Latest News

Friday, January 13, 2017

(ယမန္ေန႔မွအဆက္) အေမရိကန္သမၼတသစ္ႏွင္႕ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္မႈအလားအလာ

(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
အေမရိကန္သမၼတသစ္ႏွင္႕ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္မႈအလားအလာ


(တကၠသိုလ္ဟန္စိုးဦး)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဂုဏ္သိကၡာအရ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ၾကားထဲကေန အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရဲ႕ကုန္သြယ္မႈမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (TPP) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဦးစီးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီသေဘာတူ ညီခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မပါဝင္ႏိုင္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ အဓိကေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို TPP မွာ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းဟာ ဘယ္လိုမွ နားမလည္ႏိုင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ သုေတသီေတြက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အာရွေဒသအတြင္းမွာေတာင္ သူနဲ႔တန္းတူညီမွ်တဲ့ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အစဥ္တစိုက္ျငင္းဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေနရာကိုဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာ ေတာင္မလိုပါဘူး။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအေနနဲ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ဖြဲ႕စည္းၿပီး သူဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေဒသတြင္းဘက္စုံစီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္အစီအစဥ္ (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ RCEP အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြ အားလုံးရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ကုန္သြယ္မႈမိတ္ဖက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ကို RCEP မွာ မပါဝင္ေစျခင္းဟာလည္း အဓိပၸာယ္မဲ့ေနပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ''ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု'' ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ႀကီးတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ သမိုင္းမွာ အထင္ကရရွိခဲ့တဲ့ ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးလမ္း ေၾကာင္းအတိုင္း ဥေရာပေဒသနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္လာ ေစဖို႔ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရည္းမွန္းခ်က္ႀကီးမားလွတဲ့ ''ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု'' အစီအစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ ေငြေၾကးအရနဲ႔ လူမႈေရးအရ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ မလြဲမေသြေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနတဲ့ၾကားကပဲ အစီအစဥ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြဆီ တင္ပို႔ေရာင္းခ်တဲ့ သမား႐ိုးက်ကုန္သြယ္မႈစနစ္ေဟာင္း ပုံစံအေပၚမွာ ဆက္လက္မွီခိုရပ္တည္ဖို႔ အေျခအေနမရွိေတာ့ပါဘူး။ အေနာက္ ႏိုင္ငံေစ်းကြက္ေတြဟာ မၾကာေတာ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလို လိုအပ္ခ်က္ေတြျပည့္မီတဲ့ ျပည့္ဝေစ်းကြက္ေတြ ျဖစ္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ နယ္ေျမသစ္ေတြဆီမွာ ေစ်းကြက္သစ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသဟာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္သစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ''ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု'' မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ အာရွအလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြအၾကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြ ျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕လာေစဖို႔ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးသြားမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေျမာက္အေမရိကေဒသ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ က်န္ကမၻာ့ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ေနတဲ့သတင္း ေတြကို ေန႔စဥ္ၾကားသိ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ အႀကီးဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအတြက္ တစ္တပ္တစ္အားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဂရိႏိုင္ငံမွာ ဘ႑ာေရးအရ ခြၽတ္ၿခံဳက်မႈ၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔ဟာလည္း ဂရိႏိုင္ငံေလာက္ အေျခအေနမဆိုးေပမယ့္ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေတြ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရမႈ၊ ဥေရာပသမဂၢကေန ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ မဲခြဲခဲ့မႈ စတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။
ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ကုန္သြယ္မႈမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေရွ႕တန္းကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔အတူ ပခုံးခ်င္းယွဥ္လာႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ ေလာကမွာ အဓိကအေရးပါတဲ့ ေဒါက္တိုင္ႀကီး သုံးရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာ ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေတာ့ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ အင္အားနည္းေနေသးသလို ဘရာဇီး၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ BRICS အဖြဲ႕ဟာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလြဲရင္ က်န္ႏိုင္ငံေတြဟာ ေရွ႕တန္းကို တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ကုန္သြယ္မႈေလာကမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအေနအထားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ေဒါက္တိုင္ႀကီး သုံးရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့အေပၚ သိပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ အေနအထား မျပခဲ့ပါဘူး။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီအေျပာင္းအလဲေတြဟာ လက္ေတြ႕မွာဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ယခင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စီးပြားေရး နဲ႔ကုန္သြယ္မႈမွာ ဦးေဆာင္ထားခဲ့တဲ့အေျခအေနကေန အခုဆိုရင္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ တ႐ုတ္၊ အာဆီယံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ ပူးတြဲဦးေဆာင္မႈအေနအထားက အစားထိုးဝင္ေရာက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္အေနအထားမွာပါဝင္ၿပီး အာဆီယံ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔ပါဝင္တဲ့ RCEP စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ဟာ မၾကာမီမွာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာဖို႔ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဦးေဆာင္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ မကၠဆီကို၊ နယူးဇီလန္၊ ပီ႐ူး၊ စင္ကာပူနဲ႔ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ပါဝင္တဲ့ TPP စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ ေန႔က နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ ျပည္တြင္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ အတည္ျပဳ(ratify) ၾကဖို႔ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံစလုံး အတည္မျပဳႏိုင္ ေသးရင္ေတာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံ ဂ်ီဒီပီစုစုေပါင္းရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ ၆ ႏိုင္ငံက အတည္ျပဳမယ္ဆိုရင္လည္း TPP သေဘာတူညီခ်က္ဟာ အသက္ဝင္လာမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံဟာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံ ဂ်ီဒီပီစုစုေပါင္းရဲ႕ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက အတည္မျပဳရင္ TPP သေဘာတူညီခ်က္ အသက္ဝင္လာဖို႔ အလားအလာဟာ ေမွးမွိန္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အဓိကပါဝင္ေနတဲ့ RCEP ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ဟာ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာဖို႔ရွိပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီအာရွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ မႈအစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပါဝင္လာေစဖို႔ အေႏွးနဲ႔အျမန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ ဘယ္လိုပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းၿပီး ဦးေဆာင္သြားၾကမလဲဆိုတာ ေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ စီးပြားေရး အခက္အခဲေတြ၊ ဥေရာပသမဂၢကေန ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ခြဲထြက္မယ့္ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေန ရတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရပ္ဆိုင္းေနတာေတြ၊ လက္တင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတြ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရတဲ့ ေၾကြးၿမီျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္မႈ အခက္အခဲေတြဟာ ၾကာလာရင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ကုန္သြယ္ေရးေရ ယာဥ္ႀကီးကို စုံးစုံးျမဳပ္သြား ေစႏိုင္မယ့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ အိုဘားမားအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အာရွေဒသကို ျပန္လည္ေျခဦးလွည့္ေရးမူဝါဒ (Pivot to Asia)ကို အေမရိကန္ သမၼတအသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ဟာ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားမယ္ဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကလည္း အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီ အစဥ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပါဝင္လာဖို႔ လက္ခံမယ့္အေနအထားမွာ မရွိႏိုင္ပါ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို သူနဲ႔တန္းတူရည္တူရွိတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု အျဖစ္ လက္သင့္ခံဖို႔ အေျခအေနမရွိေသးတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတအသစ္ျဖစ္လာမယ့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ဟာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး စဥ္ကာလမွာ ကုန္သြယ္ေရးအရ မညီမမွ်ျဖစ္ေနတာေတြကို ကုစားဖို႔၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ မျဖစ္ပြားေစဖို႔ ႏိုင္ငံတြင္း က စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြရဲ႕ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံေတြ ျပည္ပကို အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေျပာင္းေရႊ႕မႈမရွိေစေရးကိစၥေတြကို အေလးေပးေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီကို ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိသြားခဲ့တာကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆီ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစေရးကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥတစ္ခုပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံေတြဟာ အခုဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထက္ လုပ္အားခ ေစ်းပိုသက္သာတဲ့ က်န္အာရွႏိုင္ငံေတြဆီကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾက လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ လုပ္လာႏိုင္တာကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သြင္းကုန္ေတြအေပၚ အခြန္ပိုမိုေကာက္ခံလာႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈသမိုင္းေၾကာင္းမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သြင္းကုန္ေတြအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္လက္ထက္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကတင္သြင္းတဲ့ တစ္ပိုင္း လွ်ပ္ကူး ဆီမီးကြန္ဒတ္တာပစၥည္းေတြအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သလို သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းကာလမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သံမဏိသြင္းကုန္အခ်ဳိ႕အေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္လာရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံကေန သူတင္သြင္း ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေလ်ာ့နည္းၿပီး တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ ဒီလိုအမွန္တကယ္ျဖစ္ လာခဲ့ရင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈ ဟာ ပိုမိုေႏွးေကြးလာဖို႔ရွိပါတယ္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ပြားစဥ္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ဥေရာပေဒသတြင္းမွာ စီးပြားေရးယိုင္နဲ႔မႈျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး ပုံမွန္လည္ပတ္ေနေအာင္ ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ထြက္ကုန္ ပစၥည္းေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကို တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္သစ္ႀကီးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြဟာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့ တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈစနစ္သစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါလာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈစနစ္ကို ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔အ တြက္ မ်ားစြာအေရးပါတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမၼတအသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ လက္ထက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အနည္းဆုံးအားျဖင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသမွာ တန္းတူညီမွ်တဲ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေတြ (Protectionist Measures) ေရးဆြဲခ်မွတ္လာမလားဆိုတာ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္သြား ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ရည္ၫႊန္းခ်က္ - (၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔ထုတ္ South China Morning Post သတင္းစာပါ Rick Tang ၏ Steered by equals ေဆာင္းပါးကို အေျချပဳ၍ ေေေေေေေေေရးသားပါသည္။

Sources; ျျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး႒ာန

No comments:

Post a Comment