Latest News

Monday, January 9, 2017

"အၾကင္နာတရား ပညာစြမ္းအားျဖင့္ ေလာကသားတို႔ကို ကယ္တင္သူ"ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ ႏွစ္ဦးတရားပြဲ

"အၾကင္နာတရား ပညာစြမ္းအားျဖင့္ ေလာကသားတို႔ကို ကယ္တင္သူ"ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္၏ ႏွစ္ဦးတရားပြဲ


❖ ေလာကမွာ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့သူမွာ အရည္အခ်င္း (၂)မ်ိဳး ရွိရပါမယ္။
(၁) အၾကင္နာ၊
(၂)ပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ (၂)မ်ိဳး ၾကီးမားရင္ ၾကီးမားသေလာက္ ေလာကအက်ိဳးေဆာင္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

❖ အၾကင္နာ ဆိုတာက ကရုဏာ ပါပဲ။
ပညာဆိုတာက အေျမာ္အျမင္ပါပဲ။
ကရုဏာရွိရင္ အခက္အခဲေတြ႔သူေတြကို ေထာက္ထားတယ္၊ လ်စ္လ်ဴမရႈဘူး။
အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ကရုဏာ ရွိရံုနဲ႔လည္း မျပီးေသးပါဘူး။

❖ ဒုတိယ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္က ပညာပါ။ ပညာမရွိရင္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳရာမွာ မေအာင္ျမင္ဘဲ ႏွိပ္စက္ရာ ေရာက္တတ္ပါတယ္။
ေရနစ္သူကို ၀ါးနဲ႔ဆယ္ရာမွာ ဆယ္ရာမေရာက္ဘဲ ၀ါးကူထိုးသလိုလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္တစ္ခု ၾကီးပြားေအာင္/လူသားေတြ အက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပညာရွိမွသာ နည္းလမ္းတက် ျဖစ္ျပီး ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။
အခက္အခဲေတြ ေက်ာ္ပါမယ္။
အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ လြတ္ပါမယ္။
အၾကင္နာနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ဟာ အခ်ိဳးညီရပါမယ္။

❖ ဒီ (၂)ခ်က္ အခ်ိဳးညီဆံုး အျပည့္ဝဆံုး အၾကီးမားဆံုးသူဟာ ျမတ္စြာဘုရားသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာကမွာ အလုပ္လုပ္ဆံုးသူဟာ ျမတ္စြာဘုရားပါပဲ။
ဆြမ္းမစားမီလည္း အလုပ္လုပ္တယ္။(ပုေရ ဘတၱကိစၥ)
ဆြမ္းစားျပီးလည္း အလုပ္လုပ္တယ္။(ပစာၦဘတၱ ကိစၥ)
ညအခ်ိန္ကိုလည္း ၃ပိုင္းခြဲျပီး
- ပထမယာမ္မွာ (ညေန ၆ - ၁၀) လူေတြကို တရားေဟာတယ္။
- ဒုတိယယာမ္ရဲ႕ ေရွ႕ပိုင္းကို နတ္ျဗဟၼာေတြကို တရားေဟာတယ္။ (၃၈ျဖာ မဂၤလာ တရားေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူပံုၾကည့္ပါ)
ေနာက္ပိုင္းမွာ လက်ၤာဖက္ေစာင္းျပီး ေခတၱနားေနေတာ္မူပါတယ္။

❖ ပစၦိမယာမ္မွာ သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ျဖန္႔က်က္ျပီး က်ြတ္ထိုက္ေသာသတၱ၀ါကို ၾကည့္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀း ၾကြျပီး ကယ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုကယ္သလဲဆိုေတာ့ သတၱ၀ါရဲ႕သႏၱာန္မွာ အသိဥာဏ္ရွိျပီး ပညာအရည္အခ်င္းတက္လာေအာင္ ပညာျဖင့္ကယ္ေတာ္မူတာပါ။
မိုးေသာက္ခ်ိန္ အရုဏ္မတက္ခင္ အျဖဴေရာင္ေလး သန္းလာခ်ိန္ကတည္းက သတၱ၀ါတို႔အက်ိဳး သည္ပိုးဖို႔ အလုပ္လုပ္တာ မဟာကရုဏာေတာ္ၾကီးပါပဲ။
ရွင္သာရိပုၾတာရဲ႕ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ေလာကသားတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ျပီး ကူညီဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပံုကို ေဟာထားပါတယ္။

● "ငါ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သလို
    ေလာကသားေတြ မေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသးဘူး။

● ငါအေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြက လြတ္ေျမာက္သလို
   ေလာကသားေတြ မလြတ္ေျမာက္ၾကေသးဘူး။

● ငါ အရာရာကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ျပီးသလို
   ေလာကသားေတြ မေလ့က်င့္ရေသးဘူး။

● ငါ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈရသလို ေလာကသားေတြ
   မရေသးဘူး။

● ငါ သက္သာခြင့္ရသလို ေလာကသားေတြ
   မရေသးဘူး။

● ငါ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ေစတဲ႔ အပူတရားေတြ
   လံုး၀ခ်ဳပ္သလို ေလာကသားေတြ မခ်ဳပ္ၾကေသးဘူး။"

● ေလာကသားေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို ငါကယ္မယ္။

● ငါ ေက်ာ္လႊားသလို /ငါလြတ္ေျမာက္သလို/

● ငါေလ့က်င့္ျပီးသလို/ငါ ေအးခ်မ္းသလို/

● ငါ သက္သာခြင့္ရသလို/ငါ အပူေတြခ်ဳပ္သလို ေလာကသားေတြလည္း ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ဖို႔ နည္းလမ္းကို အကဲခတ္ျပီး သိေတာ္မူပါတယ္။

❖ ေလာကမွာ Medical check up လုပ္မွ ေရာဂါရွိမရွိ သိသလို
Mental check up ေခၚတဲ့ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္ရပါမယ္။
ျမတ္စြာဘုရားဟာ အၾကင္နာတရားၾကီးမားစြာနဲ႔ ေလာကသားတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲကို သိျပီး အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြက လြတ္ေျမာက္ေက်ာ္လႊားဖို႔ နည္းစနစ္ေတြ ျပခဲ့ပါတယ္။

❖ ဒီကေန႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးသူေတြထံက လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုျပီး ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့စနစ္ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တဲ့လမ္းကို ကိုယ္ေလ်ွာက္ၾကတဲ့ ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။

❖ လြတ္လပ္ျပီလို႔ ေျပာေပမယ့္ တကယ့္ လြတ္လပ္ျခင္း Freedom မျဖစ္တာေတြ လူတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။
လူတိုင္းမွာ မိသားစု/စီးပြားေရး/လူမႈေရး/က်န္းမာေရး/ပတ္၀န္းက်င္ ..စတဲ့ ပူပန္ေသာကေတြ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြပါပဲ။

❖ ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြက…

(၁) ရာဂ ေခၚတဲ့ တြယ္တာမႈ
ပိုးအိမ္လုပ္တဲ့ ပိုးေကာင္ဟာ သူထုတ္တဲ့ ခ်ည္မ်ွင္နဲ႔ပဲ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ရစ္ပတ္ေနမိသလို သတၱ၀ါေတြဟာလည္း လူ/ပစၥည္း/ရာထူး စတာေတြမွာ တြယ္တာျပီး ေႏွာင္ဖြဲ႔မိမွန္းေတာင္မသိ၊ ရုန္းထြက္ဖို႔ အားကုန္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

(၂) ေဒါသ - အမုန္းတရားကေနလည္း မရုန္းႏိုင္ၾကပါဘူး။
Terrorism ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ အာဃာတ တရားေတြေၾကာင့္ အျငိဳးအေတးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ဆံုးရံႈးေနရပါတယ္။

(၃)ေမာဟ ဆိုတဲ့ ေတြေ၀မႈေၾကာင့္ လုပ္သင့္ ေျပာသင့္ၾကံသင့္ တာေတြ မလုပ္ မေျပာ မၾကံ၊ မလုပ္သင့္/မေျပာသင့္/မၾကံသင့္တာေတြ လုပ္/ေျပာ/ၾကံ ျပီး ဆံုးရံႈး ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။

(၄)မာန - ကိုယ္ဘာမဆို လုပ္ႏိုင္တယ္/ျဖစ္တယ္ အထင္ေရာက္ျပီး ေလးစားရမွာေတြ မသိ၊ ဆံုးမမႈေတြ လက္မခံ ရာက ေဒါသေတြပါလာျပီး မျငိမ္းခ်မ္းၾကေတာ့ပါဘူး။
ကိုယ္လုပ္တာမွ မွန္တယ္ထင္၊ သူမ်ားလုပ္ရင္ မွားတယ္ထင္။
မာနကလြတ္မွ မွားမွန္သိျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွန္ပါမယ္။

(၅) ဒိ႒ိ - သူ႔အျမင္ ငါ့အျမင္ မတူရာက အျငင္းပြားဖြယ္ေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။

(၆)အျခား ကိေလသာမ်ား - မနာလိုမႈ ဣႆာ (Jealousy)၊ ၀န္တိုမႈ မစၧရိယ၊ ကိုယ့္အျပစ္ဖံုးမႈ(မာယာ)၊ မရွိတဲ့ ဂုဏ္ဟန္ေဆာင္မႈ (သာေဌယ်)ဆိုတာလည္း အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြပါပဲ။

(၇) ဒုစရိုက္တရား - အခုေခတ္မွာလည္း ဒုစရိုက္ေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ျပီး မရုန္းထြက္ႏိုင္တာေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့အခ်ိန္တံုးက အိမ္ေတြမွာ တံခါးမရွိ၊ ကေလးငယ္ေတြကို မိဘရင္ခြင္ထက္ တင္ျပီး ေပ်ာ္ႏိုင္ၾက၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္ေသာမ်က္လံုး ျပံဳးေသာမ်က္ႏွာနဲ႔ ဆက္ဆံ ခဲ့ၾကပါတယ္။
အခု ကလိယုဂ္ေခၚတဲ့ ဆုတ္ကပ္ၾကီးမွာ လူ ၄ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ပဲေကာင္းေတာ့တဲ့ ေခတ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ တစ္ေယာက္ေတာင္ ျပည့္ရဲ႕လား မေျပာႏိုင္၊ တစ္ျခမ္းေလာက္ မေကာင္းေတာ့ေအာင္ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ( သီတဂူ ဆရာေတာ္ၾကီးလည္း ၄ေခ်ာင္းေထာက္မွာ ေျခတစ္ေခ်ာင္းပဲ က်န္ေတာ့တယ္လို႔ ေဟာသြားပါတယ္)
ဒီလို အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြက လြတ္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ျမတ္စြာဘုရားက ကရုဏာ ပညာနဲ႔ လမ္းညႊန္သြားပါတယ္။

■ (၁) ရာဂက လြတ္ဖို႔ မျမဲေသာတရားကို
        ဆင္ျခင္ရပါမယ္။
■ (၂)ေဒါသက လြတ္ဖို႔ ေမတၱာတရားနဲ႔ ေနရပါမယ္။
■ (၃) ေမာဟက လြတ္ဖို႔ အသိပညာ ဆည္းပူးရပါမယ္
■ (၄)မာနက လြတ္ဖို႔ ေလးစားအပ္တဲ့ ပုဂိဳၢလ္ေတြကို
       ေလးစားရပါမယ္။
■ (၅)ဒိ႒ိက လြတ္ဖို႔ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္
       ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားရပါမယ္။
■ (၆)ဣႆာ၊ မစၦရိယက လြတ္ဖို႔
      သူတစ္ပါးၾကီးပြားတာကို ၀မ္းသာရပါမယ္။
■ (၇)ဒုစရိုက္တရားေတြက လြတ္ဖို႔
       သုစရိုက္တရားေတြ ပြားရပါမယ္။

✿ ျမတ္စြာဘုရားက သက္သာခြင့္ရဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ညႊန္ျပီး လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းျပခဲ့ပါတယ္။
ငါ/ငါ့ဟာ/အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ဆိုတဲ့ အထင္ေတြကို ေသခ်ာ analyze လုပ္ရင္ concept အထင္ေတြသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိလာမွာပါ။
အျမစ္/အေခါက္/အခက္/အကိုင္း/အရြက္ တစ္ခုစီခြဲၾကည့္ရင္ သစ္ပင္ဆိုတာ မရွိသလို
လူမွာလည္း သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔သူ ျဖစ္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္ ၂ ပါးသာ ရွိတယ္ဆိုတာကို Insight Meditation ေခၚတဲ့ ၀ိ = သူမ်ားနဲ႔ မတူ
ပႆနာ = ရႈျမင္သံုးသပ္မႈ လုပ္ၾကည့္ရင္ ထိုးထြင္းသိျမင္လာပါမယ္။

✿ ငါ့ဟာ/ငါလုပ္ႏိုင္တယ္/ငါ ဆိုတဲ့ တဏွာ/မာန/ဒိ႒ိ နဲ႔ မစြဲေတာ့တဲ့အခါ တကယ့္ လြတ္ေျမာက္မႈ Freedom ဆိုတဲ့ ၀ိမုတၱကို ရလာပါမယ္။
လြတ္ေျမာက္တဲ့သူဟာ လြတ္ေအာင္ အမွန္သိေအာင္ လုပ္ေပးတဲ႔ပုဂိဳၢလ္ကို ေက်းဇူးတင္တတ္လာပါတယ္။

✿ "ဗုေဒၶါ ေသာဘဂ၀ါ
ေဗာဓာယ် ဓမၼံေဒေသတိ။
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သစၥာ (၄)ပါး အမွန္တရားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိေတာ္မူျပီး၍
သတၱ၀ါမ်ား အမွန္သိေစဖို႔ ဓမၼတရားေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူေလျပီ ။
သတၱ၀ါမ်ား ေလ့က်င့္ျပီးျဖစ္ေစဖို႔ ဓမၼတရားေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူေလျပီ ။
သတၱ၀ါမ်ား ေအးခ်မ္းမႈရျပီးျဖစ္ေစဖို႔ ဓမၼတရားေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူေလျပီ ။
သတၱ၀ါမ်ား အခက္အခဲေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစဖို႔ ဓမၼတရားေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူေလျပီ ။
သတၱ၀ါမ်ား ကိေလသာခ်ဳပ္ေစဖို႔ ဓမၼတရားေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူေလျပီ ။"
ႏႈတ္ဖ်ားက ၀တ္ေၾကတန္းေၾက ေက်းဇူးတင္တာ မဟုတ္ဘဲ ရင္ထဲက တကယ္ ေက်းဇူးတင္တတ္လာပါမယ္။

❖ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔လည္း ပညာရွိမွ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကို သိျပီး အခက္အခဲေက်ာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သုတဆည္းပူးျပီး စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္အတိုင္း အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ လြတ္ေျမာက္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးၾကမယ္လို႔ ႏွစ္သစ္ကူး သႏၷိ႒ာန္ခ်ၾကဖို႔ ဆရာေတာ္ၾကီးက ေမတၱာေရွ႕ထားျပီး တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။

( အမွားအယြင္းျဖစ္မွာ စိုးတဲ့အတြက္ ပါဠိေတာ္မ်ား ခ်န္ေရးပါတယ္)

Credit to original uploader.သာဓု သာဓု သာဓု။

★ _/\\_ သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ _/\\_ ★

❖ စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား facebook
    အသံုးျပဳရင္း ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား
    ေဟာျပလမ္းညႊန္ထားေသာ
    ေထရဝါဒ တရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေစျပီး
    ဓမၼဒါန,ဓမၼေဒသနာ ကုသိုလ္မ်ားရ႐ွိႏိုင္ရန္
    ရည္ရြယ္ပါသည္။
 
 ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ (၄-၁-၂၀၁၇)

Sources;  Ko Lin

No comments:

Post a Comment