Latest News

Saturday, December 22, 2018

တန္ခိုးၾကီးမားလွပါေသာဆံေတာ္ရွင္ျမတ္ေမာ္တင္ ေစတီေတာ္ျမတ္သမိုင္းရာဇ၀င္ သမိုင္းေျကာင္းအစ


သမိုင္းေၾကာင္း၏အစ
+++++++++++++++

ျမတ္စြာဘုရားအားဖူးေျမာ္ေတာ္မူခန္း
========================

မြန္ဘုရင္အရွင္သခင္ " ဥကၠလာပမင္းၾကီး " စိုးစံေသာ
အခ်ိန္။" ေပါကၡရ၀တီ၊အတိသဥၨျမိဳ႔ေနသု၀ဏၰ
သူေဌးၾကီး " ၏သားမ်ားျဖစ္ေသာ" တပုသ " ႏွင့္ "
ဘလိႅက "ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတို႕သည္" မဇၩမေဒသ " သို႕ဆန္တို႕ကိုသေဘၤာျဖင့္တင္ကာရြက္လႊင့္လာၾက၏။

လမ္းခရီးပင္လယ္တြင္ရပ္တန္႕သြားေသာေၾကာင့္
ပလိနတ္စာတိုကကိုစီမံကာေတာေတာင္ေစာင့္
ၾကပ္ " အာရကၡနတ္ " ကိုေတာင္းပန္ပသၾကေလရာ
ေရွးဘ၀ကအမိေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးေသာ " ခရီးေစာင့္နတ္ "
သည္"မာန္ငါးပါးအားဆရာမရွိမိမိအသိျဖင့္ေအာင္
ျမင္ေတာ္မူကာဘုရားစင္စစ္ဧကန္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ " ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ " သည္" မာန္ငါးပါး "
ကိုေအာင္ျမင္ရာေနရာ " ေဗာဓိမဏိၰဳင္ေနရာမွအစ
ျပဳကာ(၇)ရက္(၇)လီသီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ " ရာဇယတနလင္းလြန္းပင္ " တြင္သီတင္းသံုးေတာ္
မူလ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ားႏွင့္
ဖူးေျမာ္ကာတရားနာၾကားႏိုင္ရန္သတိေပးေျပာၾကားေလသည္။

ညီေနာင္ႏွစ္ပါးသည္လြန္စြာမွသဒၵါတရားျပင္းထန္စြာ
ျဖင့္ပ်ားတင္လဲေထာပတ္တို႕ျဖင့္ေရာစပ္ကာ
ျပဳအပ္ေသာပ်ားမုန္႕မ်ားကိုယူေဆာင္ကာ
ဘုရားရွင္ေရွ႕ေမွာက္ဦးခ်ျပီးဖူးေျမာ္ကာမုန္႕မ်ားကိုကပ္လွဴၾကေလ၏။

ထိုစဥ္ရဟန္းျပဳစဥ္အခါက " ဃဋိကာရျဗဟၼာမင္း " ကပ္လွဴအပ္ေသာ" သပိတ္ေတာ္ " သည္ဘုရားျဖစ္အံ့ေသာ " ကဆုန္လျပည့္ေန႕ " တြင္
သူေဌးသမီး " သုဇာတာ " ၏ေရႊခြက္ႏွင့္တကြ " ႏို႕ဃနာ " လွဴစဥ္ကပင္ကြယ္ေပ်ာက္ေလေသာေၾကာင့္
"ငါ့အားမုန္႕မ်ားကိုခံယူအံ့ေသာငွာသပိတ္ေတာ္မရွိပါတကား။

ေရွးေရွးေသာဘုရားရွင္တို႕သည္ေဘာဇဥ္အာဟာရ
မ်ားကိုလက္တို႕ျဖင့္မခံယူကုန္၊အဘယါ၀တၳဳျဖင့္
ခံယူပါသနည္း " ဟုအၾကံေတာ္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအခါ " စတုမဟာရာဇ္နတ္မင္းၾကီးေလးပါး " တို႕
သည္ဘုရားရွင္၏အၾကံေတာ္သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္
" ပတၱျမားသပိတ္ေတာ္ေလးလံုးအားလာေရာက္လွဴဒါန္းေလ၏။

" ပတၱျမားသပိတ္ေတာ္ " ေလးလံုးအားအလွဴမခံပယ္လွန္ေသာေၾကာင့္
" ပဲေနာက္အဆင္း " ရွိေသာ " ေက်ာက္ညိဳသပိတ္ေတာ္ " ေလးလံုးအား
လွဴေသာအခါမွအလွဴခံေတာ္မူေလသည္။

ဘုရားရွင္သည္ " သပိတ္ေတာ္ေလးလံုး " အား
လက္ေပၚသို႕ဆင့္တင္ကာေကာင္းစြာအဓိဌာန္ျပဳျပီးဖိႏွိပ္ေတာ္မူေသာအခါ
" အနားရစ္ေလးဆင့္ " ျဖင့္ ေတာ္သင့္ေသာ " သပိတ္ေတာ္တစ္လံုး " သာ
ျဖစ္သြားေတာ္မူေလသည္။

ထိုသပိတ္ေတာ္ျဖင့္မုန္႕မ်ားကိုအလွဴခံေလသည္။

ဘုရားရွင္ဘုန္းေပးေတာ္မူသည္ကိုျမင္ရေသာအခါ
ညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႕သည္၀မ္းသာၾကည္ႏူးလိႈက္လွဲစြာ
ျဖင့္သဒၵါတရားေပါက္ကာလြန္စြာ၀မ္းေျမာက္ျပီး
" ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕သည္ျမတ္စြာဘုရားအား
အားကိုးအားထားရာကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ဆည္းကပ္ပါမည္။

(ဗုဒၶံသရဏံရစာၦမိ)
ျမတ္စြာဘုရားအားဖူးေတြ႕ရေသာေန႕ရက္မွစကာ
ဘ၀တစ္ပါးသို႕ေျပာငါးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕သည္
' သရဏံဂံု ' ေဆာက္တည္ေသာ ' ဥပသကာ ' ဟုမွတ္ယူေတာ္မူပါဘုရား " ဟု
ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္ေလ၏။

(မွတ္သားစရာတစ္ခုမွာထိုကာလတြင္
" ျမတ္စြာဘုရားရွင္ " ႏွင့္ " တရားေတာ္ " သာရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္၏။

" သံဃာေတာ္ " ကားမရွိေသးသျဖင့္ ထိုညီေနာင္ႏွစ္ဦး၏ခံယူေသာသရဏဂံုသည္ " ေဒြး၀ါနိစသရဏဂံု " မွသာတည္း။)

++ ဆံေတာ္မ်ားအားပင့္ေဆာင္ေတာ္မူခန္း ++
==============================

ညီေနာင္ႏွစ္ဦးသည္ ' သရဏဂံု ' အားတည္ျပီးေသာ
အခါ" ျမတ္စြာဘုရား၊ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕သည္
ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ေတြ႕ရေသာအခ်ိန္မွစကာ
' သရဏဂံု ' တည္ေသာ ' ဥပသကာ ' ျဖစ္ၾကပါ၏။

ေနာင္ေသာအခါအဘယ္သူအားကိုယ္စားထားျပီး
' ၀ပ္တြားရွစ္ခိုးျခင္း၊ခရီးဦးၾကိဳျခင္း စေသာ ' ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈ ကိုမညိကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ရမည္
နည္း။

တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ' အားထားကိုးကြယ္ရာ ' ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ " ဟုေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။

ထိုအခါဘုရားရွင္မွ " လက္ေတာ္ " ျဖင့္
ဦးေခါင္းေတာ္ " အားသံုးသပ္ေတာ္မူျပီးလ်င္
" ရွစ္ဆူေသာဆံေတာ္ျမတ္ " တို႕သည္
" လက္ေတာ္ " တြင္ကပ္ျငိပါလာကုန္၏။

" ရွစ္ဆူေသာဆံေတာ္ျမတ္ " တို႕၏လက္သို႕
ေပးအပ္သနားေတာ္မူကာ"ဆံေတာ္မ်ားအားငါ့ဘုရား
ကိုယ္စားအားထားၾကည္ညိဳစြာကိုးကြယ္ဆည္း
ကပ္ၾကေလ " ဟုမိန္႕ေတာ္မူေလသည္။

" မဟာသကၠရာဇ္၁၀၃ခုႏွစ္၊၀ါဆိုလဆန္း(၅)ရက္ေန႕ "
တြင္" တပုသ " ႏွင့္ " ဘလိႅက "ညီေနာင္ႏွစ္ဦး
တို႕သည္ရႊင္ျမဴး၀မ္းသာစြာျဖင့္ " ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ " အားဦးေခါင္းထက္တြင္တင္ထားေသာအခါ
" သိၾကားမင္း " သည္" ၀ိသၾကံဳန္သား " ကိုတမန္ျပဳလ်က္ ဆံေတာ္မ်ားတည္ထားရန္
" န၀ရတ္ကိုးပါး " ျဖင့္စီမံအပ္ေသာ
" ျပသာဒ္ " ႏွင့္တကြ " ပတၱျမားၾကဳပ္ " ကို ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းေပးေလသည္။

ထို႕ေနာက္နတ္မင္းတို႕ဖန္ဆင္းေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ " သေဘ္ာဆိပ္ " ကိုေရာက္ၾကေလသည္။

အျမန္ပင္ခရီးႏွင္ခဲ့ေလရာ " အဇၩတၱနဂရ " ျမိဳ႕သို႕ဆိုက္ကပ္ေလသည္။
" အဇၩတၱနဂရမင္းၾကီး " ႏွင့္တကြတိုင္းသူျပည္သားတို႕သည္
" ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ " အားဖူးေျမာ္ရေသာ္အခါ
ေန႕ညမျပတ္ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ " ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ၂ဆူ " အား
" ဆိပ္ကမ္းအေကာက္ခြန္ " အျဖစ္ပင့္ေဆာင္ထားလိုက္ေလသည္။

ညီေနာင္ႏွစ္ဦးသည္လြန္စြာမွပူေဆြေသာကေရာက္
လ်က္သေဘာၤခရီးအားဆက္လက္လႊင့္ခဲ့ေလရာ
" မဟာသကၠရာဇ္၁၀၃ခုႏွစ္၊၀ါဆိုလဆန္း(၁၁)ရက္ေန႕ " တြင္" ပုသိမ္(ကုသိမနဂရ)ေတာင္ပိုင္း " ရွိ္ " နာဂရေမွာ္ " ဟုအမည္တြင္ေသာ
" ေမာ္တင္စြန္း(သို႕)သရနေတာင္ငူစြန္း " သို႕ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ " ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ " မွ" တန္ဖိုးျပာဋိ
ဟာ " မ်ားျဖင့္အံ့ခ်ီးမကုန္ႏိုင္ဖြယ္တန္ခိုးေတာ္
မ်ားသည္ကြန္႕ျမဴးေတာ္မူေလသည္။

ထိုအခါေတာေတာင္သမုဒၵရာတိုကကိုေစာင့္ၾကပ္ေန
ရေသာနတ္အမ်ားေရသတၱ၀ါမ်ားႏ်င့္ေတာင္ေျခနဂါး
တို႕သည္အံ့ၾသ၀မ္းသာစြာျဖင့္ဖူးေျမာ္ရေလသည္။

နဂါးတို႕၏ဘုရင္ " ေဇယ်ေသနနဂါးမင္း " သည္
ျပင္းထန္လွေသာေစတနာတို႕ေၾကာင့္ " လူ၏အသြင္ " ဖန္ဆင္းကာ" ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ၂ဆူ " အား
ညဥ့္အခါတြင္တိတ္တဆိတ္ပင့္ေဆာင္ထားေလသည္။

+++ ေမာ္တင္ေတာင္ေပၚတြင္ေစတီတည္ခန္း +++
++++++++++++++++++++++++++++++++++

နဂါးမင္းသည္နတ္၊လူ၊နဂါးကိုးကြယ္ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္
" ေမာ္တင္ေတာင္ဦးအစြန္း " တြင္ " ျမသားရတနာ "
တို႕ျဖင့္သာစီမံအပ္ေသာ" စိုင္တေမာ့ " အရြယ္ရွိ "
ေစတီေတာ္ " အား " နတ္၊နဂါး၊ဆင္ျဖဴေတာ္ " ျဖင့္
ခ်ံရံကာ " မဟာသကၠရာဇ္၁၀၃ခုႏွစ္၊၀ါဆိုလျပည့္
ေန႕ " တြင္ " ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ၂ဆူ " အားဌာပနာျပီးတည္ထားကိုးကြယ္ေလသည္။

“မဟာမကုဋရံသီ” ဟူေသာဘြဲ႕နာမတြင္ခဲ့ပါသည္။

ျမတ္စြားဘုရားရွင္၏ " ဆံေတာ္ျမတ္ရတနာ "
ေစတီေတာ္ျမတ္မွေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားကါန္႕ျမဴးကာ
ေကာင္းကင္တြင္" မ်က္ႏွာၾကင္အသြင္ " ဖူးေျမာ္ခြင့္ရရရွာေသာပရိသတ္အေပါင္းတို႕သည္
ႏွစ္ေထာင္းအာရျဖစ္ကာပီတိမ်ားျဖင့္ဖူးမ၀ရႊင္ျမဴး
ၾကရေလသည္ ။

ေလးစားစြာျဖင့္ စြယ္ စုံ

No comments:

Post a Comment