Latest News

Friday, October 13, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢညီလာခံျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢညီလာခံျပဳလုပ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ လုံးဆုိင္ရာေတာင္သူလယ္ သမားသမဂၢၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံကုိေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွႀကီးမွဴးၿပီးေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ယုိးဆႏႊင္းေက်းရႊာဒ္ေအာက္တုိဘာလ၁၂ရက္ေန႔မွ၁၃ရက္ေန႔အထိ၂ရက္တာက်င္းပခဲ့ေၾကာငး္းသိရသည္။

 'ညီလာခံက်င္းပရတဲ့ရည္ရႊယ္ခ်က္ကေတာ့ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕လူမႈအက်ိဳးစီးပြားကုိျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖုိ႔။ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြကုိကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ရယ္။ေနာက္တစ္ခုကေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိကုိယ္တုိင္ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ရည္ရႊယ္ၿပီးက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္'ဟုရခုိင္ျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္ဇံကေျပာသည္။
 အဆုိပါညီလာခံတြင္၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိအေျခခံသည့္ေျမယာဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈမ႐ွိေသာေျမယာဆုံး႐ႈံးမ်ားေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရသင့္ရထုိက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိေဆြးေႏြးခဲ ့ၾကသည္။

'ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အခဲအခက္ကေျပာမဆုံးႏုိင္ေလာက္ေအာင္႐ွိပါတယ္။သူတုိ႔တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕အခန္းကဏၭကသူတုိ႔လယ္ယာေတြကုိသူတုိ႔ကုိယ္တုိင္လုပ္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္းမ႐ွိေတာ့တာ။ဆုိလုိတာကေတာင္သူလယ္သမားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕လုပ္အားကတစ္ေန႔တာလည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္မလုံေလာက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္ူလယ္ယာေျမကုိစြန္႔ခြာၿပီးေတာ့အလုပ္သမားအျဖစ္နဲ႔ျပည္ပကုိထြက္ခြာေနၾကရတယ္' ဦးေက်ာ္ဇံက ေဆြ းေႏြးပြဲအျပီးမီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

 ညီလာခံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒအရေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္၊အခြင့္အေရးႏွင့္ဥပေဒအရအကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ားကုိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးခဲ ့ၾကသည္။

အဆုိပါညီလာခံသုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္အုပ္စုေတာင္သူကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္စုစုေပါင္္း(၁၅၀)ခန္ ့တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ ့ၾကသည္။
ေက်ာ္လင္းနိုင္

No comments:

Post a Comment