Latest News

Sunday, December 3, 2017

စိတ္ မသက္သာ ဖြယ္ ျဖစ္ေနရဆဲ ျမန္မာ့ ပညာေရး

စိတ္ မသက္သာ ဖြယ္ ျဖစ္ေနရဆဲ ျမန္မာ့ ပညာေရး

အစုိးရမွ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကုိ တုိးျမွင့္ သုံးစဲြေနေသာ္လည္း ဆရာ မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖုိ႕ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရဆဲ ဆုိသည္ကုိ ယေန႕ထုတ္ The Economist မဂၢဇင္းၾကီး က အခုလုိ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေနရာကား ရန္ကုန္ ရွိ ကုိလုိနီေခတ္ လက္က်န္ အေဆာက္အဦးတခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာသင္ခန္းတခုအတြင္းတြင္ ျဖစ္၏၊

ဆရာမက လက္ထဲက ၾကိမ္လုံးျဖင့္ အျဖဴေရာင္ သင္ပုန္းခ်ပ္ ေပၚရွိ စာသားမ်ားကုိ ေထာက္ျပရင္း "လုိက္ဆုိပါ" ဟု အမိန္႕ေပးလုိက္၍ တတန္းလုံးရွိ ကေလးမ်ား သံျပဳိင္ညီညာစြာ လုိက္ဆုိၾကေပသည္။ အဆုိပါ ကေလးမ်ားက စာေၾကာင္းမ်ားကုိ ၾကက္တူေရြးလုိ ႏႈတ္တုိက္ ရြတ္ဖတ္ ဆုိေနၾကျပီး တမနက္ခင္းသာ ကုန္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာမအား လက္ေထာင္ျပီး မရွင္းတာ ကုိ ေမးမည့္သူမရွိ၊ ဆရာမကလည္း ဘာေမးခြန္းမွ ေမးတာ မေတြ႕ခဲ့ရ။

ေက်ာင္းသားမ်ား အဖုိ႕ကား ေနာက္တတန္းသုိ႕ တက္ရန္ အေရးသည္ သင္ၾကားေနသည့္အေၾကာင္းအရာကုိ ေက်ညက္စြာ နားလည္ရန္ မလုိ၊ ျပဌာန္းစာအုပ္ကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ႏူိင္ေရးသည္သာ အဓိက လုိအပ္ေနေပသည္။ မိမိျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသား ေလးဆယ္ခန္႕က အခုလုိ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းျဖင့္္သာ အထက္တန္းပညာ ျပီးဆုံးသြားေပေတာ့မည္။

သုိ႕ေသာ္ ေက်ာင္းသား ဆယ္ဦးလ်င္ တဦးႏႈန္းမွ်သာ အထက္တန္း အထိ ဆက္ေန၍ ပညာ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။ ႏူိင္ငံတြင္း ကေလး အေျမာက္အျမားသည္ မူလတန္းေက်ာင္းကုိ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကေပမယ့္ ၎တုိ႕ထဲက တ၀က္ေလာက္သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အေရာက္တြင္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ကုန္ၾကသည္ကုိ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕က မိဘမ်ား ၀င္ေငြတဖက္တလမ္းမွ ရရွိေအာင္ ကူညီေပးရန္ လုိအပ္၍ ျဖစ္ျပီး အခ်ဳိ႕က ပ်င္းရိညည္းေငြ႕ကာ ဆက္လက္ပညာာသင္ၾကားလုိစိတ္ မရွိၾကေတာေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ တသမတ္တည္း ဆုိးရြားေနခဲ့ျခင္းကား မဟုတ္ေပ။ ရာစုႏွစ္ ႏွင့္ ခ်ီတည္ရွိခဲ့ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ပညာေရးေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စာတတ္ေျမာက္သူ အမ်ားဆုံးရွိေသာ ႏူိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္သည္ ေဒသတြင္း ႏူိင္ငံမ်ား အၾကား အေလးစားခံရဆုံး တကၠသုိလ္ၾကီး အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။ ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာကုိလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသုံးျပဳႏူိင္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႕ေသာ္ ထုိေအာင္ျမင္မႈမ်ားအားလုံးက ၁၉၆၂ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အအုံ အား ေဖါက္ခဲြဖ်က္စီးခဲ့မႈႏွင့္အတူ ျပည္ပ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆုိကာ စတင္ တုိက္ဖ်က္လာခဲ့ၾကေပေတာ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားအား ျပည္သူပုိင္ သိမ္းခဲ့ၾကျပီး ပညာေရး အသုံးစရိတ္သည္လည္း တဟုန္ထုိး က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။

၂၀၀၇-၁၀ အတြင္း ပညာေရး အသုံးစရိတ္သည္ တမ်ဳိးသားလုံး ထုတ္ကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၁% မွ်ပင္ မရွိေတာ့ေပ။ ယင္းသည္ကား ေဒသတြင္း ႏူိင္ငံမ်ား အသုံးစရိတ္၏ သုံးပုံ တပုံပင္ မရွိခဲ့ေပ။ ၂၀၁၄ တြင္ ကမၻာဘဏ္မွ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ရွိ ေငြေၾကးတတ္ႏူိင္သူ မိသားစု၀င္ ကေလးမ်ားသည္ စာဖတ္ရာတြင္ အင္ဒုိနီရွား၊ ဖီလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္ ႏူိင္ငံမ်ားကုိ မမွီခဲ့ယုံမက လက္တင္အေမရိကရွိ ဆင္းရဲ ေသာ ႏူိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဂြာတီမာလာ ႏွင့္ ႏူိင္ကာရာဂြာ ကေလးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းပင္ မရွိခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္က ျပဌာန္းစာမ်ားအား ၀ါဒျဖန္႕ ရုိက္သြင္းႏူိင္သည့္ လက္နက္ကိရိယာ တခု အျဖစ္ ရႈ႕ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ကေလးမ်ားအား မိမိထက္ ၾကီးသူ၊ အာဏာပုိင္သူမ်ားအား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း မျပဳရန္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ အေၾကာက္တရားကား ႏူိင္ငံတြင္းရွိ ကေလးမ်ား၏ ႏုငယ္ေသာ စိတ္ထဲတြင္ အျမစ္တြယ္လာခဲ့ၾကရသည္ဟု စာေရးဆရာမ မသီတာ က ေျပာျပခဲ့သည္။ ပညာေရး စနစ္ကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကမႈေၾကာင့္ လူေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းတခုလုံး "အသိညဏ္ပညာ စုံလုံးကန္း" ခဲ့ရေၾကာင္း သူမ ယုံၾကည္သည္ဟု ဆုိသည္။

ေက်ာင္းသုံး ျပဌာန္းစာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္လည္း စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရျပန္သည္။ ႏူိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးခ်ိန္မွစ၍ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ရေသာ္လည္း သမုိင္းစာအုပ္မ်ားတြင္မူ တရား၀င္ လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိးသည္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ျဖင့္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖၚျပထားခဲ့သည္။ "ဒါဟာ တကယ့္ သမုိင္းအစစ္မဟုတ္ဖူး" ဟု အစုိးရ ေက်ာင္းမွ မၾကာမီက မွ ျပီးလာခဲ့သူ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး တဦး ျဖစ္သူ နန္းလြန္ခမ္းဆင့္ က ေျပာျပခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ျပီး ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္ ဆုိေသာ္လည္း မ်ားေသာ အားျဖင့္ အစုိးရ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖၚျပထားသည္က မ်ားေပသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ အလြတ္က်က္ ပညာေရး စနစ္သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၎တုိ႕လုိအပ္ေနေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ မေပးႏူိင္ခဲ့ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျငည္းတြားခဲ့ၾကျပန္သည္။ ပညာေရး တြင္ ပုိ၍ အဆင့္ျမင့္ စြာ ျပီးဆုံးလာေလ အျပင္တြင္ အလုပ္ရဖုိ႕ ပုိ၍ ခက္ခဲေလဟု တေယာက္က ဆုိသည္။ ၎၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ဳတုိရီယယ္ အတန္းမ်ား၊ အြန္လုိင္း သင္တန္းမ်ားျဖင့္ ျပန္၍ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရ က အရာအားလုံး ေျပာင္းလဲျပစ္မည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ျပီး ပညာေရး စနစ္သည္ NLD ၏ ထိတ္တန္း ဦးစားေပး ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကြေရာင္ စကၠဴျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထားေသာ လက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ "၂၁ ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာ" အား ျမန္မာ ကေလးမ်ားထံ အေရာက္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ဟု ေဖၚျပပါရွိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဳဟာ စီမံကိန္းတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏူိင္မည္ အတတ္ပညာ မ်ား သင္ၾကားေပးရန္နွင့္ အေလးအနက္ ေတြးေခၚ ႏူိင္မႈကုိ အားေပးသည့္ ပညာေရးကုိ စာသင္ခန္းမ်ား အတြင္း ေဖၚေဆာင္ႏူိင္ရန္ ရည္ရြယ္လာခဲ့သည္။

ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ အစုိးရမွ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကုိ အၾကီးအက်ယ္ တုိးျမွင့္ သုံးစဲြလ်က္ ရွိေနေပသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထက္ စာလ်င္ ေလးဆနီးပါး တုိးတက္လာခဲ့သည္။  ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အသစ္မ်ား ျပဌာန္းခဲ့သည့္အျပင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလည္း ျပန္လည္ေလ့က်င္ႏူိင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ကေသာင္းကနင္းႏူိင္ျပီး အဆက္အစပ္ မရွိ ခါးျပတ္သလုိ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ပညာေရး စနစ္ရွိ အစိတ္အပုိင္း အသီးသီးအား  ျပဳျပင္ရန္ ျပည္ပမွ အဖဲြ႕အစည္း အနည္းဆုံး ကုိးခု မွ ပါ၀င္ပါတ္သက္လ်က္ရွိေနေပသည္။ လက္ရွိတြင္ သူငယ္တန္း ႏွင့္ ပထမတန္း တြင္သာ သင္ရုိးညြန္းတမ္ စာအုပ္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ အတန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္မူ ကဲြလဲြေနေသာ အခ်ိန္ ဇယား ေလးခု ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ မိဘ မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား တကယ္တမ္း ဂရုစုိက္ေနရသည့္ အတန္းတင္ စာေမးပဲြကုိးကား ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးေပ။ "လက္ရွိ အတုိင္းဆုိက သင္ရုိးညႊန္းတမ္း အသစ္သည္လည္း လူမသြားသည့္ေနရာတြင္ တံတားေဆာက္ထားသလု္ိ bridge to nowhere ပဲ ရွိေနဆဲ" ဟု Missouri-Columbia တကၠသုိလ္မွ ရုိစာလီ မက္ထရုိ က ေျပာျပခဲ့သည္။

သူမ က ေျပာျပရာတြင္ ပညာေရး ဌာနမွ ဗ်ဳရုိကရက္မ်ား ႏွင့္ ႏူိင္ငံျခား အတုိင္ပင္ခံ ဆုိသူမ်ားက ပညာေရးစနစ္တြင္ တုိက္ရုိက္ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသူမ်ားထံမွ အၾကံညဏ္မ်ားကုိ မဆုိသေလာက္သာ ယူခဲ့ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဖၚေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေ၀ဖန္သြားခဲ့သည္။ ဆရာဆရာမမ်ားကလည္း အတန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ မိမိတုိ႕ႏွင့္ တုိင္ပင္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု မုန္႕ဟင္းခါးစားၾကရင္း ေျပာဆုိေနၾကျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာမ်ားႏွင့္ ျမဳိ႕ျပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသား ပညာေရးကြန္ယက္ကလည္း ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ နားေထာင္ျခင္း မရွိဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစုိးရက အေလးအနက္ ေတြးေခၚႏူိင္စြမ္းကုိ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း ေဖၚေဆာင္ရန္ လုိလားေနပုံရေသာ္လည္း လူသိရွင္ၾကား ၾကဳိဆုိ ျခင္း မရွိေသးဟုသာ ေျပာ၍ ရေပေတာ့သည္။

လွစိုးေဝ

No comments:

Post a Comment