Latest News

Wednesday, December 26, 2018

စစ္ၿပီးေသာ္လည္း ေျခာက္လွန္႔ဆဲမုိ႔. . . .စစ္ၿပီးေသာ္လည္း ေျခာက္လွန္႔ဆဲမုိ႔. . . .


စစ္ပြဲဟူသည္
ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးတြင္ အယူအဆမတူသူ မ်ားအၾကား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ခံယူခ်က္ မတူသူမ်ားအၾကား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ ေရးအျမင္မတူသူမ်ားအၾကား၌    ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရွိၾကသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ၌မူ အင္အားႀကီးသူတို႔က အင္အားနည္းသူ တို႔အေပၚ    ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳမူလိုၾကျခင္းႏွင့္ တစ္ပါးသူတို႔၏နယ္ေျမေဒသမ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ ျခယ္လွယ္ႀကီးစိုးလိုၾကျခင္းတို႔၏ သ႐ုပ္ သကန္မ်ားအျဖစ္လည္း စစ္ပြဲမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရ ႏိုင္သည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအေနျဖင့္မူ ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားရာမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္   စစ္ပြဲ အသြင္ေဆာင္လာခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း  ေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။
သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္တို႔  အုပ္စိုးမင္းမူ ခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားကမူ  ႏုိင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္ အရွင္သခင္အခ်ဳိ႕က မိဖုရားတစ္ပါးအတြက္ ႏိုင္ငံ သားတို႔၏အသက္အိုးအိမ္တို႔ကိုစေတးကာ စစ္ပြဲ မ်ားအျဖစ္  ဖန္တီးတိုက္ခိုက္ေစခဲ့သည္မ်ားကို လည္း ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ၌ အထင္ အရွား ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသက္စြန္႔တိုက္ခိုက္ ေသာ  စစ္ပြဲမ်ားသည္   သူ႔ကြၽန္ဘဝက   လြတ္ ေျမာက္လိုေသာ မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းတို႔၏ ဂုဏ္ယူ ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါးႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ ကို က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕လိုေသာသေဘာျဖင့္ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲသူမ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ကား စက္ဆုပ္ ရြံရွာဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့သမိုင္း၌ မွတ္ တမ္းတင္က်န္ေနခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ   အခ်စ္ႏွင့္စစ္မွာ မတရားသည္မရွိဆိုေသာ လူ႔ေလာကဆို႐ုိးစကား ကိုလည္း ပစ္ပယ္၍မရႏိုင္ေခ်။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ရယူပိုင္ဆုိင္လိုသူမ်ား ေၾကာင့္  စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရသူမ်ား    ရွိလာရ သလို စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း အင္ အားမမွ်ေသာေၾကာင့္ မတရားသျဖင့္အႏိုင္လို ခ်င္သူမ်ားကို အမွန္တရားလက္ကိုင္ျပဳထားသူ မ်ားက အ႐ႈံးေပးလိုက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိေန သည္။

စစ္ပဲြႏွင့္ လက္နက္မ်ား
ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္   ဒုတိယကၻာစစ္ႀကီး ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခံစား ခဲ့ၾကရေသာ လူမႈဒုကၡအေပါင္းကို သင္ခန္းစာ ရယူလ်က္ စစ္တားဆီးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးကို ဖြဲ႔ စည္းခဲ့ၾကသည္။  ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး သည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူရွိေရး၊ စစ္ကိုေရွာင္ရွားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေန ထိုင္ေရးတို႔အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ကာလအထိ တတိယကမၻာ စစ္ႀကီးဟူ၍ ျဖစ္ပြားမလာခဲ့ေသးေသာ္လည္း၊ ေဒသတြင္းစစ္ပြဲမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားသည္ ကား ေန႔စဥ္လိုလုိ ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ပဲြတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္ တတ္ႏိုင္ သမွ်၊ ရႏိုင္သမွ်ေသာ ေခတ္မီလက္နက္မ်ိဳးစံုတို႔ ကို  သံုးစြဲေလ့ရွိၾကသည္။ ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲမ်ား အတြက္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားကို သံုးစြဲၾကသလို ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ ေျမျပင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ လ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ စစ္လက္နက္မ်ိဳးစံုတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ စစ္ပြဲ ၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္အတူ တစ္ပါတည္း အဆံုးသတ္ သြားရသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာလက္နက္မ်ား၏ အခန္းက႑က ၿပီးဆံုးသြားေသာစစ္ပြဲႏွင့္အတူ နိဂံုးကမၸတ္အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေအးေခတ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္တိုင္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနေသာ လက္နက္တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ရွိေနဆဲ၊ လႈပ္ရွားေနဆဲ၊ သတ္ျဖတ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ ထိုလက္နက္သည္ကား Land-mines ေခၚ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္နယ္ေျမသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာ မည့္ ရန္သူမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ရန္၊ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမအတြင္း သို႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာ ရန္သူမ်ားကို အင္အားခ်ည့္သြားေစရန္၊  အင္အားမမွ်တမႈ ေၾကာင့္ ခံစစ္ျဖင့္တိုက္ေနရစဥ္အတြင္း စစ္ကူ ေရာက္မလာမီ  မိမိ၏ေျခကုပ္စခန္းမက်ဆံုးေစ ရန္ စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
႐ုိးရွင္းစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေသာသက္ေတာ္ေစာင့္ မ်ားအျဖစ္  စစ္ဗ်ဴဟာရွင္တုိ႔က  ယံုၾကည္ၾက သည္။ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္းလည္း ကၻာ့ေဒသ အသီးသီးရွိ    စစ္ပြဲမ်ား၌   ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို အေျမာက္အျမား   အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။  စစ္ပြဲ တစ္ပြဲ၏အႏိုင္အ႐ႈံးကို ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားက အဆံုး အျဖတ္မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္လိုမႈအတြက္ကိုမူ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားက အထိေရာက္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

မၿပီးဆံုးေသးေသာ လက္နက္
စစ္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ     ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကေသာတပ္ဖြဲ႕မ်ားက  ကိုယ့္ေနရာ အသီးသီးသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းမ်ားကမူ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရာေနရာ၌ပင္ က်န္ေနခဲ့ ၾကရသည္။ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္လာေသာအခါ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာအတိအက်ကို သတိ မျပဳမိၾကေတာ့ေပ။ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈမ်ား သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လြင္ျပင္ႏွင့္ ေတာင္ ကုန္းမ်ားကို သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေရာက္ ေသာ အပင္မ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုျပည္လာေစခဲ့ သည္။

ဝမ္းေရးအတြက္ သစ္ပင္ခုတ္သူမ်ားႏွင့္ အမဲ လိုက္သူမ်ားမွသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေဖာ္ထုတ္သူ မ်ားႏွင့္   စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အထိတို႔သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကိုနင္းမိၿပီး ဒုကၡိတ ဘဝသို႔ ေရာက္ၾကရသည္။ အသက္ဆံုးၾကရ သည္။ စစ္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း   ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားက  ဆက္လက္ သတ္ျဖတ္ေနဆဲ၊ သတ္ျဖတ္ရန္ အသင့္ရွိေန ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ား
ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားသည္ ေျမႀကီးထဲ၌ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၁၅ဝဝဝ မွ  ၂ဝဝဝဝ အထိသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ကိုယ္ လက္အဂၤါပ်က္စီးျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေနသည္။ ယင္းပမာဏ၏ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာ  အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး   ယင္းတို႔အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ    အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းတစ္ရာခန္႔တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ၾကရေၾကာင္း သုေတသနျပဳေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္း တို႔အနက္ အင္ဂိုလာ၊ ဘူရြန္ဒီ၊ ေဘာ့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးနား၊ ေခ်ခ်င္းညာ၊ ကိုလံဘီယာ၊ အီရတ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ နီေပါႏွင့္ သီရိ လကၤာတို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနားတို႔သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအၾ<ြကင္း အက်န္ျပႆနာ အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ ေဘာ္လ္ ကန္ေဒသ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိ ပကၡမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေျမႀကီးထဲ၌ သန္း ႏွင့္ခ်ီ၍ရွိေနခဲ့ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳ၍မရေသာ ေျမေနရာအမ်ားအျပား သည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္း ေျခာက္လ်က္ ရွိေနသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားဆီးေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕
စစ္ပဲြမ်ား၏အၾကြင္းအက်န္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ကို တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း ေျခာက္ခုတို႔ ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံတကာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားဆီးေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (Internatio-nal Campaign to Ban Landmines) ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။  ထိုအဖြဲ႕ႀကီး၏ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၂ ႏိုင္ငံတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းတားဆီးေရးစာခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအျဖစ္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။

ထိုအဖြဲ႕ႀကီး၏ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကၻာ့ေဒသ အသီးသီး၏ ေျမႀကီးေအာက္မွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း စုစု ေပါင္း ၄၂ သန္းကို ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အတူ   ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္    ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေၾကာင့္ ထိခိုက္၊ ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးသူဦးေရသည္ လည္း   တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္  ေလ်ာ့က်လာခဲ့ သည္။

ေခတ္သစ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းနည္းပညာ
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း      ေျမျမႇဳပ္မိုင္း၏ အစြမ္းအာနိသင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္း အားေပးမႈမ်ား  ျမင့္မားလာခဲ့သည္။  ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ    ၾကာေညာင္းလာသည့္တိုင္ အသက္ဝင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ  ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေၾကာင့္    စစ္ပြဲႏွင့္မပတ္သက္သည့္   အရပ္သား အမ်ားအျပား ထိခုိက္၊ ေသဆံုးရမႈမ်ားမွ ေရွာင္ လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္  ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာကိုေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လာခဲ့ၾကသည္။

စမ္းသပ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍   မရႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ  အသက္ဝင္ေနေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေနရာတြင္ စစ္ဆင္ေရးကာလ အတြင္း ရက္ပိုင္းမွ်သာ အသက္ဝင္ၿပီး လႏွင့္ခ်ီ ၍ၾကာသြားသည့္အခါ လံုးဝမေပါက္ကြဲႏုိင္ေတာ့ ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ကာလၾကာသည့္အခါ အလိုအေလ်ာက္ အာနိသင္ပ်က္ျပယ္သြားေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို လက္နက္ဆိုင္ရာသုေတသီ မ်ားႏွင့္ လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာခဲ့ၾက သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ရာ၌လည္း ရည္မွန္း ခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တီထြင္ ႀကံဆ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ေသာ ေခတ္သစ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားက အျပစ္မဲ့သူတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရ ေသေက်ပ်က္စီးရျခင္းတို႔ကို ေရွာင္လႊဲေပးႏိုင္ ၿပီျဖစ္သည္။  တစ္နည္းဆိုရေသာ္   စစ္ပြဲမ်ား အတြင္း၌ သက္ေတာ္ေစာင့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ စြာ ထမ္းေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ပြဲ အလြန္ကာလမ်ားသို႔      ေရာက္ရွိလာခဲ့လွ်င္မူ စစ္ေအးေခတ္၏ လူသတ္သမားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ မလာႏိုင္ေတာ့ေသာ ေခတ္သစ္ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား သည္   စစ္ပြဲ၏အၾကြင္းအက်န္   ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔၏ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းအေဟာင္းမ်ား ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုလည္း တံု႔ဆိုင္းအားေပ်ာ့ေစႏိုင္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ျဖစ္၍ အနာဂတ္ကမၻာ၌ ႀကံဳေတြ႕လာရ ဖြယ္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ မလႊဲမေရွာင္သာ ဘဲ စစ္ပြဲအသြင္သို႔ေဆာင္ခဲ့ပါက  စစ္ပြဲအလြန္ ကာလမ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့သူတို႔ ထိခိုက္ေသေက် ရမႈ မရွိေစေရးအတြက္ စစ္ပြဲၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ မေပါက္ကြဲႏိုင္ေတာ့ဘဲ   အလိုအေလ်ာက္ပ်က္စီး သြားမည့္ ေခတ္သစ္နည္းပညာသံုး ေျမျမႇဳပ္မိုင္း မ်ားအသံုးျပဳေရးကို တစ္ကမၻာလံုးက က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးသြားၾကျခင္းအားျဖင့္ ေအးခ်မ္း စြာ ေနထိုင္ရွင္သန္လိုၾကသည့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ကို လူမႈဒုကၡအေပါင္းမွ ကင္းေဝးေစႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။       ။

သိပၸံစာေရးဆရာကိုကိုေအာင္

No comments:

Post a Comment