Latest News

Monday, January 9, 2017

၂၀၁၆ အလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

၂၀၁၆ အလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

ကြၽမ္းက်င္သူတို႔ သုံးသပ္တဲ့ ၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ က႑အသီးသီးတြင္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိသည္ကို The Voice Daily စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ႀကဳိတင္မွန္းဆႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ က႑တစ္ခုႏႈန္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရး မဟာဗ်ဴဟာဌာနမွ ဦးေနယံဦး၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သုေတသနျပဳ သံုးသပ္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။  အယ္ဒီတာ

(ဦးေနယံဦး၏ A Call for a Third Political Party in Myanmar ကို ေဆာင္းဦးကိုကိုက ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အာဏာရပါတီ ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ မဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ ေနာက္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ (USDP) အာဏာထပ္မရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အျခားေသာ တတိယအင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးသလို ျဖစ္ေနသည္။

ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ရပ္ဆက္တိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေႏွာင္းပိုင္း ကာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လႊမ္းၿခံဳယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္သည့္ ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုသာ ရွိပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အာဏာႀကီးမားလွသည့္ ယခင္တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား (အၿငိမ္းစား) စြာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ USDP ပါတီ ျဖစ္သည္။ USDP ပါတီသည္ ယခင္အစိုးရ ငါးႏွစ္တာကာလက အာဏာရရွိခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ၁၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရကာ အာဏာရရွိလာခဲ့ သည္။ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု ရရွိကာ လြယ္လင့္တကူပင္ အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေယာက္်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက သူ႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္လာရန္ ဟန္႔တားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ရာထူးကို အသစ္ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ယင္းရာထူးကို ရယူခဲ့သည္။ သူ၏ လူယုံေတာ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မူဝါဒ ခ်မွတ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူရန္ ရွိလာသည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတထက္ပင္ ၾသဇာအာဏာ ပိုႀကီးပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ‘သမၼတအထက္တြင္ ရွိေနမည္’ ဟု ေျပာၾကားဖူးပါသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသည့္အခါက NLD အေပၚ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၿမဳိ႕ျပအထက္တန္းလႊာမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား အားလုံးက NLD သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ေနသည့္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အဆုံးသတ္ေစၿပီး  လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္ စတင္မည့္ တကယ့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ တိုးတက္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏  အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို အေလးထား သတိျပဳမိၾကေသာ လူအမ်ားစု၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မျပည့္ဝဘူးဆိုသည့္ ခံစားခ်က္မ်ဳိး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ NLD က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။  ျပည္သူမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ အသံမ်ားကို နားေထာင္ဖို႔ ျငင္းဆန္ေနစဥ္မွာပင္ NLD သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ညႇိႏိႈင္းကာ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည္။ ၁၉၈၈ တြင္ NLD ႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ၾကာရွည္စြာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရသည့္ ‘၈၈ မ်ဳိးဆက္’ ေက်ာင္းသားအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ၎တို႔၏ ယခင္ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အာဏာရပါတီက ၎တို႔အား ဖယ္ၾကဥ္ထားသည္ဟု ခံစားေနၾကရသည္။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရသစ္ေအာက္တြင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေနရာမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာလ်က္ ရွိသည္ဟု ေစာဒက တက္ၾကသည္။ NLD လႊမ္းမိုးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာလည္း အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားက CSOs မ်ားသည္ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟု ထင္ေနေသာေၾကာင့္ CSOs မ်ားကို ျပႆနာ မီးထြန္းရွာသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အရာရွိမ်ားက CSOs မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းရာ၌ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ေနၾကသည္။

ထို႔အတူပင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကားတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မတည္ၿငိမ္မႈဆီ ဦးတည္သြားေစသည့္ NLD က ခ်မွတ္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဗဟိုဘဏ္၊ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွာ ခိုင္မာအားေကာင္းျခင္း မရွိဘူးဟု ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္ရွိ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

F-06

Sources; The Voice

No comments:

Post a Comment