Latest News

Wednesday, December 26, 2018

သိသမ်ွ NLD လူငယ္သမိုင္း အပိုင္း (၂)


စစ္အစိုးရရဲ႕ ျပင္းထန္စြာေခ် မႈန္းမဲ့ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ NLD တာဝန္ရွိသူမ် ားက အာဇာနည္ေန႔ လူထုခ်ီတက္ပဲြကို အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုတြက္ခ်က္ၿပီး ရပ္နားလိုက္တယ္ ။ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ခ်ီတက္ပဲြမွာ ေရွ႕ဆံုးကအလံကိုင္ဖို႔ သူထက္ငါဦးေအာင္တက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြ ခ်ီတက္ပဲြပ် က္တယ္ဆိုေတာ့ ငိုၾကယိုၾကေတာက္ေခါက္ၾကနဲ႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းတေလ်ွာက္ ပဲြပ်က္လိုေဒါသထြက္ေနတဲ့ NLD လူငယ္ေတြအျပည့္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ တစံုတရာျပႆ နာမတက္ေအာင္ မနည္းထိမ္းေနၾကရတယ္ ။ လူႀကီးေတြကလည္း ျခံထဲမွာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးအႀကိမ္ႀကိမ္က်င္းပ က်ေနာ္တို႔မွာလည္း ေရာက္လာၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေက် ာင္းသားေတြနဲ႔ NLD လူငယ္ေတြကို အတင္းထိန္းေနၾကရ ေနာက္ဆံုးဗဟိုရဲ႕ေၾကျငာခ် က္ထြက္လာေတာ့မွ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသူတိုင္းကို အသီးသီးအိမ္ျပန္ၾကဖို႔ ေတာင္းပန္ရင္း ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးလုပ္ကာ က်ေနာ္တို႔အားလံုး လမ္းခဲြခဲ့ၾကတယ္ ။ အဲဒီေန႔ ၁၉၈၉ ခု ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ " အာဇာနည္မ်ိ ဳ း ေသရိုးမရွိ အာဇာနည္တိုင္း သမိုင္းမေသ အာဇာနည္မ်ိ ဳ း ဟိုမေအရိုးေတြမပါ " ဆိုတဲ့ အာဇာနည္ေန႔ေပါ့ ။ အဲဒီေန႔ ခ်ီတက္ပဲြပ် က္ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရဟာ မတရားတဲ့အေရးေပၚ ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ေတြနဲ႔ စစ္ဥပေဒမ် ားျပ႒ာန္းကာ NLD ကိုစနစ္တက် စတင္ ၿဖိဳ ခဲြပါေတာ့တယ္ ။
လူထူေခါင္းေဆာင္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔ ျခံထဲမွာ ထိန္သိမ္းခံခဲ့ရခ်ိ န္ တာဝန္ခံျဖစ္သူကိုေမာင္ေမာင္ဦးပါ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္ ။ တာဝန္ရွိလူႀကီးေတာ္ေတာ္မ် ားမ် ားနဲ႔ ဗဟိုလူငယ္အခ်ိ ဳ႕ ပါ ထိန္းသိမ္းခံၾကရတယ္ ။ ေနာက္ေန႔ ၂၁ ရက္ က်ေနာ္အပါအဝင္ ၉ဦးထပ္မံအထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ အမ် ားစု အထိမ္းသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ SS 20 လည္းပ် က္သြားခဲ့တယ္ ။ ဒီေနရာမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုအေရးေတာ္ပံုကာလ NLD YOUTH မွာတာဝန္ယူခဲ့ၾကတဲ့ က် ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ တကၠသိုလ္အသီးသီး ၿမိဳ႕နယ္အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးမွာဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတိုင္းကိုေနရာစံုမွာပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြခ် ည္းဆိုတာ အထူးေျပာၾကားလိုပါတယ္ ။ ၁၉၈၈ လူထုေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ က် ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ မကသ ၊ ဗကသ အစရွိတဲ့ ေက် ာင္းသားသမဂၢအသီးသီးမွာ ပါဝင္တာဝန္ယူလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံု တပ္သားေတြျဖစ္ၾကပါတယ္ ။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္ကအာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့အခါ အေရးေတာ္ပံုတပ္သားမ် ားျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ပံုသ႑ာန္ကဲြသြားတယ္ ။ တခ်ိဳ ႕က လက္နက္နဲ႔ဗိုလ္က်တဲ့စစ္အစိုးရကို လက္နက္နဲ႔ေတာ္လွန္မွရမယ္လို႔ယူဆၿပီး ေတာခိုလိုက္ၾကတယ္ ။ ေက် ာင္းသားတပ္မေတာ္ ABSDF ကို ထူေထာင္ၾကတယ္ ။ တခ်ိ ဳ ႕က ေက် ာင္းသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက် ာင္းသားအေရးကိုအဓိကအျပည့္အဝေတာင္းဆိုဖို႔ႀကိဳ းစားရင္း ေက် ာင္းသားသမဂၢေတြ ေက် ာင္းသားပါတီေတြေထာင္ၾကတယ္ ။ တခ်ိ ဳ ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔စနစ္တက် ျပန္တိုက္ဖို႔ႀကိဳ းစားရင္း ခိုင္မာတဲ့စုဖဲြ႕မႈ တိက်တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈေတြရွိတဲ့ NLD လို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္ ။ဘံု ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အာဏာရွင္အစိုးရမွန္သမ်ွ ငါတို႔ျပည္ေပၚမွာ ဘယ္ေတာ့မွထပ္မေပၚလာႏိုင္ဘို႔နဲ႔ေပၚလာခ်ိန္တိုင္းမွာ ျဖဳ တ္ခ် ႏိုင္ဘို႔ေပါ့ ။ က် ေနာ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေန ပထမဦးဆံုးေက် ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ေမာင္ေမာင္ေက် ာ္ရွိရာလိုက္ရင္း ေသ့ေဘာဘိုးကေန ABSDF ထူေထာင္ေတာ့ ေသာင္ရင္းျမစ္ေဘးက တပ္ရင္း ၂၀၅ ကိုေရာက္ခဲ့တယ္ ။ ကုိေမာင္ေမာင္ဦး က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္လိႈင္နယ္ေျမကေန ဘုရားသံုးဆူကိုသြားခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုပါဝင္ၾကတယ္ ။ အျခား သူမ် ားလည္း ကိုယ္သန္ရာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရင္း NLD YOUTH ထဲကိုေရာက္လာခဲ့ၾကတယ္ ။ ကိုရန္ေအာင္ကေတာ့ ဘဲြ႕ရေက် ာင္းသားတေယာက္အျဖစ္ ေရွ႕ေနအသင္းကေန ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာပါဝင္ရင္း ေက် ာင္းသာသမဂၢအဖဲြ႕ေတြ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီကအေရးအခင္းကာလ လက္တဲြေဖာ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားေတြနဲ႔တဲြရင္း ကိုျမင့္စိုး(ဗဟိုလူငယ္ ယခုအေမရိကား ) ၊ ကိုေနဝင္း(ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အသီးသီး NLD ထဲကို ေရာက္လာခဲ့ၾကရာ NLD မွာနယ္ပယ္အသီးသီးက လာေရာက္ေပါင္းစံုၾကရင္း က်ေနာ္တို႔အားလံုး ယံုၾကည္ခ် က္အတြက္ လက္တဲြထားခဲ့ၾကတာ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိေပါ့ ။
ျမတ္ေက် ာ္ေက် ာ္(ခ)မင္းသစ္တည္
** မွတ္ခ် က္**
က် ေနာ္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းလူငယ္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏အေၾကာင္းမ် ားကို ဦးစားေပး တင္ျပသြားပါမည္ ။
" ေဖာ္ျပပါ MOTHER OF BURMA ဓါတ္ပံုမွာ အန္တီအထိန္းသိန္းခံရခ်ိ န္ ကိုရန္ေအာင္၏
စိတ္ကူးလက္ရာျဖစ္ပါသည္ ။"
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

No comments:

Post a Comment