Latest News

Saturday, January 7, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိုးစစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိုးစစ္

ႏွစ္သစ္ကို ထိုးစစ္ျဖင့္ စဖြင့္သည္။ လက္႐ုံးျဖင့္ ယွဥ္ရေသာ ထိုးစစ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႏွလုံးရည္အားစမ္းသည့္ ထိုးစစ္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ကို ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ယင္းေန႔၌ပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းကို တစ္ဆက္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္သည္။

ထိုစကားဝိုင္းမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို သတင္းစကားအခ်ဳိ႕ ပါးလိုဟန္လည္း ရွိသည္။

“ပစ္ရင္းခတ္ရင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ မရႏိုင္ပါဘူး”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ နံပါတ္တစ္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္မ်က္ႏွာ တစ္ခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တီထြင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္သျဖင့္  စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္သူလည္း မ်ားလွသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာေၾကာင့္မရသလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ဘာလုပ္ခဲ့ဖူးသလဲ ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စကားဝိုင္းရွိ လူငယ္မ်ားကို ႐ုတ္တရက္ ေတြေဝသြားေစသလို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ေနသူမ်ားကိုလည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပစဥ္ကလည္း လက္နက္ကိုင္မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ သေဘာထား စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းဖတ္ၾကားမႈကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက တိုက္႐ိုက္  ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္းျဖင့္ အျဖဴ အမည္း အညဳိ  ေရာင္စုံသေဘာထားမ်ားကို ျပည္သူတို႔အား သိေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယခု အလွည့္က်လာသည္က လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ကတိုက္က႐ိုက္ စီစဥ္ခဲ့ပုံရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းတြင္ ပါဝင္သူ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျပႆနာ၊ မတက္ေရာက္ဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူမ်ား စသည့္ အဖုအထစ္အခ်ဳိ႕ ႀကံဳခဲ့ေသာ္လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ လူငယ္တို႔ အသံထြက္ခြင့္ရေသာ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ေလေၾကာင္း ပစ္ကူသုံး၍ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္သံတို႔လည္း ၾကားရသည္။ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ မရွိသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေျဖေပးသူ အခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္သည္။ လူငယ္ အခ်င္းခ်င္း အၾကား၌ပင္ မယုံၾကည္မႈ သံသယတို႔ရွိေနေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းက သက္ေသခံခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်က္ႏွာစာ တစ္ခုက “ဝ”ႏွင့္ မိုင္းလား ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔သည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိုးစစ္တြင္ အေရးပါသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို လပိုင္းအတြင္း ထပ္မံ က်င္းပရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႔စုံပါ လာေရး “ဝ”၊ မိုင္းလားတို႔ကလည္း အခရာ က်သည္။

ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဒီဇင္ဘာအကုန္တြင္ ရွမ္းေျမာက္သို႔ ခရီး ႏွင္ၿပီးယင္းႏွစ္ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္  ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ ခရီးစဥ္အၿပီး မိုင္းလားေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္ တပ္စြဲထားေသာ ေနာက္ဆုံးက်န္ေနသည့္ “ဝ” တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆုတ္ခြာမည္ဟု ဆိုလာသည္။

ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္တြင္လည္း ကူမင္းၿမဳိ႕အေရာက္တြင္ “၀”အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္အရ မိုင္းလားရွိ “ဝ” တပ္အခ်ဳိ႕ ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခု လက္က်န္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အၿပီးသတ္ ဆုတ္ခြာမည္ဟုဆိုရာ ေကာ္မရွင္၏ခရီးစဥ္ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

““ဝ”မိုင္းလား ခရီးစဥ္က အေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း “ဝ” ကို ၿဃဗ မွာ ပါလာဖို႔ တြန္းေနတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

စစ္ျဖစ္လုနီးနီး တင္းမာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၊ မိုင္းလား၊ “ဝ” သုံးပြင့္ဆိုင္အေရးက စိတ္ေအးရၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခု စိုင္းျပင္းရမည္က ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ရွိရင္းစြဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႔မွအပ က်န္သူမ်ား ထပ္မပါလာေသးျခင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ကို ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေစသည္။

လက္မွတ္ မထိုးေသးသူ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကိုပင္ အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးရာ လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ႔ ထပ္တိုးမလာလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ပါ။

ယင္းအတြက္ ႏွစ္သစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိုးစစ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြင့္လိုက္ျခင္းဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

NCA တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ထပ္ပါလာေအာင္ မေခၚႏိုင္လွ်င္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား အရွိန္ ျပန္ျမင့္လာေသာ ပဋိပကၡကို မထိန္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေဖေဖာ္ဝါရီသည္ မေရရာမႈ မ်ားစြာကိုသာ ထပ္မံ ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခု ႏွစ္သစ္၏ အဦးအစတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ “ဝ”၊ မိုင္းလားခရီးစဥ္က သတင္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုသတင္းေကာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ထုံမႊမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာ။

လတ္တေလာတြင္ မူဆယ္၊ မုံးကိုးႏွင့္ ဂီဒြန္တိုက္ပြဲတို႔က ေပးေသာအနာမ်ားကို ကုစားရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ထိုတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္အရာရွိ စစ္သည္ အမ်ားအျပား ထိခိုက္က်ဆုံးခဲ့ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီအမီ အၿပံဳးကိုယ္စီျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျပန္ေတြ႔ၾကဖို႔က အႀကီးဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနသည္။ ပထမအႀကိမ္  ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ KIA ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီအတြက္ မေသခ်ာလွပါ။

“ဒီအခ်ိန္ ႏွစ္လအတြင္း ျဖစ္လာေအာင္ ဝိုင္းတြန္းဖို႔လိုတယ္”ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ က်င္းပမည့္ ၂၁ ပင္လုံအမီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ေနရသည္။ ႏွလုံးရည္ျဖင့္ ဆင္ရေသာ  စစ္ျဖစ္ပါသည္။

Sources; ေနာ္ကုိကို/ The Voice

No comments:

Post a Comment