Latest News

Saturday, December 30, 2017

မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ အတားအဆီးမ်ားအား ထုိင္းဘက္မွ ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လတ္တေလာၿပီးစီး

မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ  အတားအဆီးမ်ားအား  ထုိင္းဘက္မွ  ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လတ္တေလာၿပီးစီး


 ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္  တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕ႏွင့္  မယ္ဆုိင္ၿမဳိ႕တုိ႔အၾကားရွိ  မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္ ေခ်ာင္းအတြင္း က်န္ရွိေနသည့္ အတားအဆီးမ်ားအား ထုိင္းဘက္မွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈမွာ   ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္၊  ေန႔လည္ပုိင္းအခ်ိန္က  လတ္တေလာ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္ေခ်ာင္းအတြင္းရွိ ေရတားမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကုိ    ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္မွ  တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕၊ ဆန္ဆုိင္း(က)ရပ္ကြက္အနီး  BRP-458 (ဂရင္းဆိပ္)တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ရက္ ေန႔အထိ  အလ်ား(၃၀)ေပ၊ အနံ(၁၅)ေပ၊ အနက္ (၃)ေပရွိ ကြန္ကရစ္ ေက်ာက္တန္းစြယ္မ်ား၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ႏုန္းႏွင့္ သဲမ်ားအား ဘက္ဟုိးယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္  ရန္ေအာင္ေျမရပ္ကြက္ အနီး BRP-392(ငွက္ေပ်ာဆိပ္)ရွိ ထု(၅)ေပ၊ အက်ယ္(၁၅)ေပ၊ ေက်ာက္တန္းအျဖစ္စုပံုထားသည့္ ေက်ာက္ႀကီး မ်ားအား ရွင္းလင္းရာ ၀ါးငုတ္အခ်ဳိ႕ေပၚကာ ေခ်ာင္းေရ တစ္ေပခန္႔က်ဆင္းၿပီး၊ ေခ်ာင္းမွာ မူလထက္ (၁၂)ေပခန္႔ ပုိက်ယ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊    ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ   ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္အနီး BRP-492(၀ါးဆိပ္)တြင္ အက်ယ္(၅၀)ေပ၊  အနံ(၈၀)ေပ၊ အနက္ (၄)ေပရွိ ဧရိယာတြင္ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ ေက်ာက္မ်ား၊ ႏုန္းမ်ားႏွင့္ ကုိင္း ပင္မ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔  နံနက္တြင္ ဂရင္းဆိပ္မွ  က်န္ရွိသည့္ေက်ာက္မ်ားအား  ဆက္လက္ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ေရစီးေရလာပုိမုိေကာင္းမြန္ေရး  ေခ်ာင္းေရအနည္းငယ္တက္လာသည့္ အတြက္  ေရက်ခ်ိန္၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္မွ မယ္ဆုိင္ေခ်ာင္းအတြင္း   ငွက္ေပ်ာဆိပ္ ႏွင့္ ဂရင္းဆိပ္အနီးတြင္ ၀ါးျဖင့္  ယာယီ ေရတားေဆာင္ရြက္၍  စုိက္ပ်ဳိးေရ ရယူရာတြင္  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ကာလအတြင္းသာ  ဖ်က္သိမ္းရန္လြယ္ကူသည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊   ယင္းယာယီ ၀ါးေရတားမ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔ အတြင္း အၿပီး ျပန္လည္ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္မွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းမျပဳပါက  ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ မုိးရာသီကာလတြင္ ေျမနိမ့္ပုိင္းမ်ား၌  ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ ၀င္ေရာက္ဖ်က္သိမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္ေခ်ာင္းအတြင္း ေရတားမ်ားဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းကုိ  ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ ႏုိင္ငံ မယ္ဆုိင္-မယ္ေဟာက္ေခ်ာင္းေရခဲြေ၀အသံုးခ်ေရးႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွ  ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ   ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊    ထုိသုိ႔ ဖယ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ဆပ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး  တာခ်ီလိတ္ခရုိင္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္၀င္းေရႊ   ႏွင့္ ေခတၱၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမုိးေက်ာ္ေအာင္  ဦးေဆာင္သည့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊  ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းရုိင္ခရုိင္မွ ဒုတိယခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr.Paskom Boonyalug   ဦးေဆာင္ သည့္  ဌာနဆုိင္ရာမ်ား က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 ေ၀ယံလင္း(ျပန္/ဆက္)


No comments:

Post a Comment