Latest News

Thursday, January 5, 2017

မဂၤလာပါ ၂၀၁၇

မဂၤလာပါ ၂၀၁၇

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈ၀န္းက်င္၌ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆံုးျခင္း ေရာက္ခ်ိန္တြင္ နဖူးေပၚလက္တင္ကာ ဒီကေန႔ လူသားထု ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲ၊ မွားယြင္းမႈႏွင့္ မည္ေရြ႕မည္မွ် တိုးတိုက္ခဲ့ရသလဲ၊ ဘယ္သို႔ဘယ္ပံု ျပန္လည္ဆယ္ယူ ေကာက္တင္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ေပသည္။

၂၀၁၆ ဆိုသည့္ ရက္စြဲမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္လက္ျပခဲ့ရေပၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္ဦးေႏွာက္ မင္မိုရီထဲ စာရင္းတို႔ထားခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ျဖစ္ရပ္ကေလးမ်ားကိုေတာ့ အထူးတလည္ အားေပးမႈျပဳၾကရေပမည္။ လက္ရွိဘ၀ထဲက ျဖစ္စဥ္မ်ားဆီ ေမွ်ာ္ၾကည့္မိေတာ့ အားေလ်ာ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္မ်ားက ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ မ်က္စပစ္ကာ ႀကိဳလင့္ေနၾကေပသည္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ လူသားတစ္ဦးအတြက္ အသက္႐ွဴ ခြင့္ အတိုင္းအတာ ကာလမွာ မမ်ားလွပါ။ ဒီအထဲကမွ အခ်ိန္ကာလေတြကို ဆစ္ပိုင္းၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ အိပ္စက္ခ်ိန္က ဘယ္ေရြ႕၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခ်ိန္က ဘယ္မွ်၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ဘယ္အတိုင္းအတာ စသျဖင့္ရွိေပရာ ဒီအထဲကမွ ရသမွ် အခ်ိန္ကေလးမ်ားဖဲ့ယူကာ အမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ဖြယ္ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ားဘက္ ဦးစားေပးဖို႔ အခ်ိန္တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ထည့္သြင္းၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အရင္းအႏွီးႀကီးမားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔မလိုဘဲ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းေလး တစ္ခုျဖင့္ ကြက္လပ္ကေလးမ်ား ျဖည့္ေပးၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ နတ္လူသာဓု ေခၚဆိုၾကမည့္ အလွျမင္ကြင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အညစ္အေၾကး မတင္ေအာင္ ျပဳႏိုင္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ေလာကႀကီး သာယာဖို႔အတြက္ ေတြးပူစရာ မလိုေတာ့ပါၿပီ။ သည္အခါ စိုးရြံ႕ပူပန္မႈမ်ား၊ အနိ႒ာ႐ံုျမင္ကြင္း အေပါင္းတို႔ႏွင့္လည္း လမ္းခြဲလက္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ခံရရွိထားခဲ့ၾကသည့္ သင္ခန္းစာေတြက မ်ားလွပါသည္။ လုပ္အားႏွင့္လစာ မမွ်တမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒအား လက္တစ္လံုးျခားျပဳကာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲသား လယ္သမားပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ား အဓမၼသိမ္းဆည္းမႈ၊ ဗိုလ္က်မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ဘ၀မ်ားစြာတို႔ ဆင္းရဲတြင္းထဲ ေအာင္းခဲ့ၾကရသည္။ မတရားမႈအေပါင္းျဖင့္ အနံ႔ေတြက တလႈိင္လႈိင္။ ဒီအဆိုး သံသရာအတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုသည္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အတိတ္ဘ၀မ်ားဆီမွ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ား ပါလာခဲ့ၾကသလို လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း လိုအပ္လွပါသည္။

လူတစ္ဦးအဖို႔ ေကာင္းဆိုးဆံုးျဖတ္ရာ၌ ထိုသူ၏ စိတ္ထားက ပဓာနက်ပါသည္။ စိတ္ထားကေလး ေဖြးသန္႔ေနပါမွ ထိုသူ၏ ေျပာဆိုလႈပ္ရွားမႈ အရာရာတိုင္းက အေကာင္းဘက္သို႔ တိမ္းညြတ္ႏိုင္ပါမည္။ ထို႔အတူ လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္အေျခခံက အဆိုးဘက္ ယိမ္းယိုင္ေနခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚမွ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္တို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔ ေ၀းလွမ္းေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ လူတစ္ဦးအတြက္ စိတ္ဓာတ္အေျခခံ မည္မွ်အေရးပါလွသည္ကို မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ႀကီးက ဤသို႔လမ္းညႊန္ျပခဲ့ေပသည္။

“မည္သူမဆို မိမိ၏ ကိုယ္မႈ၊ ႏႈတ္မႈ၊ စိတ္မႈတို႔ကို ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ အစဥ္ျပဳျပင္ေနသင့္သည္။ ေသသည္အထိ အျမဲျပဳျပင္ေနရမည္” ဟုမိန္႔မွာခဲ့သည့္အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ထားမ်ား အေကာင္းဘက္သို႔ ေရြ႕လ်ားခ်ီတက္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ အနာဂတ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ပံုရိပ္မ်ားလည္း ဘက္ေပါင္းစံု၌ လင္းလက္ေတာက္ပေနမည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။

၂၀၁၆ ဆိုသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ခုႏွင့္လည္း ႏႈတ္ဆက္လက္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ထိုကာလအတြင္း ေကာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ထံုမႊမ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္တို႔ႏွင့္လည္း ေပြ႕ဖက္ခဲ့ၾကရသည္။ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္မႈတို႔ျဖင့္လည္း မၾကံဳလိုပါလ်က္ ဆံုခဲ့ၾကသည္။ သည္အထဲကမွ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္တို႔ကို ဆက္လက္ အလံမထူ၀င့္ေစဖို႔၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ သင္ခန္းစာ ယူၾကရေပမည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္၊ အထိန္းအကြပ္မ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္ၾကရေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားစီး ခရီးသည္မ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔၏ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ႐ိုက္ႏွက္တိုက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတို႔၏ ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းသင့္ေပသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတို႔၏ ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသင့္ေပသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား တားမႏိုင္ဆီးမရ ႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ေနမႈႏွင့္အတူ ကားတစ္စီးလံုး တင္ေဆာင္လာခဲ့သည့္တိုင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ားက ဥပေဒစိုးမုိးမႈအေပၚ ေလွာင္ရယ္ေနဘိသို႔ ရွိေပသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ား ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္သစ္ခါသမယ၌ ထပ္မံ၍မေပၚေပါက္ေရး အတြက္လည္း အာ႐ံုထဲထည့္ကာ ေျဖရွင္းၾကရေပမည္။ ထို႔အတူ ျမားေျမာင္ ႐ႈပ္ေထြးလွစြာေသာ လူမႈဒုကၡအေပါင္းမွ ခုန္ေရွာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တတ္စြမ္းသည့္ဘက္မွ ပါ၀င္႐ုန္းၾကြရင္းျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ႀကိဳးစား႐ုန္းထြက္ ၾကရေပမည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းအားျဖင့္ စုေပါင္း တြန္းလွန္ၾကျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ပံုရိပ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကရေပမည္။

စီးပြားေရးေလာကမွ ကြၽမ္းက်င္သူတို႔ကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ယူေဆာင္လာေပးမည့္ ႏွစ္သစ္သမယဟု ဆိုၾကေပသည္။ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ပါ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္ေကာင္းမ်ား ခံစားႏိုင္ၾကေတာ့မည္ဟု ဆိုေပသည္။ ဒီဥပေဒသာ အတည္ျပဳၿပီးၿပီ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ေစာင့္လင့္ေနသူမ်ား အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ၀င္လာၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေပသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အသက္၀င္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ထားၿပီးဟု သိရေပသည္။

ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ ရွိေၾကာင္းမ်ားလည္း ေျပာၾကားသံမ်ား နားဆင္ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး အိပ္ေမာက်ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္ဟုလည္း ပညာရွင္မ်ားက ယံုကိုးေနၾကေပသည္။

ေစာေစာက ေျပာၾကားခဲ့သလိုပင္ ၂၀၁၇ ကို၀ိုင္း၀န္း၍ တန္ဖိုးျမႇင့္ၾကသူေတြထဲ တစ္ေယာက္တစ္အားအျဖစ္ ပါ၀င္စာရင္းတို႔ၾကရေပမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ထဲ ပါ၀င္အားျဖည့္ၾကမည့္ သူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသမႈ ျပဳရေပသည္။ ဒီအခါက်ေတာ့ ၀ိုင္း၀န္းလႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ ပိုမို၍ ေပ်ာ္ရႊင္အားတက္ၾကရမည္ ျဖစ္သလို “အတူတူစားေတာ္ၿမိန္” ဆိုသည့္ စကားရပ္အေပၚ ေထာက္ပံ့မႈျပဳရာလည္း ေရာက္မည္ျဖစ္ေပသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ရက္စြဲမ်ား ေဆးေရာင္စံု ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေရး ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ စုေပါင္းလက္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ေရာျခယ္ၾကပါမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ကာလမ်ားလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမို႐ုပ္လံုးၾကြတက္ကာ ရႊန္းမ်စ္လွပေသာ မုခ္ဦးဆီသို႔ . . .“မဂၤလာပါ... ၂၀၁၇...”

Sources; ေရႊဒါးေမာင္ေလးရည္ Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment