Latest News

Thursday, January 12, 2017

ကမၻာေပၚမွာ အရက္ေစ်းအခ်ိဳဆံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတယ္၊ စီးပြားကူးသန္းနဲ႔ အေကာက္ခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန စစ္ၾကပါဦး


ကမၻာေပၚမွာ အရက္ေစ်းအခ်ိဳဆံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတယ္၊ စီးပြားကူးသန္းနဲ႔ အေကာက္ခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန စစ္ၾကပါဦးဂ်ပန္မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ေလဆိပ္မွႀကိဳၿပီး ညစာစားရန္ အသြား အင္းယားလမ္းေပၚရွိ ယမကာဆိုင္သို႔ ၀င္ၿပီး အရက္၀ယ္လုိက္သည္။ မိတ္ေဆြဂ်ပန္က အရက္ေစ်းႏႈန္းကိုၾကည့္ၿပီး အံ့ၾသေနသည္။ သူအံ့ၾသမည္ဆိုလည္း အံ့ၾသေလာက္ပါသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ရာအထက္ေပးရေသာ ဂိုးလ္ေလဘယ္ ပုလင္းကို က်ပ္သံုးေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကားေပၚေရာက္ေသာ္ ဂ်ပန္မိတ္ေဆြက ေစ်းေပါလြန္းသျဖင့္ အရက္အတု ျဖစ္ႏုိင္သလားဟု ေမးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုမိတ္ေဆြကို ရွည္လ်ားစြာ ရွင္းျပရေတာ့သည္။

စီးပြားကူးသန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀ိုင္ကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အရက္ႏွင့္ဘီယာကို ဟုိတယ္လုပ္ငန္းအတြက္သာ ကန္႔သတ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည္။ ဥေပဒအရဆိုပါက အရက္မ်ားကိုလည္း ဟုိတယ္ပရ၀ုဏ္ အတြင္းသာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အရက္မ်ား ေစ်းခ်ိဳသာစြာ ေရာင္းခ်ေနပါသနည္း။ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းအတြက္ဟုဆိုကာ တင္သြင္းေသာ အရက္မ်ား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ အရက္မ်ိဳးစံုကို တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနေသာ စီးပြားေရးအုပ္စုႀကီး ေလးခုရွိသည္။ တရားမ၀င္ ဘီယာတင္သြင္းေနေသာ စီးပြားေရးအုပ္စုႀကီး ႏွစ္ခုရွိသည္။ ထို႔အျပင္ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ အရက္တုလုပ္သည့္ အဖြဲ႕ႀကီး သံုးခုရွိသည္။ ထိုသူမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အရက္မ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေနျခင္းျဖစ္သည္။

အရက္အတုလုပ္သည့္ အုပ္စုႀကီးမ်ားအနက္ ေတာင္ႀကီး အေျခစိုက္အုပ္စုသည္ ဟုိက္လန္ဒါ၊ ဟုိက္ေကာ္မရွင္နာ စသည့္အရက္မ်ားကို အတုလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ အေျခစိုက္အုပ္စုကမူ ရက္ဒ္ေလဘယ္ႏွင့္ ဘလက္ေလဘယ္ စသည့္ ေဂ်ာ္နီ၀ါးကားအုပ္စု၀င္ အရက္မ်ားကို အတုလုပ္သည္။ မႏၲေလးအေျခစိုက္ အရက္အတုအဖြဲ႕ကမူ မႏၲေလးရမ္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ အတုလုပ္လ်က္ရွိသည္။ မႏၲေလးရမ္အတု ပမာဏမွာ အစစ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ အရက္တုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမာက္ဥကၠလာႏွင့္ တ႐ုတ္တန္းတြင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနသည္။ ထိုအရက္တုမ်ား ေၾကာင့္ေရာ တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ပါ ျပည္တြင္းတြင္ အရက္မ်ား ေစ်းခ်ိဳေနျခင္းဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေရြ႕လ်ားမိုဘိုင္းအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားခ် စစ္ေဆးရွာေဖြမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာေသာ အရက္မ်ား၊ ဘီယာမ်ား၊ ၀ိုင္မ်ားပင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ဖူးသည္။ အစိုးရေဟာင္း သက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ အဆိုပါ မိုဘိုင္းအဖြဲ႕သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႕ေပးထားသည့္ အတြက္ဆိုကာ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းသြားသည့္အတြက္ တရားမ၀င္ အရက္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းသို႔ တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ NGO အဖြဲ႕တစ္ခု၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူလတ္ပိုင္းမ်ား အရက္ေသာက္သံုးမႈမွာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရသည္။ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၄ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘီယာခ်က္စက္႐ံုသံုး႐ံုသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သံုးလအတြင္း ဘီယာႏွင့္ အရက္ခ်က္စက္႐ံု ခုနစ္႐ံု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းက ျပည္တြင္းတြင္ ယမကာ ေသာက္သံုးသူမ်ားကို တိုးပြားလာေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျပည္ပမွ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ တင္သြင္းမႈကို ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေနျပည္သူမ်ား မေသာက္သံုးႏုိင္ရန္ တားျမစ္သည့္ သေဘာျဖင့္ ႀကီးေလးေသာ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ျပည္တြင္းသို႔ လံုး၀တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေသာ္လည္း တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနသည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳသည့္အတြက္ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားအရက္မ်ားသည္ လိုင္စင္ရ ဆိုင္မ်ားသဖြယ္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တရားမ၀င္အရက္ ပုလင္းမ်ားေပၚတြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ၿပီး တရား၀င္သဖြယ္ ေရာင္းခ်ေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ လက္ထက္တြင္လည္း ျပည္ပအရက္မ်ားသည္ လာဘ္ေပးရန္အလြန္ အသံုး၀င္သျဖင့္ ျပည္ပအရက္ေစ်းကြက္မွာ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက “ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ အစိုးရ႐ံုးေတြကို သြားမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခအတြက္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲတန္ ဘလက္ေလဘယ္၊ အလယ္အလတ္အတြက္ သံုးသိန္းတန္ ဗယ္လင္တိုင္း ႏွစ္ ၃၀ တို႔ တစ္သိန္းခြဲတန္ ဘလူးေလဘယ္တုိ႔၊ အႀကီးေတြအတြက္ဆိုရင္ ၃၅ သိန္း၀န္းက်င္ေပးရတဲ့ လူး၀စ္ ၁၃ ေကာ့ညက္တို႔ ဒယ္မိုးတို႔ေလာက္ ေပးရတယ္။ တခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြကေတာ့ တကယ္ေသာက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဆုိင္ျပန္သြင္းၾကတယ္။ ကိုယ္၀ယ္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ ဘလူးေလဘယ္ဆိုရင္ အမွတ္အသား လုပ္ၾကည့္ထားလုိက္ တစ္ခါတစ္ေလ ဆိုင္မွာ ျပန္ေတြ႕ရတယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကမူ “ဖမ္းတာေတာ့ ေန႔ေရာညေရာ ဖမ္းေနတာပဲ။ ဖမ္းတိုင္းလည္း မိတယ္။ ခက္တာက ဆုိင္ေပၚေရာက္သြားရင္ တရား၀င္သြင္းတာလား၊ တရားမ၀င္ သြင္းတာလား စစ္ရခက္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လူမ်ားစုေသာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားအရက္အမ်ားစုက ျပည္ပက သြင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းမွာတင္ အတုထုတ္ေနတာ”ဟု ေျပာျပသည္။ ႏိုင္ငံျခားအရက္ ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးကမူ “ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တရားမ၀င္ေရာင္းေနရလို႔ စိတ္မလံုပါဘူး။ ဘယ္ေန႔ လာဖမ္းမလဲ တထိတ္ထိတ္နဲ႔ေနရတာ။ ဒီအစား ႏုိင္ငံျခားအရက္ေတြကို အခြန္ျမင့္ျမင့္မာမား ေကာက္ၿပီး တင္သြင္းေပးလိုက္ရင္ အရက္အတု ေစ်းကြက္လည္း ေပ်ာက္သြားမယ္။ ေသာက္တဲ့သူေတြလည္း အရက္အစစ္ေသာက္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း အခြန္အေကာက္ အမ်ားႀကီးရမယ္”ဟု သူ၏အျမင္ကိုေျပာျပသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ အရက္ကို အထူးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တန္ဖိုး၏ ၂၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၃၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Sources; လက္ေစာင္းလက္ Tomorrow News

No comments:

Post a Comment