Latest News

Sunday, May 28, 2017

“NCA အရ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ကို ပထမဆုံး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို”

“NCA အရ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ကို ပထမဆုံး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို”

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အရ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားကို ပထမဆုံး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပရာ ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ ေမ ၂၉ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီ ၀၇ မိနစ္တြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလုိုက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ အဆုိျပဳခ်က္ ၁၂ခ်က္၊ ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ၁၁ခ်က္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ၄ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ၁၀ခ်က္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္ ၊ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္  တို႕က လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ဝင္း ၊သကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ သလြန္က်ဲအုိ၊ မုိင္းထြန္းၿမိဳင္၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၊ ခြန္သန္းျမင့္၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားေနသည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment