Latest News

Sunday, January 15, 2017

ဆားဘီးယားရထားမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္အား ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံတားျမစ္

ဆားဘီးယားရထားမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္အား ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံတားျမစ္


ဆားဘီးယားရထားမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္အား ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံမွ တားျမစ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတင္းမာမႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ကိုဆိုဗိုႏုိင္ငံဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားရွိနယ္စပ္မွ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ဆားဘီးယားရထားမ်ားအား တားျမစ္ခဲ့ျပီး ထိုရထားမ်ားဟာ ရထားသံလမ္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲပစ္ဖို႔ျပင္ဆင္ထားသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ဆားဘီးယားႏိုင္ငံ ဘဲလ္ဂရိတ္ျမိဳ႕မွ ကိုဆိုဗိုႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ရထားလိုင္းဟာ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုဆိုဗိုႏုိင္ငံၾကား အေရးပါေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုရထားမ်ား၏ ကိုယ္ထည္၌ “ကိုဆိုဗိုဟာဆားဘီးယားျဖစ္သည္” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေရးျခယ္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆားဘီးယားႏိုင္ငံမွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တုန္းက လြတ္လပ္ေရး ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ ကိုဆိုဗိုႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထိုရထားေပၚမွေဆာင္ပုဒ္ဟာ သူတို႔အားရန္စေသာလုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: BBC


Sources; Mizzima

No comments:

Post a Comment