Latest News

Monday, January 9, 2017

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာေမးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာအဆင့္ရွိ အတန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အၿပီးစစ္ေဆးမည္

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာေမးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာအဆင့္ရွိ အတန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အၿပီးစစ္ေဆးမည္


စတုတၴတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာအဆင့္ရွိ အတန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အၿပီးစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းတြင္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ မူလတန္းေအာက္ဆင့္ ပထမတန္းတြင္ သင္ၾကားၿပီးစီးမႈအေပၚ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းအတြက္ အခန္းဆံုး စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ မူလတန္းအထက္ဆင့္ တတိယတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ (ပဥၥမတန္း၊ ဆ႒မတန္းႏွင့္ သတၱမတန္း) တို႔အတြက္ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဘာသာစီအား ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ႏႈန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ န၀မတန္းအတြက္ ႏွစ္၀က္ဆံုး စစ္ေဆးျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္အတြင္း ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ႏွစ္နာရီ သတ္မွတ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ဒသမတန္းအတြက္ ႏွစ္၀က္ဆံုး စစ္ေဆးျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္အတြင္း ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေျဖဆိုခ်ိန္ သံုးနာရီ သတ္မွတ္စစ္ေဆးရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံပညာမူလတန္း (စတုတၳတန္း) ႏွင့္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း (အ႒မတန္း) ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ စတုတၳတန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သခ်ၤာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အေျခခံသိပၸံ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ လူမႈေရး စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားအား နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္အထိ လည္းေကာင္း၊ အ႒မတန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ သခ်ၤာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ အေျခခံသိပၸံ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ တြင္ အေထြေထြသိပၸံ စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားအား နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ လည္းေကာင္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ပိတ္ရက္မ်ားႏွင္ ့တိုက္ဆုိင္ေနေသာ ဘာသာရပ္အတြက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာေမးပြဲမ်ားကို သတ္မွတ္စာေမးပြဲကာလ ေနာက္တစ္ရက္သို႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သတ္မွတ္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ မတ္ ၉ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ သခ်ၤာ၊ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာ၊ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ဓာတုေဗဒ၊ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ႐ူပေဗဒ၊ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဇီ၀ေဗဒ/ေဘာဂေဗဒ၊ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ သမိုင္းစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။                

Sources; ေအးပပ/Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment