Latest News

Wednesday, January 18, 2017

ေရပူစမ္း၏ အနာဂတ္

ေရပူစမ္း၏ အနာဂတ္


(ဓာတ္ပံု - ေမာင္တာ)

‘က်ားေသႀကီး အသက္ျပန္ ၀င္လာၿပီ’ဆိုသည့္ စကားသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ားအၾကားတီးတိုးတစ္မ်ဳိး၊ က်ယ္က်ယ္တစ္ဖံု ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ အဆိုေတာ္စိုင္း ဆိုင္ေမာ၀္၏ မူဆယ္နမ့္ခမ္းသီခ်င္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားခဲ့ေသာ (ေရပူ) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ ေရပူရြာရွိ ေရပူစမ္း ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးေရး စခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားအၾကား စိုး ရိမ္ထိတ္လန္႔စြာျဖင့္ ယင္းစကားသံထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ကုန္သည္ေတြအတြက္ ေတာ့ ဒါစိန္ေခၚမႈတစ္ခုပဲ’’ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ သၾကားကုန္သည္ ဦး မင္းသိန္းက ေျပာသည္။


ေရပူစမ္းကန္႔သတ္ကုန္ ပစၥည္းစစ္ေဆးေရးစခန္းဟု အ မည္ေပးထားေသာ ေရပူဂိတ္ျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ၊ မလိုလားအပ္ သည့္ အပိုကုန္က်မႈမ်ားရွိလာမည္ ကို ကုန္သည္မ်ားက စိုးရိမ္ေသာ္ လည္း လက္ရွိအစိုးရက ေမွာင္ခို (တရားမ၀င္) ကုန္သြယ္မႈတားဆီး ေရးဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဂိတ္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းဟု ဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပိုင္ ရွင္မဲ့မ်ားအျဖစ္ ပစၥည္းသိမ္းယူ သည့္အဆင့္မွ ေမွာင္ခိုလုပ္ကိုင္ သည့္ ကုန္သည္ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏုိင္မည့္အဆင့္ကို တက္ လွမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အ ခ်ိန္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈတားဆီး ေရးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာတိုးျမႇင့္ရရွိ ေရး အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေန ေသာ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ဆြဲမႈက ေရ ပူစစ္ေဆးေရးစခန္း၏ အနာဂတ္ အတြက္ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ သည္။

ေရပူစမ္းဂိတ္တြင္ ကုန္တင္ ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးရာ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္အားလံုးကို စစ္ေဆး မည္မဟုတ္ဘဲ သံသယရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေရပူစမ္းကန္႔ သတ္ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးေရးစခန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးတက္ထြန္း ေအာင္က ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္စခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ာအား ေျပာသည္။

ေရပူစမ္းဂိတ္သည္ ပံုမွန္အ ခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး သြားလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စိတ္ ပူစရာမလိုဘဲ ေမွာင္ခိုလုပ္ကိုင္သူ မ်ားအတြက္သာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

‘‘အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈလံုး၀မ ျဖစ္ဖို႔ တာ၀န္ယူတယ္’’ဟု ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ျပတ္သားစြာေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္သည့္ ေရပူစမ္းဂိတ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘တစ္ က်ပ္ယူတာနဲ႔ ေထာင္ခ်မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အဖြဲ႕ေတြကို ေျပာထား ပါတယ္’’ဟု ဦးတက္ထြန္းေအာင္ ဆိုေလသည္။

ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္ရွိ ယခင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးျပဳ လုပ္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေမာင္တာ)

စစ္အစိုးရလက္ထက္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမ၀င္ (ေမွာင္ခို)ကုန္သြယ္မႈမရွိေစေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေရပူဂိတ္ကို ဖြင့္ခဲ့ဖူးသည္ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေရပူဂိတ္ သည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေသြ ဖည္ၿပီး လာဘ္စားမႈ၊ တရား၀င္ကုန္သည္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစရန္ ထိုအခ်ိန္က ၀န္ထမ္းမ်ားက ပညာျပၿပီး အခ်ိန္ဆြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ အသစ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည့္ ဂိတ္တြင္ လည္း ထိုအေလ့အထမ်ား ျပန္ လည္ေရာက္ရွိလာမည္ကို ကုန္ သည္မ်ားက စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

ေရပူစမ္းဂိတ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း သည္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားကလည္း ေထာက္ျပ ေျပာၾကားသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မဲ ေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တစ္ခ်ိန္က မိမိအမုန္းဆံုးအေျခအေနျဖစ္ရပ္ မ်ား ျပန္လည္ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ သည္ကို လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္ အသက္ (၅၀)အရြယ္ ဦးစိုး၀င္းကလည္း လိုလားမႈမရွိေပ။

‘‘၀န္ထမ္းေတြ လာဘ္စားမႈ မရွိေစရဘူး။ လာဘ္စားတယ္ဆို ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူ သြားမယ္’’ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရပူစမ္းဂိတ္ ဖြင့္လွစ္မႈအ ေပၚ ကုန္သည္မ်ားသေဘာမတူရ ျခင္းမ်ားထဲတြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ကုန္သြယ္ေရးအခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန လည္း ပါ၀င္သည္။ ေန႔စဥ္ကားအ စီးေရ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းေန သည့္ လမ္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားအ တြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး ႐ႈံးမႈ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရည္အ ေသြးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကး ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခုဖြင့္လွစ္ မည့္ ေရပူစမ္းဂိတ္တြင္လည္း ေျမ ေနရာအက်ယ္အ၀န္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ၿပီး ကုန္သြယ္မႈအခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း မူဆယ္မွ ကုန္သည္မ်ားကေျပာသည္။

 ‘‘ကုန္သည္တစ္ေယာက္အ တြက္ အခ်ိန္က အရမ္းအေရးႀကီး တယ္။ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္း အခ်ိန္မီဖို႔ ကုန္ပစၥည္းေလလြင့္မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ရတာ ကုန္သည္ ေတြအတြက္ ခက္ခဲပါတယ္’’ဟု ဦးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တား ဆီးေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ မည္ကို စိုးရိမ္၍ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ တြင္ ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရး စခန္းဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးႏုိင္ရန္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္ရွိ ကုန္သည္ မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ထံ စာေပးပို႔ေတာင္းဆိုထား သည္။ မႏၲေလး-မူဆယ္ကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  အႏွံ႔အျပားမွ ထြက္ေသာ သစ္သီး ၀လံမ်ားကို ေန႔စဥ္မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ၁၂ ဘီးယာဥ္၊ တြဲကား စသည္တို႔ျဖင့္ ကားအစီးေရ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ အၾကား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ထပ္မံႀကံဳေတြ႕မည္ကို သစ္သီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကားသ မားမ်ားက စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ စာေပးပို႔ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သစ္သီးကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

မူဆယ္ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ ကလည္း ေရပူဂိတ္ဖြင့္လွစ္ေရးကို ကန္႔ကြက္သည္။ ေရပူဂိတ္ဖြင့္လွစ္မႈကို သေဘာမတူျခင္းေၾကာင့္ မူ ဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားက အစိုးရကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ကုန္သည္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား သေဘာမတူ ေသာ္လည္း ေရပူစမ္းဂိတ္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အေကာက္ ခြန္ဦးစီးဌာနက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ မူးယစ္၊ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္လိုအပ္လွ်င္ တပ္မေတာ္တို႔ ပါ၀င္ထည့္သြင္းရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ေရပူစမ္းဂိတ္သည္ မူဆယ္- မႏၲေလး ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းတြင္ ေမွာင္ခိုကုန္စည္ တားဆီးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ္ လည္း ေမွာင္ခိုကုန္ပစၥည္းဖမ္းဆီး မိပါက မူလပိုင္ရွင္ကိုပါ ထိေရာက္ စြာ အေရးယူေပးရန္ လိုအပ္သည္ ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ တရား၀င္ကုန္ပစၥည္းတင္ သြင္းသူမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ညစ္ ၿပီး အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမ်ဳိး လံုး၀မလုပ္ သင့္ေတာ့ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

ပထ၀ီေျမအေနအထားအရ တ႐ုတ္မွ ျမန္မာသို႔ တရား၀င္ျဖတ္ သန္း၀င္ေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ လား႐ႈိးသို႔ မ၀င္မီ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခု ထားရွိ ျခင္းက သင့္ေတာ္သည့္ လိုအပ္ ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား တရားမ၀င္ ထုတ္ယူၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ား တားဆီးရန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ တ႐ုတ္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ထက္ပိုမ်ားသည္။

 ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ေျခာက္ဘီလီယံခန္႔ရွိေနၿပီး မူဆယ္နယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ၃ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ ေရးပမာဏသည္ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔ ရွိသျဖင့္ မူဆယ္နယ္စပ္တစ္ခု တည္းမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏက ထက္၀က္ခန္႔ ရွိေနသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိကထြက္ေပါက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာ မူဆယ္-မႏၲ ေလးလမ္းေၾကာင္း၌ ေန႔စဥ္ကားအစီးေရပမာဏမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းေနသည္။

ေရပူစမ္းစခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း သည္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ စစ္ေဆး ေရးစခန္းကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး ၀င္ လာမည့္ တရားမ၀င္သြင္းကုန္မ်ား ကို စနစ္တက်စစ္ေဆးရန္ အသံုးတည့္လွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္သူမ်ားအတြက္မူ ေရပူဂိတ္ျပန္ဖြင့္လိုက္သျဖင့္ ေရပူကို ထပ္ေရွာင္မည့္ ကြင္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳလာမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ ေတာေတာင္ထူထပ္လွသည့္ ရွမ္းေျမာက္သည္ ကြင္းလမ္းအေျမာက္အျမားတည္ရွိရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ေရပူစမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး သြားႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိသည္ကို သိရွိထားၿပီး အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေရြ႕လ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမည္ဟု စစ္ေဆးေရးစခန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတက္ ထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ က ကုန္သြယ္မႈေခ်ာေမြ႕ရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္သည့္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ားမရွိရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေရပူဂိတ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ငါးႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ေရပူဂိတ္ျပန္ဖြင့္ျခင္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းလမ္းက ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ‘ဘူးေလးရာဖ႐ုံဆင့္’ဆိုသလိုပင္ ျဖစ္လာမည္ကို ကုန္သည္မ်ားက ထိတ္လန္႔ေနသည္။

Sources: ျပည္သိမ္းနႏၵ ( 7Day News Journal )

No comments:

Post a Comment