Latest News

Saturday, December 22, 2018

USEFUL IDIOTS


တျမန္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ မီဒီယာ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ဆုံပဲြ ကုိ ျပည္သူ အမ်ား က ဂရုတစုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တုိင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ုဳိင္ၾကီး ျဖစ္ေသာ သတင္းစာသမား မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ အနာဂါတ္ အတြက္ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္ႏူိင္စြမ္း ရွိေသာ Thinking minority မ်ား ျဖစ္၍ တုိင္းျပည္ျပႆနာ မ်ား၏ အဓိက အရင္းခံ ျဖစ္ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မည္သုိ႕မ်ား ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေလမည္နည္း။ ႏူိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အား အဓိက ခ်ဳပ္ကုိင္ေနေသာ ဦးပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းေကာ တီးေခါက္ၾကေလမည္လား အစရွိသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး မွန္းဆခဲ့ၾကပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ၎တုိ႕ ျပန္ၾကားခဲ့ရသည္မ်ားက မိမိတုိ႕ သတင္းစာ မ်ား အတြက္ အဆုိပါ ဦးပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား မွ ေၾကာ္ျငာ မ်ား ကုိ ထည့္သြင္းေပးေတာ့မည္၊ မိမိတုိ႕ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ မခၽြင္းမခ်န္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားေတာ့မည္ ဆုိ၍ မေန႕ တေန႕ ကမွ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား အလား သတင္းအမွန္ မ်ားကုိ ေရးသား ထုတ္ျပန္ႏူိင္ေတာ့မည္ ဆုိကာ အားရပါးရ ေျပာဆုိေနၾကပုံမ်ားသာ ၾကားသိခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ သတင္းသမား မ်ားအား ၎တုိ႕ ထိတ္လန္႕ေနၾကသည့္ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အလ်င္စလုိ တရားစဲြဆုိျခင္း မျပဳပဲ မီဒီယာ ေကာင္စီမွ တဆင့္ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႕ ႏွင့္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား တြင္ သတင္းယူေနေသာ သတင္းသမားမ်ားကုိ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မွ ေထာက္လွမ္းေနျခင္း ကုိ ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႕ ေတာင္းပန္ၾကသည္ ဆုိသည္တုိ႕ကုိ သာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ျပည္သူအမ်ား သိလုိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕ ၏ လုပ္ေဖၚကုိ္ဖက္ ကုိ၀လုံးတုိ႕အေၾကာင္းအားလည္း တလုံးတပါဒမွ်ပင္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျခင္းလည္း မရွိေပ။

ထုိအခါ ျပည္သူမ်ား က ၎တုိ႕ မနက္တုိင္ ေငြကုန္ေၾကးက် ခံကာ ၀ယ္ယူ ဖတ္ရႈခဲ့ေသာ သတင္းစာမ်ား ကုိ ေရးသား ေနၾကသူမ်ားသည္ Identifying themselves with the military was a way of securing their place in the new order ဆုိသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား ၀င္လာေနၾကျပီလား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပမွသာ ၎တုိ႕၏ အနာဂါတ္ ခုိင္မာေတာ့မည္ဟု ခံယူေနၾကျပီေလာ။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရ အား ေထာက္ခံေနၾကသူ ျပည္သူမ်ားအား ၎တုိ႕၏ အရက္၀ုိင္းမ်ား တြင္ နီေပါ မ်ား အျဖစ္ ေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ေနၾကျပီေလာ စသည့္ အေတြးမ်ား ၀င္လာခဲ့ၾက၍ ဆုိရွယ္ မီဒီယာ မ်ား ေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ျပည္သူမ်ားက ျဖစ္လာေသာ ျပႆနာ မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သာ ဆုိ္င္သည္ ဆုိေသာ အေရးအသား မ်ား ထက္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သုိ႕မည္ပုံ ၀ုိင္း၀န္းအေျဖရွာၾကရမည္ ဆုိကာ ၎တုိ႕၏ advanced minds မ်ားကုိ အသုံးခ်ကာ လမ္းျပေရးသားေနသူမ်ား အနည္းငယ္မွ် ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ကုိ လည္း ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိၾကျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိသုိ႕ေသာ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမွင္ေရး ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡ ၾကီး ကုိ ၾကားသိလာရသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းထဲသုိ႕ စတာလင္ ၏ ဆုိဗီယက္ ေခတ္ ၁၉၃၀ ၀န္းက်င္က ျဖစ္ရပ္တခု ေခါင္းထဲ အလုိလုိ ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ ထုိအခ်က္အား မိမိကုိ ျပန္လည္ သတိရေစခဲ့တာကလည္း အေမရိကန္ ႏူိင္ငံထုတ္ NewStatemanAmerica ဂ်ာနယ္ၾကီးကုိ ဖတ္ရႈ႕မိခဲ့ျခင္းက စတင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၃၀ တြင္ စတာလင္၏ အလြန္အကၽြံ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ၎ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ collectivism လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဘုံစနစ္ၾကီး ယုိင္လဲကာ လူအမ်ားအျပား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးခဲ့ျပီး ဆန္႕က်င္ေရးသားခဲ့သူမ်ားအား ဆုိက္ေဘရီယား ေခၽြးတပ္စခန္း မ်ား သုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ေနေသာ အျဖစ္မ်ားအား ကမၻာသတင္းစာၾကီးမ်ားက ၀ုိင္း၀န္း ေရးသားလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီအတြက္ စတာလင္က အေနာက္တုိင္းမွ ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ား အား ႏူိင္ငံတြင္း ေခၚယူ ျပသရွင္းလင္းခဲ့ရပါတယ္။ ထုိသုိ႕ ဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားထဲတြင္ ဘာထရန္ ရပ္ဆဲလ္၊ ဆစ္ဒနီ၊ ဘီထရစ္ ၀က္ဘ္ တုိ႕လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္၊ အဆုိပါ ခရီးစဥ္ အျပီးတြင္ ဘာထရန္ ရပ္ဆဲလ္မွလဲြ၍ က်န္သူမ်ား အားလုံးက ဆုိဗီယက္တြင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈၾကီး မရွိဟု တညီတညာတည္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကျပီး ဆုိဗီယက္တြင္ လူေဘာင္အဖဲြ႕အစည္း အသစ္တရပ္ပင္ ေပၚေပါက္ေနသေယာင္ ေရးသားလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္ကုိ အေသအခ်ာ က်နစြာ စီစဥ္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆုိဗီယက္ အရာရွိၾကီးမ်ားက အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား Useful Idiots မ်ားလုိ႕ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိ ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေခတ္က ယင္း အသုံးအႏႈံးသည္ လြန္စြာ ေရပန္းစားသြားခဲ့ပါတယ္။

ထုိအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းထဲသုိ႕ တားမရ ဆီးမရ ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္လာတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္လည္း မည္သုိ႕မွ် မတတ္ႏူိင္ေပ။

ယခုအခါ အဆုိပါ Useful Idiots မ်ား ေမြးထုတ္ႏူိင္ေရး ၾကဳိးပမ္းေနၾကေသာ ၀န္ထမ္း တကၠသုိလ္ၾကီး အား အေရးယူ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ မည္သူကုိမွ် အားကုိး၍ မရဟု သိျမင္လာေသာ ျပည္သူမ်ား က မိမိတုိ႕၏ တာ၀န္ ၾကီး အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၀ုိင္း၀န္း ေတာင္းဆုိလာေနၾကျပီ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment