Latest News

Sunday, January 15, 2017

တြံေတးရွိ ရြာသုံးရြာတြင္ လူငယ္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အရက္ကိုစြဲလမ္းစြာေသာက္ေနေၾကာင္း စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုေဖာ္ျပ

တြံေတးရွိ ရြာသုံးရြာတြင္ လူငယ္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အရက္ကိုစြဲလမ္းစြာေသာက္ေနေၾကာင္း စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုေဖာ္ျပ


တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုသုံးခုရွိ လူငယ္အခ်ဳိ႕ကုိ အရက္ေသာက္ သုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းငယ္တစ္ခုျပဳလုပ္ရာ ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ ၄၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ အရက္ကိုစြဲလမ္းစြာေသာက္သုံးေနေၾကာင္း သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုမွ သိရသည္။

အဆုိပါ သုေတသနသည္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟု သုတ၊ သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္အရက္စြဲျခင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ(၂၅)ႏွစ္အတြင္း လူငယ္ ၁၅၂ဦးကို ေမးျမန္းေလ့လာရာ ၎တို႔ထဲမွ ၉၅ ဦးသည္ အရက္ေသာက္သုံးသည္။ အရက္ေသာက္သုံးေသာ ၉၅ဦးအနက္ ၇၀ဦး (၇၅ ရာခိုိင္ႏႈန္း) သည္ အရက္စြဲေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အဆုိပါ စစ္တမ္းငယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားကေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျဖဆုိသူအားလုံး၏ ၄၆  ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အရက္ကို စြဲလမ္းေနသည္။

‘‘တစ္ႏုိင္ငံလုံးကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့ေဒတာ (အခ်က္အလက္) ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ တြံေတး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာသုံး အုပ္စုကုိပဲ ကုိယ္စားျပဳတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခုလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ (၁၈)ႏွစ္ကေန (၂၅)ႏွစ္အတြင္း လူငယ္ေတြကို အရက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန သီးသီးသန္႔သန္႔လုပ္ထားတာမရွိ ဘူး။ ဒါက လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ပထမဦးဆုံးသုေတသန  စာတမ္းလုိ႔ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အခု ဒီစာတမ္းကေန ေနာက္ထပ္ရန္ ကုန္တုိင္းတစ္တုိင္းလုံးကုိယ္စား ျပဳသုေတသနေတြထြက္လာႏုိင္ တယ္’’ဟု ေဆးသုေတသနဦးစီး ဌာန၊ က်န္းမာေရးစနစ္ သုေတသနဌာနခြဲမွ သုေတသနအရာရွိ ေဒါက္တာ ေအာင္ျပည့္ၿဖိဳး (စာ တမ္းရွင္)ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ပုိင္းရွိ လူငယ္မ်ားအရက္ေသာက္သုံးမႈကို သိရွိလုိ၍ ယင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ကာ  ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္ေမးခြန္းမ်ားအတုိင္း နံနက္အိပ္ရာႏုိးႏုိးခ်င္း အရက္ေသာက္သုံးမႈရွိ၊မရွိ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွအရက္သမားအျဖစ္ထင္မွတ္လွ်င္ စိတ္ဆုိးျခင္းရွိ၊မရွိ၊ အရက္ေသာက္သုံးစဥ္ မိမိကုိယ္ကုိယ္အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံစားရျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ အရက္ျဖတ္သင့္၊ မသင့္အစရွိသည္တုိ႔ကို ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အရက္အဓိကေသာက္သုံးရ သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ လူမႈ ေရးကိစၥ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း မ်ား၏ တုိက္တြန္းမႈႏွင့္ အရက္အ လြယ္တကူရရွိႏုိင္မႈတုိ႔အျပင္ မိဘမ်ားထံမွ အတုယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယင္းသုေတသနစာ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အရက္စ တင္ေသာက္သုံးေနသည့္အရြယ္ သည္ (၁၇)ႏွစ္ျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕က အသက္အငယ္ဆုံး (၁၁)ႏွစ္အ ရြယ္မွ စတင္ ေသာက္သုံးေန သည္။ ယင္းေတြ႕ရွိမႈမ်ားအေပၚ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္  ဆယ္ ေက်ာ္သက္မ်ားကုိ အရက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အရက္အလြယ္တကူရရွိေစမႈတုိ႔ကို ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာအေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ား ပုိမုိျမႇင့္ တင္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္ဟု သုေတသနစာတမ္းရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။

 အရက္ေသာက္သုံးျခင္း ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာ ေရးျပႆနာျဖစ္ေသာ အသည္း ေရာင္ျခင္း၊အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ ေသြး အန္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္ ျခင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ဦး ေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာေရာဂါျဖစ္ ျခင္း၊ ပန္းေသပန္းညိႇဳးျဖစ္ျခင္း၊ သားသမီးမရျခင္းႏွင့္ စိတ္ေရာဂါ ရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံႀကီးရွိ အ ရက္စြဲကုသေရးႏွင့္ သုေတသန ဌာန၏ ၂၀၁၅ စာရင္းမ်ားအရ အရက္စြဲလူနာဦးေရ ခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အရက္လုိင္စင္ေတြကို ဗုံး ေပါလေအာ ခ်ေပးထားခဲ့တယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လုိင္စင္တစ္ခု ရဖို႔ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ထိေပါက္ တယ္။ တကယ္က်ေတာ့ လုိင္စင္ ခ်ေပးတဲ့အခါမွာ စည္းကမ္းသတ္ မွတ္မႈေတြရွိသင့္တယ္။ စာသင္ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ အနီးမွာမေပးရဘူး။ ေရာင္းခ်တဲ့ ေနရာမွာလည္း အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္မႈေတြရွိရမယ္’’ဟု ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦး ျမင့္ဦးကေျပာသည္။


Sources; 7Day News Journal


No comments:

Post a Comment