Latest News

Monday, January 9, 2017

မေ၀းေလေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မေ၀းေလေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


လြန္ဆန္မရေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား
-------------------------------------------
လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း မနည္းခဲ့ၿပီ။ သို႕ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္
အတူ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျပည္တြင္း စစ္မီးလွ်ံေၾကာင့္ လြတ္လပ္ပါရဲ႕
မလြတ္လပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ရန္
ေရခံေျမခံ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႕အတူ ျပည္သူအေပါင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည္။ ပို၍ ဆိုးသည္မွာ လက္နက္ကိုင္တို႕ ရွင္သန္လွဳပ္ရွားရာ
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မညီမွ်မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး
ထိုမညီမွ်မွဳမ်ားေၾကာင့္ပင္ ထပ္မံ၍ အထင္လြဲမွဳမ်ား၊
လက္နက္စြဲကိုင္မွဳမ်ား ေပၚေပါက္ ရွည္ၾကာလာခဲ့ျပန္သည္။

အခုလို လြန္စြာ ေယဘုယ်က်ေအာင္ေျပာလိုက္ျခင္းကိုပင္ သေဘာမတူမွဳမ်ား
ရိွႏိုင္ပါသည္။ ကြဲလြဲေသာ အျမင္မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ သေဘာမတူညီမွဳမ်ား
ရိွႏိုင္ပါသည္။ သေဘာတူမွဳ အတိမ္အနက္ မတူမွဳမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။
မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနလာရသူမ်ား၊ အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ
လြတ္ေျမာက္မွန္း မလြတ္ေျမာက္မွန္း မေသခ်ာသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ခံစားခ်က္အရ
“အကဲဆတ္” ေနမည္မွာ ေျပာရန္မလို။ သို႕ေသာ္ လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနေသာ
ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ လြန္ဆန္မရေသာ
အေၾကာင္းတရားမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းတို႕ကို ရိွေနမွန္း သိေနၿပီးမွ၊
ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ေလ့လာၿပီးမွ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အားထုတ္ရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္
ျဖစ္ေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူငယ္တို႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း
--------------------------------------------------------------------
NLD အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားထုတ္လာသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ပထမပိုင္း ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေသာအခါမွ ျပည္သူတို႕သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ခက္ခဲလွေသာ အေျခအေန အတိမ္အနက္ကို ရိပ္စားမိလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထမ္းထားရေသာ မႏိုင္၀န္ကို မွန္းဆ မိလာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႕ အားထုတ္ေနမွန္း သိလာသည္။ သို႕ေသာ္ ျဖစ္မွ ျဖစ္ပါ့မလားဟု စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည္မိၾကသည္။ ကူလည္း ကူညီခ်င္သည္။ မည္သို႕ ကူညီရမွန္းလည္း မသိ။ လက္ရိွျပည္သူ၏ ခံစားခ်က္
အေနအထား။

ထိုအခ်ိန္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အျခားေသာ
ေျခတစ္လွမ္း လွမ္းလုိက္သည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းကို
ျပည္သူသို႕ တိုက္ရိုက္ လႊင့္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ရုတ္တရက္ေတာ့
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေျခလွမ္းကို နားမလည္။ လက္နက္ကိုင္
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္း
ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္တိုင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ကိစၥကို မေလာက္ေလးမေလာက္စား ကေလးမ်ားနွင့္ ဘာရလာဒ္ေပၚမွာ မို႕လဲ ဟု ေတြးမိသည္။ ေနာက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္ရြယ္ရင္းကို မမီမကန္း မွန္းဆၾကည့္မိသည္။

ေသာ့ခ်က္က်ေသာ စကားလံုးမ်ား
----------------------------------

ေဆြးေႏြးပြဲကို အာရံုစိုက္ နားေထာင္ၾကည့္မိေသာအခါ လူငယ္အမ်ားစုသည္
စကားလံုးအသံုးအႏွဳန္း မတူညီသည္မွအပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရျခင္း၏ အေျခခံ
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဖမ္းဆုတ္မိသည္ဟု ယူဆမိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနေသာ စကားလံုးမ်ားကို
အာရံုစိုက္နားေထာင္ေသာအခါ ေသ့ာခ်က္စကားမ်ားကို ၾကားလာရသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရခ်ိန္တြင္ ၾကားေလ့ ရိွေသာ စကားလံုးမ်ိဳးမ်ား။
အက်ိဳးစီးပြား ခြဲေ၀မွဳ၊ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ စသည္ျဖင့္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ
စာအုပ္မ်ားတြင္ မပါေသာ စကားလံုးကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ
ပုဂၢိဳလ္ တဖြဖြ ေျပာသြားသည္။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္။

ႏိုင္ငံေရးသမားတို႕ ေျပာေသာ စကားမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ခြဲၾကည့္လွ်င္
ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ဆန္႕က်င္ျခင္း၊ ျငင္းခ်က္ထုတ္ျခင္း စေသာ
စကားမ်ားနည္းတူ အေရးပါေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္မွာ “အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း”
ျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ေစ၊ ေဒၚေအာ္ငဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ေစ
စကားလံုးတို႕ကို မၾကာခဏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခု ျပည္ေထာင္စု
စိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာလည္း တဖန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည့္ စကားလံုး ျဖစ္လာေလၿပီ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေလးအနက္ထား၍ ေျပာသြားေသာ စကားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏
ေသာ့ခ်က္ စကားလံုး ျဖစ္လာေပၿပီ။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဒီဘိတ္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကရဦးမည္။ အေရးပါလြန္း၍ ျဖစ္သည္။

မဆန္းၾကယ္ေသာ္လည္း
----------------------------

ေျပာရလွ်င္ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမွ ထူးျခားေသာ
စကားထြက္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္မထားပါ။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ဘာလုပ္သလဲ မဆ၀ါးႏိုင္မိျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အဖြင့္မိန္႕ခြန္းမွ သဲလြန္စ ရသည္။ သည္ေတာ့မွ အထူးအဆန္းကို
ျမင္ခ်င္ၾကားခ်င္မိေသာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စိတ္ပ်က္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ အဆန္းတၾကယ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ မထားေကာင္း။
အဆန္းတၾကယ္ကိစၥမ်ားထက္ ေရွ႕သို႕ တိုးတက္ေရးကိုသာ ျမင္သင့္သည္။ ကူသင့္သည္။

အဖြင့္မိန္႕ခြန္း၀ယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွင္းလင္းစြာ မိန္႕ၾကားသြားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ National Ownership ျဖစ္သည္တဲ့။ သည္ေတာ့မွ
ဘ၀င္က်သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သိပါလ်က္ တစံုတရာ
လိုအပ္ေနေသာ လူငယ္မ်ား စိတ္ကို လွမ္းျမင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၀ယ္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တာ ဘာမွ မရိွဟု ခံစားေနရျခင္း။ ကိုယ္က
ေဘးမွ ထိုင္ၾကည့္ေနရၿပီး ၀င္ေရာက္တြန္းအားေပးႏိုင္စြမ္း မရိွဟု
ခံစားေနရျခင္း။ ထိုစိတ္ခံစားခ်က္သည္ လူငယ္မ်ားလည္း အတူတူ၊
ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း အတူတူ၊ ျပည္သူအားလံုး အတူတူ။

လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ အရာ
-------------------------------

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လုပ္သင့္ေသာအရာကို ႏွစ္သစ္၀ယ္ မဂၤလာရိွစြာ
စတင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္သူအားလံုး
ပါ၀င္ရမည္။ ပါ၀င္တြန္းအားေပးရမည္။ ျပည္သူ႕အင္အားသည္ ထိေရာက္သည္ဟူေသာ
ခံစားခ်က္ ရရိွရမည္။ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံသည္ ျပည္သူ႕အားပင္ မဟုတ္ပါလား။

ထပ္မံ၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္း
လုပ္ပါလိမ့္ဦးမည္။ အလႊာအသီးသီး၊ လူလတန္းစားအသီးသီးသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အင္အားစိုက္ထုတ္ရေတာ့မည္။ ထုတ္ခြင့္ ရိွေတာ့မည္။
ကာလမ်ားစြာ စကားမဲ့ခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႕အသံကို ခမ္းနားထည္၀ါစြာ ထြက္ေပၚေအာင္
ဆြဲထုတ္ရမည္။ ျပည္သူ႕အသံသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္စစ္ကို
ေတာင္းဆိုႏိုင္လိမ့္မည္။ ျပည္သူသည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စကားဆိုမည္မဟုတ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား
ဆိုလိမ့္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အသိ
ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ ရိွလာေစရန္ အားထုတ္ရပါလိမ့္မည္။ တကယ္လည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူက ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါလိမ့္မည္။

ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္မေ၀းပါ။

----------------သကၠမိုးညိဳ----------------

No comments:

Post a Comment