Latest News

Sunday, February 3, 2019

ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းေတြေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္

ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းေတြေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ(၂) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေျပာၾကားေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာမိန္႔ခြန္း

(ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ(၂)တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးပထမေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါမိန္႔ခြန္းအား မိဘျပည္သူမ်ား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါရန္ ထပ္မံေဖာ္ျပပါသည္။)

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့  Invest Myanmar Summit 2019ကို တက္ေရာက္ၾကတဲ့ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ က႑စုံက ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြ၊   ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက  တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။
အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္
ဒီေန႔အခမ္းအနားက  ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းၿပီး အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခင္းအက်င္း ျမင္ကြင္းေတြကိုသိရွိၿပီး  ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပလုပ္ငန္း ရွင္ေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံး က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အေရးပါတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ဒီအခမ္းအနားရဲ႕ ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနေတြ၊ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပုဂၢလိကက႑က မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလား အလာနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္တဲ့ အဖိုးတန္တဲ့ အခြင့္ အလမ္းကိုရၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အားရေက်နပ္မိပါတယ္။
ဒီအခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ား   ၫႊန္ၾကား မႈဦးစီး ဌာနတို႔နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္ မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း အထူးပဲအသိ အမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ဒီေဆြးေႏြးပြဲက  အားလုံးကိုအက်ိဳးမ်ားၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အမွတ္တရေတြရရွိေစၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လာခ်င္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဟာ  ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ လူသိမ်ားၿပီးထင္ရွားတဲ့ ဟံသာ၀တီေခတ္ ဘုရင္ရာဇဓိ ရာဇ္ရဲ႕ေမြးေန႔နဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ နန္းစံခဲ့တဲ့ကာလမွာ  ရာဇဓိရာဇ္  အေရးေတာ္ပုံ မွတ္တမ္းကို ျပဳစုခဲ့ၿပီး ဒီမွတ္တမ္းဟာ ေရွးေဟာင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံတစ္ခုကို အဲဒီေခတ္က ကုန္သြယ္မႈမွာ အင္အားႀကီးမားတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ အထင္ႀကီး အားက်စရာေကာင္း လွတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံအေဆာက္အအုံစီမံကိန္းတစ္ခု
ဒါ့အျပင္ လြန္ခဲ့တဲ့  ၇၄ ႏွစ္ကာလ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒီေန႔မွာပဲ  အသစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ၾကမာa Rသad ကတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိႏိုင္မယ့္  ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းကို  ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေန႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ ထင္ရွားလွတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ဘုရင္ရဲ႕ေမြးေန႔နဲ႔ ဒုတိယကၻာစစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွရဲ႕ဇာတ္ခုံမွာ ဒုတိယကၻာစစ္ရဲ႕ အလွည့္အေျပာင္းအေပၚမွာ သက္ေရာက္ မႈ ႀကီးမားခဲ့တဲ့ အင္မတန္မွ မဟာဗ်ဴဟာအရ  အေရးပါလွတဲ့  အေျခခံ အေဆာက္အအုံစီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ခဲ့တဲ့ေန႔မ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတာမို႔ တကယ့္ကို က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့  ဒီေန႔မွာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသလဲလို႔ ေမးစရာရွိပါလိမ့္မယ္။  ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ေနရာဟာ ပထဝီအေနအထားအရ အလြန္ပဲအားက်စရာေကာင္းေလာက္တဲ့ ေနရာမွာရွိ ေနတာေၾကာင့္ မဟာ ဗ်ဴဟာအရ အေရးပါလွတဲ့ ေဈးကြက္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သလို တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို ကုန္သြယ္ကူးသန္းျဖတ္သန္းႏိုင္တဲ့ လမ္းဆုံေနရာမွာလည္း တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံနဲ႔အတူ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔ ပါဝင္တဲ့ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိတဲ့ စားသုံးသူေဈးကြက္ကို ကိုယ္စားျပဳ ပါတယ္။  ဒီေဈးကြက္ရဲ႕  စီးပြားေရးပမာဏဟာ   အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ထရီလီယံဝန္းက်င္ရွိၿပီး  ကမၻာ့ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို   ကိုယ္စားျပဳ ပါတယ္။ ဒီေဈးကြက္ရဲ႕ဆက္စပ္မႈဟာ ေခတ္သစ္ကမၻာ့မွာ ေတြ႕ျမင္ဖူးသမၽွထဲက ထူးျခားအထင္ရွားဆုံး ေဈးကြက္ တစ္ခုအျဖစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္ လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
မကၠင္းေဆးဂလိုဘယ္အင္စတီက်ဳရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့သုံးသူဦးေရရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ရွိတဲ့ တစ္ေန႔ဝင္ေငြ ၁၀ ေဒၚလာအထက္ရွိတဲ့ ဦးေရပမာဏဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေလေၾကာင္းခရီးအားျဖင့္ ငါးနာရီတြင္းမွာ ေနထိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာ ၅၃ သန္းေလာက္ ဆိုတဲ့ အေတာ္အတန္ႀကီးမားတဲ့  လူဦးေရပမာဏရွိၿပီး   တစ္ဝက္ေက်ာ္က အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အလားအလာေကာင္းေတြရွိေန
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ပမာဏရွိတဲ့ ေဈးကြက္တစ္ခု ျဖစ္သလို  တစ္ေန႔တျခား က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အက်ိဳးရွိစြာ အသုံး ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ ေျမေနရာအက်ယ္ဝန္းဆုံးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အတြက္ လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ သာလြန္ တဲ့ အလား အလာေကာင္းေတြရွိေနသလို သဘာ၀သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ႂကြယ္၀တဲ့ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ကမ္းေျခေဒသသည္လည္း ကမၻာ့့အေရးပါဆုံး စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ခုျဖစ္တဲ့၊  ထိုင္းႏိုင္ငံ၏  အေအာင္ျမင္ဆုံးလည္းျဖစ္တဲ့ ထိုင္းအေရွ႕ပိုင္းစီးပြားေရးစႀကႍနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေန တာ ေၾကာင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႔ကတစ္ဆင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ကို သာမက ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့  ကေမၻားဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္အပါအဝင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔လည္း ကူးသန္းသြားလာဖို႔ လမ္း ေၾကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ေဒသတြင္းေဈး ကြက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အခ်ိတ္အဆက္ျပဳၿပီး မ်ားစြာအက်ိဳး ျပဳလ်က္ရွိေနတဲ့အျပင္   အာရွပစိဖိတ္ေဒသကိုသာမက   တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဓိကေနရာက အေထာက္ အကူျပဳလ်က္ရွိ တယ္လို႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသလို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကမၻာႀကီးမွာလည္း ေခတ္ၿပိဳင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔  တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ေလးဆယ္ အတြင္း ကၽြန္မတို႔ေဒသဟာကမၻာမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဆုံး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ဒီလ်င္ျမန္တဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔  က်န္အာရွႏိုင္ငံ ေတြအၾကား ကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရးအသစ္ေတြကို ဦးေဆာင္ ဖန္ တီးေပးခဲ့သလို နည္းပညာသစ္မ်ား တီထြင္ႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပး ခဲ့သလို ျပည္သူေတြ  အေတြးအေခၚ၊   အယူအဆေတြ၊   ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြကို ေဒသတြင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ၊ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ အရင္တုန္း က ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ခဲ့တဲ့အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ ကမၻာကိုတည္ၿငိမ္စြာ ပုံေဖာ္ေစခဲ့တဲ့  အာရွရဲ႕အ ေအာင္ျမင္ဆုံး ကာလေတြမွာ ေနထိုင္ရွင္သန္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ  စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ၊  တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ား လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းအခ်ိတ္အဆက္ တိုးတက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မယ့္သူမ်ားအတြက္ မ်ားျပားလွတဲ့ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္အားခသက္သာမႈ
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပထဝီအေနအထား အားသာခ်က္၊ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ လုပ္အားခသက္သာမႈနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြရဲ႕  ႀကီးမားတဲ့စြမ္းပကားေတြဟာ တစ္ခ်ိန္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက  အေရွ႕ႏိုင္ငံ မ်ားဆီသို႔ ကမၻာ့စီးပြားေရး ခြဲျဖာထြက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သလိုမ်ိဳး ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္  ကၽြန္မတို႔  ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္း ရွိေနဆဲပဲျဖစ္ ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးတဲ့ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔   ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ  အားနည္း ခ်က္ေတြရွိေနဆဲေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရႏိုင္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့အၱရာယ္အတြက္ကိုလည္း စိတ္ထဲမွာ စြဲမွတ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာနဲ႔ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခ်ိတ္ဆက္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကေန ေသခ်ာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရရွိဖို႔အတြက္  နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြလုပ္ ေဆာင္ဖို႔ဟာလည္း ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္  အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္  စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိတဲ့အနက္ ေဈးကြက္ကို အေျခခံေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဆာင္႐ြက္မႈဟာ အားလုံး ေျပလည္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အားလုံးပါဝင္ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္  အဓိကေမာင္းႏွင္အင္ အားျဖစ္တဲ့ အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာလည္း အေျခခံတြန္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကက႑ အတူတကြ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးဟာ အေရးတႀကီးလို အပ္ခ်က္အျဖစ္ ကၽြန္မတို႔ အသိ အမွတ္ျပဳပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ အေျခအေနကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးေနတဲ့ မူဝါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။
မ်ားစြာအက်ိဳးရွိခဲ့
ေဈးကြက္ႏွင့္ကိုက္ညီတဲ့   စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား  ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ အလ်င္အျမန္တိုးတက္ လာျခင္းတို႔က အာရွပစိဖိတ္ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိခဲ့သလို ကၽြန္မတို႔ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုကို တိုးတက္မႈနိမ့္က်ၿပီး ဝင္ေငြ နည္းတဲ့ ဘ၀ကေန အလယ္အလတ္တန္းနဲ႔  ဝင္ေငြျမင့္မားတဲ့ဘ၀ေတြကို ေရာက္ရွိေအာင္   လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပင္ပေဈးကြက္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီကေန မၽွတတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ နည္းပညာသစ္မ်ားနဲ႔ အသိ ပညာ ဗဟုသုတမ်ား လႊဲေျပာင္းရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။
ဒီလိုေျပာရျခင္းဟာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕  ဆိုးက်ိဳး႐ႈေထာင့္အခ်ိဳ႕ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ ထိခိုက္မႈ မရွိဘဲ အလြယ္တကူတုံ႔ျပန္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိ ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးကို မဆိုလိုပါဘူး။
ဒီေန႔လို အလ်င္အျမန္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ကူးသန္းသြားလာေနတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုက သာမန္အ ေအးမိဖ်ားနာ႐ုံေလာက္သာ ခံစားရေပမယ့္ အမ်ားစုက ေရာဂါကူးစက္မႈအၱရာယ္က်ေရာက္တာကို ခံေနရပါတယ္။
ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္မႈဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာလည္း  ဆက္လက္က်ဆင္းေနတာကို ေတြ႕ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသဟာလည္း ဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းမႈအေျခအေနကေန မလြတ္ ကင္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။                                           

ေနာက္ဆုံးရထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားဟာ အနည္းငယ္တုံ႔ဆိုင္းခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔အာရွပစိဖိတ္ေဒသဟာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္ဖို႔အတြက္ အဓိကေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းစီးဝင္မႈရဲ႕ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္
ဒါ့အျပင္  အာရွပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၂၀၁၇  ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး လက္ခံခဲ့တဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔လည္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ အခ်င္းအခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ ခဲ့ၿပီး  အက်ိဳးအျမတ္ရရွိတဲ့  ႏိုင္ငံေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ မေလး ရွားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ukd fKiam Joo Groupက စက္႐ုံအသစ္တစ္ခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕တည္ေနရာ ပထဝီအေနအထားရဲ႕ အားသာ ခ်က္အေပၚမွာ အက်ိဳးေက်း ဇူးခံစားေနရတယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုး႐ြာတုန္းေရခံဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခု ရွိပါတယ္။
ASEAN + 3 Macroeconomic Research Offi ce က လတ္တေလာျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အလားအလာ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လိမ့္မယ္လို႔  ေမၽွာ္မွန္းထားပါတယ္၊  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တုန္းက ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာကေန  ယခု ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပိုမိုတိုး တက္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအစီရင္ခံစာမွာပဲ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေနလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒီခန္႔မွန္းခ်က္က ကၽြန္မတို႔ ေမၽွာ္မွန္းထားတာထက္ ျမင့္ေနေပမယ့္လည္း  ယခင္ႏွစ္ကထက္စာရင္ တိုးတက္မႈရွိလာတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ အျမင့္ဆုံးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ႀကိဳးပမ္း
ယခုလို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအလားအလာ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြအေပၚ အေကာင္း ဘက္မွ႐ႈျမင္ပါက ေဒသတြင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ယခုအခ်ိန္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္ထားၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာ့အသိုက္အဝန္းထဲမွ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရဟာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ကခ် မွတ္ထားတဲ့  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ား(SDG)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ လမ္းျပေျမပုံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္း(MSDP)ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး  ျဖစ္ပါ တယ္။
ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (MSDP)ကို မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္၊ ပန္းတိုင္(၅)ရပ္၊ နည္းဗ်ဴဟာ(၂၈)ခုႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း စဥ္(၂၅၁) ခုတို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (MSDP)  ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ရွည္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္  ေမၽွာ္မွန္းတည္ေဆာက္သြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ ပါတယ္။
ဒီ MSDP က တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑အသီးသီးၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္အလိုက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာ အေသး စိတ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအျဖစ္နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးတည္ထား
ပထမပန္းတိုင္က   ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးတို႔ကို  ဦးတည္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပန္းတိုင္အေနနဲ႔ကေတာ့ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို   ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိတဲ့ စီးပြားေရးက က်ယ္ျပန္႔ၿပီး က႑စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ ပါဘူး။ အဆိုပါ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္(၁)နဲ႔ (၂)တို႔ဟာ  အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္   အဓိကအေရးႀကီး ဆုံး အေျခခံထားရမယ့္ အုတ္ျမစ္မ်ားထဲက အေရးပါတဲ့အပိုင္းထဲမွာ ပါဝင္ ပါတယ္။
ပန္းတိုင္ (၃) ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈနဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး ပန္းတိုင္(၄)ကေတာ့ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဦးတည္ထားတဲ့ လူသားစြမ္း ေဆာင္ရည္နဲ႔ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရည္အေသြးရွိေအာင္ ထူေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ပန္းတိုင္ (၅)ကေတာ့ သဘာ၀သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကို ဦးတည္ထားတာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔သယံဇာတေတြကို စီမံခန္႔ခြဲ႕မႈ ကတစ္ဆင့္  မိမိႏိုင္ငံ ကိုသာမက ကမၻာႀကီးကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
မဟာဗ်ဴဟာ ၃ ဒသမ ၃ ဟာ ယေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္  စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား  ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြကို ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ဒီေန႔အခမ္းအနားဟာ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕ အႏွစ္သာရကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာလို႔ ေျပာႏိုင္ ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေျဖေလၽွာ႔မႈေတြ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြကို တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာမွာ တခ်ိဳ႕က သိသာထင္ ရွားၿပီး တခ်ိဳ႕က သိမ္ေမြ႕ေပမယ့္ ထူးျခားတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ ပါတယ္။
ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္
ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အားလုံးပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ဦးတည္တဲ့ ေဈးကြက္စီး ပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ေခတ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ပိုမိုပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ မႈကတစ္ဆင့္  ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလည္း လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ကို အေျခခံ က်က်တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ပထမဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပိုမိုေျဖေလၽွာ႔ မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို  ပိုမိုအကာအကြယ္ေပးတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ကို လည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသလို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေဒသတြင္း သေဘာတူညီမႈမ်ားနဲ႔အညီလည္း ေရးဆြဲ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီ အက္ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခားရွယ္ယာပါဝင္မႈရွိပါက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ယခုဥပေဒအသစ္၏ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္သည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီအျဖစ္နဲ႔သာ သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံသား ကုမၸဏီ၏ အခြင့္အေရး မ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေတာ့တာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္က စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈ လြယ္ကူမႈၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင့္ တိုးတက္ ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳဖို႔အတြက္ အနည္းစု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအတြက္ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။
အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္ (MyCo)
အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအေနနဲ႔ ကုမၸဏီမွတ္ပုံ တင္ရာမွာ မွတ္ပုံတင္႐ုံးကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ရန္ မလိုေတာ့ဘဲ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္ ((MyCo) ကတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္   စတင္ခဲ့တဲ့ ၅  လတာကာလအတြင္းမွာ ကုမၸဏီေပါင္း ၈၄၀၀ ကို အြန္လိုင္း စနစ္နဲ႔ အသစ္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္၊ ဒါဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း စုစုေပါင္းမွတ္ပုံတင္ခဲ့မႈရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။
ဒီတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို အတုယူၿပီး အျခားနယ္ပယ္ေတြမွာပါ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ လူနဲ႔လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ငန္း ေတြကို အြန္လိုင္းနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္တဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ တစ္ဆင့္ျခင္း တိုးတက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္လို႔ ေနာင္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနနဲ႔ ဌာနမ်ားစြာ၊ ေနရာမ်ားစြာကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္စရာ မလိုေတာ့ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္လီက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေျဖေလၽွာ႔ျခင္း
ကုမၸဏီဥပေဒ ျပ႒ာန္းမႈနဲ႔အတူ စီးပြားေရးက႑ အသစ္မ်ားကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လက္ကား နဲ႔ လက္လီက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။
ပညာေရးက႑ကိုေျဖေလၽွာ႔ေပးခဲ့ျခင္း
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑မွာ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္တဲ့ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္   ထူေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ ပါတယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
အေရးပါတဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဒီအဖြဲ႕သစ္အေနနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံသ႑န္ အသစ္နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အခ်က္အခ်ာေဒသအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္   အစီအစဥ္ေတြ    ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ပါတယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သစ္ဟာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြအေပၚ မွာသာမက အျခားအစိုး ရဌာနမ်ားရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုပါ ပိုမိုလြယ္ကူ ရွင္းလင္းၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့   စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (Standard Operating Standard Operating Procedure-SOPs) ေရးဆြဲခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  သာမက ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြေပးရာမွာ  (Single Window) စနစ္ကိုပါ က်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ျပန္လည္သုံးသပ္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါ တယ္။
ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို မၾကာေသးမီကပဲ ေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ေနာင္အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္ဖိုးရွိတဲ့ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ေမၽွာ္မွန္းထားသလို  မိမိႏိုင္ငံကို   ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိတဲ့  ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္  ေရာက္ရွိဖို႔ ေမၽွာ္မွန္း ထားပါတယ္။
ရည္႐ြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOIFER) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္  ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါတယ္။MOIFER အေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ   ဝန္းက်င္ေကာင္းျဖစ္ေပၚေရး၊    ေဒသတြင္း  ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး၊  ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ပိုမိုမဟာ ဗ်ဴဟာက်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိေစဖို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ႏိုင္ငံျခားစီးပြား  ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က စီမံကိန္း ဘဏ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိကက်တဲ့ စီမံကိန္းမ်ားကို စိစစ္သုံးသပ္အကဲျဖတ္ၿပီး ဦးစားေပးစီမံကိန္း မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစတဲ့ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ဘ႑ာေရး အရင္း အျမစ္မ်ားကို ရယူ အသုံးခ်တဲ့   ပုံသၭာန္အျပင္  အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက   ေဆာင္႐ြက္ သြားမယ့္  ပုံသ႑န္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စုစည္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ ဘဏ္ (Data Bank) ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ကၻာ့ဘဏ္ မွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္  Star Reformer Award ကို အပ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေအာင္ျမင္မႈ အေပၚမွာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက ေက်နပ္မေနဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလိုအပ္ခ်က္ ကြာျခားခ်က္ရွိေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ   သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္  ျပန္လည္ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္မ်ား ေပါႂကြယ္၀ေသာ္လည္း   ကမၻာေပၚတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အနည္း ဆုံးႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါေသးတယ္။
ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းမ်ားကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာတဲ့ ကုန္သြယ္မႈ လိုအပ္ ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔  လိုအပ္ေနပါတယ္။
ဒီလို စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနတဲ့ နယ္ပယ္ေတြဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့အခြင့္ အလမ္း ေတြ အျဖစ္ရွိေနတဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment