Latest News

Monday, January 16, 2017

ထရန္႔လမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္ကာ လူမႈမီဒီယာကို လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လီပင္း

ထရန္႔လမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္ကာ လူမႈမီဒီယာကို လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လီပင္း


အေမရိကန္၌ ေဒၚနယ္ထရန္႔သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရာ၌ လူမႈမီဒီယာတြင္ လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုးထားႏိုင္မႈက အဓိကလက္နက္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျပင္သစ္၏ လက္ယာစြန္းေခါင္းေဆာင္ မာရင္းလီပင္းကလည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေနပုံရသည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လီပင္းသည္ Twitter ႏွင့္ Facebook ဟူသည့္ လူမႈမီဒီယာ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ Follower တစ္သန္းေက်ာ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အျခားသူမ်ား အားလံုးထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းကို ရရွိထားသည္။

လီပင္း၏ ေနရွင္နယ္တပ္ဦး FN ပါတီသည္ အင္တာနက္တြင္ ၀ါအရင့္ဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ၀က္ဘ္ဆိုက္ စတင္ထူေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ထူေထာင္ထားသည့္ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ လီပင္း၏ပါတီသည္ ပင္မ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အသာစီးရယူရန္ႏွင့္ အစဥ္အလာ မီဒီယာမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုႏုိင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္ကမၻာကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

“လူမႈမီဒီယာရဲ႕ အားသာခ်က္က ခင္ဗ်ားကို အတိုက္အခံလုပ္မယ့္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိတာပဲ။ ခင္ဗ်ား ေျပာစရာရွိတာ ေျပာလို႔ရတယ္။ ခင္ဗ်ားကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္တဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ဳိး မခံရဘူး” ဟု ႏုုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးကြၽမ္းက်င္သူ ခရစ္ရွန္ဒယ္ေပၚေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

FN ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ Twitter၊ Facebook ႏွင့္ အျခား ဒီဂ်စ္တယ္ၾကားခံမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ ကြန္ဆာေဗး တစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ ဖရန္ဆြာဖီလြန္ကို ပစ္မွတ္ထားလ်က္ရွိသည္။

ဖီလြန္ကိုသိကၡာခ်ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း သူသည္ အစၥလာမၼစ္မ်ားဘက္သို႔ ယိမ္းသူဟု စြပ္စြဲႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အားလံုးႏွင့္ အလြန္ယဥ္ပါးၿပီးျဖစ္ေသာ သတင္းအတု ျဖန္႔ခ်ိေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Hashtag ႏွစ္ခုရွိ ၿပီး ယင္းမွာ #LeVraiFillon ႏွင့္ #Farid Fillon တို႔ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွစ္ခုသည္ “အစၥလာမၼစ္အေျခခံ၀ါဒကို အႏုိင္ယူျခင္း”ဟုအမည္ရသည့္ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအား အစၥလာမၼစ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္း Hashtag ႏွစ္ခု၏ေနာက္ကြယ္၌ ရွိသည္ဆိုျခင္းကို FN ပါတီက ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသည့္အခါ လီပင္းက “တကယ့္ ေမးခြန္းက အစၥလာမၼစ္အေျခခံ ၀ါဒီေတြနဲ႔ ဖရန္ဆြာဖီလြန္တို႔ ဘယ္လိုပတ္သက္သလဲဆိုတာပါ” ဟု ေျပာၾကားကာ ျပႆနာကို မီးထိုးေပးခဲ့သည္။■ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲျခင္း

အျခား လက္ယာစြန္း အျမင္ရွိသူမွာ ဗဟို၀ါဒီအျဖစ္ တစ္သီးပုဂၢလ ၀င္ၿပိဳင္မည့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း အီမန္ႏ်ဴယယ္မာခရြန္ ျဖစ္သည္။ မာခရြန္ႏွင့္ ဖီလြန္တို႔ကို ဧၿပီႏွင့္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ေက်ာ့တြင္ အႏုိင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ လီပင္းအား အဓိက စိန္ေခၚသူမ်ားအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

FN ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး နီကိုလက္ေဘးက #Macron ဟုတပ္ကာ “အိမ္ေျခယာေျခမဲ့ ၄၀၀,၀၀၀ ပိုလာေစသည့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး”ဟု ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ Twitter ၌ တင္ထားခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ပင္မေရစီးမီဒီယာမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ၿပီး ယင္း၀န္းက်င္၌ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မမွ်မတ ျပဳက်င့္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းတို႔အား ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္။

အစဥ္အလာအတိုင္းရွိသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ထရန္႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ အပုပ္ခ် တိုက္ခိုက္ခံရေသာ္လည္း Follower သန္း ၂၀ ခန္႔ရွိေသာ သူ၏ Twitter အေကာင့္ကိုသံုးကာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ သူ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

“ထရန္႔မွာ Twitter ကိုအသံုးခ်တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရွိခဲ့ၿပီး သူမွာ Follower ေတြ အဲဒီေလာက္မ်ားတဲ့အတြက္ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းေျပာင္းလဲႏုိိင္ခဲ့တယ္”ဟု ဒီဂ်စ္တယ္သံုးသပ္သူ အလန္႐ိုစင္ဘလက္က ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ထရန္႔အတြက္ တျခားဘက္က ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေစခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာရမွာက တျခားဘက္က အရွိတရား တစ္ရပ္ေပါ့”ဟု အျခားသံုးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဂဘရီယယ္ကန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

FN ပါတီ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ ထရန္႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း၌ လူမႈမီဒီယာ အေကာင့္ေပါင္းမ်ားစြာမွေန၍ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို ၾကဲျဖန္႔ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထရန္႔ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံထားၿပီး ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားက အဖ်ားအနားမဟုတ္ဘဲ ပင္မေရစီးျဖစ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္၏ ႐ုပ္ပံုလႊာကို ထုဆစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

အစြန္းေရာက္သည့္ အျမင္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သေဘာထားတင္းမာေသာ လက္ယာယိမ္းမ်ားထံမွ အြန္လိုင္းေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္လည္း ကြၽမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ေၾကာင္း Fachosphere ဟူသည့္ စာအုပ္ကို ေရးသားသူ ဒိုမင္နစ္အယ္ဘတ္တီနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။■ လမ္းႀကိတ္စက္ႀကီး

ေရြးေကာက္ပြဲကာလက လႊမ္းမိုးလာသည့္အခါ FN ပါတီႏွင့္ ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားကို ျဖားေယာင္းရန္ရည္ရြယ္သည့္ Trending Topics မ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ Twitter ႏွင့္ Facebook မ်ားအား အစြမ္းကုန္ အသံျမႇင့္လာၾကလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို တရစပ္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက လီပင္း၏႐ုပ္ပံုလႊာကို အေရာင္တင္ေပးၿပီး သူ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အပုပ္ခ်ကာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို တိုက္ထုတ္ပစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက လီပင္းကို ရပ္တန္႔၍မရႏုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ေပးေပလိမ့္မည္။

ယင္းကို လမ္းႀကိတ္စက္နည္းဗ်ဴဟာဟု ေခၚဆိုၿပီး ထရန္႔က မထင္မွတ္သည့္အေနအထားျဖင့္ အံ့ဖြယ္ရလဒ္ကို ရရွိခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအမွတ္ လကၡဏာလည္း ျဖစ္သည္။

လူတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားႏွင့္ စိတ္သေဘာထားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပကာ FN ပါတီသည္ သူ၏ ဒီဂ်စ္တယ္စြမ္းအားကို အစြမ္းကုန္ျမႇင့္တင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဒါက အိပ္မက္တစ္ခုလိုမ်ဳိး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ တျခားသူေတြအေနနဲ႔ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ဖို႔ တကယ္ကို ႐ုန္းကန္ေနရပါတယ္”ဟု လီပင္း၏ မဲဆြယ္ေရးအဖြဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒးဗစ္ရက္ခ်္လင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လူမႈမီဒီယာ၌ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားႏိုင္မႈက ေရြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္၌ အႏိုင္ရရန္ အာမခံႏိုင္ျခင္းကား မရွိေပ။ လြန္ခဲ့သည့္လက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾသစႀတီးယားသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပသခဲ့သည့္အတိုင္း ဒီဂ်စ္တယ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈက ကြဲျပားျခားနားလွသည္။

လက္ယာစြန္းေရာက္ လြတ္လပ္ေရးပါတီ သမၼတေလာင္း ေနာ္ဘတ္ဟိုဖာသည္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးထားကာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရရွိရန္ ေရပန္းစားေနေသာ္လည္း ဂရင္းပါတီ၏ အလက္ဇန္းဒါး ဗန္ဒါဘယ္လင္ကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။


နရီမင္း

Sources; Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment