ကြက္ တဲ့ ၁၄ နိုင္ ငံ ကို မွတ္ ထား မယ္ လို႔ ေျပာ ၿပီး သ မၼ တ နဲ႔ ျပန္ တိုင္ မယ္ လုပ္ တယ္ ။ ျပန္ လည္း တိုင္ တယ္ ။ သ မၼ တ က လည္း ျပန္ တိုင္ တဲ့ နိုင္ ငံ ေတြ ကို မွတ္ ထား ၿပီး အ ေရး ယူ မယ္ လို႔ ျပန္ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

ကု လ သ မ ဂၢ ၁၉၃ နိုင္ ငံ မဲ ေပး ခိုင္း ေတာ့ ျမန္ မာ အ ပါ အ ဝင္ နိုင္ ငံ ၆၀ ေလာက္ ကို အ ေမ ရိ ကန္ က သူ႔ ကို ေထာက္ ခံ ဖို႔ မဲ ဆြယ္ သ လို လုပ္ ခဲ့ ေသး တယ္ ။ ျမန္ မာ က ေတာ့ မ တက္ ေရာက္ သ လို လည္း ၾကား တယ္ ၊ ၾကား ေန မဲ ပဲ ေပး ခဲ့ တယ္ လည္း ၾကား တယ္ ။

ကု လ သ မ ဂၢ က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ အ ဆို ကို ေထာက္ ခံ မဲ ၁၂၉ မဲ ၊ ၾကား ေန မဲ ၃၅ မဲ ၊ ကန္႔ ကြက္ မဲ ၉ မဲ နဲ႔ ပယ္ ခ် ခဲ့ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ ဆိုင္ ရာ ကု လ သ မ ဂၢ ကိုယ္ စား လွယ္ နစ္ ကီ ဟာ ေလ က ဒီ ေန႔ ကို မွတ္ ထား မယ္ လို႔ ေျပာ ခဲ့ ၿပီး ကု လ သ မ ဂၢ နဲ႔ ပတ္ သက္ လုိ႔ အ လွဴ ေငြ လာ ေတာင္း ရင္ လည္း ဒီ ေန႔ ကို သ တိ ရ ေန မယ္ လို႔ က ေလး ေတြ ရန္ ျဖစ္ သ လို ႀကိမ္း ဝါး ခဲ့ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ က အ ေရွ႕ အ လယ္ ပိုင္း ေဒ သ မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး အ တြက္ အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ ၇ ထ ရီ လီ ယံ ေလာက္ အ သံုး ျပဳ ခဲ့ ရ ၿပီး ၿပီ ။

ေဂ် ရု စ လင္ က ဂ်ဴး ေတြ အ တြက္ ေကာ ၊ မြတ္ စ လင္ ေတြ အ တြက္ ေကာ အ ထြတ္ အ ျမတ္ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ ေန ရံု မ က ဘူး သ မိုင္း တစ္ ေလ်ာက္ လံုး လည္း တစ္ ခ်ိန္ လံုး သူ တစ္ လွည့္ ကိုယ္ တစ္ လွည့္ သိမ္း ေန ၾက တဲ့ ေန ရာ ပဲ ။ ခ ရူး ဆိတ္ စစ္ ပြဲ ဆို တာ က မာၻ ေက်ာ္ ေပါ့ ။

က မာၻ ႀကီး ကို တ ကယ္ ေတာ့ ဘယ္ သူ မွ မ ပိုင္ ဘူး ။ ဒါ ေပ မဲ့ သိ သ ေလာက္ နဲ႔ ေရွ႕ ကို လွမ္း ၾကည့္ ၾက ရင္း နဲ႔ ေလာ ဘ ေဒါ သ ေတြ ေၾကာင့္ သူ႔ အ ပိုင္ ကိုယ့္ အ ပိုင္ ျဖစ္ လာ ၾက တယ္ ။

ဂ်ဴး ေတြ က ေရွး နွစ္ ေပါင္း ၄၀၀၀ ေလာက္ က စ ေျပာ တယ္ ။ မြတ္ စ လင္ ေတြ က ေအာ္ တို မင္ အင္ ပါ ယာ က စ ေျပာ တယ္ ။ နွစ္ ဖက္ စ လံုး က သူ တို႔ အ ရင္ ေန ခဲ့ ၾက တာ ပါ လို႔ ပဲ ေျပာ သ လို အ ခု လည္း သူ တို႔ ေန ေန ၾက တာ ပါ လို႔ ေျပာ တယ္ ။

BC နဲ႔ ေျပာ ရ ရင္ ဂ်ဴး ေတြ က စ ေနသ လို AD နဲ႔ ေျပာ ရ ရင္ ဂ်ဴး ေတြ ေန ထိုင္ ခဲ့ တဲ့ အ ခ်ိန္ နဲ႔ ေဘ ဘီ လံု ေခတ္ ေအာ္ တို မင္ အင္ ပါ ယာ တန္ ခိုး ႀကီး ထြား တဲ့ အ ခ်ိန္ ကို နိႈင္း ယွဥ္ ရ ရင္ ဂ်ဴ ေတြ ေန ရ တဲ့ အ ခ်ိန္ က ပို နည္း တယ္ ။

ခ ရူး ဆိတ္ စစ္ ပြဲ မွာ ခ ရစ္ ယာန္ ေတြ ၆ ႀကိမ္ စ လံုး ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ ေပ မယ့္ ဥ ေရာ ပ သား ခ ရူး ဆိတ္ ဒါ ေတြ က ၾကာ ၾကာ မ ေန နိုင္ ၾက ပါ ဘူး ။ တူ ရ ကီ ႀကီး စိုး တဲ့ ေအာ္ တို မင္ အင္ ပါ ယာ က ပဲ နွစ္ ေပါင္း ေထာင္ ခ်ီ ၿပီး အဲ့ ဒီ ေန ရာ မွာ ေန ထိုင္ ခဲ့ ၾက တယ္ လို႔ ေျပာ ရ မယ္ ။

သ မိုင္း ဆို တာ တစ္ ပတ္ ျပန္ လည္ ေန တာ ပဲ ဆို ေတာ့ လက္ ရွိ အ ခ်ိန္ က ဂ်ဴ ေတြ အ နိုင္ ရ တဲ့ အ ခ်ိန္ လို႔ ပဲ ေျပာ ရ မယ္ ။ ေနာက္ ထပ္ နွစ္ ဘယ္ ေလာက္ အ ထိ ဆက္ ထိန္း သိမ္း ထား နိုင္ မ လဲ မ သိ ေပ မယ့္ လက္ ရွိ က ေတာ့ ဂ်ဴး လူ မ်ိဳး ေတြ ရဲ႕ အ စၥ ေရး နိုင္ ငံ အ ျဖစ္ ပဲ ဆက္ ရွိ ေန အံုး မွာ ပါ ပဲ ။

၁၉၄၈ ခု နွစ္ အ စၥ ေရး နိုင္ ငံ ထူ ေထာင္ လို႔ အာ ရပ္ ေတြ အ စၥ ေရး ကို ဝိုင္း တိုက္ ၾက တာ နိုင္ ေအာင္ မ တိုက္ နိုင္ တာ ရယ္ ၊ ၁၉၆၇ ခု နွစ္ က ျဖစ္ တဲ့ အာ ရပ္ အ စၥ ေရး ၆ ရက္ ၾကာ စစ္ ပြဲ ကို အာ ရပ္ ေတြ အ နိုင္ မ တိုက္ လိုက္ ႏိုင္ တာ က အာ ရပ္ ေတြ ရဲ႕ အား နည္း ခ်က္ ပဲ ။ အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ ေတြ က သာ အ ႏိုင္ ရ ေအာင္ တိုက္ နိုင္ ခဲ့ ရင္ အ ခု လို ျဖစ္ လာ နိုင္ စ ရာ အ ေၾကာင္း မ ရွိ ဘူး ။

ေတြး ၾကည့္ ရင္ အာ ရပ္ ေတြ မ ညီ ၫြတ္ တာ လည္း ပါ တယ္ ။

အာ ရပ္ အ စၥ ေရး စစ္ ပြဲ ေၾကာင့္ ပဲ အာ ရပ္ ေတြ ကို မ ညီ ၫြတ္ ေအာင္ ထား မွ ရ မယ္ ဆို တဲ့ ဗ်ဴ ဟာ ထြက္ လာ ခဲ့ တာ ။ ဒါ ေပ မဲ့ အ ခု ေဂ် ရု စ လင္ ကိ စၥ က ေတာ့ သ တိ ထား ေစာင့္ ၾကည့္ ရ ေတာ့ မယ္ လို႔ ယူ ဆ တယ္ ။

ကု လ သ မ ဂၢ က အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ အ ဆို ကို ပယ္ ခ် ေပ မယ့္ အ ေမ ရိ ကန္ နဲ႔ အ စၥ ေရး က လိုက္ နာ မယ္ လို႔ မ ထင္ ဘူး ။ ဆက္ လုပ္ သြား မွာ ပဲ လို႔ ယူ ဆ တယ္ ။ ဒါ ဆို အာ ရပ္ ေတြ အ စၥ ေရး ကို စစ္ ေရး နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ ဖို႔ ပဲ ရွိ တယ္ ။ အ ရင္ ေခတ္ ေတြ က လို မ ဟုတ္ တဲ့ အာ ရပ္ အ စၥ ေရး စစ္ ပြဲ မွာ အ စၥ ေရး ႏ်ဴ လက္ နက္ ထုတ္ မ သံုး ရင္ မ နိုင္ နိုင္ ေလာက္ ေတာ့ ဘူး ။ ဒါ ဆို အ ရမ္း က်ယ္ ျပန္႔ သြား လိမ့္ မယ္ ။

OIC နိုင္ ငံ ေတြ က လည္း စြန္ နီ ရွီ ယိုက္ ျပ ႆ နာ ခ န နား ထား ၿပီး အီ ရန္ လို နိုင္ ငံ က အ စၥ ေရး နဲ႔ အ ဆက္ ျဖတ္ ရင္ ေဆာ္ ဒီ ကို ျပန္ ေခၚ မယ္ လို႔ ကမ္း လွမ္း တယ္ ။ ေလာ ေလာ ဆယ္ မ ျဖစ္ နိုင္ ေသး ေပ မယ့္ ေတြ ေဝ ေစ စ ရာ ပါ ပဲ ။

အ ေမ ရိ ကန္ ဟာ သူ႔ ရဲ႕ အ ဓိ က မ ဟာ မိတ္ လို႔ ထင္ ထား တဲ့ ၿဗိ တိန္ ၊ ျပင္ သစ္ တို႔ အ စ ဆန္႔ က်င္ ခဲ့ ၾက ၿပီး က ေန ဒါ လို နိုင္ ငံ က ေတာင္ သူ႔ ဖက္ မ ပါ ပဲ ၾကား ေန ခဲ့ ေတာ့ ရွက္ ရမ္း ရမ္း လာ မွာ စိုး ရ ပါ တယ္ ။

က မာၻ ့စစ္ ေရး ေတြ ၊ စစ္ ေရး သ ေဘာ တူ စာ ခ်ဳပ္ ေတြ က ေမာက္ က မ ျဖစ္ လာ နိုင္ တယ္ ။

ထ ရမ့္ က အ ေရွ႕ အ လယ္ ပိုင္း ေဒ သ ကို ရူး မိုက္ ၿပီး သူ တို႔ ပ့ံ ပိုး ေပး ခဲ့ ရ တဲ့ ကုန္ က် ခဲ့ တဲ့ ေငြ အ ေမ ရိ ကန္ ေဒၚ လာ ၇ ထ ရီ လီ ယံ ေလာက္ ကို သူ႔ နိုင္ ငံ ျပန္ လည္ ထူ ေထာင္ ေရး အ တြက္ ျပန္ အ သံုး ခ် ေတာ့ မယ္ လို႔ သူ႔ တြစ္ တာ ေပၚ မွာ ေရး ခဲ့ တယ္ ။

သူ႔ ဆန္ စား ရင္ ရဲ ရ တာ ထံုး စံ ပါ ။ အ ရင္ ကာ လ ေတြ က တစ္ က မာၻ လံုး ကို အ ေမ ရိ ကန္ က ေထာက္ ပ့ံ ထား ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ ေျပာ သ မွ် ဘယ္ သူ မွ ျပန္ မ က လန္ ရဲ ဘူး ။ အ ခု အ ေမ ရိ ကန္ စီး ပြား က် လာ သ လို ၿပိဳင္ ဖက္ ေတြ က လည္း သိ သိ သာ သာ ပု ခုန္း ခ်င္း ယွဥ္ နိုင္ လာ ၾက ၿပီ ။

ကု လ သ မ ဂၢ ဆို တာ လည္း ပိုက္ ဆံ ရွိ မွ ရပ္ တည္ ႏိုင္ မွာ ျဖစ္ ၿပီး ပိုက္ ဆံ ေပး တဲ့ သူ ရဲ႕ စ ကား ကို ပဲ နား ေထာင္ မွာ အ ေသ အ ခ်ာ ပါ ပဲ ။ ငါ့ စ ကား နား မ ေထာင္ ရင္ ပိုက္ ဆံ မ ေပး ဘူး ကြာ ဆို တဲ့ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္ ကို အ ေမ ရိ ကန္ က ပဲ သင္ ေပး ခဲ့ တာ ပဲ ေလ ။ အ ရင္ က ပိုက္ ဆံ အ မ်ား ဆံုး ေပး တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ စ ကား နား ေထာင္ တယ္ ။ အ ခု ပို ေပး တဲ့ သူ ေတြ ရဲ႕ စ ကား နား ေထာင္ တယ္ ။ ရိုး ရွင္း ပါ တယ္ ။

အာ ရပ္ မြတ္ စ လင္ ၅၇ ႏိုင္ ငံ နဲ႔ ဖြဲ႕ စည္း ထား တဲ့ OIC နိုင္ ငံ ေတြ ရဲ႕ ေငြ ေၾကး ကို အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ မ လႊမ္း မိုး နိုင္ ေတာ့ ဘူး ။ အဲ့ ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ စ ကား ကို ကု လ သ မ ဂၢ အ ဖြဲ႕ က ရု မ စိုက္ ေတာ့ ဘူး ။ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ မွတ္ ထား မယ္ ေျပာ ေျပာ ရီ ၿပီး ၾကည့္ ေန ၾက လိမ့္ မယ္ ။

* ( မ ၾကာ ေတာ့ မယ့္ တစ္ ခ်ိန္ မွာ ကု လ သ မ ဂၢ အ ဖြဲ႕ ႀကီး အ သစ္ ျဖစ္ သ လို ႀကီး ႀကီး မား မား ေျပာင္း လည္း ေတာ့ မယ္ လို႔ ျမင္ ေန တယ္ ။ စ ကား ခ်ပ္ )

နိုင္ ငံ ေရး မွာ နန္း က် ဘု ရင္ ေတြ ေန ရာ ျပန္ မ ရ တတ္ ဘူး ။ အ ထည္ ႀကီး ပ်က္ ေတြ ျဖစ္ သြား ၾက တယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ ကို တ ရုတ္ ယွဥ္ နိုင္ လာ ၿပီ ၊ OIC ယွဥ္ လာ ၿပီ ။ လက္ ရွိ အ ေျခ အ ေန ကို မ ေျပာင္း လဲ နိုင္ ရင္ ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ တို႔ ဆို ဗီ ယက္ ယူ နီ ယံ ေခတ္ ၿပီး ရု ရွား ခံ စား လိုက္ ရ သ လို ခံ စား ရ ေတာ့ မွာ ပါ ။

အ စၥ ေရး ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ေန တန္ ယာ ဟု က ကု လ သ မ ဂၢ မဲ ခြဲ ဆံုး ျဖတ္ မႈ မ ျပဳ ခင္ မွာ " The United Nation as a house of lies " ဆို ၿပီး ကု လ သ မ ဂၢ အ ဖြဲ႕ ႀကီး က အ လိမ္ အ ညာ ႀကီး ပါ လို႔ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။ သူ တို႔ အ ခ်င္း ခ်င္း က ေတာ့ သိ ၾက ေပ မ ေပါ့ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို မ ရွိ တဲ့ လူ မ်ိဳး ေပါင္း သိန္း နဲ႔ ခ်ီ ၿပီး လက္ ခံ ဖို႔ ၊ ျမန္ မာ ေတြ က လူ မ်ိဳး တံုး သတ္ ျဖတ္ ပါ တယ္ တို႔ ၊ အုပ္ စု လိုက္ မု ဒိန္း က်င့္ ပါ တယ္ တို႔ ဆို တဲ့ စ ကား ေတြ ကို ဟုတ္ ပါ တယ္ မွန္ ပါ တယ္ လို႔ သံ ေယာင္ လိုက္ ေန တဲ့ ကု လ သ မ ဂၢ ဆို တာ ဘယ္ လို လဲ ဆို တာ ေရး ေရး ေတာ့ ေတြး မိ ၾက ေရာ ေပါ့ ။

ကိုယ္ ေတြ နိုင္ ငံ ကို စည္း လံုး ၿပီး ဝိုင္း ကာ ကြယ္ မွ ျဖစ္ မယ္ ဆို တာ ေလး ေတြး မိ ဖို႔ ပါ ပဲ ။

ဆရာမိုး တင့္ ေဆြ

No comments:

Post a Comment